Sektor publiczny w Nepal

Wersje językowe strony:

Nepal

Sektor publiczny w Nepal


Kontynent: Azji
  
Iso2:NP
  
Iso3:NPL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Nepal


Personel sił zbrojnych, całkowity

157 750 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 169 (75,74%); 23 miejsce w Azji z 45 (51,11%)
0,0019017 % (0,0003803 % ) ↗
min: 25 000; max: 157 753; max-min: 132 753 (84,15%); mid: 91 377;
66 374 (42,08%)

Wydatki wojskowe

1,51 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 155 (51,61%); 30 miejsce w Azji z 40 (27,50%)
3,62 % (0,725 % ) ↗
min: 0,881; max: 1,93; max-min: 1,05 (54,35%); mid: 1,40;
0,104 (6,90%)

Personel sił zbrojnych

1,01 [?] (2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 166 (60,24%); 31 miejsce w Azji z 45 (33,33%)
10,54 % (2,11 % ) ↗
min: 0,338; max: 1,14; max-min: 0,802 (70,36%); mid: 0,739;
0,273 (26,99%)

Bezrobocie w Nepal


Bezrobocie

2,70 {[?]}
(2014)
2,90 {[?]}
(2014)
2,60 {[?]}
(2014)

Zatrudnienie ludności w Nepal


Zatrudnienie w rolnictwie

66,50 {[?]}
(2013)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 135 (94,07%); 2 miejsce w Azji z 37 (97,30%)
6,68 % (1,34 % ) ↗
min: 65,70; max: 81,20; max-min: 15,50 (19,09%); mid: 73,45;
-6,95 (-10,45%)
62,10 {[?]}
(2008)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 158 (95,57%); 2 miejsce w Azji z 43 (97,67%)
1,31 % (0,262 % ) ↘
min: 60,20; max: 74,90; max-min: 14,70 (19,63%); mid: 67,55;
-5,45 (-8,78%)
84,30 {[?]}
(2008)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 153 (99,35%); 2 miejsce w Azji z 39 (97,44%)
5,85 % (1,17 % ) ↘
min: 72,80; max: 90,50; max-min: 17,70 (19,56%); mid: 81,65;
2,65 (3,14%)

Zatrudnienie w przemyśle

11,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 141 (12,06%); 38 miejsce w Azji z 40 (7,50%)
2,14 % (0,429 % ) ↘
min: 2,70; max: 13,40; max-min: 10,70 (79,85%); mid: 8,05;
3,15 (28,13%)
15,50 {[?]}
(2008)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 159 (14,47%); 40 miejsce w Azji z 44 (11,36%)
6,64 % (1,33 % ) ↘
min: 3,70; max: 15,50; max-min: 11,80 (76,13%); mid: 9,60;
5,90 (38,06%)
6,80 {[?]}
(2008)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 158 (17,72%); 38 miejsce w Azji z 43 (13,95%)
43,49 % (8,70 % ) ↗
min: 1,30; max: 13,70; max-min: 12,40 (90,51%); mid: 7,50;
-0,700 (-10,29%)

Zatrudnienie w usługach

22,40 {[?]}
(2013)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 140 (5%); 39 miejsce w Azji z 40 (5%)
19,02 % (3,80 % ) ↘
min: 14,10; max: 22,40; max-min: 8,30 (37,05%); mid: 18,25;
4,15 (18,53%)
22,40 {[?]}
(2008)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 160 (3,75%); 43 miejsce w Azji z 44 (4,55%)
7,65 % (1,53 % ) ↗
min: 18,40; max: 26,40; max-min: 8 (30,30%); mid: 22,40;
0 (0%)
9 {[?]}
(2008)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 159 (1,26%); 43 miejsce w Azji z 44 (4,55%)
20,48 % (4,10 % ) ↗
min: 7,50; max: 13,30; max-min: 5,80 (43,61%); mid: 10,40;
-1,40 (-15,56%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Nepal


Osoby samozatrudnione

75,40 {[?]}
(2001)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 159 (84,91%); 5 miejsce w Azji z 41 (90,24%)
66,30 {[?]}
(2001)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 158 (84,81%); 6 miejsce w Azji z 41 (87,80%)
87,20 {[?]}
(2001)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 158 (87,34%); 3 miejsce w Azji z 41 (95,12%)

