Ludność w Stany Zjednoczone

Wersje językowe strony:

Stany Zjednoczone

Oficjalne symbole w Stany Zjednoczone:

         
Flaga Stany ZjednoczoneHerb Stany Zjednoczone


Ludność w Stany Zjednoczone


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:US
  
Iso3:USA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Stany Zjednoczone


Uzależnieni ludzie

50,90 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

28,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 196 (70,41%); 5 miejsce w Ameryce z 37 (89,19%)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

22,30 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

4,50 [?] (2015)
(rosnąco): 35 miejsce w świecie z 196 (82,65%); 4 miejsce w Ameryce z 37 (91,89%)

Urbanizacja ludności w Stany Zjednoczone


Liczba ludności

321 418 820 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 233 (99,14%); 1 miejsce w Ameryce z 50 (100%)
3,76 % (0,751 % ) ↘
min: 180 671 000; max: 321 418 820; max-min: 140 747 820 (43,79%); mid: 251 044 910;
70 373 910 (21,89%)
0,784 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 141 miejsce w świecie z 216 (35,19%); 29 miejsce w Ameryce z 45 (37,78%)
6,57 % (1,31 % ) ↗
min: 0,737; max: 1,70; max-min: 0,965 (56,67%); mid: 1,22;
-0,435 (-55,49%)

Wiejskie

59 086 422 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 205 (96,10%); 1 miejsce w Ameryce z 41 (100%)
0,668 % (0,134 % ) ↗
min: 54 047 876; max: 61 656 881; max-min: 7 609 005 (12,34%); mid: 57 852 379;
1 234 044 (2,09%)
18,38 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 205 (20%); 30 miejsce w Ameryce z 41 (29,27%)
4,60 % (0,919 % ) ↗
min: 18,38; max: 30,00; max-min: 11,62 (38,73%); mid: 24,19;
-5,81 (-31,61%)
-0,136 {[?]}
(2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 205 (33,66%); 24 miejsce w Ameryce z 41 (43,90%)
82,64 % (16,53 % ) ↘
min: -0,554; max: 1,22; max-min: 1,78 (145,32%); mid: 0,334;
-0,470 (345,63%)

Obszary miejskie

262 332 398 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 214 (99,07%); 1 miejsce w Ameryce z 44 (100%)
4,75 % (0,950 % ) ↘
min: 126 462 473; max: 262 332 398; max-min: 135 869 925 (51,79%); mid: 194 397 436;
67 934 963 (25,90%)
81,62 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 214 (77,10%); 15 miejsce w Ameryce z 44 (68,18%)
1,04 % (0,207 % ) ↘
min: 70,00; max: 81,62; max-min: 11,62 (14,24%); mid: 75,81;
5,81 (7,12%)
0,993 {[?]}
(2015)
(malejąco): 142 miejsce w świecie z 214 (34,11%); 28 miejsce w Ameryce z 44 (38,64%)
4,91 % (0,983 % ) ↗
min: 0,927; max: 2,45; max-min: 1,52 (62,14%); mid: 1,69;
-0,695 (-70,02%)

Populacja największego miasta

18 593 220 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 151 (96,03%); 3 miejsce w Ameryce z 24 (91,67%)
1,23 % (0,245 % ) ↘
min: 14 163 521; max: 18 593 220; max-min: 4 429 699 (23,82%); mid: 16 378 371;
2 214 850 (11,91%)
5,78 {[?]}
(2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 151 (9,93%); 24 miejsce w Ameryce z 24 (4,17%)
2,63 % (0,526 % ) ↗
min: 5,78; max: 7,90; max-min: 2,11 (26,74%); mid: 6,84;
-1,06 (-18,25%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

145 451 993 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 115 (98,26%); 1 miejsce w Ameryce z 22 (100%)
5,36 % (1,07 % ) ↘
min: 69 978 587; max: 145 451 993; max-min: 75 473 406 (51,89%); mid: 107 715 290;
37 736 703 (25,94%)
45,25 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 115 (86,96%); 5 miejsce w Ameryce z 22 (81,82%)
1,66 % (0,333 % ) ↘
min: 38,73; max: 45,25; max-min: 6,52 (14,41%); mid: 41,99;
3,26 (7,20%)

Migracja w Stany Zjednoczone


Liczba ludności

321 418 820 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 233 (99,14%); 1 miejsce w Ameryce z 50 (100%)
3,76 % (0,751 % ) ↘
min: 180 671 000; max: 321 418 820; max-min: 140 747 820 (43,79%); mid: 251 044 910;
70 373 910 (21,89%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

