Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Rok: Kontynent:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 2 546 636 617 [?]
 39,71
 60,29
 1,52
 1 
 683 685 679 [?]
 44,94
 55,06
 1,23
 2 
 368 396 898 [?]
 28,31
 71,69
 2,53
 222 074 024 [?]
 42,73
 57,27
 1,34
 3 
 136 898 357 [?]
 45,20
 54,80
 1,21
 4 
 87 543 334 [?]
 38,27
 61,73
 1,61
 5 
 75 947 050 [?]
 40,08
 59,92
 1,49
 6 
 70 572 434 [?]
 47,23
 52,77
 1,12
 7 
 66 875 024 [?]
 40,48
 59,52
 1,47
 8 
 52 278 649 [?]
 38,77
 61,23
 1,58
 9 
 39 888 764 [?]
 42,42
 57,58
 1,36
 10 
 36 414 769 [?]
 48,45
 51,55
 1,06
 11 
 35 792 063 [?]
 32,55
 67,45
 2,07
 12 
 34 555 205 [?]
 12,22
 87,78
 7,18
 13 
 34 343 507 [?]
 36,62
 63,38
 1,73
 14 
 31 952 257 [?]
 44,97
 55,03
 1,22
 15 
 28 641 172 [?]
 44,37
 55,63
 1,25
 16 
 28 016 424 [?]
 37,17
 62,83
 1,69
 17 
 26 472 290 [?]
 44,61
 55,39
 1,24
 18 
 25 104 115 [?]
 48,49
 51,51
 1,06
 19 
 24 747 261 [?]
 45,00
 55,00
 1,22
 20 
 22 756 086 [?]
 36,84
 63,16
 1,71
 21 
 22 177 562 [?]
 49,32
 50,68
 1,03
 22 
 21 431 686 [?]
 39,79
 60,21
 1,51
 23 
 20 836 339 [?]
 29,68
 70,32
 2,37
 24 
 17 588 393 [?]
 22,38
 77,62
 3,47
 25 
 17 357 530 [?]
 45,66
 54,34
 1,19
 26 
 16 602 796 [?]
 37,69
 62,31
 1,65
 27 
 16 314 022 [?]
 49,51
 50,49
 1,02
 28 
 15 240 793 [?]
 11,79
 88,21
 7,48
 29 
 15 049 654 [?]
 44,94
 55,06
 1,23
 30 
 14 509 853 [?]
 49,80
 50,20
 1,01
 31 
 14 383 661 [?]
 36,76
 63,24
 1,72
 32 
 14 040 625 [?]
 32,29
 67,71
 2,10
 33 
 13 793 191 [?]
 41,43
 58,57
 1,41
 34 
 12 983 280 [?]
 48,19
 51,81
 1,08
 35 
 11 299 934 [?]
 45,78
 54,22
 1,18
 36 
 10 678 886 [?]
 46,76
 53,24
 1,14
 37 
 10 513 901 [?]
 47,02
 52,98
 1,13
 38 
 10 100 664 [?]
 39,16
 60,84
 1,55
 39 
 9 187 778 [?]
 26,27
 73,73
 2,81
 40 
 9 048 336 [?]
 42,72
 57,28
 1,34
 41 
 8 709 419 [?]
 33,50
 66,50
 1,99
 42 
 8 569 228 [?]
 50,69
 49,31
 0,973
 43 
 8 223 801 [?]
 34,16
 65,84
 1,93
 44 
 8 031 395 [?]
 40,63
 59,37
 1,46
 45 
 7 773 938 [?]
 12,79
 87,21
 6,82
 46 
 7 711 419 [?]
 47,68
 52,32
 1,10
 47 
 7 388 046 [?]
 41,25
 58,75
 1,42
 48 
 7 363 034 [?]
 55,82
 44,18
 0,791
 49 
 7 084 574 [?]
 32,69
 67,31
 2,06
 50 
 7 034 170 [?]
 26,87
 73,13
 2,72
 51 
 6 971 274 [?]
 48,75
 51,25
 1,05
 52 
 6 405 869 [?]
 49,04
 50,96
 1,04
 53 
 5 817 428 [?]
 11,99
 88,01
 7,34
 54 
 5 653 530 [?]
 31,90
 68,10
 2,13
 55 
 5 410 966 [?]
 32,61
 67,39
 2,07
 56 
 5 157 767 [?]
 44,24
 55,76
 1,26
 57 
 5 150 486 [?]
 44,40
 55,60
 1,25
 58 
 4 992 353 [?]
 48,41
 51,59
 1,07
 59 
 4 899 394 [?]
 49,09
 50,91
 1,04
 60 
 4 790 504 [?]
