Ludność w Mauritius

Wersje językowe strony:

Mauritius

Ludność w Mauritius


Kontynent: Afryka
  
Iso2:MU
  
Iso3:MUS

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Mauritius


Uzależnieni ludzie

40,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 196 (91,84%); 2 miejsce w Afryce z 55 (98,18%)

Młodzi uzależnieni ludzie

27,20 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

13,40 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

7,40 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Mauritius


Liczba ludności

1 262 605 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 233 (33,05%); 48 miejsce w Afryce z 56 (16,07%)
0,967 % (0,193 % ) ↘
min: 659 351; max: 1 262 605; max-min: 603 254 (47,78%); mid: 960 978;
301 627 (23,89%)
0,132 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 216 (14,81%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
79,63 % (15,93 % ) ↗
min: 0,132; max: 3,19; max-min: 3,06 (95,85%); mid: 1,66;
-1,53 (-1 156%)

Wiejskie

761 717 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 141 miejsce w świecie z 205 (31,71%); 47 miejsce w Afryce z 54 (14,81%)
2,46 % (0,491 % ) ↘
min: 440 598; max: 761 717; max-min: 321 119 (42,16%); mid: 601 158;
160 560 (21,08%)
60,33 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 205 (75,12%); 22 miejsce w Afryce z 54 (61,11%)
1,51 % (0,301 % ) ↘
min: 55,90; max: 66,82; max-min: 10,92 (16,35%); mid: 61,36;
-1,03 (-1,71%)
0,370 {[?]}
(2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 205 (48,29%); 49 miejsce w Afryce z 54 (11,11%)
59,19 % (11,84 % ) ↗
min: -0,323; max: 2,50; max-min: 2,83 (112,92%); mid: 1,09;
-0,721 (-194,93%)

Obszary miejskie

500 888 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 214 (27,10%); 48 miejsce w Afryce z 54 (12,96%)
1,30 % (0,260 % ) ↗
min: 218 753; max: 511 212; max-min: 292 459 (57,21%); mid: 364 983;
135 906 (27,13%)
39,67 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 163 miejsce w świecie z 214 (24,30%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
2,29 % (0,458 % ) ↗
min: 33,18; max: 44,10; max-min: 10,92 (24,77%); mid: 38,64;
1,03 (2,60%)
-0,227 {[?]}
(2015)
(malejąco): 203 miejsce w świecie z 214 (5,61%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
20,25 % (4,05 % ) ↗
min: -0,351; max: 5,37; max-min: 5,72 (106,55%); mid: 2,51;
-2,73 (1 203%)

Migracja w Mauritius


Liczba ludności

1 262 605 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 233 (33,05%); 48 miejsce w Afryce z 56 (16,07%)
0,967 % (0,193 % ) ↘
min: 659 351; max: 1 262 605; max-min: 603 254 (47,78%); mid: 960 978;
301 627 (23,89%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

28 347 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 167 miejsce w świecie z 214 (22,43%); 45 miejsce w Afryce z 54 (18,52%)
12,21 % (2,44 % ) ↘
min: 3 623; max: 28 347; max-min: 24 724 (87,22%); mid: 15 985;
12 362 (43,61%)
2,25 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 141 miejsce w świecie z 214 (34,58%); 24 miejsce w Afryce z 54 (57,41%)
11,36 % (2,27 % ) ↘
min: 0,342; max: 2,25; max-min: 1,90 (84,76%); mid: 1,29;
0,951 (42,38%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,0024013 {% ludności[?]}
(2000)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 161 (19,88%); 44 miejsce w Afryce z 49 (12,24%)
14 {liczba osób[?]}
(2001)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0081577 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 196 (38,78%); 44 miejsce w Afryce z 54 (20,37%)
72,55 % (14,51 % ) ↘
min: 0,0011582; max: 0,0081577; max-min: 0,0069996 (85,80%); mid: 0,0046580;
0,0034998 (42,90%)
103 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 196 (30,10%); 49 miejsce w Afryce z 54 (11,11%)
72,82 % (14,56 % ) ↘
min: 1; max: 103; max-min: 102 (99,03%); mid: 52;
51 (49,51%)

