Ludność w Palestyna

Wersje językowe strony:

Palestyna

Ludność w Palestyna


Kontynent: Azji
  
Iso2:PS
  
Iso3:PSE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Palestyna


Uzależnieni ludzie

76 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

70,80 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

5,20 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

19,20 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Palestyna


Liczba ludności

4 422 143 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 233 (45,92%); 40 miejsce w Azji z 51 (23,53%)
13,82 % (2,76 % ) ↘
min: 1 978 248; max: 4 422 143; max-min: 2 443 895 (55,26%); mid: 3 200 196;
1 221 948 (27,63%)
2,92 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 216 (91,67%); 5 miejsce w Azji z 50 (92%)
0,891 % (0,178 % ) ↘
min: 2,56; max: 4,48; max-min: 1,92 (42,94%); mid: 3,52;
-0,592 (-20,24%)

Wiejskie

1 094 392 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 205 (38,05%); 36 miejsce w Azji z 47 (25,53%)
9,93 % (1,99 % ) ↘
min: 638 796; max: 1 094 392; max-min: 455 596 (41,63%); mid: 866 594;
227 798 (20,82%)
24,75 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 205 (28,29%); 35 miejsce w Azji z 47 (27,66%)
4,51 % (0,902 % ) ↗
min: 24,75; max: 32,29; max-min: 7,54 (23,36%); mid: 28,52;
-3,77 (-15,24%)
2,02 {[?]}
(2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 205 (88,29%); 7 miejsce w Azji z 47 (87,23%)
2,36 % (0,471 % ) ↗
min: 1,38; max: 2,89; max-min: 1,51 (52,22%); mid: 2,13;
-0,117 (-5,79%)

Obszary miejskie

3 327 751 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 214 (49,53%); 35 miejsce w Azji z 50 (32%)
15,10 % (3,02 % ) ↘
min: 1 339 452; max: 3 327 751; max-min: 1 988 299 (59,75%); mid: 2 333 602;
994 150 (29,87%)
75,25 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 214 (69,16%); 16 miejsce w Azji z 50 (70%)
1,48 % (0,297 % ) ↘
min: 67,71; max: 75,25; max-min: 7,54 (10,02%); mid: 71,48;
3,77 (5,01%)
3,23 {[?]}
(2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 214 (78,50%); 12 miejsce w Azji z 50 (78%)
1,05 % (0,209 % ) ↘
min: 2,85; max: 5,23; max-min: 2,38 (45,52%); mid: 4,04;
-0,813 (-25,20%)

Populacja największego miasta

623 913 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 151 (11,26%); 44 miejsce w Azji z 46 (6,52%)
13,90 % (2,78 % ) ↘
min: 270 072; max: 623 913; max-min: 353 841 (56,71%); mid: 446 993;
176 921 (28,36%)
14,11 {[?]}
(2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 151 (38,41%); 26 miejsce w Azji z 46 (45,65%)
0,097 % (0,019 % ) ↘
min: 13,08; max: 14,11; max-min: 1,03 (7,29%); mid: 13,59;
0,515 (3,65%)

Migracja w Palestyna


Liczba ludności

4 422 143 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 233 (45,92%); 40 miejsce w Azji z 51 (23,53%)
13,82 % (2,76 % ) ↘
min: 1 978 248; max: 4 422 143; max-min: 2 443 895 (55,26%); mid: 3 200 196;
1 221 948 (27,63%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

242 026 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 214 (54,67%); 34 miejsce w Azji z 50 (34%)
0,138 % (0,028 % ) ↘
min: 241 691; max: 271 466; max-min: 29 775 (10,97%); mid: 256 578;
-14 553 (-6,01%)
5,47 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 214 (54,21%); 21 miejsce w Azji z 50 (60%)
15,87 % (3,17 % ) ↗
min: 5,47; max: 13,72; max-min: 8,25 (60,12%); mid: 9,60;
-4,12 (-75,36%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

