Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach na całym świecie

Rok: Kontynent:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 2 337 633 508 [?]
 39,47
 60,53
 1,53
 1 
 637 334 236 [?]
 45,00
 55,00
 1,22
 2 
 329 095 256 [?]
 27,59
 72,41
 2,62
 219 454 133 [?]
 41,63
 58,37
 1,40
 3 
 128 187 674 [?]
 44,42
 55,58
 1,25
 4 
 76 829 001 [?]
 48,24
 51,76
 1,07
 5 
 75 542 769 [?]
 38,49
 61,51
 1,60
 6 
 63 776 258 [?]
 40,79
 59,21
 1,45
 7 
 62 785 855 [?]
 35,24
 64,76
 1,84
 8 
 46 322 706 [?]
 39,68
 60,32
 1,52
 9 
 37 331 150 [?]
 40,60
 59,40
 1,46
 10 
 32 743 057 [?]
 48,48
 51,52
 1,06
 11 
 32 183 475 [?]
 47,61
 52,39
 1,10
 12 
 31 032 083 [?]
 12,67
 87,33
 6,90
 13 
 30 616 435 [?]
 29,80
 70,20
 2,36
 14 
 30 043 881 [?]
 34,13
 65,87
 1,93
 15 
 29 316 619 [?]
 43,29
 56,71
 1,31
 16 
 25 884 659 [?]
 42,94
 57,06
 1,33
 17 
 25 676 941 [?]
 48,92
 51,08
 1,04
 18 
 23 927 645 [?]
 36,54
 63,46
 1,74
 19 
 23 783 659 [?]
 36,29
 63,71
 1,76
 20 
 20 879 951 [?]
 44,99
 55,01
 1,22
 21 
 19 807 886 [?]
 49,45
 50,55
 1,02
 22 
 19 550 535 [?]
 30,83
 69,17
 2,24
 23 
 19 160 700 [?]
 39,65
 60,35
 1,52
 24 
 18 046 230 [?]
 45,55
 54,45
 1,20
 25 
 16 641 570 [?]
 26,14
 73,86
 2,83
 26 
 15 788 571 [?]
 34,34
 65,66
 1,91
 27 
 14 720 716 [?]
 44,08
 55,92
 1,27
 28 
 14 050 059 [?]
 10,43
 89,57
 8,58
 29 
 13 525 463 [?]
 48,69
 51,31
 1,05
 30 
 13 330 838 [?]
 36,10
 63,90
 1,77
 31 
 12 246 765 [?]
 49,79
 50,21
 1,01
 32 
 12 126 410 [?]
 48,91
 51,09
 1,04
 33 
 11 775 378 [?]
 29,87
 70,13
 2,35
 34 
 11 499 668 [?]
 37,55
 62,45
 1,66
 35 
 10 438 056 [?]
 44,87
 55,13
 1,23
 36 
 9 175 816 [?]
 48,24
 51,76
 1,07
 37 
 8 997 534 [?]
 47,27
 52,73
 1,12
 38 
 8 502 257 [?]
 41,36
 58,64
 1,42
 39 
 8 280 672 [?]
 37,67
 62,33
 1,65
 40 
 7 963 686 [?]
 25,18
 74,82
 2,97
 41 
 7 819 823 [?]
 47,03
 52,97
 1,13
 42 
 7 415 538 [?]
 51,04
 48,96
 0,959
 43 
 7 287 604 [?]
 31,55
 68,45
 2,17
 44 
 7 199 315 [?]
 39,98
 60,02
 1,50
 45 
 7 056 530 [?]
 34,66
 65,34
 1,88
 46 
 6 890 850 [?]
 38,92
 61,08
 1,57
 47 
 6 656 087 [?]
 31,53
 68,47
 2,17
 48 
 6 210 711 [?]
 11,63
 88,37
 7,60
 49 
 5 855 545 [?]
 55,54
 44,46
 0,800
 50 
 5 851 620 [?]
 48,19
 51,81
 1,08
 51 
 5 740 338 [?]
 26,01
 73,99
 2,85
 52 
 5 460 582 [?]
 48,73
 51,27
 1,05
 53 
 5 280 633 [?]
 48,80
 51,20
 1,05
 54 
 5 119 391 [?]
 10,66
 89,34
 8,38
 55 
 5 026 449 [?]
 30,47
 69,53
 2,28
 56 
 4 920 754 [?]
 44,37
 55,63
 1,25
 57 
 4 762 819 [?]
 42,97
 57,03
 1,33
 58 
 4 684 907 [?]
 47,73
 52,27
 1,10
 59 
 4 525 874 [?]
