Edukacja w Turcja

Wersje językowe strony:

Turcja

Edukacja w Turcja


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:TR
  
Iso3:TUR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem średnim

54,97 {[?]}
(2014)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 105 (33,33%); 19 miejsce w Azji z 26 (30,77%)
15,25 % (3,05 % ) ↘
min: 29,00; max: 54,97; max-min: 25,97 (47,25%); mid: 41,98;
12,99 (23,62%)
65,93 {[?]}
(2014)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 105 (42,86%); 17 miejsce w Azji z 26 (38,46%)
12,60 % (2,52 % ) ↘
min: 38,05; max: 65,93; max-min: 27,87 (42,28%); mid: 51,99;
13,94 (21,14%)
44,24 {[?]}
(2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 105 (23,81%); 22 miejsce w Azji z 26 (19,23%)
19,01 % (3,80 % ) ↘
min: 19,99; max: 44,24; max-min: 24,25 (54,81%); mid: 32,12;
12,13 (27,41%)

Ponad 25 osób z wykształceniem średnim

7,33 {[?]}
(2004)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 99 (17,17%); 23 miejsce w Azji z 28 (21,43%)
9,57 {[?]}
(2004)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 99 (20,20%); 22 miejsce w Azji z 28 (25%)
5,10 {[?]}
(2004)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 98 (14,29%); 23 miejsce w Azji z 28 (21,43%)

Populacja szkół podstawowych w wieku 25+

87,83 {[?]}
(2014)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 94 (44,68%); 13 miejsce w Azji z 25 (52%)
3,00 % (0,600 % ) ↘
min: 79,33; max: 87,83; max-min: 8,50 (9,67%); mid: 83,58;
4,25 (4,84%)
94,34 {[?]}
(2014)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 92 (56,52%); 11 miejsce w Azji z 25 (60%)
1,84 % (0,368 % ) ↘
min: 89,76; max: 94,34; max-min: 4,57 (4,85%); mid: 92,05;
2,29 (2,42%)
81,46 {[?]}
(2014)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 91 (40,66%); 15 miejsce w Azji z 24 (41,67%)
4,28 % (0,855 % ) ↘
min: 68,54; max: 81,46; max-min: 12,91 (15,85%); mid: 75,00;
6,46 (7,93%)

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem wyższym

15,83 {[?]}
(2014)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 103 (33,98%); 20 miejsce w Azji z 25 (24%)
27,17 % (5,43 % ) ↘
min: 7,33; max: 15,83; max-min: 8,50 (53,67%); mid: 11,58;
4,25 (26,84%)
18,48 {[?]}
(2014)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 103 (39,81%); 19 miejsce w Azji z 25 (28%)
24,03 % (4,81 % ) ↘
min: 9,57; max: 18,48; max-min: 8,91 (48,20%); mid: 14,03;
4,45 (24,10%)
13,23 {[?]}
(2014)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 103 (29,13%); 19 miejsce w Azji z 25 (28%)
31,40 % (6,28 % ) ↘
min: 5,10; max: 13,23; max-min: 8,13 (61,42%); mid: 9,17;
4,06 (30,71%)

25+ populacji z pełnym wykształceniem średnim

35,24 {[?]}
(2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 109 (26,61%); 21 miejsce w Azji z 27 (25,93%)
14,90 % (2,98 % ) ↘
min: 21,03; max: 35,24; max-min: 14,21 (40,33%); mid: 28,13;
7,11 (20,16%)
42,08 {[?]}
(2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 109 (39,45%); 16 miejsce w Azji z 27 (44,44%)
13,13 % (2,63 % ) ↘
min: 27,25; max: 42,08; max-min: 14,83 (35,25%); mid: 34,66;
7,42 (17,62%)
28,54 {[?]}
(2014)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 109 (20,18%); 22 miejsce w Azji z 27 (22,22%)
17,37 % (3,47 % ) ↘
min: 14,84; max: 28,54; max-min: 13,70 (48,00%); mid: 21,69;
6,85 (24,00%)

