Ludność w Turcja

Wersje językowe strony:

Turcja

Ludność w Turcja


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:TR
  
Iso3:TUR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Turcja


Uzależnieni ludzie

49,70 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

38,40 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

11,30 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

8,90 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Turcja


Liczba ludności

78 665 830 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 233 (92,70%); 11 miejsce w Azji z 51 (80,39%)
8,08 % (1,62 % ) ↘
min: 27 553 280; max: 78 665 830; max-min: 51 112 550 (64,97%); mid: 53 109 555;
25 556 275 (32,49%)
1,46 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 216 (61,11%); 24 miejsce w Azji z 50 (54%)
0,064 % (0,013 % ) ↘
min: 1,17; max: 2,47; max-min: 1,30 (52,48%); mid: 1,82;
-0,359 (-24,52%)

Wiejskie

20 927 471 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 205 (88,29%); 14 miejsce w Azji z 47 (72,34%)
1,19 % (0,238 % ) ↗
min: 18 869 864; max: 24 683 835; max-min: 5 813 971 (23,55%); mid: 21 776 850;
-849 379 (-4,06%)
26,60 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 143 miejsce w świecie z 205 (30,73%); 32 miejsce w Azji z 47 (34,04%)
10,08 % (2,02 % ) ↗
min: 26,60; max: 68,49; max-min: 41,88 (61,15%); mid: 47,54;
-20,94 (-78,72%)
-0,422 {[?]}
(2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 205 (26,83%); 37 miejsce w Azji z 47 (23,40%)
13,72 % (2,74 % ) ↗
min: -1,61; max: 1,62; max-min: 3,23 (199,23%); mid: 0,0061960;
-0,428 (101,47%)

Obszary miejskie

57 738 359 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 214 (94,39%); 8 miejsce w Azji z 50 (86%)
11,44 % (2,29 % ) ↘
min: 8 683 416; max: 57 738 359; max-min: 49 054 943 (84,96%); mid: 33 210 888;
24 527 472 (42,48%)
73,40 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 214 (66,82%); 19 miejsce w Azji z 50 (64%)
3,65 % (0,731 % ) ↘
min: 31,52; max: 73,40; max-min: 41,88 (57,06%); mid: 52,46;
20,94 (28,53%)
2,15 {[?]}
(2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 214 (58,88%); 29 miejsce w Azji z 50 (44%)
5,68 % (1,14 % ) ↗
min: 2,03; max: 6,26; max-min: 4,22 (67,51%); mid: 4,14;
-1,99 (-92,41%)

Populacja największego miasta

14 163 989 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 151 (93,38%); 6 miejsce w Azji z 46 (89,13%)
10,31 % (2,06 % ) ↘
min: 1 453 353; max: 14 163 989; max-min: 12 710 636 (89,74%); mid: 7 808 671;
6 355 318 (44,87%)
18,01 {[?]}
(2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 151 (59,60%); 21 miejsce w Azji z 46 (56,52%)
2,43 % (0,486 % ) ↘
min: 5,21; max: 18,01; max-min: 12,80 (71,09%); mid: 11,61;
6,40 (35,54%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

29 501 580 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 115 (93,04%); 6 miejsce w Azji z 36 (86,11%)
11,74 % (2,35 % ) ↘
min: 3 349 316; max: 29 501 580; max-min: 26 152 264 (88,65%); mid: 16 425 448;
13 076 132 (44,32%)
37,50 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 115 (80%); 12 miejsce w Azji z 36 (69,44%)
3,99 % (0,798 % ) ↘
min: 12,16; max: 37,50; max-min: 25,35 (67,59%); mid: 24,83;
12,67 (33,79%)

Migracja w Turcja


Liczba ludności

78 665 830 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 233 (92,70%); 11 miejsce w Azji z 51 (80,39%)
8,08 % (1,62 % ) ↘
min: 27 553 280; max: 78 665 830; max-min: 51 112 550 (64,97%); mid: 53 109 555;
25 556 275 (32,49%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

2 964 916 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 214 (91,59%); 9 miejsce w Azji z 50 (84%)
53,89 % (10,78 % ) ↘
min: 1 163 686; max: 2 964 916; max-min: 1 801 230 (60,75%); mid: 2 064 301;
900 615 (30,38%)
3,77 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 214 (46,26%); 25 miejsce w Azji z 50 (52%)
49,84 % (9,97 % ) ↘
min: 1,89; max: 3,77; max-min: 1,88 (49,84%); mid: 2,83;
0,939 (24,92%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

3,23 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 180 (97,22%); 5 miejsce w Azji z 42 (90,48%)
99,57 % (19,91 % ) ↘
min: 0,0035352; max: 3,23; max-min: 3,23 (99,89%); mid: 1,62;
1,61 (49,95%)
2 541 352 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 180 (99,44%); 2 miejsce w Azji z 42 (97,62%)
99,61 % (19,92 % ) ↘
min: 2 399; max: 2 541 352; max-min: 2 538 953 (99,91%); mid: 1 271 876;
1 269 477 (49,95%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,076 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 196 (71,43%); 16 miejsce w Azji z 50 (70%)
168,13 % (33,63 % ) ↗
min: 0,010; max: 0,251; max-min: 0,241 (95,94%); mid: 0,131;
-0,055 (-72,73%)
59 559 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 196 (87,24%); 12 miejsce w Azji z 50 (78%)
146,47 % (29,29 % ) ↗
min: 5 508; max: 227 232; max-min: 221 724 (97,58%); mid: 116 370;
-56 811 (-95,39%)