Płodność w Mauritius


Ogólny współczynnik urodzeń

10,60 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 207 (14,49%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
13,21 % (2,64 % ) ↗
min: 10,60; max: 44,21; max-min: 33,61 (76,02%); mid: 27,40;
-16,80 (-158,53%)

Ogólny współczynnik urodzeń

13 005 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 207 (20,77%); 51 miejsce w Afryce z 54 (7,41%)
15,38 % (3,08 % ) ↗
min: 13 005; max: 27 108; max-min: 14 103 (52,03%); mid: 20 056;
-7 052 (-54,22%)

Wskaźnik płodności

1,43 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 203 (9,36%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
9,79 % (1,96 % ) ↗
min: 1,43; max: 6,18; max-min: 4,75 (76,85%); mid: 3,80;
-2,37 (-166,01%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

28,32 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 193 (43,52%); 48 miejsce w Afryce z 54 (12,96%)
11,04 % (2,21 % ) ↗
min: 28,32; max: 127,25; max-min: 98,93 (77,75%); mid: 77,78;
-49,47 (-174,69%)

Śmiertelność dzieci i matek w Mauritius


Ogólny współczynnik urodzeń

13 005 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 207 (79,71%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
15,38 % (3,08 % ) ↗
min: 13 005; max: 27 108; max-min: 14 103 (52,03%); mid: 20 056;
-7 052 (-54,22%)
7,70 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 206 (43,69%); 21 miejsce w Afryce z 54 (62,96%)
5,19 % (1,04 % ) ↘
min: 6,50; max: 9,81; max-min: 3,31 (33,76%); mid: 8,16;
-0,457 (-5,93%)

Śmiertelność matek

7 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 181 (76,80%); 2 miejsce w Afryce z 53 (98,11%)
28,57 % (5,71 % ) ↗
min: 7; max: 18; max-min: 11 (61,11%); mid: 12,50;
-5,50 (-78,57%)
0,0055441 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 72 miejsce w świecie z 181 (60,77%); 2 miejsce w Afryce z 53 (98,11%)
29,83 % (5,97 % ) ↗
min: 0,0055441; max: 0,017; max-min: 0,011 (67,39%); mid: 0,011;
-0,0057283 (-103,32%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

119 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 192 (78,65%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
8,40 % (1,68 % ) ↗
min: 119; max: 378; max-min: 259 (68,52%); mid: 248,50;
-129,50 (-108,82%)
0,094 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 192 (66,15%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
9,46 % (1,89 % ) ↗
min: 0,094; max: 0,337; max-min: 0,243 (72,01%); mid: 0,216;
-0,121 (-128,65%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

192 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 193 (78,76%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
15,10 % (3,02 % ) ↗
min: 192; max: 2 785; max-min: 2 593 (93,11%); mid: 1 489;
-1 297 (-675,26%)
0,152 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 193 (67,88%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
16,23 % (3,25 % ) ↗
min: 0,152; max: 4,28; max-min: 4,12 (96,44%); mid: 2,21;
-2,06 (-1 356%)

Przyczyny śmierci w Mauritius


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

8,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 60 miejsce w świecie z 172 (65,70%); 1 miejsce w Afryce z 52 (100%)
4,27 % (0,854 % ) ↘
min: 6,10; max: 8,20; max-min: 2,10 (25,61%); mid: 7,15;
1,05 (12,80%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

6,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 172 (76,74%); 3 miejsce w Afryce z 52 (96,15%)
1,56 % (0,312 % ) ↗
min: 6,40; max: 7; max-min: 0,600 (8,57%); mid: 6,70;
-0,300 (-4,69%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

85,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 172 (32,56%); 51 miejsce w Afryce z 52 (3,85%)
0,313 % (0,063 % ) ↗
min: 85,30; max: 86,90; max-min: 1,60 (1,84%); mid: 86,10;
-0,800 (-0,938%)

