Edukacja w Szwajcaria

Wersje językowe strony:

Szwajcaria

Edukacja w Szwajcaria


Kontynent: Europa
  
Iso2:CH
  
Iso3:CHE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem średnim

97,02 {[?]}
(2014)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 105 (91,43%); 7 miejsce w Europie z 34 (82,35%)
1,27 % (0,253 % ) ↘
min: 95,79; max: 97,02; max-min: 1,23 (1,27%); mid: 96,41;
0,614 (0,633%)
97,61 {[?]}
(2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 105 (90,48%); 8 miejsce w Europie z 34 (79,41%)
1,10 % (0,220 % ) ↘
min: 96,54; max: 97,61; max-min: 1,07 (1,10%); mid: 97,08;
0,537 (0,550%)
96,46 {[?]}
(2014)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 105 (91,43%); 7 miejsce w Europie z 34 (82,35%)
1,41 % (0,282 % ) ↘
min: 95,10; max: 96,46; max-min: 1,36 (1,41%); mid: 95,78;
0,679 (0,704%)

Ponad 25 osób z wykształceniem średnim

40,22 {[?]}
(2012)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 81 (88,89%); 3 miejsce w Europie z 29 (93,10%)
5,13 % (1,03 % ) ↘
min: 33,68; max: 40,22; max-min: 6,54 (16,26%); mid: 36,95;
3,27 (8,13%)
48,37 {[?]}
(2012)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 81 (96,30%); 1 miejsce w Europie z 29 (100%)
3,71 % (0,743 % ) ↘
min: 43,03; max: 48,37; max-min: 5,34 (11,05%); mid: 45,70;
2,67 (5,52%)
32,59 {[?]}
(2012)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 81 (74,07%); 8 miejsce w Europie z 29 (75,86%)
6,90 % (1,38 % ) ↘
min: 24,94; max: 32,59; max-min: 7,65 (23,48%); mid: 28,77;
3,83 (11,74%)

Populacja szkół podstawowych w wieku 25+

100 {[?]}
(2009)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 111 (99,10%); 2 miejsce w Europie z 32 (96,88%)
100 {[?]}
(2009)
100 {[?]}
(2009)

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem wyższym

35,61 {[?]}
(2014)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 103 (82,52%); 8 miejsce w Europie z 37 (81,08%)
6,76 % (1,35 % ) ↘
min: 31,06; max: 35,61; max-min: 4,54 (12,75%); mid: 33,33;
2,27 (6,38%)
43,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 103 (90,29%); 5 miejsce w Europie z 37 (89,19%)
4,03 % (0,807 % ) ↘
min: 40,35; max: 43,35; max-min: 3,00 (6,93%); mid: 41,85;
1,45 (3,35%)
28,27 {[?]}
(2014)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 103 (64,08%); 19 miejsce w Europie z 37 (51,35%)
10,02 % (2,00 % ) ↘
min: 22,38; max: 28,27; max-min: 5,90 (20,85%); mid: 25,33;
2,95 (10,43%)

25+ populacji z pełnym wykształceniem średnim

84,64 {[?]}
(2014)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 109 (89,91%); 4 miejsce w Europie z 37 (91,89%)
2,59 % (0,517 % ) ↘
min: 82,36; max: 84,64; max-min: 2,29 (2,70%); mid: 83,50;
1,14 (1,35%)
88,84 {[?]}
(2014)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 109 (94,50%); 2 miejsce w Europie z 37 (97,30%)
1,43 % (0,286 % ) ↘
min: 87,33; max: 88,84; max-min: 1,51 (1,70%); mid: 88,09;
0,754 (0,849%)
80,64 {[?]}
(2014)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 109 (86,24%); 6 miejsce w Europie z 37 (86,49%)
3,64 % (0,729 % ) ↘
min: 77,09; max: 80,64; max-min: 3,55 (4,41%); mid: 78,87;
1,78 (2,20%)

Ponad 25 osób z tytułem magistra lub równorzędnym

18,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 70 (97,14%); 2 miejsce w Europie z 30 (96,67%)
22,28 {[?]}
(2014)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 70 (98,57%); 1 miejsce w Europie z 30 (100%)
14,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 70 (91,43%); 6 miejsce w Europie z 30 (83,33%)

Studia doktoranckie lub równoważne, populacja 25+

2,98 {[?]}
(2014)
4,13 {[?]}
(2014)
1,89 {[?]}
(2014)

