Ludność w Tajlandia

Wersje językowe strony:

Tajlandia

Ludność w Tajlandia


Kontynent: Azji
  
Iso2:TH
  
Iso3:THA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Tajlandia


Uzależnieni ludzie

39,20 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

24,70 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

14,60 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

6,90 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Tajlandia


Liczba ludności

67 959 359 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 233 (91,85%); 12 miejsce w Azji z 51 (78,43%)
1,86 % (0,373 % ) ↘
min: 27 397 178; max: 67 959 359; max-min: 40 562 181 (59,69%); mid: 47 678 269;
20 281 091 (29,84%)
0,344 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 171 miejsce w świecie z 216 (21,30%); 46 miejsce w Azji z 50 (10%)
37,24 % (7,45 % ) ↘
min: 0,143; max: 3,01; max-min: 2,86 (95,25%); mid: 1,57;
-1,23 (-357,57%)

Wiejskie

33 725 511 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 205 (92,20%); 10 miejsce w Azji z 47 (80,85%)
10,58 % (2,12 % ) ↗
min: 22 007 605; max: 43 013 261; max-min: 21 005 656 (48,84%); mid: 32 510 433;
1 215 078 (3,60%)
49,63 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 205 (61,95%); 20 miejsce w Azji z 47 (59,57%)
12,68 % (2,54 % ) ↗
min: 49,63; max: 80,33; max-min: 30,70 (38,22%); mid: 64,98;
-15,35 (-30,93%)
-2,05 {[?]}
(2015)
(malejąco): 190 miejsce w świecie z 205 (7,80%); 43 miejsce w Azji z 47 (10,64%)
4,88 % (0,976 % ) ↗
min: -2,15; max: 2,87; max-min: 5,01 (174,80%); mid: 0,361;
-2,41 (117,67%)

Obszary miejskie

34 233 848 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 214 (88,79%); 12 miejsce w Azji z 50 (78%)
14,13 % (2,83 % ) ↘
min: 5 389 573; max: 34 233 848; max-min: 28 844 275 (84,26%); mid: 19 811 711;
14 422 138 (42,13%)
50,37 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 214 (36,92%); 31 miejsce w Azji z 50 (40%)
12,49 % (2,50 % ) ↘
min: 19,67; max: 50,37; max-min: 30,70 (60,95%); mid: 35,02;
15,35 (30,47%)
2,76 {[?]}
(2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 214 (71,96%); 18 miejsce w Azji z 50 (66%)
19,55 % (3,91 % ) ↗
min: 1,39; max: 5,50; max-min: 4,11 (74,65%); mid: 3,45;
-0,691 (-25,09%)

Populacja największego miasta

9 269 823 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 151 (85,43%); 11 miejsce w Azji z 46 (78,26%)
11,40 % (2,28 % ) ↘
min: 2 150 853; max: 9 269 823; max-min: 7 118 970 (76,80%); mid: 5 710 338;
3 559 485 (38,40%)
13,64 {[?]}
(2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 151 (36,42%); 28 miejsce w Azji z 46 (41,30%)
9,71 % (1,94 % ) ↘
min: 7,85; max: 13,64; max-min: 5,79 (42,44%); mid: 10,75;
2,89 (21,22%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

11 083 869 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 115 (75,65%); 15 miejsce w Azji z 36 (61,11%)
16,04 % (3,21 % ) ↘
min: 2 172 960; max: 11 083 869; max-min: 8 910 909 (80,40%); mid: 6 628 415;
4 455 455 (40,20%)
16,31 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 115 (36,52%); 22 miejsce w Azji z 36 (41,67%)
14,45 % (2,89 % ) ↘
min: 7,93; max: 16,31; max-min: 8,38 (51,37%); mid: 12,12;
4,19 (25,69%)

Migracja w Tajlandia


Liczba ludności

67 959 359 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 233 (91,85%); 12 miejsce w Azji z 51 (78,43%)
1,86 % (0,373 % ) ↘
min: 27 397 178; max: 67 959 359; max-min: 40 562 181 (59,69%); mid: 47 678 269;
20 281 091 (29,84%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

3 913 258 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 214 (93,93%); 5 miejsce w Azji z 50 (92%)
17,61 % (3,52 % ) ↘
min: 528 693; max: 3 913 258; max-min: 3 384 565 (86,49%); mid: 2 220 975;
1 692 283 (43,24%)
5,76 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 214 (55,14%); 20 miejsce w Azji z 50 (62%)
16,04 % (3,21 % ) ↘
min: 0,934; max: 5,76; max-min: 4,82 (83,77%); mid: 3,35;
2,41 (41,89%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,159 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 180 (64,44%); 15 miejsce w Azji z 42 (66,67%)
9,01 % (1,80 % ) ↘
min: 0,145; max: 0,180; max-min: 0,035 (19,38%); mid: 0,162;
-0,0030800 (-1,93%)
108 261 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 180 (80%); 15 miejsce w Azji z 42 (66,67%)
10,70 % (2,14 % ) ↘
min: 63 625; max: 169 154; max-min: 105 529 (62,39%); mid: 116 390;
-8 129 (-7,51%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0003267 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 177 miejsce w świecie z 196 (10,20%); 48 miejsce w Azji z 50 (6%)
63,41 % (12,68 % ) ↗
min: 0,0000353; max: 0,0006438; max-min: 0,0006084 (94,51%); mid: 0,0003395;
-0,0000129 (-3,94%)
222 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 196 (36,22%); 40 miejsce w Azji z 50 (22%)
60,36 % (12,07 % ) ↗
min: 20; max: 3 325; max-min: 3 305 (99,40%); mid: 1 673;
-1 451 (-653,38%)

