Poziom życia w Rumunia

Wersje językowe strony:

Rumunia

Poziom życia w Rumunia


Kontynent: Europa
  
Iso2:RO
  
Iso3:ROU

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ubóstwo w Rumunia


Głębokość ubóstwa - 3,10 USD / dzień

0,720 %[?] (2013)
(2010) (rosnąco): 45 miejsce w świecie z 119 (63,03%); 21 miejsce w Europie z 21 (4,76%)
270,83 % (54,17 % ) ↗
min: 0,350; max: 11,05; max-min: 10,70 (96,83%); mid: 5,70;
-4,98 (-691,67%)

Głębokość ubóstwa - 1,90 USD / dzień

2,58 %[?] (2012)
(rosnąco): 51 miejsce w świecie z 78 (35,90%); 14 miejsce w Europie z 14 (7,14%)
29,46 % (5,89 % ) ↘
min: 0,270; max: 2,58; max-min: 2,31 (89,53%); mid: 1,43;
1,16 (44,77%)

Osoby wewnętrznie przesiedlone

2 235 liczba osób[?] (2014)
(rosnąco): 14 miejsce w świecie z 89 (85,39%); 4 miejsce w Europie z 19 (84,21%)
247,13 % (49,43 % ) ↗
min: 2 235; max: 10 520; max-min: 8 285 (78,75%); mid: 6 378;
-4 143 (-185,35%)

Wskaźnik Giniego

27,45 [?] (2013)
(rosnąco): 1 miejsce w świecie z 113 (100%); 1 miejsce w Europie z 39 (100%)
28,60 % (5,72 % ) ↗
min: 23,31; max: 36,93; max-min: 13,62 (36,88%); mid: 30,12;
-2,67 (-9,73%)

Dostęp do zasobów w Rumunia


Dostęp do prądu

100 {% ludności[?]}
(2012)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 191 (89,53%); 5 miejsce w Europie z 48 (91,67%)
100 {% ludności miejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 184 (92,93%); 4 miejsce w Europie z 48 (93,75%)
100 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 200 (90,50%); 5 miejsce w Europie z 48 (91,67%)

Dostęp do paliw stałych

79,00 {% ludności[?]}
(2012)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 174 (50%); 34 miejsce w Europie z 39 (15,38%)
1,24 % (0,247 % ) ↘
min: 62,55; max: 79,00; max-min: 16,45 (20,82%); mid: 70,78;
8,23 (10,41%)
99,77 {% ludności miejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 191 (58,12%); 31 miejsce w Europie z 43 (30,23%)
55,73 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 175 (50,86%); 35 miejsce w Europie z 40 (15%)
1,71 % (0,343 % ) ↘
min: 54,77; max: 55,73; max-min: 0,954 (1,71%); mid: 55,25;
0,477 (0,856%)

Lepsze urządzenia sanitarne

79,10 {[?]}
(2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 197 (41,12%); 41 miejsce w Europie z 43 (6,98%)
2,02 % (0,405 % ) ↘
min: 70,40; max: 79,10; max-min: 8,70 (11,00%); mid: 74,75;
4,35 (5,50%)
92,20 {[?]}
(2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 197 (53,81%); 38 miejsce w Europie z 43 (13,95%)
0,759 % (0,152 % ) ↘
min: 88,20; max: 92,20; max-min: 4 (4,34%); mid: 90,20;
2 (2,17%)
63,30 {[?]}
(2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 193 (39,38%); 41 miejsce w Europie z 42 (4,76%)
3,48 % (0,695 % ) ↘
min: 50,10; max: 63,30; max-min: 13,20 (20,85%); mid: 56,70;
6,60 (10,43%)

Lepsze źródło wody

100 {[?]}
(2015)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 197 (100%); 1 miejsce w Europie z 43 (100%)
3,10 % (0,620 % ) ↘
min: 73,90; max: 100; max-min: 26,10 (26,10%); mid: 86,95;
13,05 (13,05%)
100 {[?]}
(2015)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 198 (100%); 1 miejsce w Europie z 43 (100%)
0,300 % (0,060 % ) ↘
min: 93,50; max: 100; max-min: 6,50 (6,50%); mid: 96,75;
3,25 (3,25%)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 193 (100%); 1 miejsce w Europie z 42 (100%)
6,30 % (1,26 % ) ↘
min: 51,60; max: 100; max-min: 48,40 (48,40%); mid: 75,80;
24,20 (24,20%)

