Geograficzne w Mauritius

Wersje językowe strony:

Mauritius

Geograficzne w Mauritius


Kontynent: Afryka
  
Iso2:MU
  
Iso3:MUS

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Mauritius


Powierzchnia

2 040 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 233 (25,75%); 51 miejsce w Afryce z 56 (10,71%)

Powierzchnia

2 030 km kw.[?] (2015)

Wody terytorialne

10 km kw.[?] (2015)

Korzystanie z ziemi w Mauritius


Powierzchnia

2 030 km kw.[?] (2015)

Grunty rolne

42,36 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 208 (57,69%); 32 miejsce w Afryce z 53 (41,51%)
5,81 % (1,16 % ) ↗
min: 42,36; max: 56,16; max-min: 13,79 (24,56%); mid: 49,26;
-6,90 (-16,28%)
(malejąco): 167 miejsce w świecie z 209 (20,57%); 51 miejsce w Afryce z 54 (7,41%)
5,81 % (1,16 % ) ↗
min: 860; max: 1 140; max-min: 280 (24,56%); mid: 1 000;
-140 (-16,28%)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 207 (14,01%); 50 miejsce w Afryce z 52 (5,77%)
6,85 % (1,37 % ) ↗
min: 0,068; max: 0,149; max-min: 0,081 (54,17%); mid: 0,108;
-0,040 (-59,11%)

Grunty orne

36,95 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 206 (90,78%); 7 miejsce w Afryce z 53 (88,68%)
6,67 % (1,33 % ) ↗
min: 36,95; max: 49,26; max-min: 12,32 (25,00%); mid: 43,10;
-6,16 (-16,67%)
750,00 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 206 (26,21%); 48 miejsce w Afryce z 53 (11,32%)
6,67 % (1,33 % ) ↗
min: 750,00; max: 1 000,00; max-min: 250,00 (25,00%); mid: 875,00;
-125,00 (-16,67%)
(malejąco): 145 miejsce w świecie z 206 (30,10%); 49 miejsce w Afryce z 53 (9,43%)
7,71 % (1,54 % ) ↗
min: 0,059; max: 0,135; max-min: 0,075 (55,87%); mid: 0,097;
-0,038 (-63,31%)

Powierzchnia lasów

19,01 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 205 (34,63%); 31 miejsce w Afryce z 53 (43,40%)
0,518 % (0,104 % ) ↘
min: 18,82; max: 20,64; max-min: 1,82 (8,83%); mid: 19,73;
-0,714 (-3,76%)
386 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 206 (16,99%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
0,518 % (0,104 % ) ↘
min: 382; max: 419; max-min: 37 (8,83%); mid: 400,50;
-14,50 (-3,76%)
(malejąco): 177 miejsce w świecie z 204 (13,73%); 47 miejsce w Afryce z 52 (11,54%)
0,453 % (0,091 % ) ↗
min: 0,031; max: 0,039; max-min: 0,0082467 (21,24%); mid: 0,035;
-0,0041234 (-13,49%)

Lądowe obszary chronione

4,51 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 204 (21,08%); 43 miejsce w Afryce z 53 (20,75%)
0,950 % (0,190 % ) ↘
min: 0,390; max: 4,51; max-min: 4,12 (91,35%); mid: 2,45;
2,06 (45,68%)
91,77 {km kw.[?]}
(2015)
0,0003580 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 202 (64,36%); 11 miejsce w Afryce z 51 (80,39%)

Linia brzegowa

177 [?] (2015)
(malejąco): 144 miejsce w świecie z 191 (25,13%); 34 miejsce w Afryce z 40 (17,50%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

828 [?] (2015)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 232 (25,43%); 50 miejsce w Afryce z 56 (12,50%)

Główne parametry w Mauritius


Liczba ludności

1 262 605 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 233 (33,05%); 48 miejsce w Afryce z 56 (16,07%)
0,967 % (0,193 % ) ↘
min: 659 351; max: 1 262 605; max-min: 603 254 (47,78%); mid: 960 978;
301 627 (23,89%)

Powierzchnia

2 040 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 233 (25,75%); 51 miejsce w Afryce z 56 (10,71%)

Gęstość zaludnienia

621,97 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 230 (92,17%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
0,967 % (0,193 % ) ↘
min: 335,35; max: 621,97; max-min: 286,62 (46,08%); mid: 478,66;
143,31 (23,04%)

Tempo wzrostu liczby ludności

0,132 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 216 (14,81%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
79,63 % (15,93 % ) ↗
min: 0,132; max: 3,19; max-min: 3,06 (95,85%); mid: 1,66;
-1,53 (-1 156%)

Powierzchnia

0,162 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 19 miejsce w świecie z 233 (92,27%); 2 miejsce w Afryce z 56 (98,21%)
0,976 % (0,195 % ) ↗
min: 0,162; max: 0,309; max-min: 0,147 (47,63%); mid: 0,235;
-0,073 (-45,48%)