Energetyka w Sierra Leone

Wersje językowe strony:

Sierra Leone

Energetyka w Sierra Leone


Kontynent: Afryka
  
Iso2:SL
  
Iso3:SLE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Węgiel - import

0,014 [?] (2004)
(2000) (malejąco): 83 miejsce w świecie z 104 (21,15%); 13 miejsce w Afryce z 20 (40%)

Olej napędowy / olej napędowy w Sierra Leone


Benzyna / olej napędowy - import

223,73 [?] (2014)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 198 (36,87%); 28 miejsce w Afryce z 51 (47,06%)
62,88 % (12,58 % ) ↘
min: 29; max: 223,73; max-min: 194,73 (87,04%); mid: 126,37;
97,37 (43,52%)

Benzyna / olej napędowy - eksport

3 [?] (1991)
(1995) (malejąco): 93 miejsce w świecie z 114 (19,30%); 17 miejsce w Afryce z 22 (27,27%)
33,33 % (6,67 % ) ↘
min: 2; max: 3; max-min: 1 (33,33%); mid: 2,50;
0,500 (16,67%)

Benzyna / olej napędowy - produkcja

64 [?] (1991)
(1995) (malejąco): 107 miejsce w świecie z 117 (9,40%); 19 miejsce w Afryce z 24 (25%)
9,38 % (1,88 % ) ↘
min: 58; max: 64; max-min: 6 (9,38%); mid: 61;
3 (4,69%)

Benzyna / olej napędowy - zużycie końcowe

212 [?] (2014)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 206 (33,50%); 31 miejsce w Afryce z 52 (42,31%)
63,68 % (12,74 % ) ↘
min: 13,41; max: 212; max-min: 198,59 (93,68%); mid: 112,70;
99,30 (46,84%)

Konwencjonalna ropa naftowa w Sierra Leone


Ropa naftowa - import

210 [?] (1991)
(1995) (malejąco): 85 miejsce w świecie z 101 (16,83%); 13 miejsce w Afryce z 18 (33,33%)
11,90 % (2,38 % ) ↘
min: 185; max: 210; max-min: 25 (11,90%); mid: 197,50;
12,50 (5,95%)

Rezerwy ropy naftowej

60 000 [?] (2014)