Sektor publiczny w Turcja

Wersje językowe strony:

Turcja

Sektor publiczny w Turcja


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:TR
  
Iso3:TUR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Turcja


Personel sił zbrojnych, całkowity

612 800 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 169 (94,67%); 7 miejsce w Azji z 45 (86,67%)

Wydatki wojskowe

2,13 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 155 (70,32%); 26 miejsce w Azji z 40 (37,50%)
15,32 % (3,06 % ) ↗
min: 2,13; max: 4,14; max-min: 2,01 (48,60%); mid: 3,13;
-1,01 (-47,28%)

Personel sił zbrojnych

2,16 [?] (2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 166 (84,34%); 18 miejsce w Azji z 45 (62,22%)
10,59 % (2,12 % ) ↗
min: 2,16; max: 4,04; max-min: 1,88 (46,48%); mid: 3,10;
-0,938 (-43,42%)

Bezrobocie w Turcja


Bezrobocie

9,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 174 (29,31%); 39 miejsce w Azji z 50 (24%)
29,35 % (5,87 % ) ↗
min: 6,50; max: 14; max-min: 7,50 (53,57%); mid: 10,25;
-1,05 (-11,41%)
8,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 128 miejsce w świecie z 174 (27,01%); 41 miejsce w Azji z 50 (20%)
33,72 % (6,74 % ) ↗
min: 6,50; max: 14; max-min: 7,50 (53,57%); mid: 10,25;
-1,65 (-19,19%)
10,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 122 miejsce w świecie z 174 (30,46%); 38 miejsce w Azji z 50 (26%)
19,63 % (3,93 % ) ↗
min: 5,80; max: 14,10; max-min: 8,30 (58,87%); mid: 9,95;
0,750 (7,01%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

56 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 84 miejsce w świecie z 91 (8,79%); 21 miejsce w Azji z 22 (9,09%)
5,00 % (1,000 % ) ↘
min: 49,20; max: 65,50; max-min: 16,30 (24,89%); mid: 57,35;
-1,35 (-2,41%)
64,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 84 miejsce w świecie z 88 (5,68%); 22 miejsce w Azji z 22 (4,55%)
6,81 % (1,36 % ) ↘
min: 56,80; max: 71; max-min: 14,20 (20,00%); mid: 63,90;
0,700 (1,08%)
40,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 67 miejsce w świecie z 81 (18,52%); 18 miejsce w Azji z 18 (5,56%)
8,56 % (1,71 % ) ↘
min: 32,40; max: 49,80; max-min: 17,40 (34,94%); mid: 41,10;
-0,200 (-0,489%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

23 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 95 (83,16%); 6 miejsce w Azji z 23 (78,26%)
8,70 % (1,74 % ) ↗
min: 20,80; max: 34,60; max-min: 13,80 (39,88%); mid: 27,70;
-4,70 (-20,43%)
20,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 89 (88,76%); 3 miejsce w Azji z 22 (90,91%)
5,77 % (1,15 % ) ↗
min: 16,60; max: 28,80; max-min: 12,20 (42,36%); mid: 22,70;
-1,90 (-9,13%)
27 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 87 (82,76%); 5 miejsce w Azji z 20 (80%)
18,15 % (3,63 % ) ↗
min: 27; max: 49,30; max-min: 22,30 (45,23%); mid: 38,15;
-11,15 (-41,30%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

21 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 52 miejsce w świecie z 96 (46,88%); 7 miejsce w Azji z 24 (75%)
30,95 % (6,19 % ) ↘
min: 4,90; max: 21; max-min: 16,10 (76,67%); mid: 12,95;
8,05 (38,33%)
14,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 37 miejsce w świecie z 88 (59,09%); 4 miejsce w Azji z 22 (86,36%)
32,88 % (6,58 % ) ↘
min: 3,80; max: 14,60; max-min: 10,80 (73,97%); mid: 9,20;
5,40 (36,99%)
32,10 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 90 (31,11%); 8 miejsce w Azji z 22 (68,18%)
21,18 % (4,24 % ) ↘
min: 7,40; max: 32,10; max-min: 24,70 (76,95%); mid: 19,75;
12,35 (38,47%)

Zatrudnienie ludności w Turcja


Zatrudnienie w rolnictwie

19,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 135 (63,70%); 19 miejsce w Azji z 37 (51,35%)
13,71 % (2,74 % ) ↗
min: 4,30; max: 48,20; max-min: 43,90 (91,08%); mid: 26,25;
-6,55 (-33,25%)
14,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 123 (54,47%); 20 miejsce w Azji z 34 (44,12%)
10,27 % (2,05 % ) ↗
min: 3,70; max: 35; max-min: 31,30 (89,43%); mid: 19,35;
-4,75 (-32,53%)
31,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 117 (75,21%); 13 miejsce w Azji z 28 (57,14%)
20,82 % (4,16 % ) ↗
min: 7,30; max: 79; max-min: 71,70 (90,76%); mid: 43,15;
-11,45 (-36,12%)

