Ludność w Szwajcaria

Wersje językowe strony:

Szwajcaria

Ludność w Szwajcaria


Kontynent: Europa
  
Iso2:CH
  
Iso3:CHE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Szwajcaria


Uzależnieni ludzie

48,80 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

22 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

26,90 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

3,70 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Szwajcaria


Liczba ludności

8 286 976 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 233 (58,80%); 19 miejsce w Europie z 53 (66,04%)
5,58 % (1,12 % ) ↘
min: 5 327 827; max: 8 286 976; max-min: 2 959 149 (35,71%); mid: 6 807 402;
1 479 575 (17,85%)
1,19 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 216 (48,61%); 2 miejsce w Europie z 49 (97,96%)
12,74 % (2,55 % ) ↘
min: -0,572; max: 2,54; max-min: 3,11 (122,55%); mid: 0,982;
0,212 (17,75%)

Wiejskie

2 161 906 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 205 (49,27%); 19 miejsce w Europie z 46 (60,87%)
4,67 % (0,935 % ) ↘
min: 1 782 886; max: 2 712 037; max-min: 929 151 (34,26%); mid: 2 247 462;
-85 556 (-3,96%)
26,09 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 144 miejsce w świecie z 205 (30,24%); 26 miejsce w Europie z 46 (45,65%)
0,954 % (0,191 % ) ↗
min: 26,09; max: 48,98; max-min: 22,89 (46,74%); mid: 37,53;
-11,45 (-43,88%)
0,933 {[?]}
(2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 205 (65,37%); 2 miejsce w Europie z 46 (97,83%)
3,85 % (0,769 % ) ↘
min: -4,51; max: 1,30; max-min: 5,81 (447,82%); mid: -1,61;
2,54 (272,18%)

Obszary miejskie

6 125 070 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 214 (62,62%); 18 miejsce w Europie z 48 (64,58%)
5,89 % (1,18 % ) ↘
min: 2 718 204; max: 6 125 070; max-min: 3 406 866 (55,62%); mid: 4 421 637;
1 703 433 (27,81%)
73,91 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 214 (67,29%); 23 miejsce w Europie z 48 (54,17%)
0,337 % (0,067 % ) ↘
min: 51,02; max: 73,91; max-min: 22,89 (30,97%); mid: 62,47;
11,45 (15,49%)
1,29 {[?]}
(2015)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 214 (42,06%); 4 miejsce w Europie z 48 (93,75%)
14,97 % (2,99 % ) ↘
min: -0,671; max: 3,76; max-min: 4,43 (117,84%); mid: 1,55;
-0,260 (-20,22%)

Populacja największego miasta

1 246 199 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 151 (35,10%); 19 miejsce w Europie z 34 (47,06%)
4,79 % (0,958 % ) ↘
min: 535 471; max: 1 246 199; max-min: 710 728 (57,03%); mid: 890 835;
355 364 (28,52%)
15,04 {[?]}
(2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 151 (43,05%); 23 miejsce w Europie z 34 (35,29%)
0,831 % (0,166 % ) ↗
min: 10,02; max: 15,19; max-min: 5,18 (34,08%); mid: 12,60;
2,43 (16,18%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

1 246 199 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 115 (14,78%); 19 miejsce w Europie z 24 (25%)
4,79 % (0,958 % ) ↘
min: 535 471; max: 1 246 199; max-min: 710 728 (57,03%); mid: 890 835;
355 364 (28,52%)
15,04 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 115 (30,43%); 18 miejsce w Europie z 24 (29,17%)
0,831 % (0,166 % ) ↗
min: 10,05; max: 15,26; max-min: 5,21 (34,14%); mid: 12,66;
2,38 (15,85%)

Migracja w Szwajcaria


Liczba ludności

8 286 976 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 233 (58,80%); 19 miejsce w Europie z 53 (66,04%)
5,58 % (1,12 % ) ↘
min: 5 327 827; max: 8 286 976; max-min: 2 959 149 (35,71%); mid: 6 807 402;
1 479 575 (17,85%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