47,66 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 180 (100%); 1 miejsce w Azji z 42 (100%)
10,98 % (2,20 % ) ↗
min: 46,03; max: 52,89; max-min: 6,86 (12,97%); mid: 49,46;
-1,80 (-3,78%)
2 051 098 {liczba osób[?]}
(2014)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 180 (98,89%); 3 miejsce w Azji z 42 (95,24%)
1,72 % (0,344 % ) ↘
min: 910 637; max: 2 051 098; max-min: 1 140 461 (55,60%); mid: 1 480 868;
570 231 (27,80%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

2,22 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 196 (95,41%); 4 miejsce w Azji z 50 (94%)
10,53 % (2,11 % ) ↗
min: 0,431; max: 10,53; max-min: 10,10 (95,91%); mid: 5,48;
-3,27 (-147,39%)
97 973 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 196 (89,80%); 9 miejsce w Azji z 50 (84%)
4,75 % (0,949 % ) ↘
min: 8 521; max: 428 782; max-min: 420 261 (98,01%); mid: 218 652;
-120 679 (-123,18%)

Płodność w Palestyna


Ogólny współczynnik urodzeń

32,66 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 207 (81,16%); 4 miejsce w Azji z 50 (94%)
2,65 % (0,530 % ) ↗
min: 32,66; max: 45,22; max-min: 12,56 (27,77%); mid: 38,94;
-6,28 (-19,23%)

Ogólny współczynnik urodzeń

143 295 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 207 (53,62%); 33 miejsce w Azji z 50 (36%)
10,83 % (2,17 % ) ↘
min: 89 456; max: 143 295; max-min: 53 839 (37,57%); mid: 116 376;
26 919 (18,79%)

Wskaźnik płodności

4,18 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 203 (80,30%); 4 miejsce w Azji z 50 (94%)
6,15 % (1,23 % ) ↗
min: 4,18; max: 6,72; max-min: 2,54 (37,85%); mid: 5,45;
-1,27 (-30,45%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

58,10 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 193 (67,36%); 9 miejsce w Azji z 50 (84%)
8,54 % (1,71 % ) ↗
min: 58,10; max: 114,97; max-min: 56,87 (49,46%); mid: 86,54;
-28,43 (-48,93%)

Śmiertelność dzieci i matek w Palestyna


Ogólny współczynnik urodzeń

143 295 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 111 miejsce w świecie z 207 (46,86%); 18 miejsce w Azji z 50 (66%)
10,83 % (2,17 % ) ↘
min: 89 456; max: 143 295; max-min: 53 839 (37,57%); mid: 116 376;
26 919 (18,79%)
3,60 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 206 (95,15%); 8 miejsce w Azji z 50 (86%)
2,08 % (0,417 % ) ↗
min: 3,60; max: 6,72; max-min: 3,12 (46,44%); mid: 5,16;
-1,56 (-43,36%)

Śmiertelność matek

69 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 181 (53,04%); 20 miejsce w Azji z 48 (60,42%)
7,25 % (1,45 % ) ↗
min: 69; max: 120; max-min: 51 (42,50%); mid: 94,50;
-25,50 (-36,96%)
0,016 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 99 miejsce w świecie z 181 (45,86%); 32 miejsce w Azji z 48 (35,42%)
24,44 % (4,89 % ) ↗
min: 0,016; max: 0,061; max-min: 0,045 (74,28%); mid: 0,038;
-0,023 (-144,38%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

1 771 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 106 miejsce w świecie z 192 (45,31%); 19 miejsce w Azji z 48 (62,50%)
3,67 % (0,734 % ) ↗
min: 1 771; max: 2 215; max-min: 444 (20,05%); mid: 1 993;
-222 (-12,54%)
0,400 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 192 (35,94%); 34 miejsce w Azji z 48 (31,25%)
20,29 % (4,06 % ) ↗
min: 0,400; max: 1,05; max-min: 0,653 (61,98%); mid: 0,727;
-0,326 (-81,52%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

3 145 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 105 miejsce w świecie z 193 (46,11%); 19 miejsce w Azji z 48 (62,50%)
2,54 % (0,509 % ) ↗
min: 3 140; max: 6 621; max-min: 3 481 (52,58%); mid: 4 881;
-1 736 (-55,18%)
0,711 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 123 miejsce w świecie z 193 (36,79%); 35 miejsce w Azji z 48 (29,17%)
18,98 % (3,80 % ) ↗
min: 0,711; max: 2,08; max-min: 1,36 (65,73%); mid: 1,39;
-0,682 (-95,89%)

