Ludność w Ukraina

Wersje językowe strony:

Ukraina

Ludność w Ukraina


Kontynent: Europa
  
Iso2:UA
  
Iso3:UKR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Ukraina


Uzależnieni ludzie

43,30 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 29 miejsce w świecie z 196 (85,71%); 8 miejsce w Europie z 42 (83,33%)

Młodzi uzależnieni ludzie

21,40 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 196 (94,39%); 6 miejsce w Europie z 42 (88,10%)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

21,90 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

4,60 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Ukraina


Liczba ludności

45 198 200 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 233 (87,12%); 7 miejsce w Europie z 53 (88,68%)
1,49 % (0,298 % ) ↗
min: 42 662 150; max: 52 179 210; max-min: 9 517 060 (18,24%); mid: 47 420 680;
-2 222 480 (-4,92%)
-0,364 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 203 miejsce w świecie z 216 (6,48%); 40 miejsce w Europie z 49 (20,41%)
9,22 % (1,84 % ) ↗
min: -1,01; max: 1,26; max-min: 2,27 (179,81%); mid: 0,127;
-0,491 (135,01%)

Wiejskie

13 697 315 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 205 (81,95%); 5 miejsce w Europie z 46 (91,30%)
4,87 % (0,973 % ) ↗
min: 13 697 315; max: 22 699 677; max-min: 9 002 362 (39,66%); mid: 18 198 496;
-4 501 181 (-32,86%)
30,31 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 205 (34,63%); 23 miejsce w Europie z 46 (52,17%)
3,33 % (0,666 % ) ↗
min: 30,31; max: 53,21; max-min: 22,90 (43,04%); mid: 41,76;
-11,45 (-37,79%)
-1,06 {[?]}
(2015)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 205 (15,61%); 34 miejsce w Europie z 46 (28,26%)
7,61 % (1,52 % ) ↘
min: -1,33; max: 0,170; max-min: 1,50 (881,87%); mid: -0,580;
-0,484 (45,49%)

Obszary miejskie

31 500 885 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 214 (87,85%); 7 miejsce w Europie z 48 (87,50%)
0,019 % (0,0037231 % ) ↗
min: 19 962 473; max: 34 894 325; max-min: 14 931 852 (42,79%); mid: 27 428 399;
4 072 486 (12,93%)
69,70 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 214 (63,08%); 26 miejsce w Europie z 48 (47,92%)
1,45 % (0,290 % ) ↘
min: 46,79; max: 69,70; max-min: 22,90 (32,86%); mid: 58,24;
11,45 (16,43%)
-0,058 {[?]}
(2015)
(malejąco): 195 miejsce w świecie z 214 (9,35%); 38 miejsce w Europie z 48 (22,92%)
123,84 % (24,77 % ) ↗
min: -0,949; max: 2,87; max-min: 3,82 (133,06%); mid: 0,961;
-1,02 (1 766%)

Populacja największego miasta

2 941 884 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 151 (65,56%); 8 miejsce w Europie z 34 (79,41%)
4,62 % (0,925 % ) ↘
min: 1 163 046; max: 2 941 884; max-min: 1 778 838 (60,47%); mid: 2 052 465;
889 419 (30,23%)
6,51 {[?]}
(2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 151 (11,92%); 30 miejsce w Europie z 34 (14,71%)
6,02 % (1,20 % ) ↘
min: 2,73; max: 6,51; max-min: 3,78 (58,13%); mid: 4,62;
1,89 (29,07%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

5 393 198 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 115 (63,48%); 7 miejsce w Europie z 24 (75%)
2,33 % (0,465 % ) ↘
min: 2 824 547; max: 5 393 198; max-min: 2 568 651 (47,63%); mid: 4 108 873;
1 284 326 (23,81%)
11,93 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 115 (20%); 20 miejsce w Europie z 24 (20,83%)
3,76 % (0,752 % ) ↘
min: 6,62; max: 11,93; max-min: 5,31 (44,51%); mid: 9,28;
2,66 (22,26%)

Migracja w Ukraina


Liczba ludności

45 198 200 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 233 (87,12%); 7 miejsce w Europie z 53 (88,68%)
1,49 % (0,298 % ) ↗
min: 42 662 150; max: 52 179 210; max-min: 9 517 060 (18,24%); mid: 47 420 680;
-2 222 480 (-4,92%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

