Ludność w Rosja

Wersje językowe strony:

Rosja

Ludność w Rosja


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:RU
  
Iso3:RUS

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Rosja


Uzależnieni ludzie

43,10 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

24 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

19,10 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

5,20 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Rosja


Liczba ludności

144 096 812 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 233 (96,57%); 1 miejsce w Europie z 53 (100%); 6 miejsce w Azji z 51 (90,20%)
0,866 % (0,173 % ) ↘
min: 119 897 000; max: 148 689 000; max-min: 28 792 000 (19,36%); mid: 134 293 000;
9 803 812 (6,80%)
0,193 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 216 (17,13%); 24 miejsce w Europie z 49 (53,06%); 47 miejsce w Azji z 50 (8%)
76,69 % (15,34 % ) ↘
min: -0,460; max: 1,47; max-min: 1,93 (131,31%); mid: 0,505;
-0,312 (-162,07%)

Wiejskie

37 453 643 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 205 (94,15%); 1 miejsce w Europie z 46 (100%); 8 miejsce w Azji z 47 (85,11%)
0,359 % (0,072 % ) ↗
min: 37 453 643; max: 55 475 143; max-min: 18 021 500 (32,49%); mid: 46 464 393;
-9 010 750 (-24,06%)
25,99 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 205 (29,27%); 28 miejsce w Europie z 46 (41,30%); 33 miejsce w Azji z 47 (31,91%)
1,23 % (0,247 % ) ↗
min: 25,99; max: 46,27; max-min: 20,28 (43,82%); mid: 36,13;
-10,14 (-39,01%)
-0,130 {[?]}
(2015)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 205 (34,15%); 15 miejsce w Europie z 46 (69,57%); 34 miejsce w Azji z 47 (29,79%)
3,14 % (0,629 % ) ↘
min: -1,71; max: 0,401; max-min: 2,11 (526,17%); mid: -0,654;
0,524 (-402,57%)

Obszary miejskie

106 643 169 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 214 (97,20%); 1 miejsce w Europie z 48 (100%); 5 miejsce w Azji z 50 (92%)
1,30 % (0,259 % ) ↘
min: 64 421 857; max: 109 115 423; max-min: 44 693 566 (40,96%); mid: 86 768 640;
19 874 529 (18,64%)
74,01 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 214 (68,22%); 21 miejsce w Europie z 48 (58,33%); 18 miejsce w Azji z 50 (66%)
0,434 % (0,087 % ) ↘
min: 53,73; max: 74,01; max-min: 20,28 (27,40%); mid: 63,87;
10,14 (13,70%)
0,306 {[?]}
(2015)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 214 (16,82%); 27 miejsce w Europie z 48 (45,83%); 47 miejsce w Azji z 50 (8%)
65,39 % (13,08 % ) ↘
min: -0,467; max: 3,16; max-min: 3,62 (114,79%); mid: 1,34;
-1,04 (-339,31%)

Populacja największego miasta

12 165 704 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 151 (91,39%); 1 miejsce w Europie z 34 (100%); 8 miejsce w Azji z 46 (84,78%)
5,79 % (1,16 % ) ↘
min: 6 169 961; max: 12 165 704; max-min: 5 995 743 (49,28%); mid: 9 167 833;
2 997 872 (24,64%)
8,44 {[?]}
(2015)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 151 (17,88%); 27 miejsce w Europie z 34 (23,53%); 39 miejsce w Azji z 46 (17,39%)
4,97 % (0,994 % ) ↘
min: 5,14; max: 8,44; max-min: 3,30 (39,07%); mid: 6,79;
1,65 (19,54%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

