Ludność w Tunezja

Wersje językowe strony:

Tunezja

Ludność w Tunezja


Kontynent: Afryka
  
Iso2:TN
  
Iso3:TUN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Tunezja


Uzależnieni ludzie

44,80 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 38 miejsce w świecie z 196 (81,12%); 4 miejsce w Afryce z 55 (94,55%)

Młodzi uzależnieni ludzie

33,80 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 82 miejsce w świecie z 196 (58,67%); 3 miejsce w Afryce z 55 (96,36%)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

11 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

9,10 [?] (2015)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 196 (59,18%); 2 miejsce w Afryce z 55 (98,18%)

Urbanizacja ludności w Tunezja


Liczba ludności

11 107 800 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 233 (66,09%); 30 miejsce w Afryce z 56 (48,21%)
5,05 % (1,01 % ) ↘
min: 4 220 701; max: 11 107 800; max-min: 6 887 099 (62,00%); mid: 7 664 251;
3 443 550 (31,00%)
1,01 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 216 (42,13%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
1,82 % (0,364 % ) ↗
min: 0,928; max: 3,15; max-min: 2,22 (70,53%); mid: 2,04;
-1,03 (-102,61%)

Wiejskie

3 683 124 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 205 (59,51%); 35 miejsce w Afryce z 54 (37,04%)
2,45 % (0,490 % ) ↘
min: 2 637 474; max: 3 683 124; max-min: 1 045 650 (28,39%); mid: 3 160 299;
522 825 (14,20%)
33,16 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 205 (38,54%); 50 miejsce w Afryce z 54 (9,26%)
2,74 % (0,548 % ) ↗
min: 33,16; max: 62,49; max-min: 29,33 (46,94%); mid: 47,82;
-14,67 (-44,23%)
0,414 {[?]}
(2015)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 205 (49,76%); 47 miejsce w Afryce z 54 (14,81%)
29,41 % (5,88 % ) ↗
min: -1,03; max: 1,52; max-min: 2,56 (167,85%); mid: 0,245;
0,169 (40,82%)

Obszary miejskie

7 424 676 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 214 (68,22%); 17 miejsce w Afryce z 54 (70,37%)
6,34 % (1,27 % ) ↘
min: 1 583 227; max: 7 424 676; max-min: 5 841 449 (78,68%); mid: 4 503 952;
2 920 725 (39,34%)
66,84 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 214 (59,35%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
1,36 % (0,272 % ) ↘
min: 37,51; max: 66,84; max-min: 29,33 (43,88%); mid: 52,18;
14,67 (21,94%)
1,30 {[?]}
(2015)
(malejąco): 124 miejsce w świecie z 214 (42,52%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
1,79 % (0,357 % ) ↘
min: 1,21; max: 4,68; max-min: 3,46 (74,10%); mid: 2,94;
-1,64 (-126,16%)

Populacja największego miasta

1 993 487 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 151 (49,67%); 21 miejsce w Afryce z 45 (55,56%)
3,89 % (0,778 % ) ↘
min: 588 271; max: 1 993 487; max-min: 1 405 216 (70,49%); mid: 1 290 879;
702 608 (35,25%)
17,95 {[?]}
(2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 151 (58,94%); 13 miejsce w Afryce z 45 (73,33%)
1,22 % (0,244 % ) ↗
min: 13,99; max: 18,98; max-min: 4,99 (26,31%); mid: 16,48;
1,46 (8,16%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

1 993 487 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 115 (33,91%); 21 miejsce w Afryce z 32 (37,50%)
3,89 % (0,778 % ) ↘
min: 588 271; max: 1 993 487; max-min: 1 405 216 (70,49%); mid: 1 290 879;
702 608 (35,25%)
17,95 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 115 (44,35%); 12 miejsce w Afryce z 32 (65,63%)
1,22 % (0,244 % ) ↗
min: 13,94; max: 19,20; max-min: 5,26 (27,40%); mid: 16,57;
1,38 (7,69%)

Migracja w Tunezja


Liczba ludności

11 107 800 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 233 (66,09%); 30 miejsce w Afryce z 56 (48,21%)
5,05 % (1,01 % ) ↘
min: 4 220 701; max: 11 107 800; max-min: 6 887 099 (62,00%); mid: 7 664 251;
3 443 550 (31,00%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

