Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Rok: Kontynent:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 3 201 851 469 [?]
 39,73
 60,27
 1,52
 1 
 781 054 640 [?]
 43,97
 56,03
 1,27
 2 
 471 277 041 [?]
 25,05
 74,95
 2,99
 243 993 578 [?]
 45,19
 54,81
 1,21
 3 
 157 632 512 [?]
 46,21
 53,79
 1,16
 4 
 116 495 844 [?]
 37,76
 62,24
 1,65
 5 
 103 742 031 [?]
 43,56
 56,44
 1,30
 6 
 76 594 138 [?]
 48,77
 51,23
 1,05
 7 
 72 754 497 [?]
 39,96
 60,04
 1,50
 8 
 66 740 831 [?]
 42,48
 57,52
 1,35
 9 
 58 604 183 [?]
 21,62
 78,38
 3,62
 10 
 50 890 813 [?]
 48,42
 51,58
 1,07
 11 
 50 752 609 [?]
 36,41
 63,59
 1,75
 12 
 49 706 559 [?]
 42,57
 57,43
 1,35
 13 
 41 936 673 [?]
 45,65
 54,35
 1,19
 14 
 40 815 504 [?]
 47,20
 52,80
 1,12
 15 
 39 964 280 [?]
 38,85
 61,15
 1,57
 16 
 39 016 537 [?]
 45,39
 54,61
 1,20
 17 
 31 977 257 [?]
 46,00
 54,00
 1,17
 18 
 29 800 775 [?]
 46,95
 53,05
 1,13
 19 
 28 513 812 [?]
 49,57
 50,43
 1,02
 20 
 27 137 347 [?]
 23,97
 76,03
 3,17
 21 
 25 644 596 [?]
 29,34
 70,66
 2,41
 22 
 25 379 245 [?]
 49,83
 50,17
 1,01
 23 
 25 063 987 [?]
 18,01
 81,99
 4,55
 24 
 24 955 811 [?]
 41,43
 58,57
 1,41
 25 
 24 565 621 [?]
 40,92
 59,08
 1,44
 26 
 23 548 377 [?]
 44,18
 55,82
 1,26
 27 
 23 147 523 [?]
 48,85
 51,15
 1,05
 28 
 22 679 417 [?]
 42,29
 57,71
 1,36
 29 
 22 387 576 [?]
 50,20
 49,80
 0,992
 30 
 18 916 946 [?]
 47,09
 52,91
 1,12
 31 
 18 487 415 [?]
 40,22
 59,78
 1,49
 32 
 18 084 506 [?]
 45,03
 54,97
 1,22
 33 
 17 987 569 [?]
 44,23
 55,77
 1,26
 34 
 15 769 261 [?]
 44,94
 55,06
 1,22
 35 
 15 391 124 [?]
 46,49
 53,51
 1,15
 36 
 14 816 732 [?]
 48,03
 51,97
 1,08
 37 
 14 099 377 [?]
 50,46
 49,54
 0,982
 38 
 13 234 300 [?]
 39,35
 60,65
 1,54
 39 
 13 161 304 [?]
 49,37
 50,63
 1,03
 40 
 12 319 568 [?]
 40,37
 59,63
 1,48
 41 
 12 071 734 [?]
 36,10
 63,90
 1,77
 42 
 11 705 683 [?]
 45,10
 54,90
 1,22
 43 
 11 546 230 [?]
 26,72
 73,28
 2,74
 44 
 11 308 343 [?]
 16,88
 83,12
 4,92
 45 
 11 175 506 [?]
 29,06
 70,94
 2,44
 46 
 11 147 472 [?]
 53,65
 46,35
 0,864
 47 
 10 616 976 [?]
 49,49
 50,51
 1,02
 48 
 10 204 954 [?]
 50,03
 49,97
 0,999
 49 
 10 066 144 [?]
 14,20
 85,80
 6,04
 50 
 9 559 879 [?]
 44,62
 55,38
 1,24
 51 
 8 869 037 [?]
 45,80
 54,20
 1,18
 52 
 8 848 347 [?]
 49,39
 50,61
 1,02
 53 
 8 251 419 [?]
 32,88
 67,12
 2,04
 54 
 8 144 608 [?]
 45,59
 54,41
 1,19
 55 
 8 017 347 [?]
 39,67
 60,33
 1,52
 56 
 7 900 746 [?]
 50,21
 49,79
 0,992
 57 
 7 668 392 [?]
 45,89
 54,11
 1,18
 58 
 7 645 721 [?]
 37,29
 62,71
 1,68
 59 
 7 537 886 [?]
 17,29
 82,71
 4,78
 60 
 7 049 139 [?]
