Sektor publiczny w Stany Zjednoczone

Wersje językowe strony:

Stany Zjednoczone

Oficjalne symbole w Stany Zjednoczone:

         
Flaga Stany ZjednoczoneHerb Stany Zjednoczone


Sektor publiczny w Stany Zjednoczone


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:US
  
Iso3:USA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Stany Zjednoczone


Personel sił zbrojnych, całkowity

1 381 250 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 169 (98,22%); 1 miejsce w Ameryce z 30 (100%)
13,62 % (2,72 % ) ↗
min: 1 381 250; max: 2 240 000; max-min: 858 750 (38,34%); mid: 1 810 625;
-429 375 (-31,09%)

Wydatki wojskowe

3,30 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 155 (83,87%); 2 miejsce w Ameryce z 23 (95,65%)
41,19 % (8,24 % ) ↗
min: 2,91; max: 5,58; max-min: 2,67 (47,88%); mid: 4,24;
-0,940 (-28,44%)

Personel sił zbrojnych

0,858 [?] (2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 166 (51,81%); 11 miejsce w Ameryce z 29 (65,52%)
16,10 % (3,22 % ) ↗
min: 0,858; max: 1,70; max-min: 0,843 (49,58%); mid: 1,28;
-0,422 (-49,16%)

Bezrobocie w Stany Zjednoczone


Bezrobocie

6,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 55 miejsce w świecie z 174 (68,97%); 10 miejsce w Ameryce z 30 (70%)
56,45 % (11,29 % ) ↗
min: 4,10; max: 9,70; max-min: 5,60 (57,73%); mid: 6,90;
-0,700 (-11,29%)
6,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 65 miejsce w świecie z 174 (63,22%); 12 miejsce w Ameryce z 30 (63,33%)
65,63 % (13,13 % ) ↗
min: 4; max: 10,60; max-min: 6,60 (62,26%); mid: 7,30;
-0,900 (-14,06%)
6 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 174 (72,41%); 5 miejsce w Ameryce z 30 (86,67%)
43,33 % (8,67 % ) ↗
min: 4,20; max: 8,60; max-min: 4,40 (51,16%); mid: 6,40;
-0,400 (-6,67%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

14,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 91 (82,42%); 4 miejsce w Ameryce z 19 (84,21%)
11,41 % (2,28 % ) ↗
min: 14,90; max: 23,60; max-min: 8,70 (36,86%); mid: 19,25;
-4,35 (-29,19%)
20,20 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 26 miejsce w świecie z 121 (79,34%); 7 miejsce w Ameryce z 28 (78,57%)
2,97 % (0,594 % ) ↘
min: 19,20; max: 25,20; max-min: 6 (23,81%); mid: 22,20;
-2 (-9,90%)
15,10 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 22 miejsce w świecie z 121 (82,64%); 3 miejsce w Ameryce z 28 (92,86%)
22,52 % (4,50 % ) ↗
min: 15,10; max: 22,30; max-min: 7,20 (32,29%); mid: 18,70;
-3,60 (-23,84%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

66,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 95 (15,79%); 17 miejsce w Ameryce z 20 (20%)
1,35 % (0,270 % ) ↗
min: 34,30; max: 67,60; max-min: 33,30 (49,26%); mid: 50,95;
15,75 (23,61%)
37,60 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 119 (66,39%); 9 miejsce w Ameryce z 28 (71,43%)
1,06 % (0,213 % ) ↘
min: 34,50; max: 38,70; max-min: 4,20 (10,85%); mid: 36,60;
1,000 (2,66%)
33 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 120 (75,83%); 5 miejsce w Ameryce z 28 (85,71%)
2,12 % (0,424 % ) ↗
min: 33; max: 37,40; max-min: 4,40 (11,76%); mid: 35,20;
-2,20 (-6,67%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

18,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 96 (54,17%); 14 miejsce w Ameryce z 21 (38,10%)
13,59 % (2,72 % ) ↘
min: 15,90; max: 47,30; max-min: 31,40 (66,38%); mid: 31,60;
-13,20 (-71,74%)
42,20 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 119 (2,52%); 26 miejsce w Ameryce z 27 (7,41%)
2,37 % (0,474 % ) ↗
min: 37,50; max: 46,30; max-min: 8,80 (19,01%); mid: 41,90;
0,300 (0,711%)
51,90 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 113 miejsce w świecie z 118 (5,08%); 27 miejsce w Ameryce z 27 (3,70%)
7,71 % (1,54 % ) ↘
min: 40,80; max: 51,90; max-min: 11,10 (21,39%); mid: 46,35;
5,55 (10,69%)

Zatrudnienie ludności w Stany Zjednoczone


Zatrudnienie w rolnictwie

1,60 {[?]}
(2010)
2,30 {[?]}
(2010)
0,800 {[?]}
(2010)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 117 (16,24%); 20 miejsce w Ameryce z 26 (26,92%)