 44,49
 55,51
 1,25
 60 
 4 518 149 [?]
 29,95
 70,05
 2,34
 61 
 4 365 885 [?]
 32,51
 67,49
 2,08
 62 
 4 357 327 [?]
 41,78
 58,22
 1,39
 63 
 4 203 811 [?]
 36,11
 63,89
 1,77
 64 
 4 136 795 [?]
 46,29
 53,71
 1,16
 65 
 4 118 283 [?]
 47,58
 52,42
 1,10
 66 
 4 077 759 [?]
 47,88
 52,12
 1,09
 67 
 4 020 897 [?]
 51,06
 48,94
 0,959
 68 
 3 969 429 [?]
 50,51
 49,49
 0,980
 69 
 3 953 454 [?]
 39,04
 60,96
 1,56
 70 
 3 888 710 [?]
 31,96
 68,04
 2,13
 71 
 3 876 044 [?]
 48,48
 51,52
 1,06
 72 
 3 868 399 [?]
 13,30
 86,70
 6,52
 73 
 3 777 609 [?]
 42,67
 57,33
 1,34
 74 
 3 545 731 [?]
 40,88
 59,12
 1,45
 75 
 3 410 875 [?]
 47,07
 52,93
 1,12
 76 
 3 298 048 [?]
 17,92
 82,08
 4,58
 77 
 3 245 512 [?]
 51,40
 48,60
 0,945
 78 
 3 211 385 [?]
 32,36
 67,64
 2,09
 79 
 3 209 344 [?]
 40,86
 59,14
 1,45
 80 
 3 083 498 [?]
 15,45
 84,55
 5,47
 81 
 3 000 125 [?]
 41,83
 58,17
 1,39
 82 
 2 921 075 [?]
 45,49
 54,51
 1,20
 83 
 2 913 557 [?]
 45,99
 54,01
 1,17
 84 
 2 848 470 [?]
 36,43
 63,57
 1,74
 85 
 2 831 651 [?]
 34,23
 65,77
 1,92
 86 
 2 697 612 [?]
 44,01
 55,99
 1,27
 87 
 2 664 797 [?]
 38,20
 61,80
 1,62
 88 
 2 653 640 [?]
 51,89
 48,11
 0,927
 89 
 2 615 122 [?]
 47,13
 52,87
 1,12
 90 
 2 578 136 [?]
 46,90
 53,10
 1,13
 91 
 2 525 647 [?]
 19,18
 80,82
 4,21
 92 
 2 489 168 [?]
 21,55
 78,45
 3,64
 93 
 2 424 507 [?]
 45,93
 54,07
 1,18
 94 
 2 343 353 [?]
 22,75
 77,25
 3,40
 95 
 2 320 417 [?]
 46,10
 53,90
 1,17
 96 
 2 293 612 [?]
 37,83
 62,17
 1,64
 97 
 2 263 429 [?]
 45,27
 54,73
 1,21
 98 
 2 189 258 [?]
 42,53
 57,47
 1,35
 99 
 2 169 322 [?]
 44,62
 55,38
 1,24
 100 
 1 991 617 [?]
 44,48
 55,52
 1,25
 101 
 1 958 426 [?]
 31,73
 68,27
 2,15
 102 
 1 955 656 [?]
 41,72
 58,28
 1,40
 103 
 1 929 198 [?]
 49,76
 50,24
 1,01
 104 
 1 915 914 [?]
 35,03
 64,97
 1,86
 105 
 1 901 177 [?]
 48,05
 51,95
 1,08
 106 
 1 809 407 [?]
 46,08
 53,92
 1,17
 107 
 1 792 239 [?]
 36,76
 63,24
 1,72
 108 
 1 790 385 [?]
 48,71
 51,29
 1,05
 109 
 1 739 145 [?]
 48,10
 51,90
 1,08
 110 
 1 680 806 [?]
 46,22
 53,78
 1,16
 111 
 1 659 290 [?]
 40,42
 59,58
 1,47
 112 
 1 627 964 [?]
 43,20
 56,80
 1,31
 113 
 1 591 408 [?]
 28,09
 71,91
 2,56
 114 
 1 591 236 [?]
 38,96
 61,04
 1,57
 115 
 1 553 141 [?]
 39,14
 60,86
 1,55
 116 
 1 535 335 [?]
 45,17
 54,83
 1,21
 117 
 1 443 693 [?]
 49,67
 50,33
 1,01
 118 
 1 420 090 [?]
 40,56
 59,44
 1,47
 119 
 1 417 059 [?]
 49,57
 50,43
 1,02
 120 
 1 392 054 [?]