 15,54
 84,46
 5,44
 61 
 7 042 385 [?]
 49,20
 50,80
 1,03
 62 
 7 034 636 [?]
 39,80
 60,20
 1,51
 63 
 7 015 744 [?]
 47,57
 52,43
 1,10
 64 
 6 604 663 [?]
 51,73
 48,27
 0,933
 65 
 6 521 273 [?]
 25,75
 74,25
 2,88
 66 
 6 047 526 [?]
 37,95
 62,05
 1,64
 67 
 5 906 193 [?]
 46,55
 53,45
 1,15
 68 
 5 803 416 [?]
 15,10
 84,90
 5,62
 69 
 5 644 707 [?]
 12,78
 87,22
 6,83
 70 
 5 569 017 [?]
 44,99
 55,01
 1,22
 71 
 5 567 459 [?]
 47,95
 52,05
 1,09
 72 
 5 274 351 [?]
 31,01
 68,99
 2,22
 73 
 5 273 370 [?]
 38,27
 61,73
 1,61
 74 
 5 271 515 [?]
 38,08
 61,92
 1,63
 75 
 5 236 138 [?]
 43,30
 56,70
 1,31
 76 
 5 127 486 [?]
 41,88
 58,12
 1,39
 77 
 5 106 277 [?]
 54,16
 45,84
 0,847
 78 
 4 972 087 [?]
 46,94
 53,06
 1,13
 79 
 4 887 192 [?]
 45,42
 54,58
 1,20
 80 
 4 677 124 [?]
 44,36
 55,64
 1,25
 81 
 4 513 247 [?]
 45,82
 54,18
 1,18
 82 
 4 512 169 [?]
 49,39
 50,61
 1,02
 83 
 4 481 685 [?]
 45,67
 54,33
 1,19
 84 
 4 452 694 [?]
 48,83
 51,17
 1,05
 85 
 4 404 615 [?]
 39,71
 60,29
 1,52
 86 
 4 373 398 [?]
 45,09
 54,91
 1,22
 87 
 4 356 353 [?]
 51,48
 48,52
 0,942
 88 
 4 314 610 [?]
 46,07
 53,93
 1,17
 89 
 4 310 481 [?]
 46,00
 54,00
 1,17
 90 
 4 180 263 [?]
 47,35
 52,65
 1,11
 91 
 3 917 024 [?]
 46,89
 53,11
 1,13
 92 
 3 808 591 [?]
 26,90
 73,10
 2,72
 93 
 3 675 363 [?]
 46,79
 53,21
 1,14
 94 
 3 408 537 [?]
 46,11
 53,89
 1,17
 95 
 3 289 719 [?]
 43,49
 56,51
 1,30
 96 
 3 178 473 [?]
 47,11
 52,89
 1,12
 97 
 3 131 657 [?]
 43,68
 56,32
 1,29
 98 
 3 057 796 [?]
 50,40
 49,60
 0,984
 99 
 3 026 382 [?]
 48,27
 51,73
 1,07
 100 
 2 993 957 [?]
 34,03
 65,97
 1,94
 101 
 2 951 585 [?]
 51,30
 48,70
 0,949
 102 
 2 930 964 [?]
 47,13
 52,87
 1,12
 103 
 2 921 183 [?]
 38,71
 61,29
 1,58
 104 
 2 819 921 [?]
 43,51
 56,49
 1,30
 105 
 2 811 652 [?]
 33,50
 66,50
 1,99
 106 
 2 700 262 [?]
 47,84
 52,16
 1,09
 107 
 2 696 467 [?]
 44,78
 55,22
 1,23
 108 
 2 608 240 [?]
 47,02
 52,98
 1,13
 109 
 2 596 413 [?]
 41,47
 58,53
 1,41
 110 
 2 533 335 [?]
 42,73
 57,27
 1,34
 111 
 2 417 957 [?]
 38,09
 61,91
 1,63
 112 
 2 376 128 [?]
 27,31
 72,69
 2,66
 113 
 2 341 343 [?]
 46,76
 53,24
 1,14
 114 
 2 284 718 [?]
 47,84
 52,16
 1,09
 115 
 2 201 766 [?]
 44,10
 55,90
 1,27
 116 
 2 190 882 [?]
 49,85
 50,15
 1,01
 117 
 2 162 347 [?]
 39,34
 60,66
 1,54
 118 
 2 149 412 [?]
 36,94
 63,06
 1,71
 119 
 2 087 405 [?]
 46,60
 53,40
 1,15
 120 
 2 080 519 [?]
 47,09
 52,91
 1,12
 121 
 1 945 321 [?]
