Gospodarka w Stany Zjednoczone

Wersje językowe strony:

Stany Zjednoczone

Oficjalne symbole w Stany Zjednoczone:

         
Flaga Stany ZjednoczoneHerb Stany Zjednoczone


Gospodarka w Stany Zjednoczone


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:US
  
Iso3:USA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Stany Zjednoczone


PKB, PPP

18 000 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 194 (99,48%); 1 miejsce w Ameryce z 40 (100%)
16,67 % (3,33 % ) ↘
min: 5 980 000 000 000; max: 18 000 000 000 000; max-min: 12 020 000 000 000 (66,78%); mid: 11 990 000 000 000;
6 010 000 000 000 (33,39%)

PKB

18 000 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 199 (100%); 1 miejsce w Ameryce z 38 (100%)
16,67 % (3,33 % ) ↘
min: 543 000 000 000; max: 18 000 000 000 000; max-min: 17 457 000 000 000 (96,98%); mid: 9 271 500 000 000;
8 728 500 000 000 (48,49%)

PKB per capita, PSN

56 116 [?] (2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 194 (94,33%); 1 miejsce w Ameryce z 40 (100%)
13,80 % (2,76 % ) ↘
min: 23 954; max: 56 116; max-min: 32 161 (57,31%); mid: 40 035;
16 081 (28,66%)

Rezerwy w Stany Zjednoczone


Całkowite rezerwy

384 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 184 (97,83%); 1 miejsce w Ameryce z 36 (100%)
27,34 % (5,47 % ) ↗
min: 14 831 060 780; max: 574 000 000 000; max-min: 559 168 939 220 (97,42%); mid: 294 415 530 390;
89 584 469 610 (23,33%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

107 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 184 (92,39%); 3 miejsce w Ameryce z 36 (94,44%)
13,08 % (2,62 % ) ↗
min: 1 163 399 999; max: 139 000 000 000; max-min: 137 836 600 001 (99,16%); mid: 70 081 700 000;
36 918 300 001 (34,50%)

Oszczędności brutto

19,20 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 164 (43,29%); 16 miejsce w Ameryce z 33 (54,55%)
20,92 % (4,18 % ) ↘
min: 14,44; max: 23,74; max-min: 9,30 (39,18%); mid: 19,09;
0,110 (0,575%)

PKB - skład w Stany Zjednoczone


Konsumpcja gospodarstw domowych

68,60 %[?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 198 (59,09%); 20 miejsce w Ameryce z 44 (56,82%)

Konsumpcja rządowa

17,70 %[?] (2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 197 (56,35%); 16 miejsce w Ameryce z 43 (65,12%)

Naprawiono inwestycję

15,90 %[?] (2015)

Inwestycje magazynowe

0,500 %[?] (2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 166 (57,83%); 13 miejsce w Ameryce z 37 (67,57%)

Eksport towarów i usług

12 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-14,70 %[?] (2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 195 (95,90%); 4 miejsce w Ameryce z 43 (93,02%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Stany Zjednoczone


Rolnictwo

1,10 %[?] (2015)

Przemysł

19,40 %[?] (2015)

Usługi

79,50 %[?] (2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 223 (86,55%); 14 miejsce w Ameryce z 48 (72,92%)

Wzrost PKB w Stany Zjednoczone


Tempo wzrostu PKB

2,60 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 193 (41,45%); 16 miejsce w Ameryce z 37 (59,46%)
2,47 % (0,495 % ) ↘
min: -2,78; max: 7,26; max-min: 10,03 (138,24%); mid: 2,24;
0,354 (13,65%)

Wzrost PKB per capita

1,79 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 193 (50,78%); 18 miejsce w Ameryce z 37 (54,05%)
6,47 % (1,29 % ) ↘
min: -3,62; max: 6,33; max-min: 9,96 (157,21%); mid: 1,36;
0,439 (24,48%)

Koszty w Stany Zjednoczone


Wydatki

22,76 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 56 miejsce w świecie z 140 (60,71%); 12 miejsce w Ameryce z 24 (54,17%)
15,25 % (3,05 % ) ↗
min: 17,75; max: 26,23; max-min: 8,47 (32,31%); mid: 21,99;
0,767 (3,37%)

Koszty zużycia końcowego itp.