30 090 188 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 115 (93,91%); 1 miejsce w Europie z 24 (100%); 5 miejsce w Azji z 36 (88,89%)
3,17 % (0,634 % ) ↘
min: 17 341 627; max: 30 090 188; max-min: 12 748 561 (42,37%); mid: 23 715 908;
6 374 281 (21,18%)
20,88 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 115 (49,57%); 9 miejsce w Europie z 24 (66,67%); 21 miejsce w Azji z 36 (44,44%)
2,33 % (0,465 % ) ↘
min: 14,46; max: 20,88; max-min: 6,42 (30,74%); mid: 17,67;
3,21 (15,37%)

Migracja w Rosja


Liczba ludności

144 096 812 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 233 (96,57%); 1 miejsce w Europie z 53 (100%); 6 miejsce w Azji z 51 (90,20%)
0,866 % (0,173 % ) ↘
min: 119 897 000; max: 148 689 000; max-min: 28 792 000 (19,36%); mid: 134 293 000;
9 803 812 (6,80%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

11 695 211 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 214 (99,07%); 2 miejsce w Europie z 48 (97,92%); 1 miejsce w Azji z 50 (100%)
4,49 % (0,897 % ) ↘
min: 11 170 574; max: 11 935 560; max-min: 764 986 (6,41%); mid: 11 553 067;
142 144 (1,22%)
8,12 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 214 (60,75%); 35 miejsce w Europie z 48 (29,17%); 17 miejsce w Azji z 50 (68%)
3,65 % (0,730 % ) ↘
min: 7,81; max: 8,13; max-min: 0,319 (3,92%); mid: 7,97;
0,147 (1,81%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,218 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 180 (67,78%); 19 miejsce w Europie z 42 (57,14%); 14 miejsce w Azji z 42 (69,05%)
98,42 % (19,68 % ) ↘
min: 0,0010612; max: 0,218; max-min: 0,217 (99,51%); mid: 0,110;
0,109 (49,76%)
314 506 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 180 (92,22%); 2 miejsce w Europie z 42 (97,62%); 8 miejsce w Azji z 42 (83,33%)
98,44 % (19,69 % ) ↘
min: 1 425; max: 314 506; max-min: 313 081 (99,55%); mid: 157 966;
156 541 (49,77%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,047 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 196 (63,27%); 9 miejsce w Europie z 43 (81,40%); 20 miejsce w Azji z 50 (62%)
68,42 % (13,68 % ) ↗
min: 0,027; max: 0,140; max-min: 0,112 (80,29%); mid: 0,084;
-0,037 (-79,48%)
67 050 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 196 (87,76%); 2 miejsce w Europie z 43 (97,67%); 11 miejsce w Azji z 50 (80%)
66,96 % (13,39 % ) ↗
min: 28 314; max: 251 393; max-min: 223 079 (88,74%); mid: 139 854;
-72 804 (-108,58%)

Płodność w Rosja


Ogólny współczynnik urodzeń

13,30 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 207 (32,85%); 5 miejsce w Europie z 46 (91,30%); 39 miejsce w Azji z 50 (24%)
6,02 % (1,20 % ) ↘
min: 8,30; max: 23,74; max-min: 15,44 (65,04%); mid: 16,02;
-2,72 (-20,46%)

Ogólny współczynnik urodzeń

1 930 897 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 207 (93,24%); 1 miejsce w Europie z 46 (100%); 7 miejsce w Azji z 50 (88%)
7,52 % (1,50 % ) ↘
min: 1 275 390; max: 2 862 399; max-min: 1 587 009 (55,44%); mid: 2 068 894;
-137 997 (-7,15%)

Wskaźnik płodności

1,70 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 203 (24,14%); 13 miejsce w Europie z 46 (73,91%); 41 miejsce w Azji z 50 (20%)
7,65 % (1,53 % ) ↘
min: 1,17; max: 2,52; max-min: 1,35 (53,57%); mid: 1,85;
-0,145 (-8,53%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

22,73 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 193 (38,34%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%); 25 miejsce w Azji z 50 (52%)
22,60 % (4,52 % ) ↗
min: 22,73; max: 51,82; max-min: 29,09 (56,13%); mid: 37,28;
-14,54 (-63,98%)