Płodność w Turcja


Ogólny współczynnik urodzeń

16,79 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 207 (44,44%); 33 miejsce w Azji z 50 (36%)
6,89 % (1,38 % ) ↗
min: 16,79; max: 46,24; max-min: 29,45 (63,69%); mid: 31,52;
-14,73 (-87,72%)

Ogólny współczynnik urodzeń

1 297 436 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 207 (90,34%); 10 miejsce w Azji z 50 (82%)
0,013 % (0,0026958 % ) ↗
min: 1 273 820; max: 1 545 923; max-min: 272 103 (17,60%); mid: 1 409 871;
-112 436 (-8,67%)

Wskaźnik płodności

2,07 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 203 (44,83%); 29 miejsce w Azji z 50 (44%)
3,09 % (0,618 % ) ↗
min: 2,07; max: 6,30; max-min: 4,23 (67,16%); mid: 4,19;
-2,12 (-102,25%)

Pożądany współczynnik dzietności

1,60 urodzeń na kobietę[?] (2003)
(2005) (malejąco): 63 miejsce w świecie z 65 (4,62%); 15 miejsce w Azji z 16 (12,50%)
11,25 % (2,25 % ) ↗
min: 1,60; max: 1,90; max-min: 0,300 (15,79%); mid: 1,75;
-0,150 (-9,38%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

26,81 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 193 (41,97%); 22 miejsce w Azji z 50 (58%)
29,97 % (5,99 % ) ↗
min: 26,81; max: 132,65; max-min: 105,84 (79,79%); mid: 79,73;
-52,92 (-197,38%)

Śmiertelność dzieci i matek w Turcja


Ogólny współczynnik urodzeń

1 297 436 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 187 miejsce w świecie z 207 (10,14%); 41 miejsce w Azji z 50 (20%)
0,013 % (0,0026958 % ) ↗
min: 1 273 820; max: 1 545 923; max-min: 272 103 (17,60%); mid: 1 409 871;
-112 436 (-8,67%)
5,73 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 50 miejsce w świecie z 206 (76,21%); 22 miejsce w Azji z 50 (58%)
0,489 % (0,098 % ) ↗
min: 5,73; max: 20,49; max-min: 14,77 (72,06%); mid: 13,11;
-7,38 (-128,91%)

Śmiertelność matek

210 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 108 miejsce w świecie z 181 (40,88%); 29 miejsce w Azji z 48 (41,67%)
42,86 % (8,57 % ) ↗
min: 210; max: 1 400; max-min: 1 190 (85%); mid: 805;
-595 (-283,33%)
0,0026695 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 181 (70,72%); 13 miejsce w Azji z 48 (75%)
55,41 % (11,08 % ) ↗
min: 0,0026695; max: 0,026; max-min: 0,023 (89,70%); mid: 0,014;
-0,012 (-435,64%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

9 980 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 145 miejsce w świecie z 192 (25%); 34 miejsce w Azji z 48 (31,25%)
32,21 % (6,44 % ) ↗
min: 9 980; max: 44 722; max-min: 34 742 (77,68%); mid: 27 351;
-17 371 (-174,06%)
0,127 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 75 miejsce w świecie z 192 (61,46%); 20 miejsce w Azji z 48 (60,42%)
43,83 % (8,77 % ) ↗
min: 0,127; max: 0,828; max-min: 0,701 (84,68%); mid: 0,478;
-0,351 (-276,43%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

18 936 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 143 miejsce w świecie z 193 (26,42%); 34 miejsce w Azji z 48 (31,25%)
31,94 % (6,39 % ) ↗
min: 18 936; max: 296 183; max-min: 277 247 (93,61%); mid: 157 560;
-138 624 (-732,06%)
0,241 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 80 miejsce w świecie z 193 (59,07%); 20 miejsce w Azji z 48 (60,42%)
43,54 % (8,71 % ) ↗
min: 0,241; max: 10,64; max-min: 10,40 (97,74%); mid: 5,44;
-5,20 (-2 160%)

Przyczyny śmierci w Turcja


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

7,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 39 miejsce w świecie z 172 (77,91%); 6 miejsce w Azji z 47 (89,36%)
16,20 % (3,24 % ) ↗
min: 7,20; max: 14,20; max-min: 7,00 (49,30%); mid: 10,70;
-3,50 (-48,61%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

6,80 %[?] (2012)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 172 (75,58%); 6 miejsce w Azji z 47 (89,36%)
4,90 % (0,980 % ) ↗
min: 6,80; max: 8,80; max-min: 2,00 (22,73%); mid: 7,80;
-1,00 (-14,71%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

