Import w Tajlandia

Wersje językowe strony:

Tajlandia

Import w Tajlandia


Kontynent: Azji
  
Iso2:TH
  
Iso3:THA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Importowanie w Tajlandia


Koszt importu

760 [?] (2014)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 187 (86,10%); 13 miejsce w Azji z 46 (73,91%)
4,61 % (0,921 % ) ↗
min: 750; max: 1 042; max-min: 292 (28,02%); mid: 896;
-136 (-17,89%)

Dokumenty do zaimportowania

5 liczba[?] (2014)
(rosnąco): 31 miejsce w świecie z 182 (83,52%); 10 miejsce w Azji z 46 (80,43%)

Czas importu

13 dni[?] (2014)
(rosnąco): 46 miejsce w świecie z 188 (76,06%); 11 miejsce w Azji z 47 (78,72%)

Typy importu w Tajlandia


Import towarów i usług

228 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 187 (87,70%); 10 miejsce w Azji z 48 (81,25%)
9,21 % (1,84 % ) ↘
min: 480 790 112; max: 273 000 000 000; max-min: 272 519 209 888 (99,82%); mid: 136 740 395 056;
91 259 604 944 (40,03%)

Usługi importowe

50 944 407 862 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 185 (87,03%); 9 miejsce w Azji z 45 (82,22%)
11,61 % (2,32 % ) ↘
min: 628 334 593; max: 54 889 758 996; max-min: 54 261 424 403 (98,86%); mid: 27 759 046 795;
23 185 361 067 (45,51%)

Import towarów

187 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 186 (88,71%); 9 miejsce w Azji z 45 (82,22%)
11,23 % (2,25 % ) ↘
min: 2 849 660 536; max: 228 000 000 000; max-min: 225 150 339 464 (98,75%); mid: 115 424 830 268;
71 575 169 732 (38,28%)

Import towarów w Tajlandia


Import towarów

187 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 186 (88,71%); 9 miejsce w Azji z 45 (82,22%)
11,23 % (2,25 % ) ↘
min: 2 849 660 536; max: 228 000 000 000; max-min: 225 150 339 464 (98,75%); mid: 115 424 830 268;
71 575 169 732 (38,28%)

Import rolny surowców

1,67 [?] (2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 168 (74,40%); 16 miejsce w Azji z 42 (64,29%)
16,29 % (3,26 % ) ↗
min: 1,43; max: 5,81; max-min: 4,38 (75,40%); mid: 3,62;
-1,95 (-117,01%)

Import żywności

6,56 [?] (2015)
(malejąco): 154 miejsce w świecie z 171 (10,53%); 39 miejsce w Azji z 44 (13,64%)
24,37 % (4,87 % ) ↘
min: 3,78; max: 12,09; max-min: 8,31 (68,72%); mid: 7,93;
-1,38 (-20,99%)

Import paliwa

15,63 [?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 169 (60,36%); 21 miejsce w Azji z 43 (53,49%)
15,68 % (3,14 % ) ↗
min: 6,80; max: 31,02; max-min: 24,22 (78,08%); mid: 18,91;
-3,27 (-20,93%)

Import rud i metali

3,85 [?] (2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 168 (82,74%); 14 miejsce w Azji z 42 (69,05%)
27,94 % (5,59 % ) ↗
min: 1,66; max: 5,51; max-min: 3,85 (69,84%); mid: 3,59;
0,266 (6,91%)

Import towarów teleinformatycznych

12,62 [?] (2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 170 (94,12%); 7 miejsce w Azji z 43 (86,05%)
12,35 % (2,47 % ) ↗
min: 11,30; max: 23,56; max-min: 12,26 (52,04%); mid: 17,43;
-4,81 (-38,10%)

Usługi importowe w Tajlandia


Usługi importowe

50 944 407 862 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 185 (87,03%); 9 miejsce w Azji z 45 (82,22%)
11,61 % (2,32 % ) ↘
min: 628 334 593; max: 54 889 758 996; max-min: 54 261 424 403 (98,86%); mid: 27 759 046 795;
23 185 361 067 (45,51%)

Komunikacja, komputer itp.

33,13 [?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 179 (46,93%); 21 miejsce w Azji z 43 (53,49%)
1,55 % (0,310 % ) ↘
min: 13,94; max: 40,37; max-min: 26,43 (65,46%); mid: 27,15;
5,97 (18,03%)

Usługi ubezpieczeniowe i finansowe

4,44 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 176 (35,80%); 22 miejsce w Azji z 42 (50%)
8,19 % (1,64 % ) ↗
min: 4,44; max: 6,19; max-min: 1,75 (28,31%); mid: 5,32;
-0,877 (-19,74%)

Usługi transportowe

30,74 [?] (2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 181 (46,96%); 21 miejsce w Azji z 44 (54,55%)
36,22 % (7,24 % ) ↗
min: 30,74; max: 64,43; max-min: 33,69 (52,28%); mid: 47,59;
-16,84 (-54,79%)

Usługi turystyczne

15,15 [?] (2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 181 (28,73%); 34 miejsce w Azji z 44 (25%)
17,51 % (3,50 % ) ↘
min: 10,89; max: 26,40; max-min: 15,51 (58,73%); mid: 18,65;
-3,50 (-23,09%)