Gospodarka w Zimbabwe

Wersje językowe strony:

Zimbabwe

Gospodarka w Zimbabwe


Kontynent: Afryka
  
Iso2:ZW
  
Iso3:ZWE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Zimbabwe


PKB, PPP

27 875 623 137 [?] (2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 194 (34,54%); 28 miejsce w Afryce z 52 (48,08%)
31,78 % (6,36 % ) ↘
min: 15 795 924 132; max: 27 875 623 137; max-min: 12 079 699 005 (43,33%); mid: 21 835 773 635;
6 039 849 503 (21,67%)

PKB

14 419 185 900 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 199 (42,71%); 19 miejsce w Afryce z 53 (66,04%)
34,66 % (6,93 % ) ↘
min: 1 052 990 400; max: 14 419 185 900; max-min: 13 366 195 500 (92,70%); mid: 7 736 088 150;
6 683 097 750 (46,35%)

PKB per capita, PSN

1 787 [?] (2015)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 194 (9,79%); 35 miejsce w Afryce z 52 (34,62%)
23,83 % (4,77 % ) ↘
min: 1 170; max: 2 056; max-min: 885,89 (43,08%); mid: 1 613;
173,18 (9,69%)

Rezerwy w Zimbabwe


Całkowite rezerwy

434 586 032 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 184 (14,67%); 39 miejsce w Afryce z 52 (26,92%)
68,39 % (13,68 % ) ↗
min: 37 213 800; max: 887 899 732; max-min: 850 685 932 (95,81%); mid: 462 556 766;
-27 970 734 (-6,44%)

Całkowite rezerwy

4,98 [?] (2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 117 (2,56%); 46 miejsce w Afryce z 47 (4,26%)
122,68 % (24,54 % ) ↗
min: 1,43; max: 96,06; max-min: 94,62 (98,51%); mid: 48,75;
-43,77 (-879,76%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

418 149 672 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 156 miejsce w świecie z 184 (15,76%); 39 miejsce w Afryce z 52 (26,92%)
75,00 % (15,00 % ) ↗
min: 3 610 000; max: 821 890 909; max-min: 818 280 909 (99,56%); mid: 412 750 454;
5 399 218 (1,29%)

Oszczędności brutto

0,926 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 164 (4,88%); 40 miejsce w Afryce z 43 (9,30%)
685,86 % (137,17 % ) ↗
min: -9,86; max: 20,40; max-min: 30,26 (148,33%); mid: 5,27;
-4,34 (-468,85%)

PKB - skład w Zimbabwe


Konsumpcja gospodarstw domowych

83,70 %[?] (2015)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 198 (86,87%); 11 miejsce w Afryce z 54 (81,48%)

Konsumpcja rządowa

25,40 %[?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 197 (90,86%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)

Naprawiono inwestycję

13,20 %[?] (2015)

Inwestycje magazynowe

-0,100 %[?] (2015)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 166 (30,72%); 35 miejsce w Afryce z 46 (26,09%)

Eksport towarów i usług

24,40 %[?] (2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 196 (30,61%); 31 miejsce w Afryce z 54 (44,44%)

Import towarów i usług

-46,60 %[?] (2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 195 (41,54%); 36 miejsce w Afryce z 53 (33,96%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Zimbabwe


Rolnictwo

12,20 %[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 219 (63,93%); 35 miejsce w Afryce z 53 (35,85%)

Przemysł

28,40 %[?] (2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 221 (61,99%); 20 miejsce w Afryce z 53 (64,15%)

Usługi

59,40 %[?] (2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 223 (41,70%); 16 miejsce w Afryce z 54 (72,22%)

Wzrost PKB w Zimbabwe


Tempo wzrostu PKB

0,474 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 169 miejsce w świecie z 193 (12,95%); 45 miejsce w Afryce z 52 (15,38%)
2 299 % (459,73 % ) ↗
min: -17,67; max: 22,57; max-min: 40,23 (178,30%); mid: 2,45;
-1,97 (-416,19%)