4 875 286 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 214 (94,39%); 7 miejsce w Europie z 48 (87,50%)
0,676 % (0,135 % ) ↘
min: 4 842 329; max: 6 962 962; max-min: 2 120 632 (30,46%); mid: 5 902 646;
-1 027 359 (-21,07%)
10,79 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 214 (67,29%); 29 miejsce w Europie z 48 (41,67%)
2,13 % (0,426 % ) ↘
min: 10,56; max: 13,42; max-min: 2,86 (21,33%); mid: 11,99;
-1,20 (-11,13%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,0072414 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 180 (30,56%); 40 miejsce w Europie z 42 (7,14%)
9,02 % (1,80 % ) ↘
min: 0,0049803; max: 0,010; max-min: 0,0051007 (50,60%); mid: 0,0075307;
-0,0002893 (-3,99%)
3 273 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 180 (51,11%); 25 miejsce w Europie z 42 (42,86%)
7,67 % (1,53 % ) ↘
min: 2 275; max: 7 334; max-min: 5 059 (68,98%); mid: 4 805;
-1 532 (-46,79%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,711 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 196 (91,33%); 2 miejsce w Europie z 43 (97,67%)
92,30 % (18,46 % ) ↘
min: 0,0033021; max: 0,711; max-min: 0,708 (99,54%); mid: 0,357;
0,354 (49,77%)
321 300 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 196 (94,90%); 1 miejsce w Europie z 43 (100%)
92,18 % (18,44 % ) ↘
min: 38; max: 321 300; max-min: 321 262 (99,99%); mid: 160 669;
160 631 (49,99%)

Płodność w Ukraina


Ogólny współczynnik urodzeń

10,80 na 1000 osób[?] (2014)

Ogólny współczynnik urodzeń

474 581 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 207 (72,46%); 6 miejsce w Europie z 46 (89,13%)
4,39 % (0,878 % ) ↗
min: 383 572; max: 894 193; max-min: 510 621 (57,10%); mid: 638 882;
-164 301 (-34,62%)

Wskaźnik płodności

1,50 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 203 (13,79%); 26 miejsce w Europie z 46 (45,65%)
3,67 % (0,734 % ) ↘
min: 1,09; max: 2,24; max-min: 1,16 (51,56%); mid: 1,66;
-0,165 (-10,98%)

Pożądany współczynnik dzietności

1,10 urodzeń na kobietę[?] (2007)
(2010) (malejąco): 63 miejsce w świecie z 64 (3,13%); 2 miejsce w Europie z 2 (50%)
6,82 % (1,36 % ) ↘
min: 0,800; max: 1,10; max-min: 0,300 (27,27%); mid: 0,950;
0,150 (13,64%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

23,35 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 193 (39,90%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
23,92 % (4,78 % ) ↗
min: 23,35; max: 61,38; max-min: 38,03 (61,95%); mid: 42,36;
-19,01 (-81,42%)

Śmiertelność dzieci i matek w Ukraina


Ogólny współczynnik urodzeń

474 581 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 207 (28,02%); 41 miejsce w Europie z 46 (13,04%)
4,39 % (0,878 % ) ↗
min: 383 572; max: 894 193; max-min: 510 621 (57,10%); mid: 638 882;
-164 301 (-34,62%)
14,70 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 204 miejsce w świecie z 206 (1,46%); 45 miejsce w Europie z 46 (4,35%)
3,40 % (0,680 % ) ↗
min: 8,07; max: 16,60; max-min: 8,53 (51,40%); mid: 12,33;
2,37 (16,10%)

Śmiertelność matek

120 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 97 miejsce w świecie z 181 (46,96%); 37 miejsce w Europie z 38 (5,26%)
8,33 % (1,67 % ) ↗
min: 120; max: 290; max-min: 170 (58,62%); mid: 205;
-85 (-70,83%)
0,0026550 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 53 miejsce w świecie z 181 (71,27%); 34 miejsce w Europie z 38 (13,16%)
6,75 % (1,35 % ) ↗
min: 0,0026550; max: 0,0055885; max-min: 0,0029336 (52,49%); mid: 0,0041218;
-0,0014668 (-55,25%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

2 378 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 113 miejsce w świecie z 192 (41,67%); 41 miejsce w Europie z 42 (4,76%)
71,83 % (14,37 % ) ↗
min: 2 378; max: 7 410; max-min: 5 032 (67,91%); mid: 4 894;
-2 516 (-105,80%)
0,053 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 192 (75%); 37 miejsce w Europie z 42 (14,29%)
69,31 % (13,86 % ) ↗
min: 0,053; max: 0,143; max-min: 0,090 (63,16%); mid: 0,098;
-0,045 (-85,71%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

3 997 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 113 miejsce w świecie z 193 (41,97%); 42 miejsce w Europie z 43 (4,65%)
64,82 % (12,96 % ) ↗
min: 3 997; max: 25 252; max-min: 21 255 (84,17%); mid: 14 625;
-10 628 (-265,89%)
0,088 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 193 (75,13%); 39 miejsce w Europie z 43 (11,63%)
62,41 % (12,48 % ) ↗
min: 0,088; max: 0,518; max-min: 0,429 (82,92%); mid: 0,303;
-0,215 (-242,82%)

