Sektor publiczny w Syria

Wersje językowe strony:

Syria

Sektor publiczny w Syria


Kontynent: Azji
  
Iso2:SY
  
Iso3:SYR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Syria


Personel sił zbrojnych, całkowity

280 500 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 169 (89,94%); 13 miejsce w Azji z 45 (73,33%)
43,67 % (8,73 % ) ↗
min: 178 000; max: 531 000; max-min: 353 000 (66,48%); mid: 354 500;
-74 000 (-26,38%)

Wydatki wojskowe

4,10 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 27 miejsce w świecie z 160 (83,75%); 16 miejsce w Azji z 42 (64,29%)
22,58 % (4,52 % ) ↗
min: 4,10; max: 10,43; max-min: 6,33 (60,67%); mid: 7,26;
-3,16 (-77,13%)

Personel sił zbrojnych

5,42 [?] (2014)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 166 (98,80%); 2 miejsce w Azji z 45 (97,78%)
28,03 % (5,61 % ) ↗
min: 3,12; max: 12,41; max-min: 9,29 (74,87%); mid: 7,77;
-2,34 (-43,19%)

Bezrobocie w Syria


Bezrobocie

10,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 128 miejsce w świecie z 174 (27,01%); 40 miejsce w Azji z 50 (22%)
22,22 % (4,44 % ) ↘
min: 7,20; max: 11,70; max-min: 4,50 (38,46%); mid: 9,45;
1,35 (12,50%)
7,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 107 miejsce w świecie z 174 (39,08%); 38 miejsce w Azji z 50 (26%)
22,37 % (4,47 % ) ↘
min: 4,70; max: 8,80; max-min: 4,10 (46,59%); mid: 6,75;
0,850 (11,18%)
28,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 165 miejsce w świecie z 174 (5,75%); 49 miejsce w Azji z 50 (4%)
18,44 % (3,69 % ) ↘
min: 16,40; max: 29,70; max-min: 13,30 (44,78%); mid: 23,05;
5,15 (18,26%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

46,10 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 77 miejsce w świecie z 123 (38,21%); 22 miejsce w Azji z 35 (40%)
29,61 % (5,92 % ) ↗
min: 46,10; max: 75,20; max-min: 29,10 (38,70%); mid: 60,65;
-14,55 (-31,56%)
52 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 84 miejsce w świecie z 121 (31,40%); 24 miejsce w Azji z 35 (34,29%)
26,92 % (5,38 % ) ↗
min: 52; max: 61,70; max-min: 9,70 (15,72%); mid: 56,85;
-4,85 (-9,33%)
35,60 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 121 (76,03%); 17 miejsce w Azji z 35 (54,29%)
29,49 % (5,90 % ) ↗
min: 35,60; max: 46,10; max-min: 10,50 (22,78%); mid: 40,85;
-5,25 (-14,75%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

28 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 121 (86,78%); 7 miejsce w Azji z 34 (82,35%)
12,32 % (2,46 % ) ↘
min: 10,30; max: 30,50; max-min: 20,20 (66,23%); mid: 20,40;
7,60 (27,14%)
18,50 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 5 miejsce w świecie z 119 (96,64%); 2 miejsce w Azji z 33 (96,97%)
15,68 % (3,14 % ) ↗
min: 18,50; max: 21,40; max-min: 2,90 (13,55%); mid: 19,95;
-1,45 (-7,84%)
45,10 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 84 miejsce w świecie z 120 (30,83%); 26 miejsce w Azji z 34 (26,47%)
17,29 % (3,46 % ) ↘
min: 38,90; max: 45,10; max-min: 6,20 (13,75%); mid: 42;
3,10 (6,87%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

4,90 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 5 miejsce w świecie z 120 (96,67%); 1 miejsce w Azji z 34 (100%)
41,84 % (8,37 % ) ↗
min: 4,90; max: 9,80; max-min: 4,90 (50,00%); mid: 7,35;
-2,45 (-50,00%)
3,10 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 118 (88,14%); 2 miejsce w Azji z 34 (97,06%)
8,10 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 118 (77,97%); 5 miejsce w Azji z 34 (88,24%)
2,47 % (0,494 % ) ↘
min: 6,50; max: 8,10; max-min: 1,60 (19,75%); mid: 7,30;
0,800 (9,88%)

