Gospodarka w Turcja

Wersje językowe strony:

Turcja

Gospodarka w Turcja


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:TR
  
Iso3:TUR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Turcja


PKB, PPP

1 570 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 194 (91,75%); 8 miejsce w Azji z 48 (85,42%)
23,57 % (4,71 % ) ↘
min: 331 000 000 000; max: 1 570 000 000 000; max-min: 1 239 000 000 000 (78,92%); mid: 950 500 000 000;
619 500 000 000 (39,46%)

PKB

718 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 199 (91,46%); 7 miejsce w Azji z 48 (87,50%)
1,81 % (0,362 % ) ↗
min: 8 022 222 222; max: 823 000 000 000; max-min: 814 977 777 778 (99,03%); mid: 415 511 111 111;
302 488 888 889 (42,13%)

PKB per capita, PSN

20 009 [?] (2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 194 (64,95%); 17 miejsce w Azji z 48 (66,67%)
17,33 % (3,47 % ) ↘
min: 6 133; max: 20 009; max-min: 13 876 (69,35%); mid: 13 071;
6 938 (34,67%)

Rezerwy w Turcja


Całkowite rezerwy

110 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 184 (90,22%); 10 miejsce w Azji z 46 (80,43%)
21,86 % (4,37 % ) ↘
min: 119 539 200; max: 131 000 000 000; max-min: 130 880 460 800 (99,91%); mid: 65 559 769 600;
44 440 230 400 (40,40%)

Całkowite rezerwy

27,77 [?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 117 (30,77%); 21 miejsce w Azji z 29 (31,03%)
3,01 % (0,602 % ) ↗
min: 8,84; max: 56,77; max-min: 47,93 (84,42%); mid: 32,81;
-5,04 (-18,15%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

92 920 826 755 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 184 (90,22%); 13 miejsce w Azji z 46 (73,91%)
13,14 % (2,63 % ) ↘
min: 22 000 000; max: 111 000 000 000; max-min: 110 978 000 000 (99,98%); mid: 55 511 000 000;
37 409 826 755 (40,26%)

Oszczędności brutto

14,09 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 164 (26,22%); 37 miejsce w Azji z 42 (14,29%)
5,69 % (1,14 % ) ↘
min: 12,73; max: 25,78; max-min: 13,04 (50,60%); mid: 19,26;
-5,17 (-36,71%)

PKB - skład w Turcja


Konsumpcja gospodarstw domowych

69,50 %[?] (2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 198 (62,12%); 14 miejsce w Azji z 49 (73,47%)

Konsumpcja rządowa

15,50 %[?] (2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 197 (44,16%); 20 miejsce w Azji z 49 (61,22%)

Naprawiono inwestycję

18,80 %[?] (2015)
(malejąco): 143 miejsce w świecie z 194 (26,80%); 43 miejsce w Azji z 49 (14,29%)

Inwestycje magazynowe

-1 %[?] (2015)
(malejąco): 147 miejsce w świecie z 166 (12,05%); 38 miejsce w Azji z 43 (13,95%)

Eksport towarów i usług

26,90 %[?] (2015)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 196 (36,73%); 32 miejsce w Azji z 51 (39,22%)

Import towarów i usług

-29,70 %[?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 195 (75,90%); 19 miejsce w Azji z 51 (64,71%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Turcja


Rolnictwo

8,60 %[?] (2015)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 219 (54,79%); 25 miejsce w Azji z 49 (51,02%)

Przemysł

27,10 %[?] (2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 221 (56,11%); 37 miejsce w Azji z 51 (29,41%)

Usługi

64,30 %[?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 223 (57,85%); 12 miejsce w Azji z 51 (78,43%)

Wzrost PKB w Turcja


Tempo wzrostu PKB

3,97 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 193 (68,91%); 21 miejsce w Azji z 48 (58,33%)
130,54 % (26,11 % ) ↗
min: -5,70; max: 11,21; max-min: 16,91 (150,81%); mid: 2,76;
1,21 (30,57%)

Wzrost PKB per capita

2,46 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 193 (61,14%); 23 miejsce w Azji z 48 (54,17%)
207,54 % (41,51 % ) ↗
min: -7,08; max: 8,69; max-min: 15,78 (181,45%); mid: 0,806;
1,66 (67,26%)

Koszty w Turcja


Wydatki

34,96 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 102 miejsce w świecie z 140 (27,86%); 34 miejsce w Azji z 37 (10,81%)
1,33 % (0,265 % ) ↗
min: 12,28; max: 37,71; max-min: 25,43 (67,43%); mid: 25,00;
9,96 (28,50%)

Koszty zużycia końcowego itp.

