Równość płci w Unia europejska

Wersje językowe strony:

Unia europejska

Oficjalne symbole w Unia europejska:

         
Flaga Unia europejskaHerb Unia europejska


Równość płci w Unia europejska


Kontynent: Europa
  
Iso2:
  
Iso3:EUU

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Unia europejska


Siła robocza

247 074 464 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,25 % (0,249 % ) ↘
min: 219 454 133; max: 247 074 464; max-min: 27 620 331 (11,18%); mid: 233 264 299;
13 810 166 (5,59%)

Siła robocza

45,57 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
0,845 % (0,169 % ) ↘
min: 41,63; max: 45,57; max-min: 3,94 (8,64%); mid: 43,60;
1,97 (4,32%)

Siła robocza

54,38 mężczyzna[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
0,789 % (0,158 % ) ↗
min: 54,38; max: 58,37; max-min: 3,98 (6,82%); mid: 56,37;
-1,99 (-3,66%)

Siła robocza

1,19 mężczyzna[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,75 % (0,349 % ) ↗
min: 1,19; max: 1,40; max-min: 0,210 (14,96%); mid: 1,30;
-0,105 (-8,80%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

28,42 %[?] (2016)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
14,95 % (2,99 % ) ↘
min: 15,88; max: 28,42; max-min: 12,54 (44,13%); mid: 22,15;
6,27 (22,06%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

38,42 % firm[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Udział firm z menedżerem wyższego szczebla

19,87 % firm[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)