 45,94
 54,06
 1,18
 122 
 1 745 432 [?]
 17,80
 82,20
 4,62
 123 
 1 710 232 [?]
 44,40
 55,60
 1,25
 124 
 1 689 814 [?]
 37,30
 62,70
 1,68
 125 
 1 662 041 [?]
 48,60
 51,40
 1,06
 126 
 1 580 630 [?]
 26,68
 73,32
 2,75
 127 
 1 552 274 [?]
 50,59
 49,41
 0,977
 128 
 1 544 987 [?]
 22,87
 77,13
 3,37
 129 
 1 479 112 [?]
 37,99
 62,01
 1,63
 130 
 1 451 010 [?]
 41,37
 58,63
 1,42
 131 
 1 372 283 [?]
 47,67
 52,33
 1,10
 132 
 1 319 560 [?]
 12,12
 87,88
 7,25
 133 
 1 299 338 [?]
 42,31
 57,69
 1,36
 134 
 1 293 957 [?]
 17,33
 82,67
 4,77
 135 
 1 263 474 [?]
 40,92
 59,08
 1,44
 136 
 1 243 185 [?]
 44,64
 55,36
 1,24
 137 
 1 219 231 [?]
 48,19
 51,81
 1,08
 138 
 1 214 656 [?]
 45,58
 54,42
 1,19
 139 
 1 135 908 [?]
 26,43
 73,57
 2,78
 140 
 1 062 383 [?]
 50,35
 49,65
 0,986
 141 
 1 047 659 [?]
 47,13
 52,87
 1,12
 142 
 1 045 524 [?]
 45,46
 54,54
 1,20
 143 
 938 562 [?]
 38,87
 61,13
 1,57
 144 
 892 916 [?]
 17,90
 82,10
 4,59
 145 
 831 057 [?]
 48,48
 51,52
 1,06
 146 
 821 813 [?]
 46,24
 53,76
 1,16
 147 
 714 013 [?]
 19,42
 80,58
 4,15
 148 
 704 502 [?]
 47,72
 52,28
 1,10
 149 
 698 812 [?]
 47,10
 52,90
 1,12
 150 
 693 807 [?]
 49,70
 50,30
 1,01
 151 
 671 730 [?]
 41,82
 58,18
 1,39
 152 
 584 478 [?]
 43,53
 56,47
 1,30
 153 
 575 556 [?]
 45,80
 54,20
 1,18
 154 
 572 915 [?]
 37,47
 62,53
 1,67
 155 
 413 019 [?]
 39,66
 60,34
 1,52
 156 
 378 516 [?]
 44,66
 55,34
 1,24
 157 
 359 928 [?]
 41,56
 58,44
 1,41
 158 
 335 825 [?]
 33,46
 66,54
 1,99
 159 
 332 225 [?]
 48,51
 51,49
 1,06
 160 
 305 059 [?]
 34,08
 65,92
 1,93
 161 
 279 837 [?]
 34,75
 65,25
 1,88
 162 
 252 433 [?]
 43,41
 56,59
 1,30
 163 
 241 792 [?]
 32,05
 67,95
 2,12
 164 
 237 978 [?]
 43,41
 56,59
 1,30
 165 
 235 967 [?]
 30,09
 69,91
 2,32
 166 
 221 793 [?]
 38,97
 61,03
 1,57
 167 
 207 122 [?]
 48,29
 51,71
 1,07
 168 
 207 100 [?]
 40,11
 59,89
 1,49
 169 
 201 619 [?]
 37,00
 63,00
 1,70
 170 
 190 721 [?]
 39,87
 60,13
 1,51
 171 
 187 373 [?]
 47,15
 52,85
 1,12
 172 
 176 238 [?]
 34,17
 65,83
 1,93
 173 
 171 934 [?]
 42,21
 57,79
 1,37
 174 
 159 399 [?]
 48,85
 51,15
 1,05
 175 
 135 264 [?]
 37,48
 62,52
 1,67
 176 
 113 845 [?]
 41,13
 58,87
 1,43
 177 
 108 410 [?]
 39,99
 60,01
 1,50
 178 
 103 683 [?]
 43,43
 56,57
 1,30
 179 
 91 492 [?]
 46,39
 53,61
 1,16
 180 
 72 244 [?]
 43,44
 56,56
 1,30
 181 
 58 041 [?]
 37,29
 62,71
 1,68
 182 
 53 947 [?]
 45,76
 54,24
 1,19
 183 
 53 907 [?]
 40,96
 59,04
 1,44
 184 
 49 146 [?]
 27,36
 72,64
 2,65
 185 
 41 761 [?]
 42,65
 57,35
 1,34