Gospodarka w Nepal

Wersje językowe strony:

Nepal

Gospodarka w Nepal


Kontynent: Azji
  
Iso2:NP
  
Iso3:NPL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Nepal


PKB, PPP

70 202 856 821 [?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 194 (51,55%); 33 miejsce w Azji z 48 (33,33%)
25,10 % (5,02 % ) ↘
min: 14 517 163 458; max: 70 202 856 821; max-min: 55 685 693 363 (79,32%); mid: 42 360 010 140;
27 842 846 682 (39,66%)

PKB

21 194 888 048 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 199 (47,74%); 35 miejsce w Azji z 48 (29,17%)
24,50 % (4,90 % ) ↘
min: 496 098 775; max: 21 194 888 048; max-min: 20 698 789 273 (97,66%); mid: 10 845 493 412;
10 349 394 636 (48,83%)

PKB per capita, PSN

2 462 [?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 194 (15,98%); 46 miejsce w Azji z 48 (6,25%)
20,54 % (4,11 % ) ↘
min: 774,59; max: 2 462; max-min: 1 687 (68,54%); mid: 1 618;
843,74 (34,27%)

Rezerwy w Nepal


Całkowite rezerwy

8 145 463 895 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 184 (61,96%); 28 miejsce w Azji z 46 (41,30%)
63,14 % (12,63 % ) ↘
min: 19 273 664; max: 8 145 463 895; max-min: 8 126 190 231 (99,76%); mid: 4 082 368 779;
4 063 095 116 (49,88%)

Całkowite rezerwy

196,03 [?] (2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 117 (94,87%); 4 miejsce w Azji z 29 (89,66%)
59,57 % (11,91 % ) ↘
min: 17,88; max: 1 117; max-min: 1 099 (98,40%); mid: 567,29;
-371,26 (-189,38%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

7 936 841 776 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 184 (63,04%); 28 miejsce w Azji z 46 (41,30%)
63,00 % (12,60 % ) ↘
min: 17 400 000; max: 7 936 841 776; max-min: 7 919 441 776 (99,78%); mid: 3 977 120 888;
3 959 720 888 (49,89%)

Oszczędności brutto

46,09 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 164 (95,73%); 5 miejsce w Azji z 42 (90,48%)
18,10 % (3,62 % ) ↘
min: 10,33; max: 46,59; max-min: 36,25 (77,82%); mid: 28,46;
17,63 (38,26%)

PKB - skład w Nepal


Konsumpcja gospodarstw domowych

82 %[?] (2015)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 198 (83,33%); 6 miejsce w Azji z 49 (89,80%)

Konsumpcja rządowa

10,90 %[?] (2015)
(malejąco): 163 miejsce w świecie z 197 (17,77%); 36 miejsce w Azji z 49 (28,57%)

Naprawiono inwestycję

25 %[?] (2015)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 194 (66,49%); 25 miejsce w Azji z 49 (51,02%)

Inwestycje magazynowe

10,80 %[?] (2015)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 166 (97,59%); 2 miejsce w Azji z 43 (97,67%)

Eksport towarów i usług

10,70 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-39,40 %[?] (2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 195 (55,90%); 28 miejsce w Azji z 51 (47,06%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Nepal


Rolnictwo

29,40 %[?] (2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 219 (92,24%); 1 miejsce w Azji z 49 (100%)

Przemysł

13 %[?] (2015)
(malejąco): 191 miejsce w świecie z 221 (14,03%); 48 miejsce w Azji z 51 (7,84%)

Usługi

50,40 %[?] (2015)
(malejąco): 169 miejsce w świecie z 223 (24,66%); 33 miejsce w Azji z 51 (37,25%)

Wzrost PKB w Nepal


Tempo wzrostu PKB

2,73 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 193 (44,04%); 32 miejsce w Azji z 48 (35,42%)
76,73 % (15,35 % ) ↗
min: -2,98; max: 9,68; max-min: 12,66 (130,75%); mid: 3,35;
-0,627 (-22,99%)