Szkoła w Szwajcaria


Dzieci nieuczęszczające do szkoły

0,356 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 159 (93,08%); 7 miejsce w Europie z 37 (83,78%)
149,67 % (29,93 % ) ↗
min: 0,356; max: 24,35; max-min: 23,99 (98,54%); mid: 12,35;
-12,00 (-3 366%)
0,578 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 144 (93,06%); 4 miejsce w Europie z 33 (90,91%)
89,93 % (17,99 % ) ↗
min: 0,578; max: 25,28; max-min: 24,71 (97,71%); mid: 12,93;
-12,35 (-2 137%)
0,122 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 146 (94,52%); 6 miejsce w Europie z 36 (86,11%)
448,00 % (89,60 % ) ↗
min: 0,110; max: 23,37; max-min: 23,26 (99,53%); mid: 11,74;
-11,62 (-9 510%)

Nastolatki pozaszkolne

0,043 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 149 (72,48%); 19 miejsce w Europie z 34 (47,06%)
33,26 % (6,65 % ) ↘
min: 0,028; max: 11,95; max-min: 11,92 (99,76%); mid: 5,99;
-5,95 (-13 972%)
1,61 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 31 miejsce w świecie z 135 (77,78%); 16 miejsce w Europie z 30 (50%)
18,51 % (3,70 % ) ↘
min: 1,21; max: 12,66; max-min: 11,45 (90,47%); mid: 6,93;
-5,33 (-331,54%)
1,26 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 32 miejsce w świecie z 137 (77,37%); 15 miejsce w Europie z 31 (54,84%)
21,45 % (4,29 % ) ↘
min: 0,680; max: 11,20; max-min: 10,52 (93,93%); mid: 5,94;
-4,68 (-370,80%)

Wydatki rządowe na edukację w Szwajcaria


Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,05 % PKB[?] (2012)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 147 (63,27%); 18 miejsce w Europie z 39 (56,41%)
2,09 % (0,417 % ) ↘
min: 4,28; max: 5,54; max-min: 1,26 (22,77%); mid: 4,91;
0,145 (2,88%)

Wydatki rządowe na jednego ucznia w szkole podstawowej

24,52 [?] (2012)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 126 (88,10%); 10 miejsce w Europie z 36 (75%)
10,32 % (2,06 % ) ↘
min: 18,73; max: 24,52; max-min: 5,78 (23,59%); mid: 21,63;
2,89 (11,80%)

Wydatki publiczne na jednego ucznia w szkole średniej

26,08 [?] (2012)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 125 (81,60%); 9 miejsce w Europie z 35 (77,14%)
1,23 % (0,246 % ) ↗
min: 22,93; max: 28,35; max-min: 5,42 (19,12%); mid: 25,64;
0,445 (1,71%)

Wydatki rządowe na jednego studenta uniwersytetu

39,44 [?] (2012)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 115 (66,09%); 9 miejsce w Europie z 35 (77,14%)
0,078 % (0,016 % ) ↘
min: 39,41; max: 59,20; max-min: 19,79 (33,43%); mid: 49,30;
-9,87 (-25,02%)

Stosunek uczniów do nauczyciela w Szwajcaria


Współczynnik liczby uczniów we wczesnej edukacji

11,71 [?] (2014)
(rosnąco): 37 miejsce w świecie z 152 (76,32%); 15 miejsce w Europie z 36 (61,11%)
2,94 % (0,587 % ) ↗
min: 11,71; max: 11,95; max-min: 0,244 (2,05%); mid: 11,83;
-0,122 (-1,04%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli w szkole podstawowej

10,10 [?] (2014)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 178 (92,13%); 7 miejsce w Europie z 41 (85,37%)
12,53 % (2,51 % ) ↗
min: 10,10; max: 10,75; max-min: 0,650 (6,04%); mid: 10,43;
-0,325 (-3,22%)

Stosunek uczniów do nauczycieli w szkole średniej

9,33 [?] (2012)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 153 (85,62%); 11 miejsce w Europie z 38 (73,68%)
4,35 % (0,869 % ) ↗
min: 9,33; max: 16,07; max-min: 6,74 (41,96%); mid: 12,70;
-3,37 (-36,14%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli - niepełne wykształcenie średnie

7,97 [?] (2014)
(rosnąco): 26 miejsce w świecie z 130 (80,77%); 14 miejsce w Europie z 35 (62,86%)
18,47 % (3,69 % ) ↗
min: 7,55; max: 8,18; max-min: 0,630 (7,70%); mid: 7,86;
0,103 (1,29%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli na uniwersytetach

8,86 [?] (2014)
(rosnąco): 35 miejsce w świecie z 141 (75,89%); 12 miejsce w Europie z 38 (71,05%)
29,58 % (5,92 % ) ↘
min: 5,84; max: 19,44; max-min: 13,61 (69,98%); mid: 12,64;
-3,78 (-42,61%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli w szkołach zawodowych

11,24 [?] (2013)
(rosnąco): 56 miejsce w świecie z 124 (55,65%); 24 miejsce w Europie z 36 (36,11%)
15,68 % (3,14 % ) ↘
min: 10,65; max: 11,24; max-min: 0,588 (5,23%); mid: 10,95;
0,294 (2,61%)