84,77 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 105 miejsce w świecie z 177 (41,24%); 34 miejsce w Azji z 46 (28,26%)
1,48 % (0,296 % ) ↗
min: 73,76; max: 91,69; max-min: 17,93 (19,56%); mid: 82,72;
2,05 (2,42%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,710 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 98 miejsce w świecie z 165 (41,21%); 18 miejsce w Azji z 42 (59,52%)
71,43 % (14,29 % ) ↘
min: 0,0000093; max: 0,882; max-min: 0,882 (100,00%); mid: 0,441;
0,268 (37,84%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

2,86 % PKB[?] (2006)
(2010) (rosnąco): 19 miejsce w świecie z 169 (89,35%); 6 miejsce w Azji z 41 (87,80%)
4,45 % (0,891 % ) ↗
min: 1,51; max: 4,35; max-min: 2,84 (65,28%); mid: 2,93;
-0,066 (-2,31%)

Wydatki na badania i rozwój

1,01 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 73 miejsce w świecie z 110 (34,55%); 26 miejsce w Azji z 33 (24,24%)
16,25 % (3,25 % ) ↘
min: 0,371; max: 1,01; max-min: 0,636 (63,17%); mid: 0,689;
0,318 (31,58%)

Wydatki wojskowe

2,13 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 109 miejsce w świecie z 155 (30,32%); 15 miejsce w Azji z 40 (65%)
15,32 % (3,06 % ) ↗
min: 2,13; max: 4,14; max-min: 2,01 (48,60%); mid: 3,13;
-1,01 (-47,28%)

Wydatki na zdrowie

5,41 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 68 miejsce w świecie z 190 (64,74%); 28 miejsce w Azji z 46 (41,30%)
3,66 % (0,732 % ) ↗
min: 2,51; max: 6,08; max-min: 3,57 (58,76%); mid: 4,29;
1,12 (20,71%)

Dochód w Turcja


Wpływy podatkowe

21,13 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 142 (65,49%); 7 miejsce w Azji z 37 (83,78%)
3,06 % (0,611 % ) ↘
min: 10,80; max: 21,40; max-min: 10,60 (49,52%); mid: 16,10;
5,03 (23,82%)

Handel

58,80 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 187 (25,67%); 30 miejsce w Azji z 48 (39,58%)
18,42 % (3,68 % ) ↘
min: 5,73; max: 60,01; max-min: 54,29 (90,46%); mid: 32,87;
25,93 (44,10%)

Handel usługami

9,65 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 179 (16,20%); 37 miejsce w Azji z 44 (18,18%)
20,39 % (4,08 % ) ↘
min: 1,16; max: 14,66; max-min: 13,50 (92,06%); mid: 7,91;
1,73 (17,96%)

Handel towarem

48,91 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 188 (38,83%); 26 miejsce w Azji z 47 (46,81%)
16,26 % (3,25 % ) ↘
min: 5,64; max: 50,05; max-min: 44,41 (88,74%); mid: 27,84;
21,06 (43,07%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

2,36 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 188 (45,21%); 20 miejsce w Azji z 48 (60,42%)
47,31 % (9,46 % ) ↘
min: 0,020; max: 3,80; max-min: 3,78 (99,49%); mid: 1,91;
0,451 (19,11%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,357 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 177 (22,60%); 37 miejsce w Azji z 47 (23,40%)
57,47 % (11,49 % ) ↗
min: 0,123; max: 1,43; max-min: 1,31 (91,39%); mid: 0,778;
-0,420 (-117,68%)

Dług publiczny

32,70 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 178 (77,53%); 15 miejsce w Azji z 42 (66,67%)