Ludność w Zimbabwe

Wersje językowe strony:

Zimbabwe

Ludność w Zimbabwe


Kontynent: Afryka
  
Iso2:ZW
  
Iso3:ZWE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Zimbabwe


Uzależnieni ludzie

80,40 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

75 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

5,30 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 29 miejsce w świecie z 196 (85,71%); 18 miejsce w Afryce z 55 (69,09%)

Potencjalny współczynnik wsparcia

18,70 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Zimbabwe


Liczba ludności

15 602 751 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 233 (70,39%); 23 miejsce w Afryce z 56 (60,71%)
10,44 % (2,09 % ) ↘
min: 3 752 390; max: 15 602 751; max-min: 11 850 361 (75,95%); mid: 9 677 571;
5 925 181 (37,98%)
2,31 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 216 (79,63%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
21,07 % (4,21 % ) ↘
min: 0,650; max: 4,00; max-min: 3,35 (83,74%); mid: 2,32;
-0,0091322 (-0,395%)

Wiejskie

10 551 204 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 205 (75,61%); 22 miejsce w Afryce z 54 (61,11%)
11,53 % (2,31 % ) ↘
min: 3 279 289; max: 10 551 204; max-min: 7 271 915 (68,92%); mid: 6 915 247;
3 635 958 (34,46%)
67,62 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 205 (83,41%); 17 miejsce w Afryce z 54 (70,37%)
1,21 % (0,243 % ) ↘
min: 65,42; max: 87,39; max-min: 21,98 (25,15%); mid: 76,40;
-8,78 (-12,98%)
2,50 {[?]}
(2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 205 (94,63%); 8 miejsce w Afryce z 54 (87,04%)
16,00 % (3,20 % ) ↘
min: 0,059; max: 3,25; max-min: 3,19 (98,18%); mid: 1,65;
0,846 (33,85%)

Obszary miejskie

5 051 547 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 214 (58,88%); 23 miejsce w Afryce z 54 (59,26%)
8,17 % (1,63 % ) ↘
min: 473 101; max: 5 051 547; max-min: 4 578 446 (90,63%); mid: 2 762 324;
2 289 223 (45,32%)
32,38 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 214 (16,36%); 38 miejsce w Afryce z 54 (31,48%)
2,53 % (0,507 % ) ↗
min: 12,61; max: 34,59; max-min: 21,98 (63,54%); mid: 23,60;
8,78 (27,12%)
1,93 {[?]}
(2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 214 (54,67%); 49 miejsce w Afryce z 54 (11,11%)
33,65 % (6,73 % ) ↘
min: 0,193; max: 7,02; max-min: 6,83 (97,26%); mid: 3,61;
-1,68 (-87,10%)

Populacja największego miasta

1 501 363 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 151 (41,06%); 25 miejsce w Afryce z 45 (46,67%)
1,79 % (0,357 % ) ↘
min: 247 978; max: 1 501 363; max-min: 1 253 385 (83,48%); mid: 874 671;
626 693 (41,74%)
9,62 {[?]}
(2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 151 (24,50%); 31 miejsce w Afryce z 45 (33,33%)
9,66 % (1,93 % ) ↗
min: 6,61; max: 11,17; max-min: 4,56 (40,82%); mid: 8,89;
0,736 (7,65%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

1 501 363 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 115 (22,61%); 25 miejsce w Afryce z 32 (25%)
1,79 % (0,357 % ) ↘
min: 247 978; max: 1 501 363; max-min: 1 253 385 (83,48%); mid: 874 671;
626 693 (41,74%)
9,62 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 115 (12,17%); 25 miejsce w Afryce z 32 (25%)
9,66 % (1,93 % ) ↗
min: 6,61; max: 11,29; max-min: 4,68 (41,44%); mid: 8,95;
0,676 (7,02%)

Migracja w Zimbabwe


Liczba ludności

15 602 751 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 233 (70,39%); 23 miejsce w Afryce z 56 (60,71%)
10,44 % (2,09 % ) ↘
min: 3 752 390; max: 15 602 751; max-min: 11 850 361 (75,95%); mid: 9 677 571;
5 925 181 (37,98%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

398 866 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 214 (65,42%); 16 miejsce w Afryce z 54 (72,22%)
0,244 % (0,049 % ) ↘
min: 392 693; max: 626 821; max-min: 234 128 (37,35%); mid: 509 757;
-110 891 (-27,80%)
2,56 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 214 (38,32%); 19 miejsce w Afryce z 54 (66,67%)
11,38 % (2,28 % ) ↗
min: 2,56; max: 5,98; max-min: 3,42 (57,24%); mid: 4,27;
-1,71 (-66,93%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,045 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 180 (50%); 39 miejsce w Afryce z 48 (20,83%)
28,75 % (5,75 % ) ↘
min: 0,0043995; max: 1,82; max-min: 1,82 (99,76%); mid: 0,913;
-0,868 (-1 949%)
6 950 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 180 (56,67%); 34 miejsce w Afryce z 48 (31,25%)
36,19 % (7,24 % ) ↘
min: 514; max: 237 713; max-min: 237 199 (99,78%); mid: 119 114;
-112 164 (-1 614%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,137 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 196 (81,12%); 16 miejsce w Afryce z 54 (72,22%)
26,02 % (5,20 % ) ↗
min: 0,0000382; max: 0,172; max-min: 0,172 (99,98%); mid: 0,086;
0,051 (36,98%)
21 344 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 196 (84,18%); 15 miejsce w Afryce z 54 (74,07%)
12,86 % (2,57 % ) ↗
min: 4; max: 25 048; max-min: 25 044 (99,98%); mid: 12 526;
8 818 (41,31%)

