Równość płci w Mauritius

Wersje językowe strony:

Mauritius

Równość płci w Mauritius


Kontynent: Afryka
  
Iso2:MU
  
Iso3:MUS

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ustawodawstwo w Mauritius


Prawo przewiduje równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości

1 [?] (2015)

Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na płeć podczas zatrudniania

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Mauritius


Siła robocza

592 300 [?] (2014)
(malejąco): 154 miejsce w świecie z 185 (17,30%); 46 miejsce w Afryce z 52 (13,46%)
3,27 % (0,655 % ) ↘
min: 443 610; max: 592 300; max-min: 148 690 (25,10%); mid: 517 955;
74 345 (12,55%)

Siła robocza

37,99 [?] (2014)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 185 (24,86%); 39 miejsce w Afryce z 52 (26,92%)
1,37 % (0,274 % ) ↘
min: 31,73; max: 37,99; max-min: 6,27 (16,49%); mid: 34,86;
3,13 (8,25%)

Siła robocza

61,89 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 185 (75,68%); 14 miejsce w Afryce z 52 (75%)
1,03 % (0,207 % ) ↗
min: 61,89; max: 68,27; max-min: 6,38 (9,35%); mid: 65,08;
-3,19 (-5,16%)

Siła robocza

1,62 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 185 (75,68%); 14 miejsce w Afryce z 52 (75%)
2,76 % (0,552 % ) ↗
min: 1,62; max: 2,15; max-min: 0,528 (24,54%); mid: 1,89;
-0,264 (-16,26%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

23,13 [?] (2008)
(2010) (malejąco): 76 miejsce w świecie z 120 (37,50%); 6 miejsce w Afryce z 12 (58,33%)
6,52 % (1,30 % ) ↗
min: 15,28; max: 24,64; max-min: 9,36 (37,99%); mid: 19,96;
3,17 (13,71%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

11,60 %[?] (2016)
(malejąco): 147 miejsce w świecie z 189 (22,75%); 40 miejsce w Afryce z 54 (27,78%)
62,07 % (12,41 % ) ↗
min: 5,70; max: 18,80; max-min: 13,10 (69,68%); mid: 12,25;
-0,650 (-5,60%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

16,90 % firm[?] (2009)
(2010) (malejąco): 122 miejsce w świecie z 139 (12,95%); 41 miejsce w Afryce z 46 (13,04%)