Śmiertelność dzieci i matek w Rosja


Ogólny współczynnik urodzeń

1 930 897 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 193 miejsce w świecie z 207 (7,25%); 46 miejsce w Europie z 46 (2,17%); 44 miejsce w Azji z 50 (14%)
7,52 % (1,50 % ) ↘
min: 1 275 390; max: 2 862 399; max-min: 1 587 009 (55,44%); mid: 2 068 894;
-137 997 (-7,15%)
13,10 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 194 miejsce w świecie z 206 (6,31%); 41 miejsce w Europie z 46 (13,04%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
8,40 % (1,68 % ) ↗
min: 8,06; max: 16,40; max-min: 8,34 (50,87%); mid: 12,23;
0,871 (6,65%)

Śmiertelność matek

450 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 121 miejsce w świecie z 181 (33,70%); 38 miejsce w Europie z 38 (2,63%); 35 miejsce w Azji z 48 (29,17%)
11,11 % (2,22 % ) ↗
min: 450; max: 1 300; max-min: 850 (65,38%); mid: 875;
-425 (-94,44%)
0,0031229 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 181 (67,96%); 37 miejsce w Europie z 38 (5,26%); 15 miejsce w Azji z 48 (70,83%)
12,08 % (2,42 % ) ↗
min: 0,0031229; max: 0,0087665; max-min: 0,0056436 (64,38%); mid: 0,0059447;
-0,0028218 (-90,36%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

9 741 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 144 miejsce w świecie z 192 (25,52%); 42 miejsce w Europie z 42 (2,38%); 33 miejsce w Azji z 48 (33,33%)
5,90 % (1,18 % ) ↗
min: 9 741; max: 31 327; max-min: 21 586 (68,91%); mid: 20 534;
-10 793 (-110,80%)
0,068 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 192 (72,40%); 40 miejsce w Europie z 42 (7,14%); 9 miejsce w Azji z 48 (83,33%)
6,83 % (1,37 % ) ↗
min: 0,068; max: 0,211; max-min: 0,144 (68,00%); mid: 0,139;
-0,072 (-106,25%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

18 542 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 142 miejsce w świecie z 193 (26,94%); 43 miejsce w Europie z 43 (2,33%); 33 miejsce w Azji z 48 (33,33%)
5,74 % (1,15 % ) ↗
min: 18 542; max: 85 052; max-min: 66 510 (78,20%); mid: 51 797;
-33 255 (-179,35%)
0,129 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 55 miejsce w świecie z 193 (72,02%); 41 miejsce w Europie z 43 (6,98%); 9 miejsce w Azji z 48 (83,33%)
6,67 % (1,33 % ) ↗
min: 0,129; max: 0,634; max-min: 0,505 (79,70%); mid: 0,381;
-0,253 (-196,26%)

Przyczyny śmierci w Rosja


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

6 %[?] (2012)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 172 (72,09%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%); 8 miejsce w Azji z 47 (85,11%)
3,06 % (0,611 % ) ↘
min: 4,90; max: 6; max-min: 1,10 (18,33%); mid: 5,45;
0,550 (9,17%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

8,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 58 miejsce w świecie z 172 (66,86%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%); 11 miejsce w Azji z 47 (78,72%)
11,04 % (2,21 % ) ↗
min: 8,30; max: 13,80; max-min: 5,50 (39,86%); mid: 11,05;
-2,75 (-33,13%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

85,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 126 miejsce w świecie z 172 (27,33%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%); 43 miejsce w Azji z 47 (10,64%)
0,856 % (0,171 % ) ↘
min: 81,30; max: 85,70; max-min: 4,40 (5,13%); mid: 83,50;
2,20 (2,57%)

Zgony w ruchu drogowym

18,90 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Rosja


Długość życia

70,37 [?] (2014)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 201 (37,31%); 45 miejsce w Europie z 45 (2,22%); 31 miejsce w Azji z 50 (40%)
2,15 % (0,429 % ) ↘
min: 64,47; max: 70,37; max-min: 5,90 (8,38%); mid: 67,42;
2,95 (4,19%)

