Gospodarka w Nikaragua

Wersje językowe strony:

Nikaragua

Gospodarka w Nikaragua


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:NI
  
Iso3:NIC

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Nikaragua


PKB, PPP

31 628 389 092 [?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 194 (37,11%); 23 miejsce w Ameryce z 40 (45%)
28,47 % (5,69 % ) ↘
min: 8 089 620 153; max: 31 628 389 092; max-min: 23 538 768 939 (74,42%); mid: 19 859 004 623;
11 769 384 470 (37,21%)

PKB

12 692 562 187 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 199 (38,69%); 24 miejsce w Ameryce z 38 (39,47%)
31,13 % (6,23 % ) ↘
min: 223 854 667; max: 12 692 562 187; max-min: 12 468 707 520 (98,24%); mid: 6 458 208 427;
6 234 353 760 (49,12%)

PKB per capita, PSN

5 200 [?] (2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 194 (29,38%); 38 miejsce w Ameryce z 40 (7,50%)
24,18 % (4,84 % ) ↘
min: 1 952; max: 5 200; max-min: 3 248 (62,47%); mid: 3 576;
1 624 (31,23%)

Rezerwy w Nikaragua


Całkowite rezerwy

2 492 262 734 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 184 (42,39%); 21 miejsce w Ameryce z 36 (44,44%)
27,82 % (5,56 % ) ↘
min: 11 736 000; max: 2 492 262 734; max-min: 2 480 526 734 (99,53%); mid: 1 251 999 367;
1 240 263 367 (49,76%)

Całkowite rezerwy

23,76 [?] (2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 117 (24,79%); 17 miejsce w Ameryce z 24 (33,33%)
8,13 % (1,63 % ) ↗
min: 0,505; max: 26,87; max-min: 26,36 (98,12%); mid: 13,69;
10,07 (42,39%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

2 492 262 734 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 184 (44,02%); 21 miejsce w Ameryce z 36 (44,44%)
27,82 % (5,56 % ) ↘
min: 11 380 000; max: 2 492 262 734; max-min: 2 480 882 734 (99,54%); mid: 1 251 821 367;
1 240 441 367 (49,77%)

Oszczędności brutto

23,43 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 164 (63,41%); 8 miejsce w Ameryce z 33 (78,79%)
33,33 % (6,67 % ) ↘
min: -24,00; max: 23,43; max-min: 47,43 (202,46%); mid: -0,288;
23,72 (101,23%)

PKB - skład w Nikaragua


Konsumpcja gospodarstw domowych

79,40 %[?] (2015)

Konsumpcja rządowa

7,20 %[?] (2015)

Naprawiono inwestycję

32,10 %[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 194 (87,11%); 2 miejsce w Ameryce z 43 (97,67%)

Inwestycje magazynowe

1,60 %[?] (2015)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 166 (79,52%); 5 miejsce w Ameryce z 37 (89,19%)

Eksport towarów i usług

36,20 %[?] (2015)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 196 (55,61%); 17 miejsce w Ameryce z 43 (62,79%)

Import towarów i usług

-54,90 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Nikaragua


Rolnictwo

16,90 %[?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 219 (73,06%); 5 miejsce w Ameryce z 49 (91,84%)

Przemysł

24,30 %[?] (2015)

Usługi

58,80 %[?] (2015)

Wzrost PKB w Nikaragua


Tempo wzrostu PKB

4,93 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 193 (79,27%); 4 miejsce w Ameryce z 37 (91,89%)
35,25 % (7,05 % ) ↘
min: -26,48; max: 14,19; max-min: 40,67 (286,57%); mid: -6,14;
11,07 (224,63%)

Wzrost PKB per capita

3,75 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 193 (81,35%); 5 miejsce w Ameryce z 37 (89,19%)
49,06 % (9,81 % ) ↘
min: -28,63; max: 10,73; max-min: 39,35 (366,91%); mid: -8,95;
12,70 (338,45%)

Koszty w Nikaragua


Wydatki

16,01 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 140 (81,43%); 2 miejsce w Ameryce z 24 (95,83%)
6,14 % (1,23 % ) ↘
min: 10,80; max: 65,23; max-min: 54,42 (83,44%); mid: 38,02;
-22,01 (-137,52%)

Koszty zużycia końcowego itp.

86,08 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 110 miejsce w świecie z 177 (38,42%); 22 miejsce w Ameryce z 36 (41,67%)
10,25 % (2,05 % ) ↗
min: 79,71; max: 115,09; max-min: 35,38 (30,74%); mid: 97,40;
-11,32 (-13,15%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,398 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 82 miejsce w świecie z 165 (50,91%); 18 miejsce w Ameryce z 32 (46,88%)
52,85 % (10,57 % ) ↘
min: -0,347; max: 1,07; max-min: 1,41 (132,55%); mid: 0,360;
0,038 (9,59%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,49 % PKB[?] (2010)

Wydatki na badania i rozwój

0,035 % PKB[?] (2002)
(2005) (rosnąco): 1 miejsce w świecie z 124 (100%); 1 miejsce w Ameryce z 23 (100%)
34,55 % (6,91 % ) ↗
min: 0,035; max: 0,065; max-min: 0,030 (46,34%); mid: 0,050;
-0,015 (-43,19%)

Wydatki wojskowe

0,564 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 155 (90,97%); 2 miejsce w Ameryce z 23 (95,65%)
10,24 % (2,05 % ) ↘
min: 0,498; max: 4,00; max-min: 3,50 (87,56%); mid: 2,25;
-1,69 (-298,76%)

Wydatki na zdrowie

9,04 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 160 miejsce w świecie z 190 (16,32%); 30 miejsce w Ameryce z 35 (17,14%)
27,23 % (5,45 % ) ↘
min: 5,26; max: 9,04; max-min: 3,78 (41,82%); mid: 7,15;
1,89 (20,91%)

Dochód w Nikaragua


Wpływy podatkowe

15,67 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 142 (42,96%); 16 miejsce w Ameryce z 24 (37,50%)
12,53 % (2,51 % ) ↘
min: 8,99; max: 26,27; max-min: 17,27 (65,76%); mid: 17,63;
-1,96 (-12,52%)

Handel

92,98 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 187 (62,03%); 10 miejsce w Ameryce z 38 (76,32%)
3,66 % (0,731 % ) ↗
min: 25,53; max: 110,76; max-min: 85,23 (76,95%); mid: 68,15;
24,84 (26,71%)

Handel usługami

18,79 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 179 (46,93%); 15 miejsce w Ameryce z 34 (58,82%)
0,332 % (0,066 % ) ↗
min: 4,93; max: 22,03; max-min: 17,10 (77,61%); mid: 13,48;
5,31 (28,25%)

Handel towarem

93,99 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 188 (86,70%); 1 miejsce w Ameryce z 36 (100%)
2,10 % (0,420 % ) ↘
min: 28,56; max: 109,82; max-min: 81,26 (73,99%); mid: 69,19;
24,80 (26,38%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

6,58 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 188 (77,13%); 10 miejsce w Ameryce z 35 (74,29%)
14,81 % (2,96 % ) ↘
min: -0,0034209; max: 9,60; max-min: 9,60 (100,04%); mid: 4,80;
1,78 (27,08%)

Czynsze z zasobów naturalnych

4,11 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 177 (59,89%); 8 miejsce w Ameryce z 33 (78,79%)
4,16 % (0,832 % ) ↘
min: 0,745; max: 6,72; max-min: 5,97 (88,91%); mid: 3,73;
0,383 (9,31%)

Dług publiczny

46,20 % PKB[?] (2015)