Gospodarka w Szwajcaria

Wersje językowe strony:

Szwajcaria

Gospodarka w Szwajcaria


Kontynent: Europa
  
Iso2:CH
  
Iso3:CHE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Szwajcaria


PKB, PPP

518 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 194 (81,44%); 9 miejsce w Europie z 41 (80,49%)
20,08 % (4,02 % ) ↘
min: 185 000 000 000; max: 518 000 000 000; max-min: 333 000 000 000 (64,29%); mid: 351 500 000 000;
166 500 000 000 (32,14%)

PKB

671 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 199 (90,95%); 8 miejsce w Europie z 47 (85,11%)
13,41 % (2,68 % ) ↘
min: 9 522 746 719; max: 703 000 000 000; max-min: 693 477 253 281 (98,65%); mid: 356 261 373 360;
314 738 626 641 (46,91%)

PKB per capita, PSN

62 557 [?] (2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 194 (95,88%); 3 miejsce w Europie z 41 (95,12%)
15,38 % (3,08 % ) ↘
min: 27 524; max: 62 557; max-min: 35 034 (56,00%); mid: 45 041;
17 517 (28,00%)

Rezerwy w Szwajcaria


Całkowite rezerwy

602 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 184 (98,37%); 1 miejsce w Europie z 42 (100%)
55,15 % (11,03 % ) ↘
min: 2 361 508 000; max: 602 000 000 000; max-min: 599 638 492 000 (99,61%); mid: 302 180 754 000;
299 819 246 000 (49,80%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

567 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 184 (98,37%); 1 miejsce w Europie z 42 (100%)
60,67 % (12,13 % ) ↘
min: 139 000 000; max: 567 000 000 000; max-min: 566 861 000 000 (99,98%); mid: 283 569 500 000;
283 430 500 000 (49,99%)

Oszczędności brutto

35,23 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 164 (90,85%); 2 miejsce w Europie z 42 (97,62%)
11,68 % (2,34 % ) ↗
min: 27,89; max: 39,62; max-min: 11,72 (29,59%); mid: 33,75;
1,48 (4,19%)

PKB - skład w Szwajcaria


Konsumpcja gospodarstw domowych

54 %[?] (2015)

Konsumpcja rządowa

11,20 %[?] (2015)

Naprawiono inwestycję

23,80 %[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 194 (59,28%); 9 miejsce w Europie z 41 (80,49%)

Inwestycje magazynowe

-0,900 %[?] (2015)

Eksport towarów i usług

63,80 %[?] (2015)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 196 (86,73%); 13 miejsce w Europie z 41 (70,73%)

Import towarów i usług

-51,90 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Szwajcaria


Rolnictwo

0,700 %[?] (2015)

Przemysł

25,90 %[?] (2015)

Usługi

73,40 %[?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 223 (77,58%); 19 miejsce w Europie z 51 (64,71%)

Wzrost PKB w Szwajcaria


Tempo wzrostu PKB

0,842 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 193 (15,54%); 35 miejsce w Europie z 43 (20,93%)
250,71 % (50,14 % ) ↗
min: -2,13; max: 4,33; max-min: 6,46 (149,17%); mid: 1,10;
-0,258 (-30,67%)

Wzrost PKB per capita

-0,354 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 160 miejsce w świecie z 193 (17,62%); 39 miejsce w Europie z 43 (11,63%)
632,64 % (126,53 % ) ↘
min: -3,34; max: 3,49; max-min: 6,84 (195,82%); mid: 0,073;
-0,427 (120,57%)

Koszty w Szwajcaria


Wydatki

17,17 % PKB[?] (2013)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 140 (70,71%); 3 miejsce w Europie z 39 (94,87%)
3,55 % (0,710 % ) ↘
min: 15,76; max: 24,95; max-min: 9,20 (36,85%); mid: 20,36;
-3,18 (-18,52%)

Koszty zużycia końcowego itp.

65,25 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 177 (87,57%); 3 miejsce w Europie z 42 (95,24%)
0,074 % (0,015 % ) ↘
min: 63,99; max: 71,93; max-min: 7,94 (11,04%); mid: 67,96;
-2,70 (-4,14%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

18,15 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 161 miejsce w świecie z 165 (3,03%); 38 miejsce w Europie z 41 (9,76%)
29,73 % (5,95 % ) ↘
min: 0,443; max: 19,88; max-min: 19,44 (97,77%); mid: 10,16;
7,98 (44,00%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,05 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 93 miejsce w świecie z 147 (37,41%); 22 miejsce w Europie z 39 (46,15%)
2,09 % (0,417 % ) ↘
min: 4,28; max: 5,54; max-min: 1,26 (22,77%); mid: 4,91;
0,145 (2,88%)

Wydatki na badania i rozwój

2,97 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 107 miejsce w świecie z 110 (3,64%); 39 miejsce w Europie z 39 (2,56%)
4,01 % (0,802 % ) ↘
min: 2,33; max: 2,97; max-min: 0,640 (21,57%); mid: 2,65;
0,320 (10,78%)

Wydatki wojskowe

0,711 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 25 miejsce w świecie z 155 (84,52%); 7 miejsce w Europie z 41 (85,37%)
0,413 % (0,083 % ) ↘
min: 0,656; max: 1,58; max-min: 0,919 (58,34%); mid: 1,12;
-0,405 (-56,97%)

Wydatki na zdrowie

11,66 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 180 miejsce w świecie z 190 (5,79%); 42 miejsce w Europie z 43 (4,65%)
5,05 % (1,01 % ) ↘
min: 9,33; max: 11,71; max-min: 2,37 (20,27%); mid: 10,52;
1,14 (9,76%)

Dochód w Szwajcaria


Wpływy podatkowe

9,49 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 142 (10,56%); 37 miejsce w Europie z 39 (7,69%)
1,47 % (0,293 % ) ↗
min: 7,43; max: 10,20; max-min: 2,77 (27,13%); mid: 8,82;
0,679 (7,15%)

Handel

114,09 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 187 (81,82%); 17 miejsce w Europie z 42 (61,90%)
3,22 % (0,645 % ) ↗
min: 54,02; max: 132,50; max-min: 78,48 (59,23%); mid: 93,26;
20,83 (18,26%)

Handel usługami

30,64 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 179 (72,63%); 14 miejsce w Europie z 42 (69,05%)
7,68 % (1,54 % ) ↘
min: 9,92; max: 31,22; max-min: 21,30 (68,23%); mid: 20,57;
10,07 (32,87%)

Handel towarem

80,76 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 188 (76,60%); 20 miejsce w Europie z 42 (54,76%)
20,77 % (4,15 % ) ↘
min: 42,48; max: 99,20; max-min: 56,72 (57,18%); mid: 70,84;
9,92 (12,29%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

17,85 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 188 (95,21%); 5 miejsce w Europie z 41 (90,24%)
82,96 % (16,59 % ) ↘
min: -3,64; max: 17,85; max-min: 21,48 (120,37%); mid: 7,11;
10,74 (60,19%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,0094997 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 170 miejsce w świecie z 177 (4,52%); 36 miejsce w Europie z 37 (5,41%)
62,41 % (12,48 % ) ↗
min: 0,0094997; max: 0,060; max-min: 0,051 (84,24%); mid: 0,035;
-0,025 (-267,32%)

Dług publiczny

34,10 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 178 (73,60%); 9 miejsce w Europie z 44 (81,82%)