Zatrudnienie w przemyśle

28,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 141 (84,40%); 10 miejsce w Azji z 40 (77,50%)
5,63 % (1,13 % ) ↘
min: 20; max: 34,90; max-min: 14,90 (42,69%); mid: 27,45;
0,950 (3,35%)
33,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 129 (78,29%); 8 miejsce w Azji z 38 (81,58%)
6,34 % (1,27 % ) ↘
min: 25,10; max: 35,70; max-min: 10,60 (29,69%); mid: 30,40;
2,70 (8,16%)
17,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 124 (88,71%); 6 miejsce w Azji z 36 (86,11%)
6,90 % (1,38 % ) ↘
min: 8,10; max: 30,60; max-min: 22,50 (73,53%); mid: 19,35;
-1,95 (-11,21%)

Zatrudnienie w usługach

51,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 140 (31,43%); 21 miejsce w Azji z 40 (50%)
2,12 % (0,424 % ) ↘
min: 30,80; max: 62,90; max-min: 32,10 (51,03%); mid: 46,85;
5,05 (9,73%)
52,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 128 (47,66%); 16 miejsce w Azji z 38 (60,53%)
0,954 % (0,191 % ) ↗
min: 39,10; max: 62,90; max-min: 23,80 (37,84%); mid: 51;
1,40 (2,67%)
50,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 123 (21,14%); 24 miejsce w Azji z 36 (36,11%)
10,61 % (2,12 % ) ↘
min: 12,90; max: 64,20; max-min: 51,30 (79,91%); mid: 38,55;
12,35 (24,26%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Turcja


Osoby samozatrudnione

33,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 130 (61,54%); 18 miejsce w Azji z 35 (51,43%)
15,34 % (3,07 % ) ↗
min: 33,90; max: 62; max-min: 28,10 (45,32%); mid: 47,95;
-14,05 (-41,45%)
31,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 126 (58,73%); 18 miejsce w Azji z 35 (51,43%)
11,43 % (2,29 % ) ↗
min: 31,50; max: 54,20; max-min: 22,70 (41,88%); mid: 42,85;
-11,35 (-36,03%)
39,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 126 (67,46%); 16 miejsce w Azji z 34 (55,88%)
23,87 % (4,77 % ) ↗
min: 39,80; max: 79,90; max-min: 40,10 (50,19%); mid: 59,85;
-20,05 (-50,38%)

Pracujący członkowie rodzin

12,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 119 (78,15%); 11 miejsce w Azji z 29 (65,52%)
12,40 % (2,48 % ) ↗
min: 12,10; max: 32,20; max-min: 20,10 (62,42%); mid: 22,15;
-10,05 (-83,06%)
4,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 114 (71,05%); 12 miejsce w Azji z 29 (62,07%)
4,08 % (0,816 % ) ↗
min: 4,50; max: 15; max-min: 10,50 (70%); mid: 9,75;
-4,85 (-98,98%)
29,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 114 (83,33%); 8 miejsce w Azji z 27 (74,07%)
19,73 % (3,95 % ) ↗
min: 29,40; max: 71,30; max-min: 41,90 (58,77%); mid: 50,35;
-20,95 (-71,26%)

Pracownicy najemni

66,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 134 (40,30%); 20 miejsce w Azji z 37 (48,65%)
7,87 % (1,57 % ) ↘
min: 38; max: 66,10; max-min: 28,10 (42,51%); mid: 52,05;
14,05 (21,26%)
68,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 129 (44,96%); 16 miejsce w Azji z 36 (58,33%)
5,26 % (1,05 % ) ↘
min: 45,80; max: 68,50; max-min: 22,70 (33,14%); mid: 57,15;
11,35 (16,57%)
60,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 129 (34,88%); 18 miejsce w Azji z 34 (50%)
15,78 % (3,16 % ) ↘
min: 20,10; max: 60,20; max-min: 40,10 (66,61%); mid: 40,15;
20,05 (33,31%)

Pracodawcy w Turcja


Pracodawcy

4,50 [?] (2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 120 (65%); 11 miejsce w Azji z 32 (68,75%)
17,78 % (3,56 % ) ↗
min: 4,50; max: 5,90; max-min: 1,40 (23,73%); mid: 5,20;
-0,700 (-15,56%)

Pracodawcy

5,90 [?] (2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 119 (63,03%); 9 miejsce w Azji z 32 (75%)
16,95 % (3,39 % ) ↗
min: 5,90; max: 7,50; max-min: 1,60 (21,33%); mid: 6,70;
-0,800 (-13,56%)

Pracodawcy

1,20 [?] (2014)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 116 (35,34%); 15 miejsce w Azji z 32 (56,25%)
8,33 % (1,67 % ) ↗
min: 1,20; max: 1,40; max-min: 0,200 (14,29%); mid: 1,30;
-0,100 (-8,33%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Turcja