55 967 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 145 miejsce w świecie z 214 (32,71%); 42 miejsce w Afryce z 54 (24,07%)
23,53 % (4,71 % ) ↘
min: 34 785; max: 55 967; max-min: 21 181 (37,85%); mid: 45 376;
10 591 (18,92%)
0,504 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 188 miejsce w świecie z 214 (12,62%); 47 miejsce w Afryce z 54 (14,81%)
19,46 % (3,89 % ) ↘
min: 0,347; max: 0,504; max-min: 0,157 (31,16%); mid: 0,425;
0,079 (15,58%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,0059868 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 180 (27,78%); 44 miejsce w Afryce z 48 (10,42%)
85,91 % (17,18 % ) ↘
min: 0,0003679; max: 0,0059868; max-min: 0,0056189 (93,85%); mid: 0,0031773;
0,0028094 (46,93%)
665 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 180 (33,89%); 45 miejsce w Afryce z 48 (8,33%)
86,62 % (17,32 % ) ↘
min: 19; max: 4 097; max-min: 4 078 (99,54%); mid: 2 058;
-1 393 (-209,47%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,014 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 196 (49,49%); 37 miejsce w Afryce z 54 (33,33%)
46,02 % (9,20 % ) ↗
min: 0,0005151; max: 0,031; max-min: 0,031 (98,35%); mid: 0,016;
-0,0017411 (-12,33%)
1 568 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 196 (57,65%); 34 miejsce w Afryce z 54 (38,89%)
38,65 % (7,73 % ) ↗
min: 42; max: 3 129; max-min: 3 087 (98,66%); mid: 1 586;
-17,50 (-1,12%)

Płodność w Tunezja


Ogólny współczynnik urodzeń

19,20 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 207 (52,17%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
3,12 % (0,625 % ) ↘
min: 16,70; max: 50,69; max-min: 33,99 (67,05%); mid: 33,69;
-14,49 (-75,49%)

Ogólny współczynnik urodzeń

212 159 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 207 (59,90%); 34 miejsce w Afryce z 54 (38,89%)
7,53 % (1,51 % ) ↘
min: 163 348; max: 232 564; max-min: 69 216 (29,76%); mid: 197 956;
14 203 (6,69%)

Wskaźnik płodności

2,20 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 203 (50,25%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
3,18 % (0,636 % ) ↘
min: 2; max: 7,13; max-min: 5,13 (71,93%); mid: 4,56;
-2,36 (-107,39%)

Pożądany współczynnik dzietności

2,90 urodzeń na kobietę[?] (1988)
(1990) (malejąco): 30 miejsce w świecie z 44 (34,09%); 23 miejsce w Afryce z 24 (8,33%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

6,81 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 193 (11,40%); 53 miejsce w Afryce z 54 (3,70%)
4,70 % (0,940 % ) ↘
min: 6,04; max: 67,10; max-min: 61,06 (90,99%); mid: 36,57;
-29,77 (-437,43%)

Śmiertelność dzieci i matek w Tunezja


Ogólny współczynnik urodzeń

212 159 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 207 (40,58%); 21 miejsce w Afryce z 54 (62,96%)
7,53 % (1,51 % ) ↘
min: 163 348; max: 232 564; max-min: 69 216 (29,76%); mid: 197 956;
14 203 (6,69%)
6,20 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 206 (68,45%); 7 miejsce w Afryce z 54 (88,89%)
8,06 % (1,61 % ) ↘
min: 5,50; max: 22,24; max-min: 16,74 (75,27%); mid: 13,87;
-7,67 (-123,72%)

Śmiertelność matek

130 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 99 miejsce w świecie z 181 (45,86%); 9 miejsce w Afryce z 53 (84,91%)
0,012 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 92 miejsce w świecie z 181 (49,72%); 5 miejsce w Afryce z 53 (92,45%)
5,32 % (1,06 % ) ↗
min: 0,012; max: 0,034; max-min: 0,023 (65,92%); mid: 0,023;
-0,011 (-96,70%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

1 724 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 104 miejsce w świecie z 192 (46,35%); 13 miejsce w Afryce z 54 (77,78%)
8,76 % (1,75 % ) ↗
min: 1 724; max: 6 074; max-min: 4 350 (71,62%); mid: 3 899;
-2 175 (-126,16%)
0,155 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 192 (55,73%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
14,54 % (2,91 % ) ↗
min: 0,155; max: 0,745; max-min: 0,590 (79,16%); mid: 0,450;
-0,295 (-189,96%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

2 919 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 103 miejsce w świecie z 193 (47,15%); 12 miejsce w Afryce z 54 (79,63%)
9,59 % (1,92 % ) ↗
min: 2 919; max: 52 592; max-min: 49 673 (94,45%); mid: 27 756;
-24 837 (-850,86%)
0,263 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 85 miejsce w świecie z 193 (56,48%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
15,42 % (3,08 % ) ↗
min: 0,263; max: 12,85; max-min: 12,59 (97,96%); mid: 6,56;
-6,29 (-2 395%)

Przyczyny śmierci w Tunezja


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

10,80 %[?] (2012)
(rosnąco): 70 miejsce w świecie z 172 (59,88%); 4 miejsce w Afryce z 52 (94,23%)
5,56 % (1,11 % ) ↗
min: 10,80; max: 14,40; max-min: 3,60 (25%); mid: 12,60;
-1,80 (-16,67%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

