Ludność w Saint-Barthélemy

Wersje językowe strony:

Saint-Barthélemy

Oficjalne symbole w Saint-Barthélemy:

         
Flaga Saint-BarthélemyHerb Saint-Barthélemy


Ludność w Saint-Barthélemy


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:FR-BL
  
Iso3:BLM

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Urbanizacja ludności w Saint-Barthélemy


Liczba ludności

7 209 {liczba osób[?]}
(2011)

Migracja w Saint-Barthélemy


Liczba ludności

7 209 {liczba osób[?]}
(2011)

Struktura wiekowa w Saint-Barthélemy


0-14 lat

16,90 %[?] (2015)

15–24 lata

7,09 %[?] (2015)

25-54 lata

44,57 %[?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 227 (84,14%); 7 miejsce w Ameryce z 49 (87,76%)

55–64 lata

15,52 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

15,92 %[?] (2015)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 227 (81,50%); 6 miejsce w Ameryce z 49 (89,80%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Saint-Barthélemy


0-14 lat

1,06 [?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 227 (73,57%); 8 miejsce w Ameryce z 49 (85,71%)

15–24 lata

1,10 [?] (2015)

25-54 lata

1,19 [?] (2015)

55–64 lata

1,19 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

1,00 [?] (2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 227 (93,39%); 2 miejsce w Ameryce z 49 (97,96%)

Średni wiek w Saint-Barthélemy


Razem

43,60 [?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 227 (93,83%); 3 miejsce w Ameryce z 49 (95,92%)

Mężczyźni

43,50 [?] (2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 227 (96,92%); 3 miejsce w Ameryce z 49 (95,92%)

Kobiety

43,60 [?] (2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 227 (89,43%); 4 miejsce w Ameryce z 49 (93,88%)