Równość płci w Szwajcaria

Wersje językowe strony:

Szwajcaria

Równość płci w Szwajcaria


Kontynent: Europa
  
Iso2:CH
  
Iso3:CHE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ustawodawstwo w Szwajcaria


Prawo przewiduje równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości

1 [?] (2015)

Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na płeć podczas zatrudniania

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Szwajcaria


Siła robocza

4 753 196 [?] (2014)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 185 (54,59%); 16 miejsce w Europie z 40 (62,50%)
5,05 % (1,01 % ) ↘
min: 3 777 609; max: 4 753 196; max-min: 975 587 (20,52%); mid: 4 265 403;
487 794 (10,26%)

Siła robocza

46,15 [?] (2014)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 185 (66,49%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
0,727 % (0,145 % ) ↘
min: 42,67; max: 46,22; max-min: 3,54 (7,66%); mid: 44,45;
1,71 (3,70%)

Siła robocza

53,84 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 185 (34,05%); 24 miejsce w Europie z 40 (42,50%)
0,634 % (0,127 % ) ↗
min: 53,84; max: 57,33; max-min: 3,48 (6,08%); mid: 55,58;
-1,74 (-3,23%)

Siła robocza

1,17 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 185 (34,05%); 24 miejsce w Europie z 40 (42,50%)
1,38 % (0,277 % ) ↗
min: 1,17; max: 1,34; max-min: 0,177 (13,16%); mid: 1,25;
-0,088 (-7,58%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

33,04 [?] (2011)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 78 (50%); 17 miejsce w Europie z 36 (55,56%)
0,181 % (0,036 % ) ↘
min: 20,13; max: 33,04; max-min: 12,91 (39,06%); mid: 26,59;
6,45 (19,53%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

32 %[?] (2016)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 189 (81,48%); 15 miejsce w Europie z 44 (68,18%)
9,38 % (1,88 % ) ↘
min: 14; max: 32; max-min: 18 (56,25%); mid: 23;
9 (28,13%)