Równość płci w Wenezuela

Wersje językowe strony:

Wenezuela

Równość płci w Wenezuela


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:VE
  
Iso3:VEN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na płeć podczas zatrudniania

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Wenezuela


Siła robocza

14 304 546 [?] (2014)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 185 (79,46%); 8 miejsce w Ameryce z 33 (78,79%)
7,48 % (1,50 % ) ↘
min: 7 287 604; max: 14 304 546; max-min: 7 016 942 (49,05%); mid: 10 796 075;
3 508 471 (24,53%)

Siła robocza

39,86 [?] (2014)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 185 (31,35%); 22 miejsce w Ameryce z 33 (36,36%)
1,29 % (0,259 % ) ↘
min: 31,32; max: 39,86; max-min: 8,55 (21,44%); mid: 35,59;
4,27 (10,72%)

Siła robocza

60,03 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 185 (69,19%); 12 miejsce w Ameryce z 33 (66,67%)
1,03 % (0,205 % ) ↗
min: 60,03; max: 68,45; max-min: 8,42 (12,30%); mid: 64,24;
-4,21 (-7,01%)

Siła robocza

1,50 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 185 (69,19%); 12 miejsce w Ameryce z 33 (66,67%)
2,61 % (0,522 % ) ↗
min: 1,50; max: 2,17; max-min: 0,667 (30,76%); mid: 1,84;
-0,334 (-22,22%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

14,40 %[?] (2016)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 189 (44,97%); 21 miejsce w Ameryce z 35 (42,86%)
18,06 % (3,61 % ) ↗
min: 5,90; max: 18,60; max-min: 12,70 (68,28%); mid: 12,25;
2,15 (14,93%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

30,70 % firm[?] (2010)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 111 (46,85%); 19 miejsce w Ameryce z 29 (37,93%)

Udział firm z menedżerem wyższego szczebla

31,10 % firm[?] (2010)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 113 (88,50%); 5 miejsce w Ameryce z 30 (86,67%)