Finanse w Meksyk

Wersje językowe strony:

Meksyk

Finanse w Meksyk


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:MX
  
Iso3:MEX

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Oprocentowanie w Meksyk


Oprocentowanie kredytu

3,42 %[?] (2015)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 145 (95,17%); 3 miejsce w Ameryce z 33 (93,94%)
54,47 % (10,89 % ) ↗
min: 3,42; max: 59,43; max-min: 56,01 (94,24%); mid: 31,43;
-28,00 (-818,25%)

Oprocentowanie depozytów

0,589 %[?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 148 (10,14%); 32 miejsce w Ameryce z 33 (6,06%)
105,80 % (21,16 % ) ↗
min: 0,589; max: 94,96; max-min: 94,37 (99,38%); mid: 47,77;
-47,19 (-8 009%)

Rozpiętość stóp procentowych

2,83 [?] (2015)
(rosnąco): 24 miejsce w świecie z 137 (83,21%); 3 miejsce w Ameryce z 32 (93,75%)
43,79 % (8,76 % ) ↗
min: 1,04; max: 19,61; max-min: 18,57 (94,68%); mid: 10,33;
-7,49 (-264,47%)

Realna stopa procentowa

0,879 %[?] (2015)
(rosnąco): 14 miejsce w świecie z 140 (90,71%); 3 miejsce w Ameryce z 32 (93,75%)
12,72 % (2,54 % ) ↘
min: -12,20; max: 21,17; max-min: 33,36 (157,61%); mid: 4,49;
-3,61 (-410,40%)

Rezerwy państwowe w Meksyk


Całkowite rezerwy

41,66 [?] (2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 117 (58,12%); 8 miejsce w Ameryce z 24 (70,83%)
17,72 % (3,54 % ) ↗
min: 2,06; max: 51,66; max-min: 49,60 (96,01%); mid: 26,86;
14,79 (35,52%)

Całkowite rezerwy

178 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 184 (94,02%); 3 miejsce w Ameryce z 36 (94,44%)
32,02 % (6,40 % ) ↘
min: 413 480 000; max: 196 000 000 000; max-min: 195 586 520 000 (99,79%); mid: 98 206 740 000;
79 793 260 000 (44,83%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

173 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 184 (94,57%); 2 miejsce w Ameryce z 36 (97,22%)
30,64 % (6,13 % ) ↘
min: 301 000 000; max: 191 000 000 000; max-min: 190 699 000 000 (99,84%); mid: 95 650 500 000;
77 349 500 000 (44,71%)

Oddziały banków komercyjnych

14,00 [?] (2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 186 (52,69%); 23 miejsce w Ameryce z 35 (37,14%)
0,504 % (0,101 % ) ↗
min: 10,76; max: 14,93; max-min: 4,17 (27,94%); mid: 12,84;
1,16 (8,26%)

Bankomaty (na 100 000 dorosłych)

50,71 [?] (2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 183 (62,84%); 13 miejsce w Ameryce z 33 (63,64%)
13,75 % (2,75 % ) ↘
min: 28,06; max: 50,71; max-min: 22,64 (44,66%); mid: 39,39;
11,32 (22,33%)

konta bankowe w Meksyk


Odsetek rachunków posiadania ludności w instytucji finansowej

38,70 [?] (2014)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 154 (44,81%); 17 miejsce w Ameryce z 24 (33,33%)
38,82 % (7,76 % ) ↘
min: 27,43; max: 38,70; max-min: 11,27 (29,11%); mid: 33,06;
5,63 (14,56%)

Procent populacji posiadających rachunki posiadania w instytucji finansowej, kobiety

38,84 [?] (2014)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 153 (49,02%); 15 miejsce w Ameryce z 25 (44%)
57,93 % (11,59 % ) ↘
min: 21,97; max: 38,84; max-min: 16,88 (43,45%); mid: 30,40;
8,44 (21,73%)

Odsetek najbiedniejszych 40% z kontami instytucji finansowych

28,58 [?] (2014)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 153 (46,41%); 15 miejsce w Ameryce z 24 (41,67%)
77,77 % (15,55 % ) ↘
min: 11,91; max: 28,58; max-min: 16,67 (58,33%); mid: 20,24;
8,33 (29,16%)

Odsetek ludności wśród pierwszych 60% standardu życia z kontami w instytucji finansowej

45,59 [?] (2014)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 150 (42%); 19 miejsce w Ameryce z 24 (25%)
22,81 % (4,56 % ) ↘
min: 37,79; max: 45,59; max-min: 7,80 (17,11%); mid: 41,69;
3,90 (8,55%)

Odsetek rachunków posiadania ludności w instytucji finansowej, mężczyźni

38,54 [?] (2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 151 (41,72%); 19 miejsce w Ameryce z 24 (25%)
18,49 % (3,70 % ) ↘
min: 33,19; max: 38,54; max-min: 5,34 (13,87%); mid: 35,86;
2,67 (6,93%)

Średni koszt transakcji wysłania przekazów pieniężnych do określonego kraju

5,02 %[?] (2015)
(rosnąco): 22 miejsce w świecie z 104 (79,81%); 7 miejsce w Ameryce z 18 (66,67%)
1,74 % (0,348 % ) ↘
min: 4,39; max: 6,52; max-min: 2,13 (32,65%); mid: 5,45;
-0,435 (-8,67%)