Geograficzne w Sierra Leone

Wersje językowe strony:

Sierra Leone

Geograficzne w Sierra Leone


Kontynent: Afryka
  
Iso2:SL
  
Iso3:SLE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Sierra Leone


Powierzchnia

72 300 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 233 (49,79%); 40 miejsce w Afryce z 56 (30,36%)

Powierzchnia

72 180 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 230 (49,57%); 39 miejsce w Afryce z 54 (29,63%)

Wody terytorialne

120 km kw.[?] (2015)

Korzystanie z ziemi w Sierra Leone


Powierzchnia

72 180 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 230 (49,57%); 39 miejsce w Afryce z 54 (29,63%)

Grunty rolne

54,71 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 208 (74,52%); 23 miejsce w Afryce z 53 (58,49%)
0,472 % (0,094 % ) ↘
min: 36,19; max: 55,83; max-min: 19,64 (35,18%); mid: 46,01;
8,70 (15,90%)
39 490 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 209 (55,02%); 37 miejsce w Afryce z 54 (33,33%)
0,472 % (0,094 % ) ↘
min: 26 120; max: 40 299; max-min: 14 179 (35,18%); mid: 33 209;
6 281 (15,90%)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 207 (65,70%); 30 miejsce w Afryce z 52 (44,23%)
11,19 % (2,24 % ) ↗
min: 0,612; max: 1,19; max-min: 0,583 (48,78%); mid: 0,903;
-0,291 (-47,63%)

Grunty orne

21,95 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 206 (78,16%); 11 miejsce w Afryce z 53 (81,13%)
0,229 % (0,046 % ) ↘
min: 4,92; max: 23,41; max-min: 18,49 (78,99%); mid: 14,17;
7,78 (35,45%)
15 844 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 206 (57,77%); 32 miejsce w Afryce z 53 (41,51%)
0,251 % (0,050 % ) ↘
min: 3 500; max: 15 844; max-min: 12 344 (77,91%); mid: 9 672;
6 172 (38,95%)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 206 (74,27%); 16 miejsce w Afryce z 53 (71,70%)
11,45 % (2,29 % ) ↗
min: 0,121; max: 0,290; max-min: 0,170 (58,43%); mid: 0,205;
0,040 (16,31%)

Powierzchnia lasów

42,17 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 205 (66,83%); 15 miejsce w Afryce z 53 (73,58%)
10,45 % (2,09 % ) ↘
min: 37,77; max: 43,20; max-min: 5,43 (12,57%); mid: 40,48;
1,69 (4,01%)
30 440 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 206 (55,83%); 32 miejsce w Afryce z 54 (42,59%)
10,45 % (2,09 % ) ↘
min: 27 260; max: 31 180; max-min: 3 920 (12,57%); mid: 29 220;
1 220 (4,01%)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 204 (61,27%); 22 miejsce w Afryce z 52 (59,62%)
0,054 % (0,011 % ) ↗
min: 0,472; max: 0,793; max-min: 0,321 (40,53%); mid: 0,632;
-0,161 (-34,07%)

Lądowe obszary chronione

10,90 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 204 (41,67%); 31 miejsce w Afryce z 53 (43,40%)
8,89 % (1,78 % ) ↘
min: 2,77; max: 10,90; max-min: 8,13 (74,59%); mid: 6,84;
4,07 (37,29%)
8 042 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 202 (43,56%); 35 miejsce w Afryce z 51 (33,33%)
0,0001727 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 202 (49,01%); 20 miejsce w Afryce z 51 (62,75%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Sierra Leone


Długość granicy lądowej

1 093 [?] (2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 166 (27,71%); 43 miejsce w Afryce z 49 (14,29%)

Liczba krajów sąsiednich

2 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 164 (31,10%); 43 miejsce w Afryce z 49 (14,29%)

Linia brzegowa

402 [?] (2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 191 (39,27%); 26 miejsce w Afryce z 40 (37,50%)

Podniesienie w Sierra Leone


Średnia wysokość

279 [?] (2015)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

1 948 [?] (2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 232 (46,12%); 35 miejsce w Afryce z 56 (39,29%)

Główne parametry w Sierra Leone


Liczba ludności

6 453 184 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 233 (54,51%); 34 miejsce w Afryce z 56 (41,07%)
10,50 % (2,10 % ) ↘
min: 2 181 701; max: 6 453 184; max-min: 4 271 483 (66,19%); mid: 4 317 443;
2 135 742 (33,10%)

Powierzchnia

72 300 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 233 (49,79%); 40 miejsce w Afryce z 56 (30,36%)

Gęstość zaludnienia

89,40 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 230 (50%); 18 miejsce w Afryce z 54 (68,52%)
10,50 % (2,10 % ) ↘
min: 30,62; max: 89,40; max-min: 58,78 (65,75%); mid: 60,01;
29,39 (32,88%)

Tempo wzrostu liczby ludności

2,15 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 216 (75,93%); 39 miejsce w Afryce z 54 (29,63%)
4,59 % (0,918 % ) ↗
min: -0,912; max: 4,97; max-min: 5,89 (118,32%); mid: 2,03;
0,123 (5,71%)

Powierzchnia

1,12 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 233 (50,21%); 18 miejsce w Afryce z 56 (69,64%)
11,73 % (2,35 % ) ↗
min: 1,12; max: 3,32; max-min: 2,19 (66,21%); mid: 2,22;
-1,10 (-97,96%)