Osiągnięcia edukacyjne: Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem wyższym w krajach na całym świecie

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Osiągnięcia edukacyjne: Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem wyższym w krajach na całym świecie

Rok: Kontynent: Dodatkowo:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 1 
 2,09
 89,22
 
 98,92
 66,08 [?]
 79,74
 1,19
 0,657
 2 
 19,68
 77,05 (2010)
 
 91,22 (2010)
 64,88 [?]
 66,22 (2010)
 2,38
 0,255
 3 
 10,76
 42,67
 20,78
 78,26
 62,70 [?]
 47,94
 3,26
 
 4 
 24,08
 98,59
 50,97
 99,03 (2010)
 55,85 [?]
 94,08
 
 0,203
 5 
 
 
 62,16
 
 54,48 [?]
 85,64
 
 
 6 
 
 89,45
 63,47 (2010)
 98,62 (2010)
 54,43 (2010) [?]
 82,47 (2010)
 
 
 7 
 36,61
 87,70
 
 94,52
 51,56 [?]
 81,70
 13,54
 1,16
 8 
 22,20
 90,85
 38,83
 84,30 (2010)
 49,90 [?]
 48,27 (2010)
 
 
 9 
 30,46
 
 55,89
 
 48,31 [?]
 77,99
 9,00
 0,674
 10 
 
 
 
 
 45,58 [?]
 93,28
 
 
 11 
 12,40
 94,41
 15,08
 93,75
 45,07 [?]
 61,79
 11,88
 0,109
 12 
 33,40
 94,85
 55,69
 99,07 (2010)
 44,95 [?]
 89,18
 
 
 13 
 25,93
 80,95
 50,11 (2010)
 89,14
 44,37 [?]
 66,98
 6,65
 0,680
 14 
 
 91,00
 19,60 (2010)
 
 44,32 [?]
 76,85
 
 
 15 
 32,61
 95,47
 43,59 (2010)
 98,66
 43,58 [?]
 89,09
 12,03
 1,34
 16 
 37,72
 72,03
 41,92
 86,87
 42,95 [?]
 60,94
 
 
 17 
 31,04
 99,79
 53,55
 99,79
 41,74 [?]
 74,57
 9,34
 0,823
 18 
 25,80
 76,28
 48,15
 82,60
 40,50 [?]
 68,12
 
 
 19 
 17,48
 87,94
 41,88
 93,54
 40,27 [?]
 86,36
 4,42
 0,396
 20 
 24,95
 
 37,71
 
 38,65 [?]
 75,12
 12,19
 0,927
 21 
 29,69
 98,94
 40,49
 99,44
 38,57 [?]
 76,80
 8,41
 0,696
 22 
 28,40
 77,01
 41,01
 91,28
 38,08 [?]
 68,36
 9,12
 0,602
 23 
 23,35
 96,15
 28,22
 99,43
 37,89 [?]
 74,28
 0,924
 0,096
 24 
 26,33
 89,67
 40,53
 100
 36,02 [?]
 74,31
 10,95
 0,925
 25 
 40,30
 91,89
 56,63
 98,38
 35,84 [?]
 82,84
 14,37
 0,451
 26 
 24,72
 91,66
 39,10
 99,72
 34,50 [?]
 69,50
 4,71
 0,611
 27 
 26,80
 89,06
 44,00
 96,79
 34,34 [?]
 78,82
 2,79
 0,212
 28 
 30,51
 99,33
 45,16
 99,48
 33,82 [?]
 90,65
 12,62
 0,268
 29 
 
 
 68,68 (2010)
 
 32,92 (2010) [?]
 
 
 
 30 
 32,40
 80,85
 32,24
 93,88
 32,70 [?]
 61,76
 12,22
 0,239
 31 
 
 
 
 99,83
 31,85 [?]
 79,31
 
 
 32 
 31,45
 96,84
 53,46
 98,97
 31,48 [?]
 91,65
 27,62
 0,243
 33 
 29,10
 96,35
 9,28
 
 31,34 [?]
 70,56
 10,12
 
 34 
 11,30
 98,67
 27,67
 
 31,34 [?]
 72,53
 9,57
 0,797
 35 
 
 95,10
 31,86 (2010)
 
 31,21 (2010) [?]
 54,84 (2010)
 
 
 36 
 18,72
 69,75
 32,55
 85,56
 30,84 [?]
 50,83
 2,59
 0,200
 37 
 15,67
 80,93
 30,72
 96,90
 30,71 [?]
 67,46
 6,73
 0,494
 38 
 
 72,94
 28,45
 89,10
 30,00 [?]
 47,36
 
 
 39 
 27,30
 100
 39,94
 
 29,50 [?]
 67,24
 3,87
 0,375
 40 
 
 93,11
 
 
 29,04 [?]
 72,88
 
 
 41 
 
 97,01
 36,59
 100 (2010)
 28,87 [?]
 81,50
 14,30
 1,89
 42 
 26,67
 87,11
 28,97
 98,12
 28,79 [?]
 65,27
 9,55
 0,284
 43 
 19,97
 73,37
 35,65
 87,45
 28,63 [?]
 62,14
 0,567
 
