Ekologia w Nowa Kaledonia

Wersje językowe strony:

Nowa Kaledonia

Ekologia w Nowa Kaledonia


Kontynent: Oceania
  
Iso2:NC
  
Iso3:NCL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Emisje metanu

214,73 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 34 miejsce w świecie z 201 (83,58%); 12 miejsce w Oceanii z 18
(38,89%)
1,96 % (0,392 % ) ↘
min: 163,96; max: 220,35; max-min: 56,39 (25,59%); mid: 192,16;
22,57 (10,51%)
0,0008097 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 102 miejsce w świecie z 201 (49,75%); 13 miejsce w Oceanii z 18
(33,33%)
4,00 % (0,800 % ) ↗
min: 0,0008097; max: 0,0016115; max-min: 0,0008018 (49,76%); mid: 0,0012106;
-0,0004009 (-49,52%)

Emisje tlenku azotu

98,25 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 37 miejsce w świecie z 205 (82,44%); 13 miejsce w Oceanii z 19
(36,84%)
5,40 % (1,08 % ) ↗
min: 83,24; max: 112,83; max-min: 29,59 (26,22%); mid: 98,03;
0,215 (0,219%)
0,0003853 {[?]}
(2010)
(rosnąco): 110 miejsce w świecie z 205 (46,83%); 13 miejsce w Oceanii z 19
(36,84%)
16,35 % (3,27 % ) ↗
min: 0,0003853; max: 0,0007446; max-min: 0,0003593 (48,26%); mid: 0,0005650;
-0,0001797 (-46,63%)

Całkowita emisja gazów cieplarnianych

1 821 {[?]}
(1998)
(rosnąco): 29 miejsce w świecie z 193 (85,49%); 12 miejsce w Oceanii z 16
(31,25%)
0,532 % (0,106 % ) ↗
min: 1 324; max: 2 368; max-min: 1 044 (44,08%); mid: 1 846;
-25,03 (-1,37%)
0,0085114 {[?]}
(2000)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 193 (33,68%); 13 miejsce w Oceanii z 16
(25%)
11,00 % (2,20 % ) ↗
min: 0,0085114; max: 0,017; max-min: 0,0083998 (49,67%); mid: 0,013;
-0,0041999 (-49,34%)