7 %[?] (2012)
(rosnąco): 52 miejsce w świecie z 172 (70,35%); 4 miejsce w Afryce z 52 (94,23%)
2,86 % (0,571 % ) ↗
min: 7; max: 8,20; max-min: 1,20 (14,63%); mid: 7,60;
-0,600 (-8,57%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

82,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 112 miejsce w świecie z 172 (35,47%); 50 miejsce w Afryce z 52 (5,77%)
0,992 % (0,198 % ) ↘
min: 77,40; max: 82,30; max-min: 4,90 (5,95%); mid: 79,85;
2,45 (2,98%)

Zgony w ruchu drogowym

24,40 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Tunezja


Długość życia

74,14 [?] (2014)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 201 (52,74%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
0,618 % (0,124 % ) ↗
min: 42,01; max: 74,60; max-min: 32,59 (43,69%); mid: 58,31;
15,84 (21,36%)

Średnia długość życia mężczyzn

71,90 [?] (2014)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 201 (57,21%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
1,11 % (0,223 % ) ↗
min: 41,06; max: 72,70; max-min: 31,64 (43,52%); mid: 56,88;
15,02 (20,89%)

Oczekiwana długość życia kobiet

76,50 [?] (2014)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 201 (50,25%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
0,131 % (0,026 % ) ↗
min: 43,01; max: 76,70; max-min: 33,69 (43,93%); mid: 59,85;
16,65 (21,76%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,60 [?] (2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 201 (52,24%); 8 miejsce w Afryce z 54 (87,04%)
15,22 % (3,04 % ) ↘
min: 1,88; max: 4,60; max-min: 2,72 (59,04%); mid: 3,24;
1,36 (29,52%)

Przeżycie do 65 roku życia w Tunezja


Przeżycie do 65 roku życia

7,59 [?] (2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 194 (60,31%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
1,54 % (0,309 % ) ↘
min: 3,48; max: 7,59; max-min: 4,11 (54,14%); mid: 5,54;
2,06 (27,07%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

78,36 [?] (2014)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 193 (69,43%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
0,776 % (0,155 % ) ↘
min: 30,71; max: 78,36; max-min: 47,65 (60,81%); mid: 54,53;
23,83 (30,41%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

86,67 [?] (2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 193 (62,69%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
0,446 % (0,089 % ) ↘
min: 34,14; max: 86,67; max-min: 52,53 (60,61%); mid: 60,40;
26,26 (30,30%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,906 [?] (2015)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 193 (53,37%); 23 miejsce w Afryce z 54 (59,26%)
0,496 % (0,099 % ) ↘
min: 0,892; max: 0,941; max-min: 0,049 (5,21%); mid: 0,917;
-0,011 (-1,21%)

Struktura wiekowa w Tunezja


0-14 lat

23,02 %[?] (2015)

15–24 lata

15,05 %[?] (2015)

25-54 lata

44,52 %[?] (2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 227 (83,70%); 3 miejsce w Afryce z 56 (96,43%)

55–64 lata

9,21 %[?] (2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 227 (57,71%); 4 miejsce w Afryce z 56 (94,64%)

Ma ponad 65 lat

8,20 %[?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 227 (58,59%); 3 miejsce w Afryce z 56 (96,43%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Tunezja


0-14 lat

1,06 [?] (2015)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 227 (81,50%); 2 miejsce w Afryce z 56 (98,21%)

15–24 lata

1,01 [?] (2015)
(malejąco): 166 miejsce w świecie z 227 (27,31%); 22 miejsce w Afryce z 56 (62,50%)

25-54 lata

0,940 [?] (2015)
(malejąco): 189 miejsce w świecie z 227 (17,18%); 45 miejsce w Afryce z 56 (21,43%)

55–64 lata

1,03 [?] (2015)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 227 (85,02%); 8 miejsce w Afryce z 56 (87,50%)

Ma ponad 65 lat

0,967 [?] (2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 227 (89,87%); 8 miejsce w Afryce z 56 (87,50%)

Średni wiek w Tunezja


Razem

32,40 [?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 227 (58,15%); 4 miejsce w Afryce z 56 (94,64%)

Mężczyźni

31,90 [?] (2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 227 (59,47%); 4 miejsce w Afryce z 56 (94,64%)

Kobiety

32,70 [?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 227 (58,15%); 4 miejsce w Afryce z 56 (94,64%)

Turystyka w Tunezja


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

6 069 000 [?] (2014)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 195 (76,92%); 4 miejsce w Afryce z 45 (93,33%)
13,74 % (2,75 % ) ↗
min: 3 885 000; max: 7 050 000; max-min: 3 165 000 (44,89%); mid: 5 467 500;
601 500 (9,91%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

2 303 000 [?] (2011)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 107 (48,60%); 4 miejsce w Afryce z 13 (76,92%)
2,30 % (0,460 % ) ↘
min: 1 381 000; max: 3 118 000; max-min: 1 737 000 (55,71%); mid: 2 249 500;
53 500 (2,32%)