Równość płci w Samoa

Wersje językowe strony:

Samoa

Równość płci w Samoa


Kontynent: Oceania
  
Iso2:WS
  
Iso3:WSM

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ustawodawstwo w Samoa


Prawo przewiduje równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2015)

Ocena równości płci OSPI

3,50 1=niski do 6=wysoka[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 82 (69,51%); 1 miejsce w Oceanii z 9 (100%)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Samoa


Siła robocza

49 879 [?] (2014)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 185 (1,08%); 10 miejsce w Oceanii z 11 (18,18%)
1,47 % (0,294 % ) ↘
min: 47 830; max: 58 173; max-min: 10 343 (17,78%); mid: 53 002;
-3 123 (-6,26%)

Siła robocza

27,66 [?] (2014)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 185 (11,89%); 11 miejsce w Oceanii z 11 (9,09%)
1,08 % (0,215 % ) ↘
min: 27,36; max: 32,99; max-min: 5,63 (17,05%); mid: 30,17;
-2,52 (-9,09%)

Siła robocza

72,19 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 185 (88,65%); 1 miejsce w Oceanii z 11 (100%)
0,623 % (0,125 % ) ↗
min: 67,01; max: 72,64; max-min: 5,63 (7,74%); mid: 69,83;
2,36 (3,27%)

Siła robocza

2,60 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 185 (88,65%); 1 miejsce w Oceanii z 11 (100%)
2,28 % (0,455 % ) ↗
min: 2,03; max: 2,65; max-min: 0,623 (23,48%); mid: 2,34;
0,253 (9,73%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

36,30 [?] (2011)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 78 (74,36%); 2 miejsce w Oceanii z 2 (50%)
3,47 % (0,695 % ) ↘
min: 28,51; max: 36,30; max-min: 7,79 (21,46%); mid: 32,40;
3,90 (10,73%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

10 %[?] (2016)
(malejąco): 173 miejsce w świecie z 189 (8,99%); 7 miejsce w Oceanii z 11 (45,45%)
18,00 % (3,60 % ) ↘
min: 4,10; max: 10; max-min: 5,90 (59,00%); mid: 7,05;
2,95 (29,50%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

79,80 % firm[?] (2009)
(2010) (malejąco): 2 miejsce w świecie z 139 (99,28%); 2 miejsce w Oceanii z 5 (80%)