Płodność w Zimbabwe


Ogólny współczynnik urodzeń

35,19 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 207 (87,44%); 26 miejsce w Afryce z 54 (53,70%)
3,06 % (0,613 % ) ↗
min: 32,93; max: 48,18; max-min: 15,26 (31,67%); mid: 40,55;
-5,37 (-15,25%)

Ogólny współczynnik urodzeń

540 838 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 207 (74,40%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
6,30 % (1,26 % ) ↘
min: 180 662; max: 540 838; max-min: 360 176 (66,60%); mid: 360 750;
180 088 (33,30%)

Wskaźnik płodności

3,92 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 203 (78,33%); 38 miejsce w Afryce z 54 (31,48%)
3,19 % (0,637 % ) ↗
min: 3,92; max: 7,42; max-min: 3,50 (47,13%); mid: 5,67;
-1,75 (-44,57%)

Pożądany współczynnik dzietności

3,50 urodzeń na kobietę[?] (2011)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 47 (51,06%); 23 miejsce w Afryce z 30 (26,67%)
1,14 % (0,229 % ) ↘
min: 3,30; max: 4,40; max-min: 1,10 (25%); mid: 3,85;
-0,350 (-10%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

108,94 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 193 (91,71%); 17 miejsce w Afryce z 54 (70,37%)
5,57 % (1,11 % ) ↗
min: 107,27; max: 174,05; max-min: 66,78 (38,37%); mid: 140,66;
-31,72 (-29,12%)

Śmiertelność dzieci i matek w Zimbabwe


Ogólny współczynnik urodzeń

540 838 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 154 miejsce w świecie z 207 (26,09%); 30 miejsce w Afryce z 54 (46,30%)
6,30 % (1,26 % ) ↘
min: 180 662; max: 540 838; max-min: 360 176 (66,60%); mid: 360 750;
180 088 (33,30%)
9,82 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 148 miejsce w świecie z 206 (28,64%); 32 miejsce w Afryce z 54 (42,59%)
39,64 % (7,93 % ) ↗
min: 8,42; max: 19,47; max-min: 11,05 (56,74%); mid: 13,95;
-4,13 (-42,03%)

Śmiertelność matek

2 400 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 181 (17,68%); 30 miejsce w Afryce z 53 (45,28%)
4,17 % (0,833 % ) ↘
min: 1 600; max: 2 900; max-min: 1 300 (44,83%); mid: 2 250;
150 (6,25%)
0,154 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 158 miejsce w świecie z 181 (13,26%); 30 miejsce w Afryce z 53 (45,28%)
7,00 % (1,40 % ) ↗
min: 0,154; max: 0,216; max-min: 0,062 (28,67%); mid: 0,185;
-0,031 (-20,10%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

12 836 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 152 miejsce w świecie z 192 (21,35%); 29 miejsce w Afryce z 54 (48,15%)
1,31 % (0,262 % ) ↘
min: 7 864; max: 13 052; max-min: 5 188 (39,75%); mid: 10 458;
2 378 (18,53%)
0,823 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 161 miejsce w świecie z 192 (16,67%); 26 miejsce w Afryce z 54 (53,70%)
10,20 % (2,04 % ) ↗
min: 0,660; max: 0,907; max-min: 0,247 (27,21%); mid: 0,783;
0,039 (4,79%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

38 087 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 159 miejsce w świecie z 193 (18,13%); 30 miejsce w Afryce z 54 (46,30%)
14,66 % (2,93 % ) ↗
min: 24 320; max: 44 035; max-min: 19 715 (44,77%); mid: 34 178;
3 910 (10,26%)
2,44 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 169 miejsce w świecie z 193 (12,95%); 31 miejsce w Afryce z 54 (44,44%)
28,03 % (5,61 % ) ↗
min: 2,44; max: 6,42; max-min: 3,98 (61,99%); mid: 4,43;
-1,99 (-81,54%)

Przyczyny śmierci w Zimbabwe


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

61,50 %[?] (2012)
(rosnąco): 146 miejsce w świecie z 172 (15,70%); 26 miejsce w Afryce z 52 (51,92%)
5,12 % (1,02 % ) ↗
min: 61,50; max: 80,40; max-min: 18,90 (23,51%); mid: 70,95;
-9,45 (-15,37%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

