Gospodarka w Vanuatu

Wersje językowe strony:

Vanuatu

Gospodarka w Vanuatu


Kontynent: Oceania
  
Iso2:VU
  
Iso3:VUT

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Vanuatu


PKB, PPP

790 758 642 [?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 194 (5,15%); 7 miejsce w Oceanii z 14 (57,14%)
13,69 % (2,74 % ) ↘
min: 241 607 234; max: 790 758 642; max-min: 549 151 408 (69,45%); mid: 516 182 938;
274 575 704 (34,72%)

PKB

742 432 131 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 188 miejsce w świecie z 199 (6,03%); 7 miejsce w Oceanii z 14 (57,14%)
5,61 % (1,12 % ) ↘
min: 98 144 644; max: 814 954 307; max-min: 716 809 663 (87,96%); mid: 456 549 475;
285 882 656 (38,51%)

PKB per capita, PSN

2 988 [?] (2015)
(malejąco): 159 miejsce w świecie z 194 (18,56%); 12 miejsce w Oceanii z 14 (21,43%)
3,33 % (0,666 % ) ↘
min: 1 648; max: 3 046; max-min: 1 399 (45,91%); mid: 2 347;
640,87 (21,45%)

Rezerwy w Vanuatu


Całkowite rezerwy

269 167 134 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 184 (9,24%); 6 miejsce w Oceanii z 9 (44,44%)
40,04 % (8,01 % ) ↘
min: 5 668 635; max: 269 167 134; max-min: 263 498 499 (97,89%); mid: 137 417 884;
131 749 249 (48,95%)

Całkowite rezerwy

158,08 [?] (2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 117 (94,02%); 2 miejsce w Oceanii z 6 (83,33%)
41,44 % (8,29 % ) ↘
min: 22,74; max: 281,25; max-min: 258,50 (91,91%); mid: 151,99;
6,08 (3,85%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

269 167 134 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 166 miejsce w świecie z 184 (10,33%); 6 miejsce w Oceanii z 9 (44,44%)
40,04 % (8,01 % ) ↘
min: 5 668 635; max: 269 167 134; max-min: 263 498 499 (97,89%); mid: 137 417 884;
131 749 249 (48,95%)

Oszczędności brutto

29,51 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 164 (89,63%); 1 miejsce w Oceanii z 5 (100%)
4,61 % (0,923 % ) ↘
min: 2,45; max: 34,29; max-min: 31,84 (92,86%); mid: 18,37;
11,14 (37,75%)

PKB - skład w Vanuatu


Konsumpcja gospodarstw domowych

67 %[?] (2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 198 (55,56%); 5 miejsce w Oceanii z 11 (63,64%)

Konsumpcja rządowa

17,60 %[?] (2015)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 197 (55,84%); 9 miejsce w Oceanii z 11 (27,27%)

Naprawiono inwestycję

28,60 %[?] (2015)

Eksport towarów i usług

37,30 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-50,50 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Vanuatu


Rolnictwo

26 %[?] (2015)

Przemysł

9 %[?] (2015)

Usługi

65 %[?] (2015)

Wzrost PKB w Vanuatu


Tempo wzrostu PKB

-0,801 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 193 (7,77%); 14 miejsce w Oceanii z 14 (7,14%)
303,36 % (60,67 % ) ↘
min: -11,40; max: 13,83; max-min: 25,23 (182,41%); mid: 1,22;
-2,02 (251,87%)

Wzrost PKB per capita

-2,96 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 193 (6,74%); 14 miejsce w Oceanii z 14 (7,14%)
74,90 % (14,98 % ) ↘
min: -13,74; max: 11,25; max-min: 24,99 (222,09%); mid: -1,24;
-1,72 (58,05%)

Koszty w Vanuatu


Wydatki

22,03 % PKB[?] (2011)
(rosnąco): 50 miejsce w świecie z 140 (65%); 2 miejsce w Oceanii z 8 (87,50%)
0,980 % (0,196 % ) ↗
min: 18,82; max: 23,66; max-min: 4,84 (20,47%); mid: 21,24;
0,793 (3,60%)

Koszty zużycia końcowego itp.

74,40 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 177 (76,27%); 1 miejsce w Oceanii z 5 (100%)
3,97 % (0,794 % ) ↘
min: 67,27; max: 101,46; max-min: 34,19 (33,70%); mid: 84,37;
-9,96 (-13,39%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,204 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 68 miejsce w świecie z 165 (59,39%); 6 miejsce w Oceanii z 11 (54,55%)
32,26 % (6,45 % ) ↘
min: 0,0082609; max: 0,216; max-min: 0,208 (96,18%); mid: 0,112;
0,092 (45,00%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,91 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 85 miejsce w świecie z 147 (42,86%); 2 miejsce w Oceanii z 5 (80%)
1,66 % (0,333 % ) ↗
min: 4,39; max: 8,95; max-min: 4,56 (50,98%); mid: 6,67;
-1,76 (-35,81%)

Wydatki na zdrowie

5,02 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 91 miejsce w świecie z 190 (52,63%); 6 miejsce w Oceanii z 14 (64,29%)
6,22 % (1,24 % ) ↘
min: 2,30; max: 5,02; max-min: 2,72 (54,17%); mid: 3,66;
1,36 (27,08%)

Dochód w Vanuatu


Wpływy podatkowe

15,99 % PKB[?] (2011)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 142 (52,11%); 7 miejsce w Oceanii z 8 (25%)
3,04 % (0,609 % ) ↘
min: 15,50; max: 21,52; max-min: 6,02 (27,98%); mid: 18,51;
-2,52 (-15,79%)

Handel

97,95 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 187 (65,24%); 5 miejsce w Oceanii z 9 (55,56%)
1,45 % (0,290 % ) ↗
min: 74,93; max: 121,17; max-min: 46,24 (38,16%); mid: 98,05;
-0,105 (-0,107%)

Handel usługami

58,73 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 179 (92,18%); 2 miejsce w Oceanii z 13 (92,31%)
2,50 % (0,499 % ) ↘
min: 38,88; max: 74,54; max-min: 35,66 (47,84%); mid: 56,71;
2,02 (3,44%)

Handel towarem

60,58 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 188 (57,98%); 7 miejsce w Oceanii z 13 (53,85%)
21,37 % (4,27 % ) ↘
min: 41,54; max: 95,22; max-min: 53,68 (56,37%); mid: 68,38;
-7,80 (-12,88%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

4,18 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 188 (66,49%); 3 miejsce w Oceanii z 13 (84,62%)
115,52 % (23,10 % ) ↗
min: 1,63; max: 13,81; max-min: 12,18 (88,21%); mid: 7,72;
-3,54 (-84,70%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,901 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 177 (31,64%); 5 miejsce w Oceanii z 9 (55,56%)
11,58 % (2,32 % ) ↘
min: 0,341; max: 1,19; max-min: 0,853 (71,46%); mid: 0,767;
0,134 (14,87%)