Równość płci w Tajlandia

Wersje językowe strony:

Tajlandia

Równość płci w Tajlandia


Kontynent: Azji
  
Iso2:TH
  
Iso3:THA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2013)

Kobiety, które uważają, że mąż ma prawo pokonać swoją żonę (%)

13,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 32 miejsce w świecie z 86 (63,95%); 5 miejsce w Azji z 19 (78,95%)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Tajlandia


Siła robocza

40 055 849 [?] (2014)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 185 (91,89%); 10 miejsce w Azji z 50 (82%)
2,59 % (0,519 % ) ↘
min: 31 277 320; max: 40 055 849; max-min: 8 778 529 (21,92%); mid: 35 666 585;
4 389 265 (10,96%)

Siła robocza

45,51 [?] (2014)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 185 (58,38%); 16 miejsce w Azji z 50 (70%)
0,254 % (0,051 % ) ↘
min: 44,43; max: 47,61; max-min: 3,18 (6,68%); mid: 46,02;
-0,510 (-1,12%)

Siła robocza

54,42 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 185 (42,16%); 35 miejsce w Azji z 50 (32%)
0,349 % (0,070 % ) ↗
min: 52,39; max: 55,03; max-min: 2,64 (4,79%); mid: 53,71;
0,707 (1,30%)

Siła robocza

1,19 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 185 (42,16%); 35 miejsce w Azji z 50 (32%)
0,768 % (0,154 % ) ↗
min: 1,10; max: 1,22; max-min: 0,123 (10,06%); mid: 1,16;
0,032 (2,66%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

25,07 [?] (2011)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 78 (30,77%); 9 miejsce w Azji z 16 (50%)
2,77 % (0,555 % ) ↗
min: 23,69; max: 29,72; max-min: 6,02 (20,27%); mid: 26,71;
-1,64 (-6,52%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

6,10 %[?] (2016)
(malejąco): 173 miejsce w świecie z 189 (8,99%); 39 miejsce w Azji z 46 (17,39%)
118,03 % (23,61 % ) ↗
min: 2,80; max: 15,80; max-min: 13 (82,28%); mid: 9,30;
-3,20 (-52,46%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

64,40 % firm[?] (2016)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 111 (95,50%); 2 miejsce w Azji z 33 (96,97%)

Udział firm z menedżerem wyższego szczebla

64,80 % firm[?] (2016)