Równość płci w Wyspy Salomona

Wersje językowe strony:

Wyspy Salomona

Równość płci w Wyspy Salomona


Kontynent: Oceania
  
Iso2:SB
  
Iso3:SLB

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2015)

Ocena równości płci OSPI

3 1=niski do 6=wysoka[?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 82 (45,12%); 3 miejsce w Oceanii z 9 (77,78%)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Wyspy Salomona


Siła robocza

227 975 [?] (2014)
(malejąco): 167 miejsce w świecie z 185 (10,27%); 5 miejsce w Oceanii z 11 (63,64%)
9,16 % (1,83 % ) ↘
min: 110 905; max: 227 975; max-min: 117 070 (51,35%); mid: 169 440;
58 535 (25,68%)

Siła robocza

40,14 [?] (2014)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 185 (32,43%); 9 miejsce w Oceanii z 11 (27,27%)
0,090 % (0,018 % ) ↘
min: 39,21; max: 40,15; max-min: 0,933 (2,32%); mid: 39,68;
0,464 (1,16%)

Siła robocza

59,83 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 185 (68,11%); 3 miejsce w Oceanii z 11 (81,82%)
0,110 % (0,022 % ) ↗
min: 59,83; max: 60,79; max-min: 0,960 (1,58%); mid: 60,31;
-0,480 (-0,803%)

Siła robocza

1,49 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 185 (68,11%); 3 miejsce w Oceanii z 11 (81,82%)
0,275 % (0,055 % ) ↗
min: 1,49; max: 1,55; max-min: 0,061 (3,93%); mid: 1,52;
-0,030 (-2,05%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

2 %[?] (2016)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

47,40 % firm[?] (2015)

Udział firm z menedżerem wyższego szczebla

22,60 % firm[?] (2015)