Ponad 25 osób z tytułem magistra lub równorzędnym

1,64 {[?]}
(2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 70 (27,14%); 9 miejsce w Azji z 18 (55,56%)
20,38 % (4,08 % ) ↘
min: 1,55; max: 1,64; max-min: 0,083 (5,10%); mid: 1,59;
0,042 (2,55%)
1,96 {[?]}
(2014)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 70 (30%); 8 miejsce w Azji z 18 (61,11%)
16,99 % (3,40 % ) ↘
min: 1,87; max: 1,96; max-min: 0,083 (4,25%); mid: 1,92;
0,042 (2,12%)
1,32 {[?]}
(2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 70 (27,14%); 8 miejsce w Azji z 18 (61,11%)
24,96 % (4,99 % ) ↘
min: 1,24; max: 1,32; max-min: 0,083 (6,24%); mid: 1,28;
0,041 (3,12%)

Studia doktoranckie lub równoważne, populacja 25+

0,357 {[?]}
(2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 55 (38,18%); 7 miejsce w Azji z 13 (53,85%)
1,58 % (0,316 % ) ↘
min: 0,356; max: 0,357; max-min: 0,0014100 (0,395%); mid: 0,356;
0,0007050 (0,197%)
0,436 {[?]}
(2014)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 55 (36,36%); 7 miejsce w Azji z 13 (53,85%)
0,394 % (0,079 % ) ↗
min: 0,436; max: 0,436; max-min: 0,0004300 (0,099%); mid: 0,436;
-0,0002150 (-0,049%)
0,280 {[?]}
(2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 53 (50,94%); 3 miejsce w Azji z 13 (84,62%)
4,19 % (0,838 % ) ↘
min: 0,277; max: 0,280; max-min: 0,0029300 (1,05%); mid: 0,278;
0,0014650 (0,524%)

Szkoła w Turcja


Dzieci nieuczęszczające do szkoły

6,82 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 104 miejsce w świecie z 159 (35,22%); 30 miejsce w Azji z 38 (23,68%)
46,13 % (9,23 % ) ↘
min: 1,39; max: 15,25; max-min: 13,86 (90,87%); mid: 8,32;
-1,50 (-22,03%)
6,26 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 89 miejsce w świecie z 144 (38,89%); 24 miejsce w Azji z 33 (30,30%)
52,37 % (10,47 % ) ↘
min: 0,057; max: 6,70; max-min: 6,64 (99,15%); mid: 3,38;
2,88 (46,06%)
7,40 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 88 miejsce w świecie z 146 (40,41%); 20 miejsce w Azji z 32 (40,63%)
40,65 % (8,13 % ) ↘
min: 3,18; max: 23,83; max-min: 20,66 (86,66%); mid: 13,51;
-6,11 (-82,52%)

Nastolatki pozaszkolne

3,33 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 60 miejsce w świecie z 122 (51,64%); 16 miejsce w Azji z 33 (54,55%)
45,94 % (9,19 % ) ↘
min: 0,966; max: 37,08; max-min: 36,12 (97,40%); mid: 19,03;
-15,69 (-471,29%)
2,53 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 28 miejsce w świecie z 104 (74,04%); 6 miejsce w Azji z 27 (81,48%)
92,11 % (18,42 % ) ↘
min: 0,200; max: 23,48; max-min: 23,28 (99,15%); mid: 11,84;
-9,31 (-367,49%)
4,16 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 29 miejsce w świecie z 104 (73,08%); 5 miejsce w Azji z 24 (83,33%)
16,86 % (3,37 % ) ↘
min: 3,46; max: 52,42; max-min: 48,96 (93,40%); mid: 27,94;
-23,78 (-571,81%)

Wydatki rządowe na edukację w Turcja


Wydatki publiczne na edukację ogółem

2,86 % PKB[?] (2006)
(2010) (malejąco): 151 miejsce w świecie z 169 (11,24%); 36 miejsce w Azji z 41 (14,63%)
4,45 % (0,891 % ) ↗
min: 1,51; max: 4,35; max-min: 2,84 (65,28%); mid: 2,93;
-0,066 (-2,31%)

Wydatki rządowe na jednego studenta uniwersytetu

26,77 [?] (2006)
(2010) (malejąco): 96 miejsce w świecie z 137 (30,66%); 17 miejsce w Azji z 32 (50%)
5,13 % (1,03 % ) ↗
min: 26,77; max: 36,95; max-min: 10,17 (27,53%); mid: 31,86;
-5,09 (-19,00%)