Zatrudnienie w przemyśle

17,20 {[?]}
(2010)
25,90 {[?]}
(2010)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 129 (31,01%); 16 miejsce w Ameryce z 26 (42,31%)
7,40 {[?]}
(2010)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 124 (21,77%); 20 miejsce w Ameryce z 24 (20,83%)

Zatrudnienie w usługach

81,20 {[?]}
(2010)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 140 (91,43%); 8 miejsce w Ameryce z 29 (75,86%)
71,70 {[?]}
(2010)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 128 (92,19%); 5 miejsce w Ameryce z 26 (84,62%)
91,90 {[?]}
(2010)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 123 (91,87%); 2 miejsce w Ameryce z 24 (95,83%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Stany Zjednoczone


Osoby samozatrudnione

6,60 {[?]}
(2013)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 130 (6,92%); 28 miejsce w Ameryce z 29 (6,90%)
6,06 % (1,21 % ) ↗
min: 6,60; max: 9,70; max-min: 3,10 (31,96%); mid: 8,15;
-1,55 (-23,48%)
7,50 {[?]}
(2013)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 126 (4,76%); 28 miejsce w Ameryce z 28 (3,57%)
10,67 % (2,13 % ) ↗
min: 7,50; max: 11,70; max-min: 4,20 (35,90%); mid: 9,60;
-2,10 (-28,00%)
5,60 {[?]}
(2013)

Pracujący członkowie rodzin

0,100 {[?]}
(2013)
0,100 {[?]}
(2013)
0,100 {[?]}
(2013)

Pracownicy najemni

93,40 {[?]}
(2013)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 134 (95,52%); 1 miejsce w Ameryce z 29 (100%)
0,428 % (0,086 % ) ↘
min: 90,30; max: 93,40; max-min: 3,10 (3,32%); mid: 91,85;
1,55 (1,66%)
92,50 {[?]}
(2013)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 129 (96,90%); 1 miejsce w Ameryce z 28 (100%)
0,865 % (0,173 % ) ↘
min: 88,30; max: 92,50; max-min: 4,20 (4,54%); mid: 90,40;
2,10 (2,27%)
94,40 {[?]}
(2013)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 129 (91,47%); 2 miejsce w Ameryce z 29 (96,55%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Stany Zjednoczone


Główny udział siły roboczej

1,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 93 (2,15%); 23 miejsce w Ameryce z 23 (4,35%)
44,44 % (8,89 % ) ↗
min: 1,80; max: 14,50; max-min: 12,70 (87,59%); mid: 8,15;
-6,35 (-352,78%)
14,90 {[?]}
(2001)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 111 (18,02%); 26 miejsce w Ameryce z 30 (16,67%)
1,34 % (0,268 % ) ↗
min: 14,90; max: 16,50; max-min: 1,60 (9,70%); mid: 15,70;
-0,800 (-5,37%)
11,80 {[?]}
(2001)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 110 (18,18%); 27 miejsce w Ameryce z 30 (13,33%)
1,69 % (0,339 % ) ↗
min: 11,80; max: 12,40; max-min: 0,600 (4,84%); mid: 12,10;
-0,300 (-2,54%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

58 {[?]}
(2014)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 94 (82,98%); 5 miejsce w Ameryce z 23 (82,61%)
2,93 % (0,586 % ) ↗
min: 50,80; max: 59,70; max-min: 8,90 (14,91%); mid: 55,25;
2,75 (4,74%)
50,20 {[?]}
(2001)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 110 (65,45%); 9 miejsce w Ameryce z 30 (73,33%)
0,797 % (0,159 % ) ↗
min: 50,20; max: 51; max-min: 0,800 (1,57%); mid: 50,60;
-0,400 (-0,797%)
51,60 {[?]}
(2001)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 110 (62,73%); 9 miejsce w Ameryce z 30 (73,33%)
1,94 % (0,388 % ) ↗
min: 51,60; max: 54,10; max-min: 2,50 (4,62%); mid: 52,85;
-1,25 (-2,42%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

33,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 98 (74,49%); 5 miejsce w Ameryce z 25 (84%)
7,69 % (1,54 % ) ↘
min: 30,90; max: 35,70; max-min: 4,80 (13,45%); mid: 33,30;
0,500 (1,48%)
35 {[?]}
(2001)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 110 (95,45%); 2 miejsce w Ameryce z 30 (96,67%)
2,00 % (0,400 % ) ↘
min: 32,40; max: 35; max-min: 2,60 (7,43%); mid: 33,70;
1,30 (3,71%)
36,50 {[?]}
(2001)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 110 (93,64%); 2 miejsce w Ameryce z 30 (96,67%)
3,01 % (0,603 % ) ↘
min: 33,70; max: 36,50; max-min: 2,80 (7,67%); mid: 35,10;
1,40 (3,84%)

Zabójstwa międzynarodowe

3,90 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 185 (67,03%); 2 miejsce w Ameryce z 36 (97,22%)
23,08 % (4,62 % ) ↗
min: 3,90; max: 8,11; max-min: 4,21 (51,93%); mid: 6,01;
-2,11 (-54,01%)