2 435 268 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 214 (88,79%); 8 miejsce w Europie z 48 (85,42%)
14,85 % (2,97 % ) ↘
min: 1 400 960; max: 2 435 268; max-min: 1 034 307 (42,47%); mid: 1 918 114;
517 154 (21,24%)
29,39 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 214 (86,45%); 7 miejsce w Europie z 48 (87,50%)
9,82 % (1,96 % ) ↘
min: 20,86; max: 29,39; max-min: 8,53 (29,01%); mid: 25,12;
4,26 (14,51%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,885 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 180 (88,89%); 4 miejsce w Europie z 42 (92,86%)
29,51 % (5,90 % ) ↘
min: 0,610; max: 1,18; max-min: 0,568 (48,25%); mid: 0,894;
-0,0089101 (-1,01%)
73 336 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 180 (77,22%); 8 miejsce w Europie z 42 (83,33%)
33,44 % (6,69 % ) ↘
min: 40 943; max: 84 413; max-min: 43 470 (51,50%); mid: 62 678;
10 658 (14,53%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0002051 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 183 miejsce w świecie z 196 (7,14%); 33 miejsce w Europie z 43 (25,58%)
18,36 % (3,67 % ) ↗
min: 0,0002051; max: 0,0009744; max-min: 0,0007692 (78,95%); mid: 0,0005897;
-0,0003846 (-187,48%)
17 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 196 (12,76%); 30 miejsce w Europie z 43 (32,56%)
11,76 % (2,35 % ) ↗
min: 8; max: 91; max-min: 83 (91,21%); mid: 49,50;
-32,50 (-191,18%)

Płodność w Szwajcaria


Ogólny współczynnik urodzeń

10,20 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 207 (11,59%); 29 miejsce w Europie z 46 (39,13%)
0,980 % (0,196 % ) ↗
min: 9,80; max: 19,50; max-min: 9,70 (49,74%); mid: 14,65;
-4,45 (-43,63%)

Ogólny współczynnik urodzeń

84 527 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 207 (45,41%); 17 miejsce w Europie z 46 (65,22%)
4,65 % (0,930 % ) ↘
min: 72 884; max: 111 859; max-min: 38 975 (34,84%); mid: 92 371;
-7 844 (-9,28%)

Wskaźnik płodności

1,52 urodzeń na kobietę[?] (2014)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

2,84 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 191 miejsce w świecie z 193 (1,55%); 40 miejsce w Europie z 40 (2,50%)
37,21 % (7,44 % ) ↗
min: 2,84; max: 22,05; max-min: 19,21 (87,12%); mid: 12,44;
-9,60 (-338,11%)

Śmiertelność dzieci i matek w Szwajcaria


Ogólny współczynnik urodzeń

84 527 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 94 miejsce w świecie z 207 (55,07%); 30 miejsce w Europie z 46 (36,96%)
4,65 % (0,930 % ) ↘
min: 72 884; max: 111 859; max-min: 38 975 (34,84%); mid: 92 371;
-7 844 (-9,28%)
7,80 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 107 miejsce w świecie z 206 (48,54%); 8 miejsce w Europie z 46 (84,78%)
2,56 % (0,513 % ) ↗
min: 7,80; max: 10; max-min: 2,20 (22%); mid: 8,90;
-1,10 (-14,10%)

Śmiertelność matek

4 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 181 (85,64%); 14 miejsce w Europie z 38 (65,79%)
25 % (5 % ) ↗
min: 4; max: 7; max-min: 3 (42,86%); mid: 5,50;
-1,50 (-37,50%)
0,0004827 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 181 (95,58%); 8 miejsce w Europie z 38 (81,58%)
32,38 % (6,48 % ) ↗
min: 0,0004827; max: 0,0010424; max-min: 0,0005597 (53,69%); mid: 0,0007625;
-0,0002798 (-57,98%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

231 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 57 miejsce w świecie z 192 (70,83%); 24 miejsce w Europie z 42 (45,24%)
8,23 % (1,65 % ) ↗
min: 231; max: 300; max-min: 69 (23%); mid: 265,50;
-34,50 (-14,94%)
0,028 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 192 (84,90%); 24 miejsce w Europie z 42 (45,24%)
14,62 % (2,92 % ) ↗
min: 0,028; max: 0,044; max-min: 0,016 (36,33%); mid: 0,036;
-0,0079521 (-28,53%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

334 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 51 miejsce w świecie z 193 (74,09%); 23 miejsce w Europie z 43 (48,84%)
8,08 % (1,62 % ) ↗
min: 334; max: 2 625; max-min: 2 291 (87,28%); mid: 1 480;
-1 146 (-342,96%)
0,040 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 193 (88,60%); 20 miejsce w Europie z 43 (55,81%)
14,47 % (2,89 % ) ↗
min: 0,040; max: 0,486; max-min: 0,445 (91,70%); mid: 0,263;
-0,223 (-552,39%)

Przyczyny śmierci w Szwajcaria


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

3,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 18 miejsce w świecie z 172 (90,12%); 16 miejsce w Europie z 40 (62,50%)
7,21 % (1,44 % ) ↗
min: 3,70; max: 5,30; max-min: 1,60 (30,19%); mid: 4,50;
-0,800 (-21,62%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

5,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 34 miejsce w świecie z 172 (80,81%); 26 miejsce w Europie z 40 (37,50%)
1,46 % (0,292 % ) ↗
min: 5,70; max: 6,20; max-min: 0,500 (8,06%); mid: 5,95;
-0,250 (-4,39%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