Pracujący członkowie rodzin

8,80 {[?]}
(2001)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 144 (61,81%); 21 miejsce w Azji z 34 (41,18%)
5,70 {[?]}
(2001)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 142 (61,27%); 20 miejsce w Azji z 34 (44,12%)
12,90 {[?]}
(2001)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 143 (62,24%); 23 miejsce w Azji z 34 (35,29%)

Pracownicy najemni

24,60 {[?]}
(2001)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 162 (16,05%); 38 miejsce w Azji z 42 (11,90%)
33,70 {[?]}
(2001)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 158 (16,46%); 36 miejsce w Azji z 41 (14,63%)
12,80 {[?]}
(2001)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 158 (14,56%); 38 miejsce w Azji z 41 (9,76%)

Pracodawcy w Nepal


Pracodawcy

3,80 [?] (2001)
(2005) (malejąco): 58 miejsce w świecie z 138 (58,70%); 12 miejsce w Azji z 37 (70,27%)

Pracodawcy

3,90 [?] (2001)
(2005) (malejąco): 78 miejsce w świecie z 136 (43,38%); 17 miejsce w Azji z 37 (56,76%)

Pracodawcy

3,70 [?] (2001)
(2005) (malejąco): 11 miejsce w świecie z 136 (92,65%); 1 miejsce w Azji z 36 (100%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Nepal


Główny udział siły roboczej

53,70 {[?]}
(1995)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 101 (87,13%); 5 miejsce w Azji z 26 (84,62%)
51 {[?]}
(1995)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 98 (80,61%); 8 miejsce w Azji z 26 (73,08%)
56,40 {[?]}
(1995)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 98 (92,86%); 4 miejsce w Azji z 26 (88,46%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

10 {[?]}
(1995)
10,60 {[?]}
(1995)
9,50 {[?]}
(1995)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

10,40 {[?]}
(1995)
13 {[?]}
(1995)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 98 (39,80%); 17 miejsce w Azji z 26 (38,46%)
7,90 {[?]}
(1995)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 98 (14,29%); 22 miejsce w Azji z 26 (19,23%)

Przestępstwo w Nepal


Odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy

14,30 [?] (2011)
(rosnąco): 35 miejsce w świecie z 52 (34,62%); 5 miejsce w Azji z 9 (55,56%)

Zabójstwa międzynarodowe

2,90 na 100 000 osób[?] (2011)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 185 (64,86%); 21 miejsce w Azji z 47 (57,45%)
3,45 % (0,690 % ) ↗
min: 2,50; max: 3,70; max-min: 1,20 (32,43%); mid: 3,10;
-0,200 (-6,90%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

1,10 % sprzedaży[?] (2013)
(rosnąco): 72 miejsce w świecie z 96 (26,04%); 23 miejsce w Azji z 27 (18,52%)
13,64 % (2,73 % ) ↘
min: 0,900; max: 1,10; max-min: 0,200 (18,18%); mid: 1;
0,100 (9,09%)

Korupcja w Nepal


Występowanie przekupstwa

14,40 [?] (2013)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 104 (57,69%); 10 miejsce w Azji z 30 (70%)
3,65 % (0,729 % ) ↗
min: 14,40; max: 15,10; max-min: 0,700 (4,64%); mid: 14,75;
-0,350 (-2,43%)

Ocena przejrzystości, rozliczalności i korupcji w sektorze publicznym [1 = niska do 6 = wysoka]

3 [?] (2015)
(rosnąco): 33 miejsce w świecie z 82 (60,98%); 10 miejsce w Azji z 21 (57,14%)
16,67 % (3,33 % ) ↘
min: 2,50; max: 3; max-min: 0,500 (16,67%); mid: 2,75;
0,250 (8,33%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

10,40 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 38 miejsce w świecie z 97 (61,86%); 6 miejsce w Azji z 28 (82,14%)
32,45 % (6,49 % ) ↗
min: 10,40; max: 14,90; max-min: 4,50 (30,20%); mid: 12,65;
-2,25 (-21,63%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

14,30 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 95 (54,74%); 11 miejsce w Azji z 29 (65,52%)
4,20 % (0,839 % ) ↗
min: 14,30; max: 15,10; max-min: 0,800 (5,30%); mid: 14,70;
-0,400 (-2,80%)

Programy socjalne w Nepal


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

18,25 [?] (2010)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 59 (18,64%); 17 miejsce w Azji z 20 (20%)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

5,95 [?] (2010)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 63 (7,94%); 19 miejsce w Azji z 19 (5,26%)

Adekwatność programów społecznych

2,51 [?] (2010)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 57 (14,04%); 14 miejsce w Azji z 16 (18,75%)