Średnia długość życia mężczyzn

65 [?] (2014)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 201 (27,86%); 45 miejsce w Europie z 45 (2,22%); 45 miejsce w Azji z 50 (12%)
2,92 % (0,585 % ) ↘
min: 57,55; max: 65; max-min: 7,45 (11,46%); mid: 61,28;
3,73 (5,73%)

Oczekiwana długość życia kobiet

76 [?] (2014)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 201 (48,26%); 42 miejsce w Europie z 45 (8,89%); 25 miejsce w Azji z 50 (52%)
1,45 % (0,289 % ) ↘
min: 70,24; max: 76; max-min: 5,76 (7,58%); mid: 73,12;
2,88 (3,79%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

11 [?] (2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 201 (99,00%); 1 miejsce w Europie z 45 (100%); 2 miejsce w Azji z 50 (98%)
7,27 % (1,45 % ) ↗
min: 8,15; max: 14,25; max-min: 6,10 (42,82%); mid: 11,20;
-0,199 (-1,81%)

Przeżycie do 65 roku życia w Rosja


Przeżycie do 65 roku życia

13,37 [?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 194 (75,77%); 35 miejsce w Europie z 41 (17,07%); 4 miejsce w Azji z 50 (94%)
2,09 % (0,417 % ) ↘
min: 6,09; max: 13,82; max-min: 7,73 (55,97%); mid: 9,95;
3,41 (25,54%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

55,03 [?] (2014)
(malejąco): 170 miejsce w świecie z 193 (12,44%); 40 miejsce w Europie z 40 (2,50%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
6,29 % (1,26 % ) ↘
min: 41,57; max: 58,52; max-min: 16,95 (28,96%); mid: 50,05;
4,98 (9,06%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

81,52 [?] (2014)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 193 (43,52%); 40 miejsce w Europie z 40 (2,50%); 30 miejsce w Azji z 50 (42%)
2,05 % (0,410 % ) ↘
min: 75,05; max: 81,52; max-min: 6,47 (7,93%); mid: 78,28;
3,23 (3,97%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,677 [?] (2015)
(malejąco): 192 miejsce w świecie z 193 (1,04%); 39 miejsce w Europie z 40 (5%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
4,58 % (0,916 % ) ↘
min: 0,571; max: 0,746; max-min: 0,175 (23,46%); mid: 0,658;
0,019 (2,78%)

Struktura wiekowa w Rosja


0-14 lat

16,94 %[?] (2015)

15–24 lata

9,71 %[?] (2015)

25-54 lata

45,16 %[?] (2015)

55–64 lata

14,27 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

13,92 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Rosja


0-14 lat

1,06 [?] (2015)

15–24 lata

1,05 [?] (2015)

25-54 lata

0,963 [?] (2015)

55–64 lata

0,753 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,450 [?] (2015)

Średni wiek w Rosja


Razem

39,30 [?] (2015)

Mężczyźni

36,40 [?] (2015)

Kobiety

42,30 [?] (2015)

Turystyka w Rosja


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

32 421 000 [?] (2014)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 195 (95,38%); 6 miejsce w Europie z 44 (88,64%); 3 miejsce w Azji z 45 (95,56%)
31,28 % (6,26 % ) ↘
min: 10 290 000; max: 32 421 000; max-min: 22 131 000 (68,26%); mid: 21 355 500;
11 065 500 (34,13%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

45 889 000 [?] (2014)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 107 (94,39%); 4 miejsce w Europie z 35 (91,43%); 3 miejsce w Azji z 28 (92,86%)
14,31 % (2,86 % ) ↘
min: 10 635 000; max: 54 069 000; max-min: 43 434 000 (80,33%); mid: 32 352 000;
13 537 000 (29,50%)