Gospodarka w Syria

Wersje językowe strony:

Syria

Gospodarka w Syria


Kontynent: Azji
  
Iso2:SY
  
Iso3:SYR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB

40 405 006 007 bieżące dolary amerykańskie[?] (2007)
(2010) (malejąco): 68 miejsce w świecie z 203 (67,00%); 24 miejsce w Azji z 49 (53,06%)
28,58 % (5,72 % ) ↘
min: 857 704 432; max: 40 405 006 007; max-min: 39 547 301 575 (97,88%); mid: 20 631 355 219;
19 773 650 788 (48,94%)

Rezerwy w Syria


Całkowite rezerwy

20 631 905 973 bieżące dolary amerykańskie[?] (2010)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 184 (76,63%); 19 miejsce w Azji z 46 (60,87%)

Całkowite rezerwy

391,15 [?] (2010)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 117 (99,15%); 1 miejsce w Azji z 29 (100%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

19 465 340 973 bieżące dolary amerykańskie[?] (2010)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 184 (76,63%); 19 miejsce w Azji z 46 (60,87%)

Oszczędności brutto

28,94 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 5 miejsce w świecie z 170 (97,65%); 3 miejsce w Azji z 44 (95,45%)
42,20 % (8,44 % ) ↘
min: 9,01; max: 34,11; max-min: 25,10 (73,59%); mid: 21,56;
7,38 (25,50%)

PKB - skład w Syria


Konsumpcja gospodarstw domowych

63 %[?] (2015)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 198 (44,95%); 19 miejsce w Azji z 49 (63,27%)

Konsumpcja rządowa

22,60 %[?] (2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 197 (84,77%); 7 miejsce w Azji z 49 (87,76%)

Naprawiono inwestycję

21,20 %[?] (2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 194 (46,39%); 35 miejsce w Azji z 49 (30,61%)

Inwestycje magazynowe

11,10 %[?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 166 (98,19%); 1 miejsce w Azji z 43 (100%)

Eksport towarów i usług

13,90 %[?] (2015)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 196 (11,73%); 46 miejsce w Azji z 51 (11,76%)

Import towarów i usług

-31,80 %[?] (2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 195 (71,28%); 21 miejsce w Azji z 51 (60,78%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Syria


Rolnictwo

19,50 %[?] (2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 219 (76,71%); 11 miejsce w Azji z 49 (79,59%)

Przemysł

19 %[?] (2015)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 221 (28,96%); 47 miejsce w Azji z 51 (9,80%)

Usługi

61,50 %[?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 223 (49,33%); 17 miejsce w Azji z 51 (68,63%)

Wzrost PKB w Syria


Tempo wzrostu PKB

5,70 % roczny[?] (2007)
(2010) (malejąco): 34 miejsce w świecie z 199 (83,42%); 16 miejsce w Azji z 49 (69,39%)
8,77 % (1,75 % ) ↗
min: -8,96; max: 25,03; max-min: 33,99 (135,79%); mid: 8,03;
-2,33 (-40,96%)

Wzrost PKB per capita

1,91 % roczny[?] (2007)
(2010) (malejąco): 98 miejsce w świecie z 198 (51,01%); 38 miejsce w Azji z 49 (24,49%)
83,72 % (16,74 % ) ↗
min: -11,66; max: 20,83; max-min: 32,49 (155,97%); mid: 4,58;
-2,68 (-140,63%)

Koszty w Syria


Wydatki

16,14 % PKB[?] (2007)
(2010) (rosnąco): 6 miejsce w świecie z 151 (96,69%); 2 miejsce w Azji z 40 (97,50%)
13,94 % (2,79 % ) ↗
min: 16,14; max: 19,61; max-min: 3,47 (17,71%); mid: 17,88;
-1,74 (-10,76%)

Koszty zużycia końcowego itp.

71,39 % PKB[?] (2007)
(2010) (rosnąco): 8 miejsce w świecie z 182 (96,15%); 5 miejsce w Azji z 47 (91,49%)
16,02 % (3,20 % ) ↗
min: 71,39; max: 94,36; max-min: 22,97 (24,34%); mid: 82,88;
-11,49 (-16,09%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,0050495 % PKB[?] (2007)
(2010) (rosnąco): 50 miejsce w świecie z 171 (71,35%); 13 miejsce w Azji z 43 (72,09%)
5 379 % (1 076 % ) ↗
min: -0,034; max: 0,566; max-min: 0,600 (106,03%); mid: 0,266;
-0,261 (-5 165%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,13 % PKB[?] (2009)
(2010) (rosnąco): 130 miejsce w świecie z 169 (23,67%); 37 miejsce w Azji z 41 (12,20%)
4,46 % (0,891 % ) ↗
min: 3,58; max: 6,48; max-min: 2,90 (44,71%); mid: 5,03;
0,098 (1,91%)

Wydatki wojskowe

4,10 % PKB[?] (2007)
(2010) (rosnąco): 134 miejsce w świecie z 160 (16,88%); 27 miejsce w Azji z 42 (38,10%)
22,58 % (4,52 % ) ↗
min: 4,10; max: 10,43; max-min: 6,33 (60,67%); mid: 7,26;
-3,16 (-77,13%)

Wydatki na zdrowie

3,25 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 190 (91,58%); 10 miejsce w Azji z 46 (80,43%)
0,673 % (0,135 % ) ↗
min: 3,23; max: 5,52; max-min: 2,28 (41,41%); mid: 4,37;
-1,12 (-34,42%)

Dochód w Syria


Wpływy podatkowe

14,19 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 103 miejsce w świecie z 151 (32,45%); 20 miejsce w Azji z 41 (53,66%)
2,61 % (0,522 % ) ↘
min: 13,82; max: 19,40; max-min: 5,57 (28,73%); mid: 16,61;
-2,42 (-17,02%)

Handel

76,48 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 119 miejsce w świecie z 189 (37,57%); 31 miejsce w Azji z 49 (38,78%)
7,24 % (1,45 % ) ↗
min: 34,08; max: 82,01; max-min: 47,93 (58,45%); mid: 58,05;
18,43 (24,10%)

Handel usługami

17,01 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 89 miejsce w świecie z 183 (51,91%); 17 miejsce w Azji z 45 (64,44%)
7,32 % (1,46 % ) ↗
min: 6,78; max: 34,32; max-min: 27,54 (80,24%); mid: 20,55;
-3,54 (-20,80%)

Handel towarem

64,85 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 99 miejsce w świecie z 191 (48,69%); 25 miejsce w Azji z 48 (50%)
4,58 % (0,915 % ) ↗
min: 24,46; max: 84,11; max-min: 59,65 (70,92%); mid: 54,29;
10,56 (16,28%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

3,07 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 54 miejsce w świecie z 194 (72,68%); 13 miejsce w Azji z 49 (75,51%)
43,63 % (8,73 % ) ↘
min: -0,0046721; max: 3,07; max-min: 3,08 (100,15%); mid: 1,53;
1,54 (50,08%)

Czynsze z zasobów naturalnych

20,75 % PKB[?] (2007)
(2010) (malejąco): 55 miejsce w świecie z 180 (70%); 19 miejsce w Azji z 48 (62,50%)
20,64 % (4,13 % ) ↗
min: 0,027; max: 25,65; max-min: 25,62 (99,89%); mid: 12,84;
7,91 (38,14%)

Dług publiczny

57,50 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 112 miejsce w świecie z 178 (37,64%); 28 miejsce w Azji z 42 (35,71%)