Zgony w ruchu drogowym

5,60 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 25 miejsce w świecie z 178 (86,52%); 5 miejsce w Azji z 45 (91,11%)

Długość życia w Palestyna


Długość życia

72,90 [?] (2014)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 201 (47,26%); 26 miejsce w Azji z 50 (50%)
0,945 % (0,189 % ) ↘
min: 68,05; max: 72,90; max-min: 4,85 (6,65%); mid: 70,48;
2,43 (3,33%)

Średnia długość życia mężczyzn

70,97 [?] (2014)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 201 (52,74%); 25 miejsce w Azji z 50 (52%)
0,948 % (0,190 % ) ↘
min: 66,55; max: 70,97; max-min: 4,42 (6,22%); mid: 68,76;
2,21 (3,11%)

Oczekiwana długość życia kobiet

74,94 [?] (2014)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 201 (41,79%); 29 miejsce w Azji z 50 (44%)
0,942 % (0,188 % ) ↘
min: 69,63; max: 74,94; max-min: 5,31 (7,08%); mid: 72,29;
2,65 (3,54%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

3,99 [?] (2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 201 (36,82%); 30 miejsce w Azji z 50 (42%)
1,28 % (0,255 % ) ↘
min: 3,09; max: 3,99; max-min: 0,908 (22,74%); mid: 3,54;
0,454 (11,37%)

Przeżycie do 65 roku życia w Palestyna


Przeżycie do 65 roku życia

2,96 [?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 194 (15,46%); 42 miejsce w Azji z 50 (18%)
8,05 % (1,61 % ) ↘
min: 2,12; max: 2,96; max-min: 0,838 (28,31%); mid: 2,54;
0,419 (14,16%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

75,61 [?] (2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 193 (62,69%); 20 miejsce w Azji z 50 (62%)
1,60 % (0,321 % ) ↘
min: 38,02; max: 75,61; max-min: 37,60 (49,72%); mid: 56,81;
18,80 (24,86%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

83,14 [?] (2014)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 193 (49,22%); 27 miejsce w Azji z 50 (48%)
1,37 % (0,273 % ) ↘
min: 46,02; max: 83,14; max-min: 37,12 (44,65%); mid: 64,58;
18,56 (22,32%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,910 [?] (2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 193 (56,48%); 25 miejsce w Azji z 50 (52%)
0,273 % (0,055 % ) ↘
min: 0,826; max: 0,913; max-min: 0,087 (9,49%); mid: 0,869;
0,040 (4,44%)

Struktura wiekowa w Palestyna


0-14 lat

45,40 %[?] (2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 227 (97,36%); 1 miejsce w Azji z 51 (100%)

15–24 lata

21,21 %[?] (2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 227 (92,51%); 6 miejsce w Azji z 51 (90,20%)

25-54 lata

27,56 %[?] (2015)

55–64 lata

3,32 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

2,51 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Palestyna


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 227 (70,93%); 19 miejsce w Azji z 51 (64,71%)

15–24 lata

1,01 [?] (2015)
(malejąco): 154 miejsce w świecie z 227 (32,60%); 44 miejsce w Azji z 51 (15,69%)

25-54 lata

0,964 [?] (2015)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 227 (26,43%); 35 miejsce w Azji z 51 (33,33%)

55–64 lata

1,10 [?] (2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 227 (92,95%); 8 miejsce w Azji z 51 (86,27%)

Ma ponad 65 lat

1,06 [?] (2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 227 (96,92%); 4 miejsce w Azji z 51 (94,12%)

Średni wiek w Palestyna


Razem

16,90 [?] (2015)

Mężczyźni

16,60 [?] (2015)

Kobiety

17,20 [?] (2015)

Turystyka w Palestyna


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

556 000 [?] (2014)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 195 (35,90%); 36 miejsce w Azji z 45 (22,22%)
6,12 % (1,22 % ) ↘
min: 33 000; max: 556 000; max-min: 523 000 (94,06%); mid: 294 500;
261 500 (47,03%)