 38,95
 61,05
 1,57
 121 
 1 392 025 [?]
 46,23
 53,77
 1,16
 122 
 1 344 829 [?]
 34,17
 65,83
 1,93
 123 
 1 320 007 [?]
 30,67
 69,33
 2,26
 124 
 1 314 486 [?]
 39,73
 60,27
 1,52
 125 
 1 300 527 [?]
 45,74
 54,26
 1,19
 126 
 1 235 360 [?]
 17,20
 82,80
 4,81
 127 
 1 180 880 [?]
 27,94
 72,06
 2,58
 128 
 1 151 519 [?]
 35,82
 64,18
 1,79
 129 
 1 146 543 [?]
 46,11
 53,89
 1,17
 130 
 938 026 [?]
 32,69
 67,31
 2,06
 131 
 913 224 [?]
 9,55
 90,45
 9,47
 132 
 891 079 [?]
 45,46
 54,54
 1,20
 133 
 848 990 [?]
 46,55
 53,45
 1,15
 134 
 844 998 [?]
 49,56
 50,44
 1,02
 135 
 807 423 [?]
 38,89
 61,11
 1,57
 136 
 785 834 [?]
 26,83
 73,17
 2,73
 137 
 754 907 [?]
 20,15
 79,85
 3,96
 138 
 746 384 [?]
 46,67
 53,33
 1,14
 139 
 708 122 [?]
 10,99
 89,01
 8,10
 140 
 696 642 [?]
 47,19
 52,81
 1,12
 141 
 668 097 [?]
 47,82
 52,18
 1,09
 142 
 560 404 [?]
 46,67
 53,33
 1,14
 143 
 547 681 [?]
 12,70
 87,30
 6,88
 144 
 532 771 [?]
 19,73
 80,27
 4,07
 145 
 464 207 [?]
 34,18
 65,82
 1,93
 146 
 446 037 [?]
 44,75
 55,25
 1,23
 147 
 443 610 [?]
 31,73
 68,27
 2,15
 148 
 402 989 [?]
 44,48
 55,52
 1,25
 149 
 396 902 [?]
 12,75
 87,25
 6,84
 150 
 382 862 [?]
 44,49
 55,51
 1,25
 151 
 348 297 [?]
 47,02
 52,98
 1,13
 152 
 319 300 [?]
 36,24
 63,76
 1,76
 153 
 276 219 [?]
 31,28
 68,72
 2,20
 154 
 274 312 [?]
 33,48
 66,52
 1,99
 155 
 273 142 [?]
 13,96
 86,04
 6,16
 156 
 253 432 [?]
 25,52
 74,48
 2,92
 157 
 250 790 [?]
 41,67
 58,33
 1,40
 158 
 242 785 [?]
 42,39
 57,61
 1,36
 159 
 214 616 [?]
 17,02
 82,98
 4,87
 160 
 201 798 [?]
 45,03
 54,97
 1,22
 161 
 194 868 [?]
 36,22
 63,78
 1,76
 162 
 159 998 [?]
 34,77
 65,23
 1,88
 163 
 155 790 [?]
 37,28
 62,72
 1,68
 164 
 154 668 [?]
 40,58
 59,42
 1,46
 165 
 152 587 [?]
 28,98
 71,02
 2,45
 166 
 143 061 [?]
 45,33
 54,67
 1,21
 167 
 140 171 [?]
 26,74
 73,26
 2,74
 168 
 136 600 [?]
 46,83
 53,17
 1,14
 169 
 124 701 [?]
 45,90
 54,10
 1,18
 170 
 119 218 [?]
 25,48
 74,52
 2,92
 171 
 113 732 [?]
 37,30
 62,70
 1,68
 172 
 110 905 [?]
 39,46
 60,54
 1,53
 173 
 109 728 [?]
 32,20
 67,80
 2,11
 174 
 78 072 [?]
 37,66
 62,34
 1,66
 175 
 69 038 [?]
 37,53
 62,47
 1,66
 176 
 68 767 [?]
 46,21
 53,79
 1,16
 177 
 62 883 [?]
 30,16
 69,84
 2,32
 178 
 59 848 [?]
 35,88
 64,12
 1,79
 179 
 58 222 [?]
 44,30
 55,70
 1,26
 180 
 57 208 [?]
 32,99
 67,01
 2,03
 181 
 57 094 [?]
 19,64
 80,36
 4,09
 182 
 47 831 [?]
 41,58
 58,42
 1,41
 183 
 41 492 [?]
 36,05
 63,95
 1,77
 184 
 33 145 [?]
 33,46
 66,54
 1,99
 185 
 32 119 [?]
 32,25
 67,75
 2,10