 44 
 20,45
 96,85
 23,49 (2010)
 98,86 (2010)
 28,63 [?]
 75,03
 14,77
 1,77
 45 
 27,08
 81,80
 32,14
 98,44
 27,41 [?]
 81,55
 22,45
 0,505
 46 
 10,84
 56,57
 43,22
 62,53
 26,91 [?]
 44,79
 0,856
 0,146
 47 
 
 83,75
 33,19
 99,37
 25,59 [?]
 65,11
 
 
 48 
 
 70,86
 31,16 (2010)
 78,36 (2010)
 25,07 (2010) [?]
 59,85 (2010)
 
 
 49 
 19,79
 71,12
 25,01
 
 25,01 [?]
 51,00
 3,64
 0,242
 50 
 22,72
 56,88
 21,21
 82,00
 24,76 [?]
 41,75
 2,29
 
 51 
 
 52,42
 23,37 (2010)
 59,71
 24,50 [?]
 44,56
 1,47
 0,212
 52 
 12,60
 93,85
 26,11
 97,91
 23,60 [?]
 85,42
 
 
 53 
 20,83
 64,73
 29,42
 93,41
 22,59 [?]
 56,03
 2,05
 0,326
 54 
 0,858
 64,37
 25,63
 78,76
 22,38 [?]
 48,64
 0,247
 
 55 
 16,36
 56,92
 
 89,32
 22,22 [?]
 36,22
 1,14
 0,024
 56 
 
 74,75
 33,41
 96,72
 21,85 [?]
 47,59
 10,47
 
 57 
 24,48
 83,32
 
 100
 21,84 [?]
 76,17
 10,76
 
 58 
 
 55,22
 24,94
 73,33
 21,19 [?]
 49,25
 1,79
 
 59 
 14,21
 83,12
 19,92
 98,04
 20,57 [?]
 64,47
 2,09
 0,258
 60 
 
 90,47
 
 98,39
 20,52 [?]
 68,30
 
 
 61 
 14,13
 40,63
 19,94
 57,90
 20,48 [?]
 29,58
 1,92
 
 62 
 
 72,95
 22,89
 89,27
 20,46 [?]
 51,01
 
 
 63 
 19,90
 52,73
 22,25
 87,62
 20,45 [?]
 38,46
 15,63
 0,426
 64 
 
 88,07
 
 97,65
 20,44 [?]
 70,04
 
 
 65 
 20,27
 93,11
 26,97
 99,27
 20,35 [?]
 64,58
 7,73
 0,615
 66 
 12,23
 78,01
 
 89,88
 20,12 [?]
 56,12
 0,522
 
 67 
 16,01
 83,14
 38,71
 92,05
 19,18 [?]
 62,24
 5,40
 0,381
 68 
 17,43
 95,32 (2010)
 30,46 (2010)
 97,48 (2010)
 19,17 (2010) [?]
 88,32 (2010)
 16,65 (2010)
 0,026 (2010)
 69 
 18,13
 99,79
 21,78
 99,82
 19,16 [?]
 85,77
 13,25
 0,326
 70 
 18,52
 99,34
 19,90
 99,84
 19,08 [?]
 80,90
 14,98
 0,237
 71 
 19,13
 96,68
 31,47
 99,99
 17,37 [?]
 78,79
 9,77
 0,796
 72 
 13,65
 49,83
 
 75,54
 16,15 [?]
 39,24
 6,33
 0,062
 73 
 12,82
 74,30
 20,79
 97,92
 15,56 [?]
 36,09
 3,45
 0,547 (2010)
 74 
 
 60,15
 15,34
 73,38
 15,48 [?]
 46,92
 
 
 75 
 
 74,30
 16,97
 94,16
 15,46 [?]
 50,14
 
 
 76 
 
 57,88
 
 68,38
 15,35 [?]
 37,53
 
 
 77 
 
 72,87
 30,57 (2010)
 
 15,09 (2010) [?]
 
 
 
 78 
 8,42
 56,13
 15,89
 89,81
 14,89 [?]
 32,62
 2,08
 0,062
 79 
 7,73
 48,85
 9,60
 82,09
 14,40 [?]
 37,48
 1,52
 
 80 
 
 53,15
 
 74,73 (2010)
 14,28 (2010) [?]
 32,51 (2010)
 
 
 81 
 
 46,64
 
 82,12
 14,19 [?]
 29,96
 1,40
 0,283
 82 
 
 65,52
 10,84
 
 13,92 [?]
 
