Geograficzne w Szwajcaria

Wersje językowe strony:

Szwajcaria

Geograficzne w Szwajcaria


Kontynent: Europa
  
Iso2:CH
  
Iso3:CHE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Szwajcaria


Powierzchnia

41 290 km kw.[?] (2015)

Powierzchnia

39 516 km kw.[?] (2015)

Wody terytorialne

1 774 km kw.[?] (2015)

Korzystanie z ziemi w Szwajcaria


Powierzchnia

39 516 km kw.[?] (2015)

Grunty rolne

38,53 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 208 (50,48%); 29 miejsce w Europie z 46 (39,13%)
0,782 % (0,156 % ) ↗
min: 38,53; max: 43,93; max-min: 5,39 (12,28%); mid: 41,23;
-2,70 (-7,00%)
15 227 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 209 (36,84%); 29 miejsce w Europie z 46 (39,13%)
0,782 % (0,156 % ) ↗
min: 15 227; max: 17 363; max-min: 2 136 (12,30%); mid: 16 295;
-1 068 (-7,01%)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 207 (28,99%); 39 miejsce w Europie z 46 (17,39%)
6,94 % (1,39 % ) ↗
min: 0,183; max: 0,326; max-min: 0,143 (43,82%); mid: 0,255;
-0,072 (-39,00%)

Grunty orne

10,13 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 206 (47,57%); 35 miejsce w Europie z 46 (26,09%)
1,07 % (0,215 % ) ↗
min: 9,00; max: 10,68; max-min: 1,68 (15,70%); mid: 9,84;
0,285 (2,82%)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 206 (35,92%); 34 miejsce w Europie z 46 (28,26%)
1,97 % (0,393 % ) ↗
min: 3 559; max: 4 222; max-min: 663,00 (15,70%); mid: 3 890;
76,50 (1,93%)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 206 (26,70%); 41 miejsce w Europie z 46 (13,04%)
7,99 % (1,60 % ) ↗
min: 0,048; max: 0,075; max-min: 0,027 (35,75%); mid: 0,061;
-0,013 (-27,82%)

Powierzchnia lasów

31,73 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 205 (48,78%); 24 miejsce w Europie z 45 (48,89%)
1,52 % (0,303 % ) ↘
min: 29,12; max: 31,73; max-min: 2,62 (8,24%); mid: 30,43;
1,31 (4,12%)
12 540 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 206 (43,69%); 27 miejsce w Europie z 45 (42,22%)
1,52 % (0,303 % ) ↘
min: 11 510; max: 12 540; max-min: 1 030 (8,21%); mid: 12 025;
515 (4,11%)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 204 (36,27%); 33 miejsce w Europie z 45 (28,89%)
4,30 % (0,860 % ) ↗
min: 0,151; max: 0,171; max-min: 0,020 (11,71%); mid: 0,161;
-0,010 (-6,63%)

Lądowe obszary chronione

9,93 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 204 (38,24%); 36 miejsce w Europie z 44 (20,45%)
13,58 % (2,72 % ) ↘
min: 0,700; max: 9,93; max-min: 9,23 (92,95%); mid: 5,32;
4,62 (46,48%)
4 057 {km kw.[?]}
(2015)
0,0001239 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)

Granice lądowe i linia brzegowa w Szwajcaria


Długość granicy lądowej

1 770 [?] (2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 166 (41,57%); 20 miejsce w Europie z 46 (58,70%)

Liczba krajów sąsiednich

5 [?] (2015)

Podniesienie w Szwajcaria


Średnia wysokość

1 350 [?] (2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 163 (90,18%); 3 miejsce w Europie z 41 (95,12%)

Najniższy punkt nad poziomem morza

195 [?] (2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 73 (78,08%); 4 miejsce w Europie z 23 (86,96%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

4 634 [?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 232 (86,64%); 4 miejsce w Europie z 52 (94,23%)

Główne parametry w Szwajcaria


Liczba ludności

8 286 976 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 233 (58,80%); 19 miejsce w Europie z 53 (66,04%)
5,58 % (1,12 % ) ↘
min: 5 327 827; max: 8 286 976; max-min: 2 959 149 (35,71%); mid: 6 807 402;
1 479 575 (17,85%)

Powierzchnia

41 290 km kw.[?] (2015)

Gęstość zaludnienia

209,57 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 230 (73,91%); 14 miejsce w Europie z 52 (75%)
5,51 % (1,10 % ) ↘
min: 137,48; max: 209,57; max-min: 72,09 (34,40%); mid: 173,53;
36,05 (17,20%)

Tempo wzrostu liczby ludności

1,19 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 216 (48,61%); 2 miejsce w Europie z 49 (97,96%)
12,74 % (2,55 % ) ↘
min: -0,572; max: 2,54; max-min: 3,11 (122,55%); mid: 0,982;
0,212 (17,75%)

Powierzchnia

0,498 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 67 miejsce w świecie z 233 (71,67%); 15 miejsce w Europie z 53 (73,58%)
5,91 % (1,18 % ) ↗
min: 0,498; max: 0,780; max-min: 0,282 (36,11%); mid: 0,639;
-0,141 (-28,26%)