Sektor publiczny w Samoa

Wersje językowe strony:

Samoa

Sektor publiczny w Samoa


Kontynent: Oceania
  
Iso2:WS
  
Iso3:WSM

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Zatrudnienie ludności w Samoa


Zatrudnienie w rolnictwie

5,40 {[?]}
(2012)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 166 (76,51%); 2 miejsce w Oceanii z 11
(90,91%)
572,22 % (114,44 % ) ↗
min: 5,40; max: 39,90; max-min: 34,50 (86,47%); mid: 22,65;
-17,25 (-319,44%)
6,50 {[?]}
(2012)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 158 (86,71%); 2 miejsce w Oceanii z 6
(83,33%)
646,77 % (129,35 % ) ↗
min: 6,50; max: 50,30; max-min: 43,80 (87,08%); mid: 28,40;
-21,90 (-336,92%)
3,50 {[?]}
(2012)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 153 (53,59%); 3 miejsce w Oceanii z 6
(66,67%)
191,43 % (38,29 % ) ↗
min: 3,50; max: 15,80; max-min: 12,30 (77,85%); mid: 9,65;
-6,15 (-175,71%)

Zatrudnienie w przemyśle

14,80 {[?]}
(2012)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 141 (62,41%); 3 miejsce w Oceanii z 8
(75%)
4,59 % (0,919 % ) ↘
min: 12,20; max: 21,80; max-min: 9,60 (44,04%); mid: 17,00;
-2,20 (-14,86%)
19 {[?]}
(2012)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 129 (89,15%); 1 miejsce w Oceanii z 4
(100%)
30,42 % (6,08 % ) ↘
min: 12,70; max: 19; max-min: 6,30 (33,16%); mid: 15,85;
3,15 (16,58%)
7,60 {[?]}
(2012)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 158 (76,58%); 2 miejsce w Oceanii z 6
(83,33%)
353,95 % (70,79 % ) ↗
min: 7,60; max: 35,40; max-min: 27,80 (78,53%); mid: 21,50;
-13,90 (-182,89%)

Zatrudnienie w usługach

79,90 {[?]}
(2012)
(malejąco): 124 miejsce w świecie z 169 (27,22%); 10 miejsce w Oceanii z 12
(25%)
52,17 % (10,43 % ) ↘
min: 38,10; max: 79,90; max-min: 41,80 (52,32%); mid: 59;
20,90 (26,16%)
74,50 {[?]}
(2012)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 160 (21,88%); 5 miejsce w Oceanii z 6
(33,33%)
56,38 % (11,28 % ) ↘
min: 32,30; max: 74,50; max-min: 42,20 (56,64%); mid: 53,40;
21,10 (28,32%)
89 {[?]}
(2012)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 159 (48,43%); 4 miejsce w Oceanii z 6
(50%)
43,28 % (8,66 % ) ↘
min: 50,30; max: 89; max-min: 38,70 (43,48%); mid: 69,65;
19,35 (21,74%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Samoa


Osoby samozatrudnione

35,80 {[?]}
(2012)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 155 (70,97%); 4 miejsce w Oceanii z 8
(62,50%)
41,06 % (8,21 % ) ↗
min: 35,80; max: 49,40; max-min: 13,60 (27,53%); mid: 42,60;
-6,80 (-18,99%)
35,20 {[?]}
(2012)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 153 (78,43%); 4 miejsce w Oceanii z 7
(57,14%)
69,32 % (13,86 % ) ↗
min: 35,20; max: 58,20; max-min: 23 (39,52%); mid: 46,70;
-11,50 (-32,67%)
36,80 {[?]}
(2012)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 126 (87,30%); 1 miejsce w Oceanii z 3
(100%)
36,96 % (7,39 % ) ↘
min: 18,80; max: 36,80; max-min: 18 (48,91%); mid: 27,80;
9 (24,46%)