Wzrost PKB per capita

1,50 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 193 (43,01%); 28 miejsce w Azji z 48 (43,75%)
146,78 % (29,36 % ) ↗
min: -5,21; max: 7,17; max-min: 12,39 (172,65%); mid: 0,981;
0,523 (34,77%)

Koszty w Nepal


Wydatki

15,99 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 26 miejsce w świecie z 140 (82,14%); 12 miejsce w Azji z 37 (70,27%)
2,22 % (0,444 % ) ↘
min: 14,59; max: 15,99; max-min: 1,40 (8,73%); mid: 15,29;
0,698 (4,36%)

Koszty zużycia końcowego itp.

91,21 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 135 miejsce w świecie z 177 (24,29%); 38 miejsce w Azji z 46 (19,57%)
2,92 % (0,583 % ) ↘
min: 84,34; max: 99,71; max-min: 15,37 (15,41%); mid: 92,03;
-0,821 (-0,900%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,72 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 96 miejsce w świecie z 147 (35,37%); 27 miejsce w Azji z 34 (23,53%)
0,034 % (0,0068704 % ) ↗
min: 2,89; max: 4,72; max-min: 1,82 (38,67%); mid: 3,80;
0,910 (19,31%)

Wydatki na badania i rozwój

0,302 % PKB[?] (2010)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 110 (60,91%); 20 miejsce w Azji z 33 (42,42%)

Wydatki wojskowe

1,51 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 80 miejsce w świecie z 155 (49,03%); 11 miejsce w Azji z 40 (75%)
3,62 % (0,725 % ) ↗
min: 0,881; max: 1,93; max-min: 1,05 (54,35%); mid: 1,40;
0,104 (6,90%)

Wydatki na zdrowie

5,80 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 85 miejsce w świecie z 190 (55,79%); 31 miejsce w Azji z 46 (34,78%)
10,94 % (2,19 % ) ↗
min: 5,31; max: 6,73; max-min: 1,41 (21,03%); mid: 6,02;
-0,224 (-3,87%)

Dochód w Nepal


Wpływy podatkowe

16,67 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 142 (45,77%); 12 miejsce w Azji z 37 (70,27%)
19,64 % (3,93 % ) ↘
min: 6,48; max: 16,67; max-min: 10,19 (61,11%); mid: 11,58;
5,09 (30,56%)

Handel

53,34 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 187 (20,32%); 34 miejsce w Azji z 48 (31,25%)
13,79 % (2,76 % ) ↘
min: 13,21; max: 64,04; max-min: 50,83 (79,38%); mid: 38,62;
14,72 (27,59%)

Handel usługami

12,41 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 179 (24,02%); 30 miejsce w Azji z 44 (34,09%)
22,45 % (4,49 % ) ↘
min: 7,17; max: 22,55; max-min: 15,38 (68,20%); mid: 14,86;
-2,44 (-19,68%)

Handel towarem

33,50 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 167 miejsce w świecie z 188 (11,70%); 42 miejsce w Azji z 47 (12,77%)
11,72 % (2,34 % ) ↗
min: 13,14; max: 43,26; max-min: 30,12 (69,62%); mid: 28,20;
5,29 (15,81%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

0,245 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 173 miejsce w świecie z 188 (8,51%); 44 miejsce w Azji z 48 (10,42%)
123,93 % (24,79 % ) ↗
min: -0,098; max: 0,548; max-min: 0,647 (117,94%); mid: 0,225;
0,020 (8,12%)

Czynsze z zasobów naturalnych

1,47 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 177 (42,94%); 29 miejsce w Azji z 47 (40,43%)
0,243 % (0,049 % ) ↗
min: 0,793; max: 9,17; max-min: 8,38 (91,36%); mid: 4,98;
-3,52 (-239,64%)

Dług publiczny

30 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 34 miejsce w świecie z 178 (81,46%); 11 miejsce w Azji z 42 (76,19%)