82,55 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 95 miejsce w świecie z 177 (46,89%); 17 miejsce w Ameryce z 36 (55,56%)
3,01 % (0,602 % ) ↗
min: 75,26; max: 85,23; max-min: 9,97 (11,69%); mid: 80,25;
2,30 (2,79%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

1,93 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 131 miejsce w świecie z 165 (21,21%); 27 miejsce w Ameryce z 32 (18,75%)
22,58 % (4,52 % ) ↗
min: 0,085; max: 3,68; max-min: 3,60 (97,70%); mid: 1,88;
0,050 (2,59%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,22 % PKB[?] (2011)
(rosnąco): 71 miejsce w świecie z 147 (52,38%); 12 miejsce w Ameryce z 31 (64,52%)
3,75 % (0,751 % ) ↗
min: 4,59; max: 5,57; max-min: 0,979 (17,59%); mid: 5,08;
0,148 (2,83%)

Wydatki na badania i rozwój

2,73 % PKB[?] (2013)
(rosnąco): 101 miejsce w świecie z 110 (9,09%); 18 miejsce w Ameryce z 18 (5,56%)
0,557 % (0,111 % ) ↗
min: 2,44; max: 2,82; max-min: 0,377 (13,37%); mid: 2,63;
0,095 (3,49%)

Wydatki wojskowe

3,30 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 130 miejsce w świecie z 155 (16,77%); 22 miejsce w Ameryce z 23 (8,70%)
41,19 % (8,24 % ) ↗
min: 2,91; max: 5,58; max-min: 2,67 (47,88%); mid: 4,24;
-0,940 (-28,44%)

Wydatki na zdrowie

17,14 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 190 miejsce w świecie z 190 (0,526%); 35 miejsce w Ameryce z 35 (2,86%)
0,723 % (0,145 % ) ↘
min: 12,96; max: 17,14; max-min: 4,18 (24,38%); mid: 15,05;
2,09 (12,19%)

Dochód w Stany Zjednoczone


Wpływy podatkowe

11,42 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 142 (17,61%); 23 miejsce w Ameryce z 24 (8,33%)
24,57 % (4,91 % ) ↘
min: 7,94; max: 12,93; max-min: 4,99 (38,62%); mid: 10,43;
0,984 (8,62%)

Handel

28,00 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 182 miejsce w świecie z 187 (3,21%); 36 miejsce w Ameryce z 38 (7,89%)
0,645 % (0,129 % ) ↗
min: 8,93; max: 30,89; max-min: 21,96 (71,09%); mid: 19,91;
8,09 (28,91%)

Handel usługami

6,87 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 179 (10,61%); 28 miejsce w Ameryce z 34 (20,59%)
5,42 % (1,08 % ) ↘
min: 2,37; max: 7,04; max-min: 4,67 (66,33%); mid: 4,71;
2,17 (31,53%)

Handel towarem

21,14 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 188 (2,66%); 34 miejsce w Ameryce z 36 (8,33%)
2,66 % (0,533 % ) ↗
min: 6,53; max: 24,16; max-min: 17,63 (72,97%); mid: 15,34;
5,80 (27,42%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

2,10 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 188 (40,43%); 27 miejsce w Ameryce z 35 (25,71%)
17,62 % (3,52 % ) ↘
min: 0,075; max: 3,40; max-min: 3,33 (97,81%); mid: 1,74;
0,365 (17,33%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,290 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 142 miejsce w świecie z 177 (20,34%); 26 miejsce w Ameryce z 33 (24,24%)
238,69 % (47,74 % ) ↗
min: 0,290; max: 5,76; max-min: 5,47 (94,96%); mid: 3,02;
-2,73 (-942,36%)

Dług publiczny

73,80 % PKB[?] (2015)