46 575 688 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 214 (100%); 1 miejsce w Ameryce z 44 (100%)
5,30 % (1,06 % ) ↘
min: 22 954 483; max: 46 575 688; max-min: 23 621 204 (50,72%); mid: 34 765 085;
11 810 602 (25,36%)
14,49 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 214 (76,64%); 13 miejsce w Ameryce z 44 (72,73%)
1,60 % (0,320 % ) ↘
min: 9,20; max: 14,49; max-min: 5,29 (36,54%); mid: 11,84;
2,65 (18,27%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,085 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 180 (58,33%); 5 miejsce w Ameryce z 39 (89,74%)
0,621 % (0,124 % ) ↗
min: 0,085; max: 0,234; max-min: 0,149 (63,69%); mid: 0,160;
-0,075 (-87,69%)
273 202 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 180 (90%); 1 miejsce w Ameryce z 39 (100%)
3,16 % (0,632 % ) ↘
min: 262 023; max: 843 498; max-min: 581 475 (68,94%); mid: 552 761;
-279 559 (-102,33%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0015033 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 196 (23,47%); 34 miejsce w Ameryce z 38 (13,16%)
34,93 % (6,99 % ) ↘
min: 0,0000004; max: 0,0015033; max-min: 0,0015029 (99,97%); mid: 0,0007519;
0,0007515 (49,99%)
4 832 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 196 (66,33%); 9 miejsce w Ameryce z 38 (78,95%)
37,38 % (7,48 % ) ↘
min: 1; max: 4 987; max-min: 4 986 (99,98%); mid: 2 494;
2 338 (48,39%)

Płodność w Stany Zjednoczone


Ogólny współczynnik urodzeń

12,50 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 147 miejsce w świecie z 207 (29,47%); 32 miejsce w Ameryce z 42 (26,19%)
4 % (0,800 % ) ↗
min: 12,40; max: 23,70; max-min: 11,30 (47,68%); mid: 18,05;
-5,55 (-44,40%)

Ogólny współczynnik urodzeń

4 049 877 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 207 (97,58%); 1 miejsce w Ameryce z 42 (100%)
0,700 % (0,140 % ) ↘
min: 3 153 206; max: 4 376 425; max-min: 1 223 219 (27,95%); mid: 3 764 815;
285 062 (7,04%)

Wskaźnik płodności

1,86 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 203 (33,99%); 27 miejsce w Ameryce z 40 (35%)
3,73 % (0,747 % ) ↗
min: 1,74; max: 3,65; max-min: 1,92 (52,44%); mid: 2,70;
-0,835 (-44,83%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

21,15 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 193 (34,72%); 36 miejsce w Ameryce z 37 (5,41%)
60,17 % (12,03 % ) ↗
min: 21,15; max: 84,99; max-min: 63,83 (75,11%); mid: 53,07;
-31,92 (-150,88%)

Śmiertelność dzieci i matek w Stany Zjednoczone


Ogólny współczynnik urodzeń

4 049 877 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 202 miejsce w świecie z 207 (2,90%); 42 miejsce w Ameryce z 42 (2,38%)
0,700 % (0,140 % ) ↘
min: 3 153 206; max: 4 376 425; max-min: 1 223 219 (27,95%); mid: 3 764 815;
285 062 (7,04%)
8,10 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 123 miejsce w świecie z 206 (40,78%); 31 miejsce w Ameryce z 42 (28,57%)
1,23 % (0,247 % ) ↘
min: 7,90; max: 9,80; max-min: 1,90 (19,39%); mid: 8,85;
-0,750 (-9,26%)

Śmiertelność matek

550 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 125 miejsce w świecie z 181 (31,49%); 29 miejsce w Ameryce z 33 (15,15%)
5,45 % (1,09 % ) ↗
min: 440; max: 600; max-min: 160 (26,67%); mid: 520;
30 (5,45%)
0,0017112 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 181 (77,90%); 2 miejsce w Ameryce z 33 (96,97%)
9,57 % (1,91 % ) ↗
min: 0,0017011; max: 0,0018950; max-min: 0,0001938 (10,23%); mid: 0,0017981;
-0,0000869 (-5,08%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

13 699 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 156 miejsce w świecie z 192 (19,27%); 33 miejsce w Ameryce z 35 (8,57%)
20,91 % (4,18 % ) ↗
min: 13 699; max: 22 360; max-min: 8 661 (38,73%); mid: 18 030;
-4 331 (-31,61%)
0,043 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 192 (77,08%); 3 miejsce w Ameryce z 35 (94,29%)
25,63 % (5,13 % ) ↗
min: 0,043; max: 0,090; max-min: 0,047 (52,42%); mid: 0,066;
-0,023 (-55,08%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

24 923 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 193 (22,80%); 33 miejsce w Ameryce z 35 (8,57%)
20,13 % (4,03 % ) ↗
min: 24 923; max: 131 153; max-min: 106 230 (81,00%); mid: 78 038;
-53 115 (-213,12%)
0,078 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 193 (77,20%); 3 miejsce w Ameryce z 35 (94,29%)
24,82 % (4,96 % ) ↗
min: 0,078; max: 0,734; max-min: 0,656 (89,43%); mid: 0,406;
-0,328 (-423,07%)

