Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Rok: Kontynent:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 2 773 182 787 [?]
 39,91
 60,09
 1,51
 1 
 729 490 391 [?]
 44,95
 55,05
 1,22
 2 
 406 359 368 [?]
 27,80
 72,20
 2,60
 228 735 414 [?]
 43,71
 56,29
 1,29
 3 
 147 304 598 [?]
 45,55
 54,45
 1,20
 4 
 98 826 372 [?]
 37,53
 62,47
 1,66
 5 
 84 303 353 [?]
 41,24
 58,76
 1,42
 6 
 72 750 274 [?]
 48,29
 51,71
 1,07
 7 
 67 574 865 [?]
 40,67
 59,33
 1,46
 8 
 58 405 756 [?]
 37,52
 62,48
 1,66
 9 
 41 531 144 [?]
 15,17
 84,83
 5,59
 10 
 41 276 906 [?]
 48,47
 51,53
 1,06
 11 
 40 417 821 [?]
 43,66
 56,34
 1,29
 12 
 40 255 073 [?]
 33,43
 66,57
 1,99
 13 
 38 875 613 [?]
 39,73
 60,27
 1,52
 14 
 34 697 876 [?]
 45,88
 54,12
 1,18
 15 
 31 250 838 [?]
 37,45
 62,55
 1,67
 16 
 29 510 178 [?]
 45,34
 54,66
 1,21
 17 
 28 973 693 [?]
 45,21
 54,79
 1,21
 18 
 27 355 030 [?]
 45,18
 54,82
 1,21
 19 
 24 893 537 [?]
 49,49
 50,51
 1,02
 20 
 23 685 095 [?]
 48,99
 51,01
 1,04
 21 
 23 266 851 [?]
 38,58
 61,42
 1,59
 22 
 22 664 811 [?]
 40,51
 59,49
 1,47
 23 
 21 379 587 [?]
 27,75
 72,25
 2,60
 24 
 20 055 270 [?]
 21,07
 78,93
 3,75
 25 
 18 934 562 [?]
 15,57
 84,43
 5,42
 26 
 18 553 031 [?]
 50,05
 49,95
 0,998
 27 
 18 187 732 [?]
 39,42
 60,58
 1,54
 28 
 17 898 299 [?]
 38,43
 61,57
 1,60
 29 
 17 254 213 [?]
 45,80
 54,20
 1,18
 30 
 16 612 517 [?]
 49,64
 50,36
 1,01
 31 
 16 278 264 [?]
 45,80
 54,20
 1,18
 32 
 16 241 240 [?]
 45,74
 54,26
 1,19
 33 
 15 425 079 [?]
 38,09
 61,91
 1,63
 34 
 13 686 638 [?]
 47,97
 52,03
 1,08
 35 
 12 027 023 [?]
 48,76
 51,24
 1,05
 36 
 11 942 303 [?]
 41,41
 58,59
 1,41
 37 
 11 866 377 [?]
 46,60
 53,40
 1,15
 38 
 11 797 233 [?]
 46,73
 53,27
 1,14
 39 
 10 577 730 [?]
 37,45
 62,55
 1,67
 40 
 10 308 497 [?]
 27,74
 72,26
 2,61
 41 
 9 843 308 [?]
 50,28
 49,72
 0,989
 42 
 9 698 272 [?]
 35,02
 64,98
 1,86
 43 
 9 612 292 [?]
 43,67
 56,33
 1,29
 44 
 9 279 023 [?]
 40,86
 59,14
 1,45
 45 
 8 956 873 [?]
 13,48
 86,52
 6,42
 46 
 8 586 945 [?]
 55,13
 44,87
 0,814
 47 
 8 236 250 [?]
 48,56
 51,44
 1,06
 48 
 8 232 222 [?]
 28,21
 71,79
 2,54
 49 
 8 166 941 [?]
 43,14
 56,86
 1,32
 50 
 7 775 207 [?]
 33,12
 66,88
 2,02
 51 
 7 549 180 [?]
 49,23
 50,77
 1,03
 52 
 7 448 378 [?]
 48,81
 51,19
 1,05
 53 
 6 519 853 [?]
 14,01
 85,99
 6,14
 54 
 6 211 413 [?]
 34,79
 65,21
 1,87
 55 
 6 094 320 [?]
 33,20
 66,80
 2,01
 56 
 6 005 388 [?]
 45,11
 54,89
 1,22
 57 
 5 602 376 [?]
 48,42
 51,58
 1,07
 58 
 5 592 324 [?]
 51,27
 48,73
 0,950
 59 
 5 539 690 [?]
 15,37
 84,63
 5,51
 60 
 5 505 382 [?]
