Poziom życia w Nepal

Wersje językowe strony:

Nepal

Poziom życia w Nepal


Kontynent: Azji
  
Iso2:NP
  
Iso3:NPL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ubóstwo w Nepal


Głębokość ubóstwa - 3,10 USD / dzień

14,68 %[?] (2010)
(rosnąco): 26 miejsce w świecie z 80 (68,75%); 7 miejsce w Azji z 18 (66,67%)

Głębokość ubóstwa - 1,90 USD / dzień

3,05 %[?] (2010)
(2010) (rosnąco): 63 miejsce w świecie z 117 (47,01%); 20 miejsce w Azji z 25 (24%)
267,92 % (53,58 % ) ↗
min: 3,05; max: 28,36; max-min: 25,31 (89,25%); mid: 15,71;
-12,66 (-414,92%)

Osoby wewnętrznie przesiedlone

83 200 liczba osób[?] (2014)
(2010) (rosnąco): 104 miejsce w świecie z 151 (31,79%); 22 miejsce w Azji z 41 (48,78%)
140,38 % (28,08 % ) ↗
min: 600; max: 250 000; max-min: 249 400 (99,76%); mid: 125 300;
-42 100 (-50,60%)

Wskaźnik Giniego

32,84 [?] (2010)
(rosnąco): 7 miejsce w świecie z 113 (94,69%); 3 miejsce w Azji z 23 (91,30%)

Dostęp do zasobów w Nepal


Dostęp do prądu

76,30 {% ludności[?]}
(2012)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 191 (35,08%); 33 miejsce w Azji z 41 (21,95%)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 184 (27,72%); 32 miejsce w Azji z 38 (18,42%)
2,91 % (0,581 % ) ↗
min: 97; max: 100; max-min: 3 (3%); mid: 98,50;
-1,50 (-1,55%)
71,56 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 200 (36%); 35 miejsce w Azji z 45 (24,44%)
0,056 % (0,011 % ) ↗
min: 12; max: 71,60; max-min: 59,60 (83,24%); mid: 41,80;
29,76 (41,59%)

Dostęp do paliw stałych

20,45 {% ludności[?]}
(2012)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 174 (21,26%); 36 miejsce w Azji z 42 (16,67%)
3,41 % (0,682 % ) ↗
min: 20,45; max: 24,07; max-min: 3,62 (15,04%); mid: 22,26;
-1,81 (-8,85%)
49,02 {% ludności miejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 176 (16,48%); 38 miejsce w Azji z 42 (11,90%)
28,10 % (5,62 % ) ↗
min: 49,02; max: 62,79; max-min: 13,77 (21,93%); mid: 55,91;
-6,89 (-14,05%)
14,46 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 175 (33,14%); 28 miejsce w Azji z 41 (34,15%)
11,30 % (2,26 % ) ↘
min: 12,83; max: 14,46; max-min: 1,63 (11,30%); mid: 13,64;
0,817 (5,65%)

Lepsze urządzenia sanitarne

45,80 {[?]}
(2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 197 (22,84%); 42 miejsce w Azji z 46 (10,87%)
17,25 % (3,45 % ) ↘
min: 4,50; max: 45,80; max-min: 41,30 (90,17%); mid: 25,15;
20,65 (45,09%)
56 {[?]}
(2015)
(malejąco): 159 miejsce w świecie z 197 (19,80%); 45 miejsce w Azji z 46 (4,35%)
7,32 % (1,46 % ) ↘
min: 35,40; max: 56; max-min: 20,60 (36,79%); mid: 45,70;
10,30 (18,39%)
43,50 {[?]}
(2015)
(malejąco): 141 miejsce w świecie z 193 (27,46%); 38 miejsce w Azji z 45 (17,78%)
19,31 % (3,86 % ) ↘
min: 1,50; max: 43,50; max-min: 42 (96,55%); mid: 22,50;
21 (48,28%)

Lepsze źródło wody

91,60 {[?]}
(2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 197 (38,07%); 29 miejsce w Azji z 46 (39,13%)
5,02 % (1,00 % ) ↘
min: 65,90; max: 91,60; max-min: 25,70 (28,06%); mid: 78,75;
12,85 (14,03%)
90,90 {[?]}
(2015)
(malejąco): 167 miejsce w świecie z 198 (16,16%); 40 miejsce w Azji z 46 (15,22%)
1,21 % (0,242 % ) ↗
min: 90,90; max: 96,50; max-min: 5,60 (5,80%); mid: 93,70;
-2,80 (-3,08%)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 193 (48,70%); 23 miejsce w Azji z 45 (51,11%)
6,32 % (1,26 % ) ↘
min: 62,90; max: 91,80; max-min: 28,90 (31,48%); mid: 77,35;
14,45 (15,74%)

Biedni ludzie w Nepal


Częstość występowania niedożywienia

7,80 % ludności[?] (2015)
(rosnąco): 53 miejsce w świecie z 115 (54,78%); 22 miejsce w Azji z 39 (46,15%)
30,77 % (6,15 % ) ↗
min: 7,70; max: 24,90; max-min: 17,20 (69,08%); mid: 16,30;
-8,50 (-108,97%)

