Geograficzne w Nepal

Wersje językowe strony:

Nepal

Geograficzne w Nepal


Kontynent: Azji
  
Iso2:NP
  
Iso3:NPL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Nepal


Powierzchnia

147 180 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 233 (60,09%); 28 miejsce w Azji z 51 (47,06%)

Powierzchnia

143 350 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 230 (60,43%); 27 miejsce w Azji z 51 (49,02%)

Wody terytorialne

3 830 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 153 (51,63%); 20 miejsce w Azji z 39 (51,28%)

Korzystanie z ziemi w Nepal


Powierzchnia

143 350 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 230 (60,43%); 27 miejsce w Azji z 51 (49,02%)

Grunty rolne

28,75 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 208 (37,50%); 27 miejsce w Azji z 49 (46,94%)
0,121 % (0,024 % ) ↗
min: 24,85; max: 29,71; max-min: 4,86 (16,37%); mid: 27,28;
1,47 (5,11%)
41 210 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 209 (55,50%); 28 miejsce w Azji z 49 (44,90%)
0,121 % (0,024 % ) ↗
min: 35 530; max: 42 590; max-min: 7 060 (16,58%); mid: 39 060;
2 150 (5,22%)
(malejąco): 160 miejsce w świecie z 207 (23,19%); 30 miejsce w Azji z 49 (40,82%)
6,22 % (1,24 % ) ↗
min: 0,145; max: 0,353; max-min: 0,209 (59,09%); mid: 0,249;
-0,104 (-72,22%)

Grunty orne

14,75 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 206 (65,05%); 16 miejsce w Azji z 49 (69,39%)
3,14 % (0,627 % ) ↗
min: 12,63; max: 16,44; max-min: 3,81 (23,16%); mid: 14,53;
0,212 (1,44%)
21 134 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 206 (61,17%); 22 miejsce w Azji z 49 (57,14%)
3,15 % (0,630 % ) ↗
min: 18 060; max: 23 540; max-min: 5 480 (23,28%); mid: 20 800;
334,00 (1,58%)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 206 (33,98%); 28 miejsce w Azji z 49 (44,90%)
9,44 % (1,89 % ) ↗
min: 0,074; max: 0,180; max-min: 0,106 (58,74%); mid: 0,127;
-0,053 (-71,19%)

Powierzchnia lasów

25,36 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 119 miejsce w świecie z 205 (42,44%); 18 miejsce w Azji z 47 (63,83%)
36 360 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 206 (60,68%); 19 miejsce w Azji z 47 (61,70%)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 204 (32,35%); 21 miejsce w Azji z 47 (57,45%)
6,09 % (1,22 % ) ↗
min: 0,128; max: 0,257; max-min: 0,130 (50,39%); mid: 0,192;
-0,065 (-50,78%)

Lądowe obszary chronione

22,93 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 204 (73,04%); 8 miejsce w Azji z 48 (85,42%)
5,43 % (1,09 % ) ↘
min: 7,67; max: 22,93; max-min: 15,26 (66,55%); mid: 15,30;
7,63 (33,28%)
33 317 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 202 (65,35%); 16 miejsce w Azji z 48 (68,75%)
0,0000815 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 202 (33,66%); 23 miejsce w Azji z 48 (54,17%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Nepal


Długość granicy lądowej

3 159 [?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 166 (63,86%); 20 miejsce w Azji z 44 (56,82%)

Liczba krajów sąsiednich

2 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 164 (31,10%); 30 miejsce w Azji z 44 (34,09%)

Podniesienie w Nepal


Średnia wysokość

2 565 [?] (2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 163 (98,77%); 3 miejsce w Azji z 44 (95,45%)

Najniższy punkt nad poziomem morza

70 [?] (2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 73 (61,64%); 7 miejsce w Azji z 19 (68,42%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

8 850 [?] (2015)

Główne parametry w Nepal


Liczba ludności

28 513 700 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 233 (80,69%); 20 miejsce w Azji z 51 (62,75%)
5,74 % (1,15 % ) ↘
min: 10 056 945; max: 28 513 700; max-min: 18 456 755 (64,73%); mid: 19 285 323;
9 228 378 (32,36%)

Powierzchnia

147 180 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 233 (60,09%); 28 miejsce w Azji z 51 (47,06%)

Gęstość zaludnienia

198,91 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 230 (70,87%); 20 miejsce w Azji z 51 (62,75%)
5,74 % (1,15 % ) ↘
min: 71,43; max: 198,91; max-min: 127,48 (64,09%); mid: 135,17;
63,74 (32,04%)

Tempo wzrostu liczby ludności

1,20 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 216 (49,07%); 34 miejsce w Azji z 50 (34%)
11,41 % (2,28 % ) ↘
min: 0,999; max: 2,73; max-min: 1,73 (63,43%); mid: 1,86;
-0,669 (-55,90%)

Powierzchnia

0,516 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 70 miejsce w świecie z 233 (70,39%); 20 miejsce w Azji z 51 (62,75%)
6,09 % (1,22 % ) ↗
min: 0,516; max: 1,46; max-min: 0,948 (64,74%); mid: 0,990;
-0,474 (-91,81%)