Zatrudnienie ludności w Syria


Zatrudnienie w rolnictwie

13,20 {[?]}
(2011)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 135 (37,78%); 27 miejsce w Azji z 37 (29,73%)
15,15 % (3,03 % ) ↗
min: 13,20; max: 32,90; max-min: 19,70 (59,88%); mid: 23,05;
-9,85 (-74,62%)
13,40 {[?]}
(2011)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 123 (45,53%); 22 miejsce w Azji z 34 (38,24%)
8,96 % (1,79 % ) ↗
min: 13,40; max: 27,20; max-min: 13,80 (50,74%); mid: 20,30;
-6,90 (-51,49%)
12,30 {[?]}
(2011)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 153 (66,01%); 23 miejsce w Azji z 39 (43,59%)
178,86 % (35,77 % ) ↗
min: 12,30; max: 61,70; max-min: 49,40 (80,06%); mid: 37,00;
-24,70 (-200,81%)

Zatrudnienie w przemyśle

31,40 {[?]}
(2011)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 141 (75,89%); 14 miejsce w Azji z 40 (67,50%)
4,78 % (0,955 % ) ↗
min: 25; max: 33,20; max-min: 8,20 (24,70%); mid: 29,10;
2,30 (7,32%)
34,50 {[?]}
(2011)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 129 (42,64%); 20 miejsce w Azji z 38 (50%)
6,67 % (1,33 % ) ↗
min: 28,40; max: 36,80; max-min: 8,40 (22,83%); mid: 32,60;
1,90 (5,51%)
9,50 {[?]}
(2011)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 124 (50,81%); 23 miejsce w Azji z 36 (38,89%)
3,16 % (0,632 % ) ↘
min: 7,20; max: 17,50; max-min: 10,30 (58,86%); mid: 12,35;
-2,85 (-30,00%)

Zatrudnienie w usługach

55,30 {[?]}
(2011)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 140 (51,43%); 12 miejsce w Azji z 40 (72,50%)
4,16 % (0,832 % ) ↘
min: 40,10; max: 55,30; max-min: 15,20 (27,49%); mid: 47,70;
7,60 (13,74%)
52,10 {[?]}
(2011)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 128 (58,59%); 14 miejsce w Azji z 38 (65,79%)
2,69 % (0,537 % ) ↘
min: 40,60; max: 52,10; max-min: 11,50 (22,07%); mid: 46,35;
5,75 (11,04%)
78,20 {[?]}
(2011)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 159 (41,51%); 19 miejsce w Azji z 44 (59,09%)
26,85 % (5,37 % ) ↘
min: 29,20; max: 78,20; max-min: 49,00 (62,66%); mid: 53,70;
24,50 (31,33%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Syria


Osoby samozatrudnione

34,20 {[?]}
(2011)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 130 (68,46%); 15 miejsce w Azji z 35 (60%)
3,51 % (0,702 % ) ↘
min: 33; max: 50,80; max-min: 17,80 (35,04%); mid: 41,90;
-7,70 (-22,51%)
37,90 {[?]}
(2011)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 126 (88,89%); 4 miejsce w Azji z 35 (91,43%)
17,41 % (3,48 % ) ↘
min: 31,30; max: 50,20; max-min: 18,90 (37,65%); mid: 40,75;
-2,85 (-7,52%)
8,80 {[?]}
(2011)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 126 (68,25%); 15 miejsce w Azji z 34 (58,82%)
80,68 % (16,14 % ) ↘
min: 1,70; max: 53,40; max-min: 51,70 (96,82%); mid: 27,55;
-18,75 (-213,07%)

Pracujący członkowie rodzin

3,10 {[?]}
(2011)
(malejąco): 103 miejsce w świecie z 119 (14,29%); 25 miejsce w Azji z 29 (17,24%)
22,58 % (4,52 % ) ↗
min: 3,10; max: 16,50; max-min: 13,40 (81,21%); mid: 9,80;
-6,70 (-216,13%)
2,10 {[?]}
(2011)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 114 (41,23%); 18 miejsce w Azji z 29 (41,38%)
14,29 % (2,86 % ) ↗
min: 2,10; max: 10,80; max-min: 8,70 (80,56%); mid: 6,45;
-4,35 (-207,14%)
1 {[?]}
(2011)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 142 (33,80%); 26 miejsce w Azji z 36 (30,56%)
2 288 % (457,60 % ) ↗
min: 1; max: 44,20; max-min: 43,20 (97,74%); mid: 22,60;
-21,60 (-2 160%)

Pracownicy najemni

62,60 {[?]}
(2011)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 134 (33,58%); 22 miejsce w Azji z 37 (43,24%)
0,958 % (0,192 % ) ↗
min: 49,20; max: 63,20; max-min: 14 (22,15%); mid: 56,20;
6,40 (10,22%)
59,70 {[?]}
(2011)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 129 (26,36%); 25 miejsce w Azji z 36 (33,33%)
2,68 % (0,536 % ) ↗
min: 49,80; max: 61,30; max-min: 11,50 (18,76%); mid: 55,55;
4,15 (6,95%)
83 {[?]}
(2011)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 153 (52,94%); 16 miejsce w Azji z 41 (63,41%)
21,78 % (4,36 % ) ↘
min: 46,60; max: 83; max-min: 36,40 (43,86%); mid: 64,80;
18,20 (21,93%)

