Gospodarka w Tajlandia

Wersje językowe strony:

Tajlandia

Gospodarka w Tajlandia


Kontynent: Azji
  
Iso2:TH
  
Iso3:THA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Tajlandia


PKB, PPP

1 110 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 194 (90,72%); 10 miejsce w Azji z 48 (81,25%)
20 % (4 % ) ↘
min: 243 000 000 000; max: 1 110 000 000 000; max-min: 867 000 000 000 (78,11%); mid: 676 500 000 000;
433 500 000 000 (39,05%)

PKB

395 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 199 (87,44%); 9 miejsce w Azji z 48 (83,33%)
13,67 % (2,73 % ) ↘
min: 2 760 747 472; max: 420 000 000 000; max-min: 417 239 252 528 (99,34%); mid: 211 380 373 736;
183 619 626 264 (46,49%)

PKB per capita, PSN

16 340 [?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 194 (59,79%); 21 miejsce w Azji z 48 (58,33%)
18,55 % (3,71 % ) ↘
min: 4 299; max: 16 340; max-min: 12 041 (73,69%); mid: 10 319;
6 021 (36,85%)

Rezerwy w Tajlandia


Całkowite rezerwy

156 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 184 (92,93%); 9 miejsce w Azji z 46 (82,61%)
10,26 % (2,05 % ) ↗
min: 373 373 600; max: 181 000 000 000; max-min: 180 626 626 400 (99,79%); mid: 90 686 686 800;
65 313 313 200 (41,87%)

Całkowite rezerwy

120,67 [?] (2015)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 117 (89,74%); 6 miejsce w Azji z 29 (82,76%)
34,03 % (6,81 % ) ↗
min: 17,12; max: 171,26; max-min: 154,14 (90,01%); mid: 94,19;
26,49 (21,95%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

151 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 184 (94,02%); 9 miejsce w Azji z 46 (82,61%)
11,26 % (2,25 % ) ↗
min: 267 250 000; max: 173 000 000 000; max-min: 172 732 750 000 (99,85%); mid: 86 633 625 000;
64 366 375 000 (42,63%)

Oszczędności brutto

32,11 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 164 (87,20%); 13 miejsce w Azji z 42 (71,43%)
11,88 % (2,38 % ) ↘
min: 19,57; max: 35,13; max-min: 15,56 (44,30%); mid: 27,35;
4,76 (14,82%)

PKB - skład w Tajlandia


Konsumpcja gospodarstw domowych

50,90 %[?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 198 (17,68%); 35 miejsce w Azji z 49 (30,61%)

Konsumpcja rządowa

17,90 %[?] (2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 197 (57,87%); 16 miejsce w Azji z 49 (69,39%)

Naprawiono inwestycję

24,10 %[?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 194 (59,79%); 28 miejsce w Azji z 49 (44,90%)

Inwestycje magazynowe

-1,40 %[?] (2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 166 (10,24%); 39 miejsce w Azji z 43 (11,63%)

Eksport towarów i usług

65,40 %[?] (2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 196 (87,76%); 9 miejsce w Azji z 51 (84,31%)

Import towarów i usług

-56,90 %[?] (2015)
(malejąco): 143 miejsce w świecie z 195 (27,18%); 40 miejsce w Azji z 51 (23,53%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Tajlandia


Rolnictwo

8,90 %[?] (2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 219 (55,71%); 24 miejsce w Azji z 49 (53,06%)

Przemysł

35,90 %[?] (2015)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 221 (81,90%); 20 miejsce w Azji z 51 (62,75%)

Usługi

55,30 %[?] (2015)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 223 (34,08%); 24 miejsce w Azji z 51 (54,90%)

Wzrost PKB w Tajlandia


Tempo wzrostu PKB

2,83 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 103 miejsce w świecie z 193 (47,15%); 30 miejsce w Azji z 48 (39,58%)
165,41 % (33,08 % ) ↗
min: -7,63; max: 13,29; max-min: 20,92 (157,45%); mid: 2,83;
0,0011451 (0,040%)

Wzrost PKB per capita

2,48 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 193 (61,66%); 22 miejsce w Azji z 48 (56,25%)
193,91 % (38,78 % ) ↗
min: -8,70; max: 11,32; max-min: 20,02 (176,84%); mid: 1,31;
1,16 (47,03%)

Koszty w Tajlandia


Wydatki

19,05 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 140 (70%); 20 miejsce w Azji z 37 (48,65%)
8,54 % (1,71 % ) ↘
min: 10,33; max: 20,19; max-min: 9,86 (48,82%); mid: 15,26;
3,79 (19,87%)

Koszty zużycia końcowego itp.