Występowanie chudnięcia

3,50 [?] (2002)
(2005) (rosnąco): 26 miejsce w świecie z 140 (82,14%); 4 miejsce w Europie z 12 (75%)
22,86 % (4,57 % ) ↗
min: 3,30; max: 4,30; max-min: 1,00 (23,26%); mid: 3,80;
-0,300 (-8,57%)

Ceny benzyny w Rumunia


Cena oleju napędowego

1,71 [?] (2014)
(rosnąco): 163 miejsce w świecie z 177 (8,47%); 37 miejsce w Europie z 44 (18,18%)
14,62 % (2,92 % ) ↘
min: 0,190; max: 1,73; max-min: 1,54 (89,02%); mid: 0,960;
0,750 (43,86%)

Cena gazu

1,59 [?] (2014)
(rosnąco): 131 miejsce w świecie z 179 (27,37%); 20 miejsce w Europie z 44 (56,82%)
8,18 % (1,64 % ) ↘
min: 0,290; max: 1,70; max-min: 1,41 (82,94%); mid: 0,995;
0,595 (37,42%)

Praca dzieci w Rumunia


Wykorzystanie pracy dzieci w rolnictwie

97,07 {[?]}
(2000)
96,39 {[?]}
(2000)
98,12 {[?]}
(2000)

Wykorzystanie pracy dzieci w sektorze usług

2,30 {[?]}
(2000)
2,58 {[?]}
(2000)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 48 (93,75%); 1 miejsce w Europie z 2 (100%)
1,88 {[?]}
(2000)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 49 (93,88%); 1 miejsce w Europie z 2 (100%)

Podział dochodu w Rumunia


Udział dochodów przypisywanych najwyższym standardom życia 10% populacji

21,61 %[?] (2013)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 113 (0,885%); 39 miejsce w Europie z 39 (2,56%)
15,32 % (3,06 % ) ↗
min: 19,21; max: 26,70; max-min: 7,49 (28,05%); mid: 22,96;
-1,35 (-6,22%)

Udział dochodów przypisanych najwyższemu standardowi życia 20% populacji

36,36 %[?] (2013)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 113 (0,885%); 39 miejsce w Europie z 39 (2,56%)
12,60 % (2,52 % ) ↗
min: 33,34; max: 42,62; max-min: 9,28 (21,77%); mid: 37,98;
-1,62 (-4,46%)

Udział dochodów przypadających na 2 20% populacji pod względem warunków życia

13,71 %[?] (2013)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 113 (100%); 1 miejsce w Europie z 39 (100%)
12,98 % (2,60 % ) ↘
min: 11,61; max: 14,99; max-min: 3,38 (22,55%); mid: 13,30;
0,410 (2,99%)

Udział dochodów przypadających na 3 i 20% populacji według standardu życia

17,94 %[?] (2013)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 113 (99,12%); 2 miejsce w Europie z 39 (97,44%)
4,07 % (0,814 % ) ↘
min: 16,70; max: 18,73; max-min: 2,03 (10,84%); mid: 17,72;
0,225 (1,25%)

Udział dochodów przypadających na 4 20% populacji według standardu życia

23,10 %[?] (2013)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 113 (18,58%); 39 miejsce w Europie z 39 (2,56%)
4,68 % (0,935 % ) ↗
min: 22,62; max: 24,43; max-min: 1,81 (7,41%); mid: 23,53;
-0,425 (-1,84%)

Udział dochodów przypisywanych najniższemu standardowi życia 20% populacji

8,88 %[?] (2013)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 113 (100%); 1 miejsce w Europie z 39 (100%)
35,47 % (7,09 % ) ↘
min: 5,55; max: 9,93; max-min: 4,38 (44,11%); mid: 7,74;
1,14 (12,84%)

Udział dochodu przypisanego najniższemu poziomowi życia 10% populacji

3,64 %[?] (2013)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 113 (100%); 1 miejsce w Europie z 39 (100%)
48,35 % (9,67 % ) ↘
min: 1,67; max: 4,12; max-min: 2,45 (59,47%); mid: 2,90;
0,745 (20,47%)