86 %[?] (2012)
(rosnąco): 134 miejsce w świecie z 172 (22,67%); 44 miejsce w Azji z 47 (8,51%)
1,74 % (0,349 % ) ↘
min: 77; max: 86; max-min: 9 (10,47%); mid: 81,50;
4,50 (5,23%)

Zgony w ruchu drogowym

8,90 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 50 miejsce w świecie z 178 (72,47%); 7 miejsce w Azji z 45 (86,67%)

Długość życia w Turcja


Długość życia

75,16 [?] (2014)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 201 (62,19%); 17 miejsce w Azji z 50 (68%)
1,43 % (0,285 % ) ↘
min: 45,38; max: 75,16; max-min: 29,78 (39,62%); mid: 60,27;
14,89 (19,81%)

Średnia długość życia mężczyzn

71,98 [?] (2014)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 201 (59,20%); 20 miejsce w Azji z 50 (62%)
1,69 % (0,338 % ) ↘
min: 42,48; max: 71,98; max-min: 29,50 (40,99%); mid: 57,23;
14,75 (20,49%)

Oczekiwana długość życia kobiet

78,50 [?] (2014)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 201 (66,17%); 13 miejsce w Azji z 50 (76%)
1,17 % (0,235 % ) ↘
min: 48,43; max: 78,50; max-min: 30,07 (38,30%); mid: 63,47;
15,03 (19,15%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

6,45 [?] (2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 201 (80,60%); 16 miejsce w Azji z 50 (70%)
5,58 % (1,12 % ) ↗
min: 5,46; max: 7,80; max-min: 2,34 (29,99%); mid: 6,63;
-0,175 (-2,71%)

Przeżycie do 65 roku życia w Turcja


Przeżycie do 65 roku życia

7,54 [?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 194 (59,28%); 15 miejsce w Azji z 50 (72%)
6,70 % (1,34 % ) ↘
min: 3,15; max: 7,54; max-min: 4,39 (58,23%); mid: 5,34;
2,19 (29,12%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

78,01 [?] (2014)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 193 (68,39%); 18 miejsce w Azji z 50 (66%)
2,51 % (0,502 % ) ↘
min: 35,99; max: 78,01; max-min: 42,02 (53,87%); mid: 57,00;
21,01 (26,93%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

87,70 [?] (2014)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 193 (72,02%); 14 miejsce w Azji z 50 (74%)
1,27 % (0,254 % ) ↘
min: 46,39; max: 87,70; max-min: 41,31 (47,10%); mid: 67,05;
20,66 (23,55%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,892 [?] (2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 193 (39,90%); 29 miejsce w Azji z 50 (44%)
1,52 % (0,304 % ) ↘
min: 0,776; max: 0,892; max-min: 0,116 (13,02%); mid: 0,834;
0,058 (6,51%)

Struktura wiekowa w Turcja


0-14 lat

25,08 %[?] (2015)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 227 (51,98%); 28 miejsce w Azji z 51 (47,06%)

15–24 lata

16,11 %[?] (2015)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 227 (45,37%); 32 miejsce w Azji z 51 (39,22%)

25-54 lata

43,15 %[?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 227 (70,48%); 26 miejsce w Azji z 51 (50,98%)

55–64 lata

8,36 %[?] (2015)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 227 (51,98%); 18 miejsce w Azji z 51 (66,67%)

Ma ponad 65 lat

7,30 %[?] (2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 227 (52,86%); 16 miejsce w Azji z 51 (70,59%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Turcja


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 227 (55,51%); 31 miejsce w Azji z 51 (41,18%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 227 (58,15%); 25 miejsce w Azji z 51 (52,94%)

25-54 lata

1,03 [?] (2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 227 (70,93%); 19 miejsce w Azji z 51 (64,71%)

55–64 lata

0,988 [?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 227 (70,48%); 19 miejsce w Azji z 51 (64,71%)

Ma ponad 65 lat

0,800 [?] (2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 227 (50,66%); 29 miejsce w Azji z 51 (45,10%)

Średni wiek w Turcja


Razem

30,50 [?] (2015)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 227 (52,42%); 17 miejsce w Azji z 51 (68,63%)

Mężczyźni

30,10 [?] (2015)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 227 (53,74%); 17 miejsce w Azji z 51 (68,63%)

Kobiety

31 [?] (2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 227 (53,30%); 17 miejsce w Azji z 51 (68,63%)

Turystyka w Turcja


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

39 811 000 [?] (2014)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 195 (97,44%); 2 miejsce w Azji z 45 (97,78%)
21,22 % (4,24 % ) ↘
min: 6 893 000; max: 39 811 000; max-min: 32 918 000 (82,69%); mid: 23 352 000;
16 459 000 (41,34%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

7 982 000 [?] (2014)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 107 (70,09%); 12 miejsce w Azji z 28 (60,71%)
17,85 % (3,57 % ) ↘
min: 3 981 000; max: 8 275 000; max-min: 4 294 000 (51,89%); mid: 6 128 000;
1 854 000 (23,23%)