Wzrost PKB per capita

-1,82 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 193 (11,40%); 44 miejsce w Afryce z 52 (17,31%)
613,18 % (122,64 % ) ↘
min: -18,87; max: 18,56; max-min: 37,44 (201,68%); mid: -0,156;
-1,67 (91,46%)

Koszty w Zimbabwe


Wydatki

33,23 % PKB[?] (1997)
(2000) (rosnąco): 112 miejsce w świecie z 136 (18,38%); 30 miejsce w Afryce z 32 (9,38%)
3,38 % (0,675 % ) ↘
min: 22,10; max: 33,23; max-min: 11,13 (33,50%); mid: 27,66;
5,56 (16,75%)

Koszty zużycia końcowego itp.

109,89 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 167 miejsce w świecie z 177 (6,21%); 44 miejsce w Afryce z 49 (12,24%)
6,43 % (1,29 % ) ↘
min: 77,92; max: 121,46; max-min: 43,54 (35,85%); mid: 99,69;
10,20 (9,28%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,153 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 165 (62,42%); 23 miejsce w Afryce z 40 (45%)
201,20 % (40,24 % ) ↗
min: 0,0000121; max: 0,596; max-min: 0,596 (100,00%); mid: 0,298;
-0,146 (-95,41%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

1,97 % PKB[?] (2010)
(2010) (rosnąco): 10 miejsce w świecie z 169 (94,67%); 7 miejsce w Afryce z 49 (87,76%)
670,83 % (134,17 % ) ↗
min: 1,97; max: 44,33; max-min: 42,36 (95,55%); mid: 23,15;
-21,18 (-1 073%)

Wydatki wojskowe

2,61 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 121 miejsce w świecie z 155 (22,58%); 38 miejsce w Afryce z 48 (22,92%)
60,07 % (12,01 % ) ↘
min: 1,04; max: 10,67; max-min: 9,63 (90,23%); mid: 5,86;
-3,25 (-124,28%)

Wydatki na zdrowie

6,44 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 190 (55,26%); 33 miejsce w Afryce z 53 (39,62%)
16,56 % (3,31 % ) ↘
min: 4,47; max: 7,13; max-min: 2,66 (37,26%); mid: 5,80;
0,637 (9,90%)

Dochód w Zimbabwe


Wpływy podatkowe

26,05 % PKB[?] (1997)
(2000) (malejąco): 5 miejsce w świecie z 138 (97,10%); 2 miejsce w Afryce z 32 (96,88%)
11,12 % (2,22 % ) ↘
min: 9,69; max: 45,80; max-min: 36,11 (78,85%); mid: 27,74;
-1,69 (-6,49%)

Handel

75,60 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 187 (44,92%); 22 miejsce w Afryce z 51 (58,82%)
32,77 % (6,55 % ) ↗
min: 35,92; max: 122,31; max-min: 86,40 (70,64%); mid: 79,11;
-3,52 (-4,65%)

Handel usługami

13,29 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 179 (27,37%); 33 miejsce w Afryce z 47 (31,91%)
31,63 % (6,33 % ) ↗
min: 6,68; max: 19,73; max-min: 13,05 (66,13%); mid: 13,21;
0,080 (0,602%)

Handel towarem

46,57 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 188 (35,11%); 32 miejsce w Afryce z 51 (39,22%)
59,50 % (11,90 % ) ↗
min: 30,14; max: 116,63; max-min: 86,49 (74,16%); mid: 73,38;
-26,81 (-57,56%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

2,77 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 188 (49,47%); 26 miejsce w Afryce z 52 (51,92%)
53,01 % (10,60 % ) ↘
min: -0,453; max: 6,94; max-min: 7,39 (106,52%); mid: 3,24;
-0,475 (-17,17%)

Czynsze z zasobów naturalnych

8,69 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 177 (73,45%); 28 miejsce w Afryce z 52 (48,08%)
13,58 % (2,72 % ) ↗
min: 2,28; max: 19,53; max-min: 17,25 (88,33%); mid: 10,91;
-2,22 (-25,49%)

Dług publiczny

45,40 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 79 miejsce w świecie z 178 (56,18%); 21 miejsce w Afryce z 42 (52,38%)