Występowanie chudnięcia

11,30 [?] (2014)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 97 (17,53%); 21 miejsce w Azji z 27 (25,93%)
1,77 % (0,354 % ) ↗
min: 7,50; max: 15,20; max-min: 7,70 (50,66%); mid: 11,35;
-0,050 (-0,442%)

Populacje zamieszkujące slamsy

54,30 % ludności miejskiej[?] (2014)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 83 (36,14%); 17 miejsce w Azji z 20 (20%)
5,60 % (1,12 % ) ↗
min: 54,30; max: 70,60; max-min: 16,30 (23,09%); mid: 62,45;
-8,15 (-15,01%)

Ceny benzyny w Nepal


Cena oleju napędowego

1,04 [?] (2014)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 177 (64,97%); 34 miejsce w Azji z 49 (32,65%)
12,50 % (2,50 % ) ↘
min: 0,220; max: 1,09; max-min: 0,870 (79,82%); mid: 0,655;
0,385 (37,02%)

Cena gazu

1,31 [?] (2014)
(rosnąco): 83 miejsce w świecie z 179 (54,19%); 35 miejsce w Azji z 49 (30,61%)
9,92 % (1,98 % ) ↘
min: 0,520; max: 1,44; max-min: 0,920 (63,89%); mid: 0,980;
0,330 (25,19%)

Praca dzieci w Nepal


Wykorzystanie pracy dzieci w rolnictwie

88,97 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 55 (14,55%); 13 miejsce w Azji z 16 (25%)
0,734 % (0,147 % ) ↘
min: 87,01; max: 88,97; max-min: 1,96 (2,20%); mid: 87,99;
0,980 (1,10%)
89,03 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 56 (21,43%); 13 miejsce w Azji z 17 (29,41%)
0,273 % (0,055 % ) ↘
min: 88,30; max: 89,03; max-min: 0,730 (0,820%); mid: 88,67;
0,365 (0,410%)
88,93 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 56 (14,29%); 13 miejsce w Azji z 17 (29,41%)
1,14 % (0,227 % ) ↘
min: 85,90; max: 88,93; max-min: 3,03 (3,41%); mid: 87,42;
1,52 (1,70%)

Wykorzystanie pracy dzieci w produkcji

1,39 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 13 miejsce w świecie z 55 (78,18%); 5 miejsce w Azji z 16 (75%)
0,240 % (0,048 % ) ↘
min: 1,38; max: 1,39; max-min: 0,010 (0,719%); mid: 1,39;
0,0050000 (0,360%)
1,27 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 13 miejsce w świecie z 54 (77,78%); 4 miejsce w Azji z 16 (81,25%)
1,74 % (0,348 % ) ↘
min: 1,20; max: 1,27; max-min: 0,066 (5,23%); mid: 1,24;
0,033 (2,61%)
1,48 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 13 miejsce w świecie z 54 (77,78%); 4 miejsce w Azji z 15 (80%)
1,16 % (0,233 % ) ↗
min: 1,48; max: 1,53; max-min: 0,052 (3,37%); mid: 1,51;
-0,026 (-1,75%)

Wykorzystanie pracy dzieci w sektorze usług

3,09 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 2 miejsce w świecie z 55 (98,18%); 2 miejsce w Azji z 16 (93,75%)
85,98 % (17,20 % ) ↗
min: 3,09; max: 11,06; max-min: 7,97 (72,06%); mid: 7,08;
-3,99 (-128,96%)
4,17 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 7 miejsce w świecie z 55 (89,09%); 4 miejsce w Azji z 17 (82,35%)
44,39 % (8,88 % ) ↗
min: 4,17; max: 9,72; max-min: 5,55 (57,11%); mid: 6,95;
-2,78 (-66,58%)
2,19 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 49 (85,71%); 4 miejsce w Azji z 14 (78,57%)
409,54 % (81,91 % ) ↗
min: 2,19; max: 12,28; max-min: 10,09 (82,17%); mid: 7,23;
-5,04 (-230,36%)

Podział dochodu w Nepal


Udział dochodów przypisywanych najwyższym standardom życia 10% populacji

26,41 %[?] (2010)

Udział dochodów przypisanych najwyższemu standardowi życia 20% populacji

41,51 %[?] (2010)

Udział dochodów przypadających na 2 20% populacji pod względem warunków życia

12,12 %[?] (2010)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 113 (84,96%); 3 miejsce w Azji z 23 (91,30%)

Udział dochodów przypadających na 3 i 20% populacji według standardu życia

16,21 %[?] (2010)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 113 (97,35%); 1 miejsce w Azji z 23 (100%)

Udział dochodów przypadających na 4 20% populacji według standardu życia

21,85 %[?] (2010)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 113 (96,46%); 2 miejsce w Azji z 23 (95,65%)

Udział dochodów przypisywanych najniższemu standardowi życia 20% populacji

8,32 %[?] (2010)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 113 (91,15%); 3 miejsce w Azji z 23 (91,30%)

Udział dochodu przypisanego najniższemu poziomowi życia 10% populacji

3,50 %[?] (2010)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 113 (89,38%); 4 miejsce w Azji z 23 (86,96%)