Płodność w Tajlandia


Ogólny współczynnik urodzeń

10,79 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 207 (16,43%); 46 miejsce w Azji z 50 (10%)
8,67 % (1,73 % ) ↗
min: 10,79; max: 42,74; max-min: 31,95 (74,75%); mid: 26,76;
-15,97 (-148,04%)

Ogólny współczynnik urodzeń

716 224 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 207 (79,71%); 17 miejsce w Azji z 50 (68%)
9,18 % (1,84 % ) ↗
min: 716 224; max: 1 395 983; max-min: 679 760 (48,69%); mid: 1 056 104;
-339 880 (-47,45%)

Wskaźnik płodności

1,51 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 175 miejsce w świecie z 203 (14,29%); 45 miejsce w Azji z 50 (12%)
2,31 % (0,463 % ) ↗
min: 1,51; max: 6,16; max-min: 4,65 (75,44%); mid: 3,83;
-2,32 (-153,60%)

Pożądany współczynnik dzietności

1,80 urodzeń na kobietę[?] (1987)
(1990) (malejąco): 43 miejsce w świecie z 44 (4,55%); 8 miejsce w Azji z 9 (22,22%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

44,61 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 193 (55,96%); 13 miejsce w Azji z 50 (76%)
1,82 % (0,364 % ) ↘
min: 41,91; max: 61,62; max-min: 19,71 (31,99%); mid: 51,77;
-7,16 (-16,05%)

Śmiertelność dzieci i matek w Tajlandia


Ogólny współczynnik urodzeń

716 224 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 165 miejsce w świecie z 207 (20,77%); 34 miejsce w Azji z 50 (34%)
9,18 % (1,84 % ) ↗
min: 716 224; max: 1 395 983; max-min: 679 760 (48,69%); mid: 1 056 104;
-339 880 (-47,45%)
7,90 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 122 miejsce w świecie z 206 (41,26%); 44 miejsce w Azji z 50 (14%)
6,28 % (1,26 % ) ↘
min: 5,66; max: 13,18; max-min: 7,52 (57,03%); mid: 9,42;
-1,52 (-19,25%)

Śmiertelność matek

140 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 100 miejsce w świecie z 181 (45,30%); 27 miejsce w Azji z 48 (45,83%)
28,57 % (5,71 % ) ↗
min: 140; max: 430; max-min: 290 (67,44%); mid: 285;
-145 (-103,57%)
0,0020601 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 47 miejsce w świecie z 181 (74,59%); 8 miejsce w Azji z 48 (85,42%)
31,01 % (6,20 % ) ↗
min: 0,0020601; max: 0,0075995; max-min: 0,0055394 (72,89%); mid: 0,0048298;
-0,0027697 (-134,45%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

4 958 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 192 (33,33%); 28 miejsce w Azji z 48 (43,75%)
28,52 % (5,70 % ) ↗
min: 4 958; max: 22 057; max-min: 17 099 (77,52%); mid: 13 508;
-8 550 (-172,44%)
0,073 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 58 miejsce w świecie z 192 (70,31%); 12 miejsce w Azji z 48 (77,08%)
30,96 % (6,19 % ) ↗
min: 0,073; max: 0,390; max-min: 0,317 (81,28%); mid: 0,231;
-0,158 (-217,16%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

9 173 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 127 miejsce w świecie z 193 (34,72%); 28 miejsce w Azji z 48 (43,75%)
25,11 % (5,02 % ) ↗
min: 9 173; max: 167 248; max-min: 158 075 (94,52%); mid: 88 211;
-79 038 (-861,63%)
0,135 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 58 miejsce w świecie z 193 (70,47%); 11 miejsce w Azji z 48 (79,17%)
27,48 % (5,50 % ) ↗
min: 0,135; max: 6,13; max-min: 6,00 (97,80%); mid: 3,13;
-3,00 (-2 222%)

Przyczyny śmierci w Tajlandia


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

18,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 96 miejsce w świecie z 172 (44,77%); 28 miejsce w Azji z 47 (42,55%)
9,06 % (1,81 % ) ↗
min: 18,40; max: 28,40; max-min: 10 (35,21%); mid: 23,40;
-5 (-27,17%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

10,90 %[?] (2012)
(rosnąco): 126 miejsce w świecie z 172 (27,33%); 29 miejsce w Azji z 47 (40,43%)
0,459 % (0,092 % ) ↗
min: 10,90; max: 11,20; max-min: 0,300 (2,68%); mid: 11,05;
-0,150 (-1,38%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

