Geograficzne w Turkmenistan

Wersje językowe strony:

Turkmenistan

Geograficzne w Turkmenistan


Kontynent: Azji
  
Iso2:TM
  
Iso3:TKM

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Turkmenistan


Powierzchnia

488 100 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 233 (78,11%); 15 miejsce w Azji z 51 (72,55%)

Powierzchnia

469 930 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 230 (77,83%); 15 miejsce w Azji z 51 (72,55%)

Wody terytorialne

18 170 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 153 (81,05%); 11 miejsce w Azji z 39 (74,36%)

Korzystanie z ziemi w Turkmenistan


Powierzchnia

469 930 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 230 (77,83%); 15 miejsce w Azji z 51 (72,55%)

Grunty rolne

72,01 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 208 (93,27%); 5 miejsce w Azji z 49 (91,84%)
0,479 % (0,096 % ) ↗
min: 72,01; max: 75,63; max-min: 3,62 (4,79%); mid: 73,82;
-1,81 (-2,51%)
338 380 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 209 (83,25%); 12 miejsce w Azji z 49 (77,55%)
0,479 % (0,096 % ) ↗
min: 338 380; max: 355 400; max-min: 17 020 (4,79%); mid: 346 890;
-8 510 (-2,51%)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 207 (97,10%); 3 miejsce w Azji z 49 (95,92%)
7,09 % (1,42 % ) ↗
min: 6,30; max: 9,58; max-min: 3,29 (34,29%); mid: 7,94;
-1,64 (-26,09%)

Grunty orne

4,13 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 206 (28,64%); 35 miejsce w Azji z 49 (30,61%)
19 400 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 206 (60,68%); 23 miejsce w Azji z 49 (55,10%)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 206 (85,92%); 3 miejsce w Azji z 49 (95,92%)
6,57 % (1,31 % ) ↗
min: 0,351; max: 0,431; max-min: 0,080 (18,46%); mid: 0,391;
-0,030 (-8,36%)

Powierzchnia lasów

8,78 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 205 (21,46%); 27 miejsce w Azji z 47 (44,68%)
41 270 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 206 (62,62%); 18 miejsce w Azji z 47 (63,83%)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 204 (74,51%); 6 miejsce w Azji z 47 (89,36%)
6,57 % (1,31 % ) ↗
min: 0,768; max: 1,13; max-min: 0,357 (31,74%); mid: 0,947;
-0,179 (-23,25%)

Lądowe obszary chronione

3,15 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 175 miejsce w świecie z 204 (14,71%); 38 miejsce w Azji z 48 (22,92%)
1,45 % (0,290 % ) ↘
min: 2,99; max: 3,15; max-min: 0,160 (5,08%); mid: 3,07;
0,080 (2,54%)
14 857 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 202 (52,48%); 24 miejsce w Azji z 48 (52,08%)
0,0000588 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)

Granice lądowe i linia brzegowa w Turkmenistan


Długość granicy lądowej

4 158 [?] (2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 166 (70,48%); 17 miejsce w Azji z 44 (63,64%)

Liczba krajów sąsiednich

4 [?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 164 (63,41%); 17 miejsce w Azji z 44 (63,64%)

Linia brzegowa

1 768 [?] (2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 191 (67,02%); 19 miejsce w Azji z 43 (58,14%)

Podniesienie w Turkmenistan


Średnia wysokość

230 [?] (2015)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 163 (21,47%); 36 miejsce w Azji z 44 (20,45%)

Najniższy punkt nad poziomem morza

-81 [?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 73 (15,07%); 14 miejsce w Azji z 19 (31,58%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

3 139 [?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 232 (74,57%); 26 miejsce w Azji z 51 (50,98%)

Główne parametry w Turkmenistan


Liczba ludności

5 373 502 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 233 (50,21%); 38 miejsce w Azji z 51 (27,45%)
6,17 % (1,23 % ) ↘
min: 1 593 501; max: 5 373 502; max-min: 3 780 001 (70,35%); mid: 3 483 502;
1 890 001 (35,17%)

Powierzchnia

488 100 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 233 (78,11%); 15 miejsce w Azji z 51 (72,55%)

Gęstość zaludnienia

11,43 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 210 miejsce w świecie z 230 (9,13%); 48 miejsce w Azji z 51 (7,84%)
6,17 % (1,23 % ) ↘
min: 3,51; max: 11,43; max-min: 7,92 (69,30%); mid: 7,47;
3,96 (34,65%)

Tempo wzrostu liczby ludności

1,24 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 216 (52,31%); 28 miejsce w Azji z 50 (46%)
1,31 % (0,263 % ) ↗
min: 1,04; max: 3,50; max-min: 2,47 (70,44%); mid: 2,27;
-1,03 (-82,67%)

Powierzchnia

9,08 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 214 miejsce w świecie z 233 (8,58%); 48 miejsce w Azji z 51 (7,84%)
6,57 % (1,31 % ) ↗
min: 9,08; max: 30,68; max-min: 21,59 (70,39%); mid: 19,88;
-10,80 (-118,86%)