Główny udział siły roboczej

59,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 93 (96,77%); 1 miejsce w Azji z 21 (100%)
9,02 % (1,80 % ) ↘
min: 52; max: 74,50; max-min: 22,50 (30,20%); mid: 63,25;
-3,35 (-5,59%)
60,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 89 (95,51%); 1 miejsce w Azji z 20 (100%)
3,80 % (0,759 % ) ↘
min: 55,50; max: 75,50; max-min: 20 (26,49%); mid: 65,50;
-4,90 (-8,09%)
58,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 88 (100%); 1 miejsce w Azji z 21 (100%)
22,72 % (4,54 % ) ↘
min: 42,60; max: 71,50; max-min: 28,90 (40,42%); mid: 57,05;
1,05 (1,81%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

20,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 94 (13,83%); 18 miejsce w Azji z 22 (22,73%)
21,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 89 (13,48%); 19 miejsce w Azji z 21 (14,29%)
0,913 % (0,183 % ) ↘
min: 17,20; max: 23,40; max-min: 6,20 (26,50%); mid: 20,30;
1,60 (7,31%)
16,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 89 (11,24%); 16 miejsce w Azji z 21 (28,57%)
1,80 % (0,359 % ) ↗
min: 14,80; max: 19,50; max-min: 4,70 (24,10%); mid: 17,15;
-0,450 (-2,69%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

19,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 98 (36,73%); 14 miejsce w Azji z 23 (43,48%)
20,20 % (4,04 % ) ↘
min: 8,20; max: 19,80; max-min: 11,60 (58,59%); mid: 14,00;
5,80 (29,29%)
17,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 90 (41,11%); 14 miejsce w Azji z 21 (38,10%)
20 % (4 % ) ↘
min: 7,30; max: 17,50; max-min: 10,20 (58,29%); mid: 12,40;
5,10 (29,14%)
25,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 92 (39,13%); 13 miejsce w Azji z 22 (45,45%)
18,73 % (3,75 % ) ↘
min: 10,80; max: 25,10; max-min: 14,30 (56,97%); mid: 17,95;
7,15 (28,49%)

Przestępstwo w Turcja


Odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy

11 [?] (2014)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 52 (44,23%); 3 miejsce w Azji z 9 (77,78%)
16,36 % (3,27 % ) ↗
min: 11; max: 13,70; max-min: 2,70 (19,71%); mid: 12,35;
-1,35 (-12,27%)

Zabójstwa międzynarodowe

4,30 na 100 000 osób[?] (2012)
(rosnąco): 97 miejsce w świecie z 185 (48,11%); 33 miejsce w Azji z 47 (31,91%)
2,33 % (0,465 % ) ↘
min: 4,20; max: 5,20; max-min: 1 (19,23%); mid: 4,70;
-0,400 (-9,30%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,200 % sprzedaży[?] (2013)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 96 (89,58%); 7 miejsce w Azji z 27 (77,78%)
60 % (12 % ) ↗
min: 0,100; max: 0,400; max-min: 0,300 (75%); mid: 0,250;
-0,050 (-25%)

Korupcja w Turcja


Występowanie przekupstwa

5,40 [?] (2013)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 104 (85,58%); 5 miejsce w Azji z 30 (86,67%)
42,22 % (8,44 % ) ↗
min: 5,40; max: 9,20; max-min: 3,80 (41,30%); mid: 7,30;
-1,90 (-35,19%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

1,20 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 1 miejsce w świecie z 97 (100%); 1 miejsce w Azji z 28 (100%)
135 % (27 % ) ↗
min: 1,20; max: 48,10; max-min: 46,90 (97,51%); mid: 24,65;
-23,45 (-1 954%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

5,80 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 95 (96,84%); 3 miejsce w Azji z 29 (93,10%)
126,21 % (25,24 % ) ↗
min: 5,80; max: 66,30; max-min: 60,50 (91,25%); mid: 36,05;
-30,25 (-521,55%)

Programy socjalne w Turcja


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

42,47 [?] (2012)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 59 (74,58%); 3 miejsce w Azji z 20 (90%)
0,249 % (0,050 % ) ↗
min: 40,41; max: 43,81; max-min: 3,40 (7,76%); mid: 42,11;
0,365 (0,860%)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

37,80 [?] (2012)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 63 (77,78%); 3 miejsce w Azji z 19 (89,47%)
1,33 % (0,265 % ) ↘
min: 28,08; max: 37,80; max-min: 9,72 (25,70%); mid: 32,94;
4,86 (12,85%)

Adekwatność programów społecznych

7,65 [?] (2012)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 57 (50,88%); 7 miejsce w Azji z 16 (62,50%)
1,48 % (0,295 % ) ↗
min: 1,47; max: 7,76; max-min: 6,29 (81,06%); mid: 4,62;
3,03 (39,65%)

Adekwatność zasiłków dla bezrobotnych i ALMP

9,66 [?] (2012)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 19 (15,79%); 7 miejsce w Azji z 7 (14,29%)
10,83 % (2,17 % ) ↘
min: 7,96; max: 12,51; max-min: 4,55 (36,37%); mid: 10,24;
-0,572 (-5,92%)