70,80 %[?] (2012)
(rosnąco): 83 miejsce w świecie z 172 (52,33%); 21 miejsce w Azji z 47 (57,45%)
2,45 % (0,490 % ) ↘
min: 60,40; max: 70,80; max-min: 10,40 (14,69%); mid: 65,60;
5,20 (7,34%)

Zgony w ruchu drogowym

36,20 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Tajlandia


Długość życia

74,42 [?] (2014)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 201 (55,72%); 23 miejsce w Azji z 50 (56%)
0,978 % (0,196 % ) ↘
min: 54,70; max: 74,42; max-min: 19,72 (26,50%); mid: 64,56;
9,86 (13,25%)

Średnia długość życia mężczyzn

71,14 [?] (2014)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 201 (55,22%); 22 miejsce w Azji z 50 (58%)
1,03 % (0,206 % ) ↘
min: 52,45; max: 71,14; max-min: 18,69 (26,27%); mid: 61,80;
9,35 (13,14%)

Oczekiwana długość życia kobiet

77,87 [?] (2014)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 201 (58,21%); 17 miejsce w Azji z 50 (68%)
0,926 % (0,185 % ) ↘
min: 57,06; max: 77,87; max-min: 20,81 (26,72%); mid: 67,46;
10,40 (13,36%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

6,71 [?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 201 (82,09%); 14 miejsce w Azji z 50 (74%)
0,313 % (0,063 % ) ↗
min: 4,61; max: 7,58; max-min: 2,97 (39,13%); mid: 6,10;
0,618 (9,20%)

Przeżycie do 65 roku życia w Tajlandia


Przeżycie do 65 roku życia

10,47 [?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 194 (69,59%); 9 miejsce w Azji z 50 (84%)
15,02 % (3,00 % ) ↘
min: 3,31; max: 10,47; max-min: 7,16 (68,35%); mid: 6,89;
3,58 (34,17%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

71,88 [?] (2014)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 193 (50,78%); 27 miejsce w Azji z 50 (48%)
1,78 % (0,357 % ) ↘
min: 45,44; max: 71,88; max-min: 26,43 (36,78%); mid: 58,66;
13,22 (18,39%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

84,14 [?] (2014)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 193 (53,37%); 26 miejsce w Azji z 50 (50%)
1,13 % (0,227 % ) ↘
min: 54,11; max: 84,14; max-min: 30,03 (35,69%); mid: 69,12;
15,01 (17,84%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,856 [?] (2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 193 (22,80%); 35 miejsce w Azji z 50 (32%)
0,831 % (0,166 % ) ↘
min: 0,826; max: 0,859; max-min: 0,033 (3,86%); mid: 0,842;
0,014 (1,59%)

Struktura wiekowa w Tajlandia


0-14 lat

17,18 %[?] (2015)
(malejąco): 173 miejsce w świecie z 227 (24,23%); 42 miejsce w Azji z 51 (19,61%)

15–24 lata

14,47 %[?] (2015)
(malejąco): 149 miejsce w świecie z 227 (34,80%); 40 miejsce w Azji z 51 (23,53%)

25-54 lata

46,50 %[?] (2015)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 227 (91,63%); 12 miejsce w Azji z 51 (78,43%)

55–64 lata

11,64 %[?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 227 (70,48%); 9 miejsce w Azji z 51 (84,31%)

Ma ponad 65 lat

10,21 %[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 227 (65,20%); 10 miejsce w Azji z 51 (82,35%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Tajlandia


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 227 (59,91%); 27 miejsce w Azji z 51 (49,02%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 227 (53,30%); 27 miejsce w Azji z 51 (49,02%)

25-54 lata

0,978 [?] (2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 227 (32,16%); 32 miejsce w Azji z 51 (39,22%)

55–64 lata

0,886 [?] (2015)
(malejąco): 156 miejsce w świecie z 227 (31,72%); 36 miejsce w Azji z 51 (31,37%)

Ma ponad 65 lat

0,779 [?] (2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 227 (42,73%); 32 miejsce w Azji z 51 (39,22%)

Średni wiek w Tajlandia


Razem

37,20 [?] (2015)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 227 (71,37%); 8 miejsce w Azji z 51 (86,27%)

Mężczyźni

36,20 [?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 227 (72,69%); 7 miejsce w Azji z 51 (88,24%)

Kobiety

38,20 [?] (2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 227 (70,93%); 8 miejsce w Azji z 51 (86,27%)

Turystyka w Tajlandia


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

24 810 000 [?] (2014)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 195 (92,82%); 6 miejsce w Azji z 45 (88,89%)
35,77 % (7,15 % ) ↘
min: 6 952 000; max: 26 547 000; max-min: 19 595 000 (73,81%); mid: 16 749 500;
8 060 500 (32,49%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

6 444 000 [?] (2014)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 107 (67,29%); 14 miejsce w Azji z 28 (53,57%)
15,41 % (3,08 % ) ↘
min: 1 412 000; max: 6 444 000; max-min: 5 032 000 (78,09%); mid: 3 928 000;
2 516 000 (39,04%)