8 %[?] (2012)
(rosnąco): 91 miejsce w świecie z 172 (47,67%); 24 miejsce w Afryce z 52 (55,77%)
8,54 % (1,71 % ) ↘
min: 3,90; max: 8; max-min: 4,10 (51,25%); mid: 5,95;
2,05 (25,63%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

30,50 %[?] (2012)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 172 (83,14%); 30 miejsce w Afryce z 52 (44,23%)
8,09 % (1,62 % ) ↘
min: 15,70; max: 30,50; max-min: 14,80 (48,52%); mid: 23,10;
7,40 (24,26%)

Zgony w ruchu drogowym

28,20 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Zimbabwe


Długość życia

57,50 [?] (2014)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 201 (10,95%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
13,78 % (2,76 % ) ↘
min: 40,68; max: 61,93; max-min: 21,25 (34,31%); mid: 51,30;
6,20 (10,78%)

Średnia długość życia mężczyzn

56,17 [?] (2014)
(malejąco): 182 miejsce w świecie z 201 (9,95%); 35 miejsce w Afryce z 54 (37,04%)
12,73 % (2,55 % ) ↘
min: 41,27; max: 60,04; max-min: 18,77 (31,27%); mid: 50,65;
5,52 (9,83%)

Oczekiwana długość życia kobiet

58,89 [?] (2014)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 201 (10,45%); 34 miejsce w Afryce z 54 (38,89%)
14,83 % (2,97 % ) ↘
min: 40,06; max: 63,91; max-min: 23,84 (37,31%); mid: 51,99;
6,91 (11,73%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

3,02 [?] (2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 201 (22,39%); 29 miejsce w Afryce z 54 (48,15%)
62,45 % (12,49 % ) ↘
min: -0,979; max: 3,89; max-min: 4,87 (125,19%); mid: 1,45;
1,57 (51,90%)

Przeżycie do 65 roku życia w Zimbabwe


Przeżycie do 65 roku życia

2,96 [?] (2015)
(malejąco): 163 miejsce w świecie z 194 (16,49%); 32 miejsce w Afryce z 54 (42,59%)
8,34 % (1,67 % ) ↗
min: 2,96; max: 3,37; max-min: 0,410 (12,15%); mid: 3,17;
-0,203 (-6,83%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

47,03 [?] (2014)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 193 (7,77%); 40 miejsce w Afryce z 54 (27,78%)
27,47 % (5,49 % ) ↘
min: 16,88; max: 56,56; max-min: 39,68 (70,16%); mid: 36,72;
10,31 (21,92%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

51,83 [?] (2014)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 193 (7,25%); 41 miejsce w Afryce z 54 (25,93%)
29,63 % (5,93 % ) ↘
min: 14,90; max: 63,73; max-min: 48,83 (76,63%); mid: 39,31;
12,51 (24,14%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,907 [?] (2015)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 193 (54,92%); 21 miejsce w Afryce z 54 (62,96%)
3,08 % (0,616 % ) ↗
min: 0,876; max: 1,08; max-min: 0,202 (18,75%); mid: 0,977;
-0,070 (-7,71%)

Struktura wiekowa w Zimbabwe


0-14 lat

37,80 %[?] (2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 227 (81,06%); 39 miejsce w Afryce z 56 (32,14%)

15–24 lata

21,29 %[?] (2015)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 227 (94,27%); 6 miejsce w Afryce z 56 (91,07%)

25-54 lata

33,86 %[?] (2015)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 227 (19,38%); 21 miejsce w Afryce z 56 (64,29%)

55–64 lata

3,55 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

3,50 %[?] (2015)
(malejąco): 183 miejsce w świecie z 227 (19,82%); 25 miejsce w Afryce z 56 (57,14%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Zimbabwe


0-14 lat

1,02 [?] (2015)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 227 (22,91%); 20 miejsce w Afryce z 56 (66,07%)

15–24 lata

1,02 [?] (2015)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 227 (33,48%); 18 miejsce w Afryce z 56 (69,64%)

25-54 lata

1,10 [?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 227 (92,07%); 4 miejsce w Afryce z 56 (94,64%)

55–64 lata

0,577 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,619 [?] (2015)

Średni wiek w Zimbabwe


Razem

20,60 [?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 227 (18,94%); 20 miejsce w Afryce z 56 (66,07%)

Mężczyźni

20,50 [?] (2015)
(malejąco): 182 miejsce w świecie z 227 (20,26%); 17 miejsce w Afryce z 56 (71,43%)

Kobiety

20,80 [?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 227 (18,94%); 20 miejsce w Afryce z 56 (66,07%)

Turystyka w Zimbabwe


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

1 905 000 [?] (2014)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 195 (60%); 5 miejsce w Afryce z 45 (91,11%)
17,53 % (3,51 % ) ↗
min: 1 336 000; max: 2 506 000; max-min: 1 170 000 (46,69%); mid: 1 921 000;
-16 000 (-0,840%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

792 000 [?] (2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 107 (25,23%); 7 miejsce w Afryce z 13 (53,85%)
17,93 % (3,59 % ) ↘
min: 69 000; max: 792 000; max-min: 723 000 (91,29%); mid: 430 500;
361 500 (45,64%)