 37,56
 62,44
 1,66
 61 
 5 364 034 [?]
 46,29
 53,71
 1,16
 62 
 5 261 619 [?]
 45,36
 54,64
 1,20
 63 
 5 184 414 [?]
 44,34
 55,66
 1,26
 64 
 5 147 046 [?]
 48,26
 51,74
 1,07
 65 
 4 913 893 [?]
 19,86
 80,14
 4,03
 66 
 4 823 765 [?]
 13,63
 86,37
 6,34
 67 
 4 821 577 [?]
 39,04
 60,96
 1,56
 68 
 4 763 221 [?]
 48,67
 51,33
 1,05
 69 
 4 706 499 [?]
 49,50
 50,50
 1,02
 70 
 4 685 624 [?]
 35,01
 64,99
 1,86
 71 
 4 551 999 [?]
 47,09
 52,91
 1,12
 72 
 4 535 211 [?]
 47,47
 52,53
 1,11
 73 
 4 411 565 [?]
 43,09
 56,91
 1,32
 74 
 4 269 847 [?]
 23,54
 76,46
 3,25
 75 
 4 208 711 [?]
 34,83
 65,17
 1,87
 76 
 4 178 897 [?]
 44,72
 55,28
 1,24
 77 
 4 092 071 [?]
 43,80
 56,20
 1,28
 78 
 3 997 815 [?]
 44,24
 55,76
 1,26
 79 
 3 864 115 [?]
 43,33
 56,67
 1,31
 80 
 3 771 142 [?]
 53,79
 46,21
 0,859
 81 
 3 664 396 [?]
 30,80
 69,20
 2,25
 82 
 3 626 618 [?]
 42,52
 57,48
 1,35
 83 
 3 556 038 [?]
 46,83
 53,17
 1,14
 84 
 3 520 473 [?]
 36,84
 63,16
 1,71
 85 
 3 473 769 [?]
 45,29
 54,71
 1,21
 86 
 3 431 024 [?]
 45,93
 54,07
 1,18
 87 
 3 349 817 [?]
 41,96
 58,04
 1,38
 88 
 3 259 948 [?]
 42,37
 57,63
 1,36
 89 
 3 210 844 [?]
 25,06
 74,94
 2,99
 90 
 3 203 525 [?]
 46,77
 53,23
 1,14
 91 
 3 069 220 [?]
 45,38
 54,62
 1,20
 92 
 3 013 986 [?]
 36,53
 63,47
 1,74
 93 
 2 919 918 [?]
 51,55
 48,45
 0,940
 94 
 2 864 614 [?]
 46,47
 53,53
 1,15
 95 
 2 745 588 [?]
 45,73
 54,27
 1,19
 96 
 2 613 986 [?]
 47,42
 52,58
 1,11
 97 
 2 596 958 [?]
 45,63
 54,37
 1,19
 98 
 2 451 268 [?]
 45,80
 54,20
 1,18
 99 
 2 419 821 [?]
 50,24
 49,76
 0,990
 100 
 2 374 610 [?]
 46,40
 53,60
 1,16
 101 
 2 367 333 [?]
 34,05
 65,95
 1,94
 102 
 2 349 255 [?]
 44,09
 55,91
 1,27
 103 
 2 320 640 [?]
 48,46
 51,54
 1,06
 104 
 2 260 227 [?]
 36,69
 63,31
 1,73
 105 
 2 248 088 [?]
 39,53
 60,47
 1,53
 106 
 2 196 600 [?]
 32,64
 67,36
 2,06
 107 
 2 194 252 [?]
 46,23
 53,77
 1,16
 108 
 2 135 436 [?]
 50,25
 49,75
 0,990
 109 
 2 068 859 [?]
 40,62
 59,38
 1,46
 110 
 2 067 014 [?]
 44,64
 55,36
 1,24
 111 
 1 961 402 [?]
 44,28
 55,72
 1,26
 112 
 1 931 194 [?]
 45,22
 54,78
 1,21
 113 
 1 846 460 [?]
 24,97
 75,03
 3,00
 114 
 1 817 749 [?]
 32,89
 67,11
 2,04
 115 
 1 765 123 [?]
 40,58
 59,42
 1,46
 116 
 1 734 672 [?]
 40,58
 59,42
 1,46
 117 
 1 731 307 [?]
 11,92
 88,08
 7,39
 118 
 1 691 109 [?]
 49,47
 50,53
 1,02
 119 
 1 682 062 [?]
 46,40
 53,60
 1,16
 120 
 1 668 767 [?]
 49,72
 50,28
 1,01
 121 
 1 620 309 [?]