Pracodawcy w Syria


Pracodawcy

4,40 [?] (2011)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 120 (75%); 8 miejsce w Azji z 32 (78,13%)
4,55 % (0,909 % ) ↘
min: 4; max: 9,50; max-min: 5,50 (57,89%); mid: 6,75;
-2,35 (-53,41%)

Pracodawcy

4,20 [?] (2011)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 119 (41,18%); 15 miejsce w Azji z 32 (56,25%)
2,38 % (0,476 % ) ↘
min: 4,10; max: 10,50; max-min: 6,40 (60,95%); mid: 7,30;
-3,10 (-73,81%)

Pracodawcy

0,100 [?] (2011)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Syria


Główny udział siły roboczej

54,70 {[?]}
(2007)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 114 (81,58%); 8 miejsce w Azji z 32 (78,13%)
10,24 % (2,05 % ) ↗
min: 54,70; max: 65,90; max-min: 11,20 (17,00%); mid: 60,30;
-5,60 (-10,24%)
59,10 {[?]}
(2007)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 108 (85,19%); 8 miejsce w Azji z 31 (77,42%)
10,66 % (2,13 % ) ↗
min: 59,10; max: 71,70; max-min: 12,60 (17,57%); mid: 65,40;
-6,30 (-10,66%)
31,10 {[?]}
(2007)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 108 (50,93%); 16 miejsce w Azji z 31 (51,61%)
17,20 % (3,44 % ) ↗
min: 31,10; max: 41,80; max-min: 10,70 (25,60%); mid: 36,45;
-5,35 (-17,20%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

19,80 {[?]}
(2007)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 113 (15,04%); 23 miejsce w Azji z 31 (29,03%)
9,85 % (1,97 % ) ↘
min: 15,90; max: 19,80; max-min: 3,90 (19,70%); mid: 17,85;
1,95 (9,85%)
16 {[?]}
(2007)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 107 (8,41%); 27 miejsce w Azji z 30 (13,33%)
10,31 % (2,06 % ) ↘
min: 12,70; max: 16; max-min: 3,30 (20,63%); mid: 14,35;
1,65 (10,31%)
40,30 {[?]}
(2007)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 107 (64,49%); 8 miejsce w Azji z 30 (76,67%)
13,40 % (2,68 % ) ↘
min: 29,50; max: 40,30; max-min: 10,80 (26,80%); mid: 34,90;
5,40 (13,40%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

7,60 {[?]}
(2007)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 114 (9,65%); 28 miejsce w Azji z 32 (15,63%)
8,55 % (1,71 % ) ↘
min: 6,30; max: 7,60; max-min: 1,30 (17,11%); mid: 6,95;
0,650 (8,55%)
6,30 {[?]}
(2007)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 108 (8,33%); 28 miejsce w Azji z 31 (12,90%)
4,76 % (0,952 % ) ↘
min: 5,70; max: 6,30; max-min: 0,600 (9,52%); mid: 6;
0,300 (4,76%)
14,30 {[?]}
(2007)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 108 (29,63%); 22 miejsce w Azji z 31 (32,26%)
19,23 % (3,85 % ) ↘
min: 8,80; max: 14,30; max-min: 5,50 (38,46%); mid: 11,55;
2,75 (19,23%)

Zabójstwa międzynarodowe

2,20 na 100 000 osób[?] (2010)
(rosnąco): 52 miejsce w świecie z 185 (72,43%); 16 miejsce w Azji z 47 (68,09%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,800 % sprzedaży[?] (2009)
(2010) (rosnąco): 73 miejsce w świecie z 135 (46,67%); 23 miejsce w Azji z 32 (31,25%)

Korupcja w Syria


Występowanie przekupstwa

69,60 [?] (2009)
(2010) (rosnąco): 129 miejsce w świecie z 130 (1,54%); 30 miejsce w Azji z 30 (3,33%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

61 % firm[?] (2009)
(2010) (rosnąco): 131 miejsce w świecie z 132 (1,52%); 30 miejsce w Azji z 31 (6,45%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

83,80 % firm[?] (2009)
(2010) (rosnąco): 133 miejsce w świecie z 134 (1,49%); 32 miejsce w Azji z 32 (3,13%)

Programy socjalne w Syria


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

67,63 [?] (2003)
(2005) (malejąco): 3 miejsce w świecie z 77 (97,40%); 2 miejsce w Azji z 21 (95,24%)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

67,63 [?] (2003)
(2005) (malejąco): 1 miejsce w świecie z 82 (100%); 1 miejsce w Azji z 22 (100%)