64,56 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 21 miejsce w świecie z 177 (88,70%); 13 miejsce w Azji z 46 (73,91%)
7,01 % (1,40 % ) ↗
min: 63,70; max: 86,81; max-min: 23,11 (26,62%); mid: 75,25;
-10,69 (-16,56%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

1,26 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 165 (29,70%); 22 miejsce w Azji z 42 (50%)
88,84 % (17,77 % ) ↗
min: -0,018; max: 3,59; max-min: 3,61 (100,51%); mid: 1,79;
-0,523 (-41,38%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,13 % PKB[?] (2013)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 147 (72,79%); 14 miejsce w Azji z 34 (61,76%)
14,92 % (2,98 % ) ↘
min: 2,15; max: 5,25; max-min: 3,11 (59,13%); mid: 3,70;
0,426 (10,31%)

Wydatki na badania i rozwój

0,483 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 110 (60%); 21 miejsce w Azji z 33 (39,39%)
38,25 % (7,65 % ) ↘
min: 0,102; max: 0,483; max-min: 0,381 (78,85%); mid: 0,293;
0,190 (39,42%)

Wydatki wojskowe

1,45 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 76 miejsce w świecie z 155 (51,61%); 10 miejsce w Azji z 40 (77,50%)
0,270 % (0,054 % ) ↗
min: 1,05; max: 2,93; max-min: 1,89 (64,27%); mid: 1,99;
-0,539 (-37,14%)

Wydatki na zdrowie

6,53 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 108 miejsce w świecie z 190 (43,68%); 35 miejsce w Azji z 46 (26,09%)
17,16 % (3,43 % ) ↘
min: 3,74; max: 6,53; max-min: 2,79 (42,75%); mid: 5,13;
1,40 (21,37%)

Dochód w Tajlandia


Wpływy podatkowe

16,45 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 142 (44,37%); 14 miejsce w Azji z 37 (64,86%)
9,19 % (1,84 % ) ↘
min: 10,17; max: 17,41; max-min: 7,24 (41,58%); mid: 13,79;
2,66 (16,16%)

Handel

126,80 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 187 (86,63%); 8 miejsce w Azji z 48 (85,42%)
0,035 % (0,0069365 % ) ↘
min: 33,34; max: 140,44; max-min: 107,10 (76,26%); mid: 86,89;
39,91 (31,48%)

Handel usługami

28,52 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 179 (69,27%); 11 miejsce w Azji z 44 (77,27%)
18,37 % (3,67 % ) ↘
min: 6,96; max: 28,52; max-min: 21,56 (75,61%); mid: 17,74;
10,78 (37,80%)

Handel towarem

105,53 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 188 (89,36%); 7 miejsce w Azji z 47 (87,23%)
4,57 % (0,914 % ) ↗
min: 28,35; max: 122,52; max-min: 94,17 (76,86%); mid: 75,43;
30,10 (28,52%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

2,28 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 188 (43,62%); 22 miejsce w Azji z 48 (56,25%)
89,85 % (17,97 % ) ↗
min: 0,202; max: 6,43; max-min: 6,23 (96,86%); mid: 3,32;
-1,04 (-45,65%)

Czynsze z zasobów naturalnych

1,25 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 177 (40,68%); 31 miejsce w Azji z 47 (36,17%)
83,79 % (16,76 % ) ↗
min: 0,520; max: 3,32; max-min: 2,80 (84,36%); mid: 1,92;
-0,675 (-54,13%)

Dług publiczny

50,40 % PKB[?] (2015)