Zgony w ruchu drogowym

12,20 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Mauritius


Długość życia

74,19 [?] (2014)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 201 (53,73%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
1,65 % (0,331 % ) ↘
min: 58,75; max: 74,19; max-min: 15,45 (20,82%); mid: 66,47;
7,72 (10,41%)

Średnia długość życia mężczyzn

70,97 [?] (2014)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 201 (54,23%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
2,13 % (0,426 % ) ↘
min: 56,95; max: 70,97; max-min: 14,02 (19,75%); mid: 63,96;
7,01 (9,87%)

Oczekiwana długość życia kobiet

77,58 [?] (2014)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 201 (54,73%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
1,20 % (0,240 % ) ↘
min: 60,63; max: 77,58; max-min: 16,95 (21,85%); mid: 69,10;
8,48 (10,93%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

6,42 [?] (2015)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 201 (79,60%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
11,99 % (2,40 % ) ↗
min: 3,66; max: 8,09; max-min: 4,42 (54,70%); mid: 5,87;
0,546 (8,50%)

Przeżycie do 65 roku życia w Mauritius


Przeżycie do 65 roku życia

9,56 [?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 194 (68,04%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
20,24 % (4,05 % ) ↘
min: 2,48; max: 9,56; max-min: 7,09 (74,11%); mid: 6,02;
3,54 (37,05%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

71,37 [?] (2014)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 193 (48,70%); 6 miejsce w Afryce z 54 (90,74%)
2,22 % (0,444 % ) ↘
min: 46,11; max: 71,37; max-min: 25,26 (35,39%); mid: 58,74;
12,63 (17,70%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

84,53 [?] (2014)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 193 (56,48%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
1,26 % (0,252 % ) ↘
min: 57,76; max: 84,53; max-min: 26,78 (31,68%); mid: 71,15;
13,39 (15,84%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,846 [?] (2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 193 (20,21%); 49 miejsce w Afryce z 54 (11,11%)
1,20 % (0,239 % ) ↘
min: 0,748; max: 0,846; max-min: 0,098 (11,57%); mid: 0,797;
0,049 (5,78%)

Struktura wiekowa w Mauritius


0-14 lat

20,44 %[?] (2015)

15–24 lata

15,06 %[?] (2015)

25-54 lata

43,87 %[?] (2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 227 (77,53%); 5 miejsce w Afryce z 56 (92,86%)

55–64 lata

11,37 %[?] (2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 227 (68,72%); 2 miejsce w Afryce z 56 (98,21%)

Ma ponad 65 lat

9,25 %[?] (2015)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 227 (62,56%); 2 miejsce w Afryce z 56 (98,21%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Mauritius


0-14 lat

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 227 (48,46%); 7 miejsce w Afryce z 56 (89,29%)

15–24 lata

1,02 [?] (2015)

25-54 lata

1,00 [?] (2015)
(malejąco): 124 miejsce w świecie z 227 (45,81%); 26 miejsce w Afryce z 56 (55,36%)

55–64 lata

0,902 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,690 [?] (2015)
(malejąco): 183 miejsce w świecie z 227 (19,82%); 46 miejsce w Afryce z 56 (19,64%)

Średni wiek w Mauritius


Razem

34,80 [?] (2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 227 (66,96%); 3 miejsce w Afryce z 56 (96,43%)

Mężczyźni

33,90 [?] (2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 227 (66,52%); 3 miejsce w Afryce z 56 (96,43%)

Kobiety

35,80 [?] (2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 227 (66,52%); 2 miejsce w Afryce z 56 (98,21%)

Turystyka w Mauritius


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

1 039 000 [?] (2014)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 195 (44,10%); 17 miejsce w Afryce z 45 (64,44%)
10,01 % (2,00 % ) ↘
min: 422 000; max: 1 039 000; max-min: 617 000 (59,38%); mid: 730 500;
308 500 (29,69%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

257 000 [?] (2014)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 107 (13,08%); 9 miejsce w Afryce z 13 (38,46%)
17,51 % (3,50 % ) ↘
min: 107 000; max: 257 000; max-min: 150 000 (58,37%); mid: 182 000;
75 000 (29,18%)