90,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 155 miejsce w świecie z 172 (10,47%); 25 miejsce w Europie z 40 (40%)
0,404 % (0,081 % ) ↘
min: 88,50; max: 90,70; max-min: 2,20 (2,43%); mid: 89,60;
1,10 (1,21%)

Zgony w ruchu drogowym

3,30 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 6 miejsce w świecie z 178 (97,19%); 4 miejsce w Europie z 41 (92,68%)

Długość życia w Szwajcaria


Długość życia

82,85 [?] (2014)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 201 (97,51%); 3 miejsce w Europie z 45 (95,56%)
0,727 % (0,145 % ) ↘
min: 71,19; max: 82,85; max-min: 11,66 (14,08%); mid: 77,02;
5,83 (7,04%)

Średnia długość życia mężczyzn

80,80 [?] (2014)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 201 (98,51%); 3 miejsce w Europie z 45 (95,56%)
0,866 % (0,173 % ) ↘
min: 68,29; max: 80,80; max-min: 12,51 (15,48%); mid: 74,55;
6,26 (7,74%)

Oczekiwana długość życia kobiet

85 [?] (2014)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 201 (96,02%); 5 miejsce w Europie z 45 (91,11%)
0,588 % (0,118 % ) ↘
min: 74,09; max: 85; max-min: 10,91 (12,84%); mid: 79,55;
5,46 (6,42%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,10 [?] (2015)
(malejąco): 119 miejsce w świecie z 201 (41,29%); 36 miejsce w Europie z 45 (22,22%)
7,32 % (1,46 % ) ↗
min: 4,10; max: 6,77; max-min: 2,67 (39,44%); mid: 5,44;
-1,34 (-32,56%)

Przeżycie do 65 roku życia w Szwajcaria


Przeżycie do 65 roku życia

18,04 [?] (2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 194 (89,69%); 20 miejsce w Europie z 41 (53,66%)
6,29 % (1,26 % ) ↘
min: 10,18; max: 18,04; max-min: 7,86 (43,55%); mid: 14,11;
3,93 (21,78%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

89,44 [?] (2014)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 193 (98,45%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
1,30 % (0,259 % ) ↘
min: 69,94; max: 89,44; max-min: 19,50 (21,81%); mid: 79,69;
9,75 (10,90%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

93,49 [?] (2014)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 193 (96,37%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
0,510 % (0,102 % ) ↘
min: 81,89; max: 93,49; max-min: 11,61 (12,42%); mid: 87,69;
5,80 (6,21%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,959 [?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 193 (92,75%); 5 miejsce w Europie z 40 (90%)
0,983 % (0,197 % ) ↘
min: 0,854; max: 0,959; max-min: 0,104 (10,90%); mid: 0,906;
0,052 (5,45%)

Struktura wiekowa w Szwajcaria


0-14 lat

15,10 %[?] (2015)

15–24 lata

11,11 %[?] (2015)

25-54 lata

43,46 %[?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 227 (74,01%); 17 miejsce w Europie z 51 (68,63%)

55–64 lata

12,37 %[?] (2015)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 227 (75,77%); 37 miejsce w Europie z 51 (29,41%)

Ma ponad 65 lat

17,96 %[?] (2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 227 (86,78%); 26 miejsce w Europie z 51 (50,98%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Szwajcaria


0-14 lat

1,06 [?] (2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 227 (79,74%); 20 miejsce w Europie z 51 (62,75%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 227 (59,47%); 38 miejsce w Europie z 51 (27,45%)

25-54 lata

1,01 [?] (2015)

55–64 lata

1,000 [?] (2015)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 227 (75,77%); 11 miejsce w Europie z 51 (80,39%)

Ma ponad 65 lat

0,783 [?] (2015)

Średni wiek w Szwajcaria


Razem

42,20 [?] (2015)
(malejąco): 28 miejsce w świecie z 227 (88,11%); 21 miejsce w Europie z 51 (60,78%)

Mężczyźni

41,30 [?] (2015)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 227 (91,63%); 13 miejsce w Europie z 51 (76,47%)

Kobiety

43,20 [?] (2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 227 (86,78%); 24 miejsce w Europie z 51 (54,90%)

Turystyka w Szwajcaria


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

9 158 000 [?] (2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 195 (82,56%); 17 miejsce w Europie z 44 (63,64%)
5,79 % (1,16 % ) ↘
min: 6 530 000; max: 9 158 000; max-min: 2 628 000 (28,70%); mid: 7 844 000;
1 314 000 (14,35%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

12 403 000 [?] (2013)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 107 (80,37%); 13 miejsce w Europie z 35 (65,71%)
19,29 % (3,86 % ) ↘
min: 8 774 000; max: 12 515 000; max-min: 3 741 000 (29,89%); mid: 10 644 500;
1 758 500 (14,18%)