Pracujący członkowie rodzin

1,50 {[?]}
(2012)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 141 (82,98%); 1 miejsce w Oceanii z 6
(100%)
2 604 % (520,76 % ) ↗
min: 1,50; max: 46,50; max-min: 45 (96,77%); mid: 24;
-22,50 (-1 500%)
0,800 {[?]}
(2012)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 142 (93,66%); 1 miejsce w Oceanii z 6
(100%)
5 871 % (1 174 % ) ↗
min: 0,800; max: 51,20; max-min: 50,40 (98,44%); mid: 26,00;
-25,20 (-3 150%)
2,80 {[?]}
(2012)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 114 (42,98%); 2 miejsce w Oceanii z 4
(75%)
26,79 % (5,36 % ) ↗
min: 2,80; max: 35,70; max-min: 32,90 (92,16%); mid: 19,25;
-16,45 (-587,50%)

Pracownicy najemni

64,10 {[?]}
(2012)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 158 (31,01%); 6 miejsce w Oceanii z 9
(44,44%)
19,53 % (3,91 % ) ↘
min: 48,70; max: 64,10; max-min: 15,40 (24,02%); mid: 56,40;
7,70 (12,01%)
64,60 {[?]}
(2012)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 153 (24,84%); 5 miejsce w Oceanii z 7
(42,86%)
26,13 % (5,23 % ) ↘
min: 41,80; max: 64,60; max-min: 22,80 (35,29%); mid: 53,20;
11,40 (17,65%)
63,20 {[?]}
(2012)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 129 (16,28%); 3 miejsce w Oceanii z 3
(33,33%)
21,52 % (4,30 % ) ↗
min: 59,10; max: 81,20; max-min: 22,10 (27,22%); mid: 70,15;
-6,95 (-11,00%)

Pracodawcy w Samoa


Pracodawcy

4,90 [?] (2012)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 120 (95%); 1 miejsce w Oceanii z 2 (100%)
64,49 % (12,90 % ) ↘
min: 1,40; max: 4,90; max-min: 3,50 (71,43%); mid: 3,15;
1,75 (35,71%)

Pracodawcy

4,80 [?] (2012)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 119 (94,96%); 1 miejsce w Oceanii z 2 (100%)
66,04 % (13,21 % ) ↘
min: 1,30; max: 4,80; max-min: 3,50 (72,92%); mid: 3,05;
1,75 (36,46%)

Pracodawcy

5,10 [?] (2012)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 116 (97,41%); 1 miejsce w Oceanii z 2 (100%)
58,04 % (11,61 % ) ↘
min: 1,80; max: 5,20; max-min: 3,40 (65,38%); mid: 3,50;
1,60 (31,37%)

Zabójstwa międzynarodowe

3,20 na 100 000 osób[?] (2013)
(2010) (rosnąco): 144 miejsce w świecie z 205 (30,24%); 14 miejsce w Oceanii z 16 (18,75%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

4,50 % sprzedaży[?] (2009)
(2010) (rosnąco): 133 miejsce w świecie z 135 (2,22%); 5 miejsce w Oceanii z 5 (20%)

Korupcja w Samoa


Występowanie przekupstwa

30,50 [?] (2009)
(2010) (rosnąco): 103 miejsce w świecie z 130 (21,54%); 5 miejsce w Oceanii z 5 (20%)

Ocena przejrzystości, rozliczalności i korupcji w sektorze publicznym [1 = niska do 6 = wysoka]

4 [?] (2015)
(rosnąco): 76 miejsce w świecie z 82 (8,54%); 9 miejsce w Oceanii z 9 (11,11%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

19,60 % firm[?] (2009)
(2010) (rosnąco): 95 miejsce w świecie z 132 (28,79%); 4 miejsce w Oceanii z 4 (25%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

29,30 % firm[?] (2009)
(2010) (rosnąco): 91 miejsce w świecie z 134 (32,84%); 4 miejsce w Oceanii z 4 (25%)

Programy socjalne w Samoa


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

18,65 [?] (2008)
(2010) (malejąco): 69 miejsce w świecie z 92 (26,09%); 4 miejsce w Oceanii z 6 (50%)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

18,65 [?] (2008)
(2010) (malejąco): 59 miejsce w świecie z 102 (43,14%); 5 miejsce w Oceanii z 7 (42,86%)