 44,52
 55,48
 1,25
 61 
 4 784 541 [?]
 46,34
 53,66
 1,16
 62 
 4 664 624 [?]
 34,86
 65,14
 1,87
 63 
 4 628 392 [?]
 14,33
 85,67
 5,98
 64 
 4 620 022 [?]
 33,67
 66,33
 1,97
 65 
 4 596 511 [?]
 50,65
 49,35
 0,974
 66 
 4 512 602 [?]
 47,47
 52,53
 1,11
 67 
 4 485 086 [?]
 36,63
 63,37
 1,73
 68 
 4 445 001 [?]
 48,52
 51,48
 1,06
 69 
 4 277 647 [?]
 21,68
 78,32
 3,61
 70 
 4 246 528 [?]
 14,44
 85,56
 5,93
 71 
 4 190 040 [?]
 41,35
 58,65
 1,42
 72 
 4 171 889 [?]
 43,40
 56,60
 1,30
 73 
 4 074 381 [?]
 49,91
 50,09
 1,00
 74 
 3 921 774 [?]
 47,73
 52,27
 1,10
 75 
 3 908 547 [?]
 43,03
 56,97
 1,32
 76 
 3 858 052 [?]
 42,88
 57,12
 1,33
 77 
 3 775 479 [?]
 47,67
 52,33
 1,10
 78 
 3 658 302 [?]
 33,61
 66,39
 1,98
 79 
 3 559 525 [?]
 42,78
 57,22
 1,34
 80 
 3 501 118 [?]
 19,15
 80,85
 4,22
 81 
 3 274 473 [?]
 41,39
 58,61
 1,42
 82 
 3 234 076 [?]
 46,06
 53,94
 1,17
 83 
 3 178 724 [?]
 35,05
 64,95
 1,85
 84 
 3 120 324 [?]
 45,60
 54,40
 1,19
 85 
 3 110 480 [?]
 40,43
 59,57
 1,47
 86 
 3 075 620 [?]
 38,56
 61,44
 1,59
 87 
 2 922 569 [?]
 45,46
 54,54
 1,20
 88 
 2 919 962 [?]
 26,93
 73,07
 2,71
 89 
 2 899 789 [?]
 52,03
 47,97
 0,922
 90 
 2 876 980 [?]
 23,49
 76,51
 3,26
 91 
 2 824 150 [?]
 45,22
 54,78
 1,21
 92 
 2 771 597 [?]
 52,37
 47,63
 0,910
 93 
 2 616 059 [?]
 45,48
 54,52
 1,20
 94 
 2 606 833 [?]
 37,54
 62,46
 1,66
 95 
 2 514 605 [?]
 46,93
 53,07
 1,13
 96 
 2 480 935 [?]
 44,73
 55,27
 1,24
 97 
 2 385 530 [?]
 47,59
 52,41
 1,10
 98 
 2 383 597 [?]
 42,69
 57,31
 1,34
 99 
 2 197 231 [?]
 45,73
 54,27
 1,19
 100 
 2 189 992 [?]
 50,27
 49,73
 0,989
 101 
 2 154 541 [?]
 44,05
 55,95
 1,27
 102 
 2 144 679 [?]
 36,57
 63,43
 1,73
 103 
 2 125 546 [?]
 43,38
 56,62
 1,31
 104 
 2 109 581 [?]
 43,25
 56,75
 1,31
 105 
 2 093 908 [?]
 37,68
 62,32
 1,65
 106 
 1 974 802 [?]
 48,60
 51,40
 1,06
 107 
 1 934 226 [?]
 32,21
 67,79
 2,10
 108 
 1 894 256 [?]
 29,04
 70,96
 2,44
 109 
 1 870 842 [?]
 45,48
 54,52
 1,20
 110 
 1 818 000 [?]
 44,09
 55,91
 1,27
 111 
 1 793 250 [?]
 48,41
 51,59
 1,07
 112 
 1 791 673 [?]
 47,46
 52,54
 1,11
 113 
 1 761 990 [?]
 38,71
 61,29
 1,58
 114 
 1 731 780 [?]
 48,96
 51,04
 1,04
 115 
 1 536 240 [?]
 29,38
 70,62
 2,40
 116 
 1 523 494 [?]
 41,11
 58,89
 1,43
 117 
 1 521 439 [?]
 40,48
 59,52
 1,47
 118 
 1 512 019 [?]
 20,77
 79,23
 3,81
 119 
 1 502 244 [?]
 48,02
 51,98
 1,08
 120 
 1 496 097 [?]
 46,26
 53,74
 1,16
 121 
 1 465 234 [?]