Przyczyny śmierci w Stany Zjednoczone


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

5,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 172 (76,74%); 2 miejsce w Ameryce z 29 (96,55%)
1,46 % (0,292 % ) ↗
min: 5,70; max: 6,20; max-min: 0,500 (8,06%); mid: 5,95;
-0,250 (-4,39%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

6,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 172 (72,67%); 3 miejsce w Ameryce z 29 (93,10%)
0,781 % (0,156 % ) ↘
min: 6,10; max: 6,40; max-min: 0,300 (4,69%); mid: 6,25;
0,150 (2,34%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

87,90 %[?] (2012)
(rosnąco): 131 miejsce w świecie z 172 (24,42%); 28 miejsce w Ameryce z 29 (6,90%)
0,057 % (0,011 % ) ↘
min: 87,60; max: 87,90; max-min: 0,300 (0,341%); mid: 87,75;
0,150 (0,171%)

Zgony w ruchu drogowym

10,60 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 178 (67,42%); 7 miejsce w Ameryce z 31 (80,65%)

Długość życia w Stany Zjednoczone


Długość życia

78,94 [?] (2014)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 201 (78,61%); 9 miejsce w Ameryce z 40 (80%)
0,507 % (0,101 % ) ↘
min: 69,77; max: 78,94; max-min: 9,17 (11,62%); mid: 74,36;
4,59 (5,81%)

Średnia długość życia mężczyzn

76,60 [?] (2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 201 (79,10%); 7 miejsce w Ameryce z 40 (85%)
0,522 % (0,104 % ) ↘
min: 66; max: 76,60; max-min: 10,60 (13,84%); mid: 71,30;
5,30 (6,92%)

Oczekiwana długość życia kobiet

81,40 [?] (2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 201 (79,10%); 9 miejsce w Ameryce z 40 (80%)
0,491 % (0,098 % ) ↘
min: 73,10; max: 81,40; max-min: 8,30 (10,20%); mid: 77,25;
4,15 (5,10%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,80 [?] (2015)

Przeżycie do 65 roku życia w Stany Zjednoczone


Przeżycie do 65 roku życia

14,79 [?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 194 (81,44%); 4 miejsce w Ameryce z 37 (91,89%)
12,00 % (2,40 % ) ↘
min: 9,15; max: 14,79; max-min: 5,64 (38,14%); mid: 11,97;
2,82 (19,07%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

81,02 [?] (2014)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 193 (75,13%); 6 miejsce w Ameryce z 37 (86,49%)
1,01 % (0,202 % ) ↘
min: 63,75; max: 81,02; max-min: 17,27 (21,32%); mid: 72,38;
8,64 (10,66%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

88,18 [?] (2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 193 (73,58%); 8 miejsce w Ameryce z 37 (81,08%)
0,487 % (0,097 % ) ↘
min: 78,25; max: 88,18; max-min: 9,94 (11,27%); mid: 83,21;
4,97 (5,63%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,920 [?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 193 (67,88%); 8 miejsce w Ameryce z 37 (81,08%)
0,698 % (0,140 % ) ↘
min: 0,809; max: 0,920; max-min: 0,111 (12,09%); mid: 0,865;
0,056 (6,04%)

Struktura wiekowa w Stany Zjednoczone


0-14 lat

18,84 %[?] (2015)

15–24 lata

13,46 %[?] (2015)

25-54 lata

39,60 %[?] (2015)

55–64 lata

12,85 %[?] (2015)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 227 (81,94%); 11 miejsce w Ameryce z 49 (79,59%)

Ma ponad 65 lat

15,25 %[?] (2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 227 (79,74%); 7 miejsce w Ameryce z 49 (87,76%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Stany Zjednoczone


0-14 lat

1,04 [?] (2015)

15–24 lata

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 227 (66,08%); 11 miejsce w Ameryce z 49 (79,59%)

25-54 lata

1,00 [?] (2015)

55–64 lata

0,932 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,795 [?] (2015)

Średni wiek w Stany Zjednoczone


Razem

37,90 [?] (2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 227 (73,13%); 12 miejsce w Ameryce z 49 (77,55%)

Mężczyźni

36,60 [?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 227 (74,01%); 12 miejsce w Ameryce z 49 (77,55%)

Kobiety

39,30 [?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 227 (73,57%); 13 miejsce w Ameryce z 49 (75,51%)

Turystyka w Stany Zjednoczone


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

75 011 000 [?] (2014)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 195 (99,49%); 1 miejsce w Ameryce z 44 (100%)
20,00 % (4,00 % ) ↘
min: 41 218 000; max: 75 011 000; max-min: 33 793 000 (45,05%); mid: 58 114 500;
16 896 500 (22,53%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

68 303 000 [?] (2014)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 107 (97,20%); 1 miejsce w Ameryce z 24 (100%)
10,60 % (2,12 % ) ↘
min: 51 285 000; max: 68 303 000; max-min: 17 018 000 (24,92%); mid: 59 794 000;
8 509 000 (12,46%)