 31,25
 68,75
 2,20
 122 
 1 585 971 [?]
 43,10
 56,90
 1,32
 123 
 1 570 865 [?]
 46,44
 53,56
 1,15
 124 
 1 473 270 [?]
 48,76
 51,24
 1,05
 125 
 1 452 180 [?]
 52,33
 47,67
 0,911
 126 
 1 388 482 [?]
 37,27
 62,73
 1,68
 127 
 1 354 447 [?]
 39,51
 60,49
 1,53
 128 
 1 339 903 [?]
 41,16
 58,84
 1,43
 129 
 1 306 762 [?]
 35,41
 64,59
 1,82
 130 
 1 238 972 [?]
 48,02
 51,98
 1,08
 131 
 1 211 304 [?]
 14,28
 85,72
 6,00
 132 
 1 193 590 [?]
 44,11
 55,89
 1,27
 133 
 1 091 093 [?]
 48,03
 51,97
 1,08
 134 
 1 022 818 [?]
 22,15
 77,85
 3,51
 135 
 989 943 [?]
 48,92
 51,08
 1,04
 136 
 961 207 [?]
 46,06
 53,94
 1,17
 137 
 949 229 [?]
 46,31
 53,69
 1,16
 138 
 944 590 [?]
 25,27
 74,73
 2,96
 139 
 833 696 [?]
 38,87
 61,13
 1,57
 140 
 804 207 [?]
 47,02
 52,98
 1,13
 141 
 804 055 [?]
 48,80
 51,20
 1,05
 142 
 779 060 [?]
 23,08
 76,92
 3,33
 143 
 776 878 [?]
 16,89
 83,11
 4,92
 144 
 672 394 [?]
 48,20
 51,80
 1,07
 145 
 638 512 [?]
 44,59
 55,41
 1,24
 146 
 582 352 [?]
 13,90
 86,10
 6,20
 147 
 577 538 [?]
 38,44
 61,56
 1,60
 148 
 528 707 [?]
 34,44
 65,56
 1,90
 149 
 523 188 [?]
 45,49
 54,51
 1,20
 150 
 513 382 [?]
 46,78
 53,22
 1,14
 151 
 445 051 [?]
 40,79
 59,21
 1,45
 152 
 439 738 [?]
 46,18
 53,82
 1,17
 153 
 331 901 [?]
 15,34
 84,66
 5,52
 154 
 331 761 [?]
 40,32
 59,68
 1,48
 155 
 303 604 [?]
 21,36
 78,64
 3,68
 156 
 302 546 [?]
 33,25
 66,75
 2,01
 157 
 287 218 [?]
 32,75
 67,25
 2,05
 158 
 263 553 [?]
 44,33
 55,67
 1,26
 159 
 244 736 [?]
 43,19
 56,81
 1,32
 160 
 238 416 [?]
 33,19
 66,81
 2,01
 161 
 223 525 [?]
 38,38
 61,62
 1,61
 162 
 216 635 [?]
 45,34
 54,66
 1,21
 163 
 206 889 [?]
 32,10
 67,90
 2,12
 164 
 188 848 [?]
 39,72
 60,28
 1,52
 165 
 167 706 [?]
 27,93
 72,07
 2,58
 166 
 165 913 [?]
 46,73
 53,27
 1,14
 167 
 164 171 [?]
 35,15
 64,85
 1,84
 168 
 158 295 [?]
 39,21
 60,79
 1,55
 169 
 158 091 [?]
 38,55
 61,45
 1,59
 170 
 155 484 [?]
 40,65
 59,35
 1,46
 171 
 153 276 [?]
 30,56
 69,44
 2,27
 172 
 148 465 [?]
 48,74
 51,26
 1,05
 173 
 146 810 [?]
 48,09
 51,91
 1,08
 174 
 95 214 [?]
 39,68
 60,32
 1,52
 175 
 92 704 [?]
 34,17
 65,83
 1,93
 176 
 90 527 [?]
 40,25
 59,75
 1,48
 177 
 90 277 [?]
 32,07
 67,93
 2,12
 178 
 83 387 [?]
 44,74
 55,26
 1,23
 179 
 72 946 [?]
 46,49
 53,51
 1,15
 180 
 69 967 [?]
 42,01
 57,99
 1,38
 181 
 56 102 [?]
 29,00
 71,00
 2,45
 182 
 51 830 [?]
 43,62
 56,38
 1,29
 183 
 48 077 [?]
 38,37
 61,63
 1,61
 184 
 42 083 [?]
 35,67
 64,33
 1,80
 185 
 37 015 [?]
 40,06
 59,94
 1,50