Stosunek uczniów do nauczyciela w Turcja


Współczynnik liczby uczniów we wczesnej edukacji

17,13 [?] (2013)
(rosnąco): 21 miejsce w świecie z 152 (86,84%); 4 miejsce w Azji z 33 (90,91%)
34,03 % (6,81 % ) ↗
min: 15,28; max: 27,43; max-min: 12,15 (44,29%); mid: 21,35;
-4,23 (-24,67%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli w szkole podstawowej

19,83 [?] (2013)
(rosnąco): 90 miejsce w świecie z 178 (50%); 21 miejsce w Azji z 42 (52,38%)
6,02 % (1,20 % ) ↗
min: 19,83; max: 37,80; max-min: 17,97 (47,54%); mid: 28,82;
-8,99 (-45,30%)

Stosunek uczniów do nauczycieli w szkole średniej

20,13 [?] (2013)
(rosnąco): 128 miejsce w świecie z 153 (16,99%); 29 miejsce w Azji z 34 (17,65%)
8,34 % (1,67 % ) ↘
min: 17,95; max: 28,20; max-min: 10,26 (36,37%); mid: 23,07;
-2,94 (-14,61%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli - niepełne wykształcenie średnie

20,64 [?] (2013)
(rosnąco): 100 miejsce w świecie z 130 (23,85%); 25 miejsce w Azji z 31 (22,58%)
3,33 % (0,667 % ) ↘
min: 19,21; max: 45,55; max-min: 26,34 (57,82%); mid: 32,38;
-11,75 (-56,92%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli na uniwersytetach

38,08 [?] (2013)
(rosnąco): 135 miejsce w świecie z 141 (4,96%); 39 miejsce w Azji z 40 (5%)
12,10 % (2,42 % ) ↘
min: 10,89; max: 38,08; max-min: 27,19 (71,40%); mid: 24,49;
13,60 (35,70%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli w szkołach zawodowych

19,60 [?] (2013)
(rosnąco): 111 miejsce w świecie z 124 (11,29%); 23 miejsce w Azji z 26 (15,38%)
10,24 % (2,05 % ) ↘
min: 14,08; max: 25,97; max-min: 11,89 (45,79%); mid: 20,02;
-0,426 (-2,17%)

Analfabetyzm w Turcja


Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych kobiet

95,77 {[?]}
(2015)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 157 (64,97%); 22 miejsce w Azji z 46 (54,35%)
3,22 % (0,645 % ) ↘
min: 61,30; max: 95,77; max-min: 34,47 (35,99%); mid: 78,54;
17,24 (18,00%)
98,65 {[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 157 (77,07%); 12 miejsce w Azji z 46 (76,09%)
1,37 % (0,273 % ) ↘
min: 77,50; max: 98,65; max-min: 21,14 (21,43%); mid: 88,08;
10,57 (10,72%)
92,90 {[?]}
(2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 157 (52,87%); 26 miejsce w Azji z 46 (45,65%)
5,20 % (1,04 % ) ↘
min: 45,10; max: 92,90; max-min: 47,80 (51,45%); mid: 69,00;
23,90 (25,73%)

Wskaźnik umiejętności młodzieży

0,994 {[?]}
(2015)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 156 (28,85%); 37 miejsce w Azji z 46 (21,74%)
1,40 % (0,279 % ) ↘
min: 0,752; max: 0,994; max-min: 0,241 (24,30%); mid: 0,873;
0,121 (12,15%)
99,80 {[?]}
(2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 156 (88,46%); 9 miejsce w Azji z 46 (82,61%)
0,586 % (0,117 % ) ↘
min: 90,75; max: 99,80; max-min: 9,04 (9,06%); mid: 95,28;
4,52 (4,53%)
99,15 {[?]}
(2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 156 (60,90%); 25 miejsce w Azji z 46 (47,83%)
1,97 % (0,395 % ) ↘
min: 68,25; max: 99,15; max-min: 30,90 (31,16%); mid: 83,70;
15,45 (15,58%)