Przyczyny śmierci w Ukraina


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

5,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 37 miejsce w świecie z 172 (79,07%); 29 miejsce w Europie z 40 (30%)
3,59 % (0,719 % ) ↘
min: 4; max: 5,10; max-min: 1,10 (21,57%); mid: 4,55;
0,550 (10,78%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

5,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 18 miejsce w świecie z 172 (90,12%); 14 miejsce w Europie z 40 (67,50%)
12,65 % (2,53 % ) ↗
min: 5,40; max: 9,50; max-min: 4,10 (43,16%); mid: 7,45;
-2,05 (-37,96%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

89,50 %[?] (2012)
(rosnąco): 146 miejsce w świecie z 172 (15,70%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
0,540 % (0,108 % ) ↘
min: 86,60; max: 89,50; max-min: 2,90 (3,24%); mid: 88,05;
1,45 (1,62%)

Długość życia w Ukraina


Długość życia

71,19 [?] (2014)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 201 (39,80%); 44 miejsce w Europie z 45 (4,44%)
1,29 % (0,259 % ) ↘
min: 66,89; max: 71,19; max-min: 4,30 (6,04%); mid: 69,04;
2,15 (3,02%)

Średnia długość życia mężczyzn

66,25 [?] (2014)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 201 (31,34%); 44 miejsce w Europie z 45 (4,44%)
1,46 % (0,293 % ) ↘
min: 61,40; max: 66,88; max-min: 5,48 (8,19%); mid: 64,14;
2,11 (3,19%)

Oczekiwana długość życia kobiet

76,37 [?] (2014)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 201 (49,75%); 41 miejsce w Europie z 45 (11,11%)
1,14 % (0,228 % ) ↘
min: 71,09; max: 76,37; max-min: 5,28 (6,91%); mid: 73,73;
2,64 (3,46%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

10,36 [?] (2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 201 (97,51%); 3 miejsce w Europie z 45 (95,56%)
1,35 % (0,270 % ) ↘
min: 5,40; max: 11,74; max-min: 6,34 (53,98%); mid: 8,57;
1,79 (17,26%)

Przeżycie do 65 roku życia w Ukraina


Przeżycie do 65 roku życia

15,31 [?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 194 (84,02%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
4,35 % (0,871 % ) ↗
min: 7,13; max: 16,14; max-min: 9,01 (55,81%); mid: 11,64;
3,67 (23,98%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

58,92 [?] (2014)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 193 (22,28%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
6,55 % (1,31 % ) ↘
min: 49,44; max: 66,23; max-min: 16,80 (25,36%); mid: 57,83;
1,09 (1,84%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

82,63 [?] (2014)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 193 (46,63%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
2,11 % (0,423 % ) ↘
min: 77,85; max: 82,63; max-min: 4,78 (5,78%); mid: 80,24;
2,39 (2,89%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,714 [?] (2015)
(malejąco): 191 miejsce w świecie z 193 (1,55%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
4,67 % (0,934 % ) ↘
min: 0,632; max: 0,831; max-min: 0,199 (23,92%); mid: 0,732;
-0,017 (-2,45%)

Struktura wiekowa w Ukraina


0-14 lat

15,51 %[?] (2015)

15–24 lata

10,30 %[?] (2015)

25-54 lata

44,47 %[?] (2015)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 227 (83,26%); 10 miejsce w Europie z 51 (82,35%)

55–64 lata

13,68 %[?] (2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 227 (89,87%); 14 miejsce w Europie z 51 (74,51%)

Ma ponad 65 lat

16,05 %[?] (2015)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 227 (82,38%); 35 miejsce w Europie z 51 (33,33%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Ukraina


0-14 lat

1,06 [?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 227 (79,30%); 21 miejsce w Europie z 51 (60,78%)

15–24 lata

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 227 (66,52%); 32 miejsce w Europie z 51 (39,22%)

25-54 lata

0,962 [?] (2015)

55–64 lata

0,748 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,503 [?] (2015)

Średni wiek w Ukraina


Razem

40,40 [?] (2015)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 227 (80,62%); 33 miejsce w Europie z 51 (37,25%)

Mężczyźni

37,20 [?] (2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 227 (76,21%); 38 miejsce w Europie z 51 (27,45%)

Kobiety

43,50 [?] (2015)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 227 (88,55%); 21 miejsce w Europie z 51 (60,78%)

Turystyka w Ukraina


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

12 712 000 [?] (2014)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 195 (38,97%); 37 miejsce w Europie z 44 (18,18%)
66,80 % (13,36 % ) ↗
min: 3 716 000; max: 25 449 000; max-min: 21 733 000 (85,40%); mid: 14 582 500;
-1 870 500 (-14,71%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

22 438 000 [?] (2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 107 (90,65%); 7 miejsce w Europie z 35 (82,86%)
23,43 % (4,69 % ) ↘
min: 6 004 000; max: 23 761 000; max-min: 17 757 000 (74,73%); mid: 14 882 500;
7 555 500 (33,67%)