 
 
 83 
 
 70,74
 26,28
 80,79
 13,39 [?]
 40,85
 
 
 84 
 12,73
 57,35
 
 78,34
 13,24 [?]
 31,46
 1,05
 0,033
 85 
 12,74
 85,60
 16,64
 98,03
 13,02 [?]
 54,82
 8,78
 0,085
 86 
 6,36
 36,18
 5,07
 61,51
 12,48 [?]
 26,66
 
 
 87 
 
 65,69
 16,64 (2010)
 86,04 (2010)
 12,35 (2010) [?]
 43,88 (2010)
 
 
 88 
 
 48,95
 17,17
 
 11,89 [?]
 42,83
 
 
 89 
 7,23
 45,20
 8,99
 70,87
 11,60 [?]
 53,54
 0,551
 
 90 
 16,80
 60,85
 26,55
 66,19
 11,29 (2010) [?]
 51,54
 1,86
 0,259
 91 
 
 42,61
 
 
 11,26 [?]
 23,25
 
 
 92 
 8,47
 52,09
 13,79
 83,05
 11,12 [?]
 36,69
 0,340
 
 93 
 11,32
 56,06
 12,13
 57,31
 10,86 [?]
 33,77
 0,251
 
 94 
 9,58
 9,58
 9,58
 9,58
 9,58 [?]
 9,58
 
 
 95 
 9,58
 9,58 (2010)
 9,58 (2010)
 9,58 (2010)
 9,58 (2010) [?]
 9,58 (2010)
 9,58 (2010)
 9,58 (2010)
 96 
 9,58
 74,18
 14,77
 81,17
 9,58 [?]
 62,82
 9,58
 
 97 
 
 9,58
 9,58
 9,58
 9,58 (2010) [?]
 9,58
 
 
 98 
 
 59,88
 41,95 (2010)
 93,58 (2010)
 9,47 (2010) [?]
 56,70 (2010)
 
 
 99 
 7,68
 43,95
 5,64 (2010)
 73,20
 8,80 [?]
 28,11
 0,400
 
 100 
 5,55
 40,40
 1,80
 55,16
 8,10 [?]
 26,13
 0,252
 0,038
 101 
 3,00
 66,29
 
 
 7,60 [?]
 19,20
 0,312
 
 102 
 
 58,17
 
 71,92 (2010)
 7,39 (2010) [?]
 38,84 (2010)
 
 
 103 
 
 59,43
 10,10 (2010)
 
 5,87 (2010) [?]
 21,44 (2010)
 
 
 104 
 
 26,92
 
 37,01
 5,83 [?]
 20,63
 0,866
 0,051
 105 
 
 83,77
 20,14
 95,05
 5,12 [?]
 81,70
 
 
 106 
 
 55,72
 12,18
 70,65
 4,99 [?]
 48,05
 
 
 107 
 
 30,60
 10,45 (2010)
 64,57 (2010)
 4,45 (2010) [?]
 20,03 (2010)
 
 
 108 
 2,51
 11,93
 1,65 (2010)
 26,87
 3,55 [?]
 7,13
 1,58
 0,231
 109 
 0,633
 27,52
 
 41,37
 2,59 [?]
 10,26
 
 
 110 
 2,57
 5,84
 2,90
 14,72
 2,57 [?]
 2,93
 0,371
 0,031
 111 
 1,41
 9,43
 
 26,80
 2,55 [?]
 6,43
 0,115
 0,011
 112 
 
 16,33
 9,57 (2010)
 47,12 (2010)
 2,26 (2010) [?]
 14,19 (2010)
 
 
 113 
 
 45,20
 8,07
 57,01
 1,72 [?]
 14,68
 
 
 114 
 
 12,24
 
 16,87
 1,66 [?]
 3,98
 
 
 115 
 
 9,90
 1,82
 64,15
 1,49 [?]
 2,69
 
 
 116 
 
 14,41
 8,86
 27,02
 1,46 (2010) [?]
 18,00 (2010)
 
 
 117 
 
 14,01
 3,33 (2010)
 35,02 (2010)
 1,20 (2010) [?]
 4,07 (2010)
 
 
 118 
 
 6,68
 
 
 0,994 (2010) [?]
 1,77
 
 
 119 
 0,665
 7,34
 
 16,06
 0,881 [?]
 3,48
 
 
 120 
 
 8,62
 1,01 (2010)
 23,73 (2010)
 0,794 (2010) [?]
 5,04 (2010)
 
 
 121 
 
 26,37
 8,82
 26,41
 0,721 [?]
 11,48
 
 
 122 
 
 10,94
 6,19
 12,97
 0,608 [?]
 6,80
 
 
 123 
 
 83,76
 15,81
 99,79 (2010)
 0,260 [?]
 37,27
 
 
  
Argentyna
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aruba
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bangladesz
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Barbados
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Benin
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Czad
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dominika
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gujana
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jamajka
 8,35
 64,63
 17,74
 99,35
 
 
 
 
  
Macedonia
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Malawi
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Malezja
 
 72,61
 19,69
 92,16
 
 59,08
 
 
  
Namibia
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Samoa
 
 
 16,87
 98,86
 
 78,36
 
 
  
Seszele
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Surinam
 10,09
 65,30
 
 89,70
 
 33,16
 
 
  
Tadżykistan
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Turkmenistan
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ukraina
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uzbekistan
 13,08
 99,86
 
 100
 
 89,76
 
 
  
Wyspy Marshalla
 2,71
 91,64
 14,15
 96,40
 
 67,58
 0,655
 0,063
  
Zimbabwe
 9,58
 9,58
 
 9,58
 
 9,58
 
 
  
Świętego Tomasza i Książęca
 2,18
 31,77