 37,59
 62,41
 1,66
 122 
 1 397 096 [?]
 29,94
 70,06
 2,34
 123 
 1 380 448 [?]
 39,53
 60,47
 1,53
 124 
 1 376 110 [?]
 42,94
 57,06
 1,33
 125 
 1 369 867 [?]
 51,06
 48,94
 0,958
 126 
 1 304 850 [?]
 45,32
 54,68
 1,21
 127 
 1 296 128 [?]
 11,58
 88,42
 7,64
 128 
 1 266 004 [?]
 38,01
 61,99
 1,63
 129 
 1 202 755 [?]
 48,02
 51,98
 1,08
 130 
 1 201 248 [?]
 46,56
 53,44
 1,15
 131 
 1 134 371 [?]
 34,20
 65,80
 1,92
 132 
 1 081 474 [?]
 13,17
 86,83
 6,59
 133 
 1 051 803 [?]
 47,02
 52,98
 1,13
 134 
 960 055 [?]
 46,31
 53,69
 1,16
 135 
 904 431 [?]
 21,67
 78,33
 3,62
 136 
 846 268 [?]
 46,48
 53,52
 1,15
 137 
 802 113 [?]
 39,36
 60,64
 1,54
 138 
 790 021 [?]
 11,52
 88,48
 7,68
 139 
 763 606 [?]
 23,28
 76,72
 3,29
 140 
 758 109 [?]
 47,38
 52,62
 1,11
 141 
 701 384 [?]
 48,10
 51,90
 1,08
 142 
 700 792 [?]
 48,48
 51,52
 1,06
 143 
 684 382 [?]
 46,83
 53,17
 1,14
 144 
 634 126 [?]
 20,99
 79,01
 3,76
 145 
 537 102 [?]
 45,20
 54,80
 1,21
 146 
 523 164 [?]
 37,66
 62,34
 1,66
 147 
 492 413 [?]
 13,09
 86,91
 6,64
 148 
 487 564 [?]
 32,96
 67,04
 2,03
 149 
 449 634 [?]
 44,12
 55,88
 1,27
 150 
 440 802 [?]
 45,37
 54,63
 1,20
 151 
 389 700 [?]
 46,35
 53,65
 1,16
 152 
 361 526 [?]
 37,20
 62,80
 1,69
 153 
 295 667 [?]
 32,65
 67,35
 2,06
 154 
 294 404 [?]
 15,28
 84,72
 5,54
 155 
 289 744 [?]
 31,62
 68,38
 2,16
 156 
 285 854 [?]
 40,38
 59,62
 1,48
 157 
 281 020 [?]
 32,76
 67,24
 2,05
 158 
 257 123 [?]
 19,11
 80,89
 4,23
 159 
 249 198 [?]
 42,18
 57,82
 1,37
 160 
 226 084 [?]
 44,52
 55,48
 1,25
 161 
 181 882 [?]
 34,96
 65,04
 1,86
 162 
 178 954 [?]
 30,77
 69,23
 2,25
 163 
 177 446 [?]
 42,56
 57,44
 1,35
 164 
 167 651 [?]
 36,07
 63,93
 1,77
 165 
 153 845 [?]
 46,54
 53,46
 1,15
 166 
 146 505 [?]
 32,53
 67,47
 2,07
 167 
 146 439 [?]
 28,27
 71,73
 2,54
 168 
 142 857 [?]
 46,76
 53,24
 1,14
 169 
 142 064 [?]
 47,65
 52,35
 1,10
 170 
 141 366 [?]
 26,72
 73,28
 2,74
 171 
 133 664 [?]
 37,65
 62,35
 1,66
 172 
 132 966 [?]
 39,46
 60,54
 1,53
 173 
 131 124 [?]
 35,85
 64,15
 1,79
 174 
 84 539 [?]
 38,80
 61,20
 1,58
 175 
 81 637 [?]
 39,41
 60,59
 1,54
 176 
 77 571 [?]
 45,54
 54,46
 1,20
 177 
 71 091 [?]
 29,85
 70,15
 2,35
 178 
 70 140 [?]
 27,37
 72,63
 2,65
 179 
 65 963 [?]
 38,88
 61,12
 1,57
 180 
 64 531 [?]
 45,17
 54,83
 1,21
 181 
 57 723 [?]
 31,36
 68,64
 2,19
 182 
 51 163 [?]
 42,33
 57,67
 1,36
 183 
 45 377 [?]
 37,17
 62,83
 1,69
 184 
 38 658 [?]
 34,77
 65,23
 1,88
 185 
 35 094 [?]
 38,40
 61,60
 1,60